Nozaru literatūra

 

Dekērs, Žaks De.

    Vāgners : [dzīvesstāsts] / Žaks De Dekērs ; no franču valodas tulkojusi Inese Pētersone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 191, [1] lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs, personvārdu rādītājs: 184.-191. lpp. - Oriģin. nos.: Wagner.

        ISBN 9789934074523.

 

Džigurs, Pēteris.

    Kal mākslas daili dziesmā savā : [dzeja un grafika] / Pēteris Džigurs, mākslinieks Atis Ieviņš. - [B.v.] : Pētera Džigura izdevums, [201-]. - 159, [1] lpp.

 

Gralla, Olivers. 
    Laimīgi zem jostasvietas : informatīvi un izklaidējoši par uroloģiju / Dr. Olivers Gralla ; tulkojums: Sinda Krastiņa ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 187, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Oriģin. nos.: Untenrum glücklich: eine urologische Handreichung. - Ziņas par autoru: uz vāka atloka.
        ISBN 9789934073250.

 

Hola, Džūdija. 
    Kristālu bībele : būtiskas atziņas prātam, ķermenim un garam : ceļvedis vairāk nekā 200 kristālu pasaulē / Džūdija Hola ; no angļu valodas tulkojusi Andra Muceniece ; redaktore Dace Markota. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 400 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 17 cm. - Bibliogrāfija: 400. lpp. - Oriģin. nos.: The Crystal Bible. - Rādītājs: 386.-398. lpp.
        ISBN 9789934072178.

 

Īsi par demokrātiju : rakstu krājums / no vācu valodas tulkojusi Aija Klovāne ; zinātniskais redaktors Ivars Ījabs. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017. - 191 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 22 cm. - (Pilsoniskā izglītība). - Bibliogrāfija: 190.-191. lpp. - Orģin. nos.: Demokratie.
        ISBN 9789984850542.

 

Latvijas ārējā un drošības politika : gadagrāmata : 2018 / redaktori: Andris Sprūds, Ilvija Bruģe ; ievadvārdi: Edgars Rinkēvičs ; vāka dizains: Kristīne Plūksna-Zvagule. - Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts ; Zinātne, 2018. - 246, [1] lpp. : diagrammas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Ziņas par autoriem: 242.-[247.] lpp.

        ISBN 9789934567131.

 

Latvijas Mākslas akadēmijas gadagrāmata, 2017 : humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās : diplomdarbi / Latvijas Mākslas akadēmija ; tulkojis Ralfs N. Gritāns. - Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, 2017. - 235, [4] lpp. : il., portr. - Teksts paralēli latviešu, angļu valodā.
        ISBN 9789934541292.

 

Latvijas valsts simtgade : notikumi 2018. - Rīga : Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs, 2018. - 144 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934801068.

 

Ostapcevs, Pāvels. 
    Latgales zelta druvas : [albums] / Pāvels Ostapcevs ; tulkotājas S. Svikša (latviešu valoda), T. Rožukalne (krievu valoda), S. Nilova (angļu valoda). - Rēzekne : Latgales druka, 2018. - 108 lpp.

 

Sila, Inita. 
    100 vēstules sievietei / Inita Sila. - B.v. : Sirds Ceļš, 2018. - 303 lpp.
        ISBN 9789934859847.

 

Fišers, Miķelis. 
    What Can Go Wrong : the Pavilion of the Republic of Latvia at the 57th International Art Exhibition la Biennale di Venezia = Kas slikts var notikt : 57. Venēcijas Mākslas biennāles Latvijas paviljona ekspozīcija / Miķelis Fišers ; texts by Inga Šteimane, Ilmārs Šlāpins, Margus Tamm ; translators: Laima Ruduša, Sabīne Ozola, Biruta Kalniņa ; photos by Ansis Starks, Valdis Jansons, Mārtiņš Grauds [un vēl 5 fotogrāfi]. - [Rīga] : Prīmuss marketings, [2017]. - 133 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 24 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts angļu un latviešu valodā. - "57. Esposizione Internazionale d'Arte la Biennale di Venezia Partecipazioni Nazionali" - Uz vāka. . - Ziņas par mākslinieku: [100.]-101. lpp. . - Fotogrāfi arī: Aigars Sērmūkšs, Gunārs Janaitis, Ēriks Božis, Jānis Pipars, Inga Šteimane.
        ISBN 9789934855726.

 

Ангельский мир на основании Священного Писания и учения отцов Церкви / редактор-составитель Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2014. - 84 с.

 

Болезни души : грех, страсти, искушение / редактор-составитель Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2016. - 112 с.

 

Брокманн, Нина. 
    Viva la vagina : хватит замалчивать скрытые возможности органа, который не принято называть / Нина Брокманн, Эллен Стёкен Даль ; перевод с норвежского А. В. Гусаровой. - Москва : Бомбора™ ; Эксмо, 2018. - 349 с. : ил. ; 22 см. - (Сенсация в медицине). - Алф. указ.: с. 346-349.
        ISBN 9785699985067.

 

Будущая загробная жизнь на основании Священного Писания и учения отцов Церкви / редактор-составитель Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2014. - 92 с. : ил. - (Лествица ; 13).
        Часть 1. О бессмертии души.

 

Будущая загробная жизнь на основании Священного Писания и учения отцов Церкви / редактор-составитель Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2014. - 92 с. : ил. - (Лествица ; 14).
        Часть 2. Страшный суд.

 

О духовном и душевном / редактор-составитель Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2016. - 108 с.

 

О душе человеческой / редактор-составитель Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2016. - 95, [1] с.

 

Об Ангеле Хранителе / редактор-составитель Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2016. - 72 с.

 

Современные чудеса святителя Николы Чудотворца / редактор-составитель Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообряческая община, 2014. - 164 с. : ил.
        ISBN 9789934842924.

 

Тыняновскому клену 35 / состовитель Т. Синельникова ; Музей Ю. Н. Тынянова. - [Rēzekne] : б.и., 2017. - 58, [1] с.

 

Хокинг, Стивен. 
    На плечах гигантов : [хронология революционных идей о природе Вселенной] / Стивен Хогинг ; перевод с английского Анастасии Бродоцкой, Ольги Сажиной ; перевод с латыни Ивана Веселовского и др. - Москва : ОГИЗ ; АСТ, 2018. - 254 с. : ил., цв. ил., портр. ; 22 см. - (Мир Стивена Хокинга).
        ISBN 9785179827528.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Azimovs, Aizeks. 
    Fonds un Impērija / Aizeks Azimovs ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 332, [2] lpp. ; 21 cm. - (Fonds ; [2. grāmata]). - Oriģin. nos.: Foundation and Empire. - Ziņas par autoru: [334.] lpp.
        ISBN 9789934073922.

 

Fainders, Džozefs. 
    Nāves viesulis : [romāns] / Džozefs Fainders ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2018. - 395 lpp. ; 21 cm. - (The New York Times Bestsellers). - Oriģin. nos.: The Switch. - Ziņas par autoru: [5.] lpp.
        ISBN 9789984358895.

 

Galbraits, Roberts. 
    Zīdtārpiņš : [kriminālromāns] / Roberts Galbraits ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 541, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Kormorans Straiks ; [2.]). - Oriģin. nos.: The Silkworm. - "Zīdtārpiņš" ir otrais romāns par privātdetektīvu Kormoranu Straiku.
        ISBN 9789934074097.

 

Grebe, Kamilla. 
    Ledus zem viņas kājām : [kriminālromāns] / Kamilla Grebe ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 489, [4] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Orģin. nos.: Älskaren från huvudkontoret.
        ISBN 9789934070389.

 

Grūbe, Daina, 1960-. 
    Asimetrija : stāsti / Daina Grūbe ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 143, [1] lpp. ; 20 cm.
        Saturs: Vieglais : mikroromāns ; Spārni : gandrīz pasaka ; Iepazīšanās sludinājums : novele ; Lelle : monologs ; Aināriņš : stāsts ; Lietussargs : impresija ; Viena diena manā mūžā... : pārskats ; Trīspadsmit : vēsturisks stāsts ; Asimetrija : stāsts.
        ISBN 9789934074660.

 

Hendriksa, Grīra. 
    Sieva starp mums / Grīra Hendriksa, Sāra Pekanena. - Rīga : Kontinents, 2018. - 476 lpp.
        ISBN 9789984358963.

 

Lasmanis, Imants. 
    Lāčplēsis : stāsti bērniem = contado a Los niños / Imanta Lasmaņa pārstāsts, Pablo Auladeļa ilustrācijas, priekšvārds: Vaira Vīķe-Freibergas, Pedro Jimenes Nacher. - Rīga : Mansards, 2017. - 391, [3] lpp. : ilustrācijas. - 5.-6. - Teksts paralēli latviešu un spāņu valodā.
        ISBN 9789934121838.

 

Tirzmaliete. 
    Vēstules un veltījumi latviešu kultūras darbiniekiem : vēstules, atklātnes un veltījumi dzejā latviešu kultūras darbiniekiem / Tirzmaliete ; Normunda Treija priekšvārds, komentāri un atlase ; vāka noformējums: Ints Vikmanis. - Rīga : NT2015 ; Drukātava, 2018. - 100 lpp. : faksimili, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un vēstuļu saraksts: 96.-97. lpp.
        ISBN 9789934858062.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Боманн, Корина. 
    Человек-ворон : [триллер] / Корина Боманн ; перевод с немецкого В. Найденова. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2018. - 413, [1] с. - (Young Adult Thriller). - Ориг. назв.: Krähenmann.
        ISBN 9785040886272.

 

Видинеев, Дмитрий. 
    Скиталец : [роман] / Дмитрий Видинеев. - Москва : Эксмо, 2018. - 349, [1] c. - (Интеллектуальный триллер).
        ISBN 9785040912100.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна. 
    Пятизвездный теремок : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2018. - 315 с. - (Иронический детектив). (Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант).
        ISBN 9785040918669.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна. 
    Гимназия неблагородных девиц : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2018. - 315 с. : ил. - (Иронический детектив). (Виола Тараканова. В мире преступных страстей).
        ISBN 9785040907922.

 

Грин, Джон. 
    Черепахи - и нет им конца : [роман] / Джон Грин ; перевод с английского С. Першиной. - Москва : АСТ, 2018. - 285, [1] с. ; 21 см. - (MustRead - Прочесть всем!). - Oriģin. nos.: Turtles all the way down.
        ISBN 9785171075132.

 

Долонь, Мария. 
    #черная_полка / Мария Долонь. - Москва : Эксмо, 2018. - 346, [1] с. - (Татьяна Толстая рекомендует. Новый детектив).
        ISBN 9785040913404.

 

Иванов, Алексей. 
    Тобол. Мало избранных : роман-пеплум / Алексей Иванов. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2018. - 827, [1] c. - (Новый Алексей Иванов). - 2-я книга романа "Тобол".
        ISBN 9785179826842.

 

Князева, Анна. 
    Жертвы Плещеева озера : [роман] / Анна Князева. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] с. - (Яркий детектив Анны Князевой).
        ISBN 9785040927210.

 

Корецкий, Данил Аркадьевич. 
    Две жизни комэска Семенова : [роман] / Данил Корецкий. - Москва : АСТ, 2018. - 381, [2] с. ; 21 см. - (Шпионы и все остальные. Данил Корецкий).
        ISBN 9785170902989.

 

Корсакова, Татьяна (Татьяна Викторовна). 
    Зов серебра : [роман] / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2018. - 378, [1] с. - (Тайна старого поместья. Романы Татьяны Корсаковой).
        ISBN 9785040924233.

 

Кузнецов, Сергей. 
    Учитель Дымов : роман / Сергей Кузнецов. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2018. - 413, [1] с. : ил. - (Новая русская классика). - На обложке: Финалист премий "Большая книга" и "НОС".
        ISBN 9785171053796.

 

Леонов, Николай Иванович. 
    Таежное дело : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2018. - 381, [2] с. - (Черная кошка).
        Содерж.: Таежное дело ; Криминальный сезон.
        ISBN 9785040916030.

 

Метлицкая, Мария. 
    Его женщина : [роман] / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2017. - 379 с. - (За чужими окнами).
        ISBN 9785040889624.

 

Сальников, Алексей. 
    Петровы в гриппе и вокруг него : роман / Алексей Сальников. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2018. - 411, [1] c. - (Классное чтение). - На обложке: Финалист премий "Большая книга" и "НОС". . - Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785171065706.

 

Уайт, Карен. 
    Колыбельная звезд / Карен Уайт ; перевод с английского И. Гюббенет. - Москва : Эксмо, 2018. - 380, [2] с. - (Международный бестселлер № 1 по версии New Jork Times). (Зарубежный романтический бестселлер). - Oriģ. nos.: The color of light.
        ISBN 9785040909742.

 

Чиж, Антон. 
    Лабиринт Химеры : роман / Антон Чиж. - Москва : Эксмо, 2017. - 379, [1] с. ; 20 см. - (Ретро-детективы).
        ISBN 9785040890590.


Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Bēgļu gaitas pagātnē un mūsdienās : rakstu krājums / tulkojums: Ieva Sproģe, Egita Proveja ; zinātniskais redaktors Ivars Ījabs. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017. - 109 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - (Pilsoniskā izglītība). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Orģin. nos.: Aus Politik und Zeitgeschichte. - Raksti tulkoti no vācu valodas.
        ISBN 9789984850559.

 

Bērnam droša bērnība : izdevums vecākiem / Latvijas Republikas Labklājības ministrija ; galvenā redaktore I. Akmentiņa-Smildziņa, redaktore Līga Brūvere. - Rīga : Mammamuntetiem.lv, 201u. - 72 lpp.

 

Citrons : veselībai, uzturā, kosmētikā, mājsaimniecībā / sastādījusi Aina Cebura ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, 2018. - 99, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934534676.

 

ES investē planētas nākotnē: desmit iniciatīvas modernai un tīrai ekonomikai : Junkera vadītās Komisijas ieguldījums Vienas planētas samitā Parīzē 2017. gada 12. decembrī / Eiropas Savienības Publikāciju birojs. - Luksemburga : Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2018. - 37 lpp. : il.
        ISBN 9789279780691.

 

Kalnietis, Guntis. 

    100 ārstniecības augu nerviem : psihohigiēna un fitoterapija / Guntis Kalnietis ; redaktore Ieva Šuplinska-Murāne ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, 2018. - 238, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 233.-[239.] lpp. un alfabētiskais rādītājs: 223.-226. lpp.
        ISBN 9789984894799.

 

Kalniņš, Mārtiņš. 
    Spāres (Odonata) Latvijā : pētījumu vēsture, bibliogrāfija un izplatība no 18. gadsimta līdz 2016. gadam / Dr.biol. Mārtiņš Kalniņš. - Sigulda : Zaļā upe, 2017. - 351 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 31 cm. - Bibliogrāfija: 332.-347. lpp. un rādītāji: 350.-351. lpp. - Pamatteksts latviešu valodā, saīsināts teksts angļu valodā. - Grāmatas nodaļas "Spāru pētījumu Latvijā vēsturiskais apskats" līdzautors: M.iur. Ruslans Matrozis.
        ISBN 9789934192494.

 

Kultūras feminisms : feminisma terminu skaidrojošā vārdnīca = Cultural feminism : a glossary of feminist terms = Культурный феминизм : терминологический словарь / sastādītājas un zinātniskās redaktores Dr.philol. Ausma Cimdiņa un Dr.philol. Nataļja Šroma ; redaktores: Ieva Jansone (latv. val.), Regīna Jozauska (angļu val.), Viktorija Koļļegova (krievu val.). - [Rīga] : Zinātne, 2017. - 221, [2] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [200.]-217. lpp. un šķirkļu beigās. - Teksts latviešu valodā, ievads un šķirkļu nosaukumi latviešu, angļu un krievu valodā, vārdnīcā iekļauto terminu saraksts latviešu un angļu valodā. - Uz grāmatas vāka Hildas Vīkas gleznas "Bārtiete. Pašportrets" (1936) reprodukcija.
        ISBN 9789934549403.

 

Latvija : zeme, daba, tauta, valsts / Juris Aigars, Elga Apsīte, Elīna Apsīte-Beriņa u.c. ; recenzenti: Dr.habil.art. Ojārs Spārītis, Dr.habil.phys. Mārcis Auziņš, PhD, Dr.h.c. Edmunds Valdemārs Bunkše ; redaktore Ieva Zarāne. - Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2018. - 751 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 29 cm. - Bibliogrāfija: 725.-741. lpp. un personu rādītājs: 749.-751. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934182976.

 

Latvijas Grāmatizdevēju asociācijai 25 / sastādītāji Ieva Jansone, Dace Pugača, Skaidrīte Naumova, Renāte Punka, Ingrīda Segliņa ; māksliniece Ilze Ramane. - Rīga : Latvijas Grāmatizdevēju asociācija, 2018. - 111 lpp. : il., portr.
        ISBN 9789934839412.

 

Nacionālo bruņoto spēku 20 gadu vēstures konferences (2014. gada 27. novembris) : referātu krājums / redkolēģija: Tālavs Jundzis, Ēriks Jēkabsons, Juris Ciganovs, Toms Rostoks, Jānis Bērziņš ; atbildīgais redaktors Edgars Engīzers ; priekšvārda autori: Andrejs Panteļējevs, Raimonds Graube, Michael Clemmensen ; grafiskais dizains un salikums: Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs. - Rīga : Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Drošības un stratēģiskās pētniecības centrs, 2015. - 159 lpp.

 

Pērvisa, Kārina. 
    Bērns jaunā ģimenē / Kārina Pērvisa, Deivids Kross, Vendija Laiona Sanšaina ; redaktors Guntis Kalns ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 288 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 267.-282. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 283.-288. lpp. - Oriģ. nos.: The Connected Child.
        ISBN 9789934072833.

 

Simtgade : žurnāls / Latvijas valsts simtgades informācijas centrs. - [Rīga] : Ascendum, 2018. - 70 lpp. : ilustrācijas. - Ietver bibliogrāfiju.
        ISBN 9789934856075.

 

Sviķis, Armands. 
    MATRIC tīklojums : oriģināls biznesa pārvaldības modelis / Armands Sviķis ; Romana Vitkovska karikatūras ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 142, [2] lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm.
        ISBN 9789934073540.

 

Uļanovska, Stefaneja. 
    Poļu Inflantijas latvieši, īpaši Rēzeknes apriņķa Viļānu pagasta : etnografisks tēlojums / Stefaneja Uļanovska ; atbildīgais redaktors A. Juško-Štekele, A. Kļavinska. - [Faksimilizd.]. - Rēzekne : RTA, 2017. - 172 lpp. ; 21 cm. - Oriģin. nos.: Łotysze Inflant Polskich a w szczególności z gminy Wielońskiej powiatu Rzežickiego. - Teksts latgaliešu un poļu valodās. - Pirmizd.: 1891. g., Kraków.
        ISBN 9789984442082.

 

Valerjans, I. 
    Latgaļu etnocīds: noliegtā civilizācija : valodniecisku materiālu krājums / I. Valerjans. - Olaine : Lāngala, 2015. - 499 lpp. : portreti, tabulas. - Bibliogrāfija: 485.-495. lpp. - Grāmatas pamatā ir autora filoloģijas maģistra darbs, kas bija izstrādāts 1995. gadā, bet LU Filoloģijas fakultātes un Baltu valodu katedras vadība neatļāva to aizstāvēt.
        ISBN 9789934146541.

 

Zelta ābele 2017 : grāmatu mākslas konkurss "Zelta ābele 2017" : katalogs / Latvijas Grāmatizdevēju asociācija ; māksliniece Ilze Ramane ; foto: Didzis Grodzs, Madara Gritāne, Herta Pugača. - Rīga : Latvijas Grāmatizdevēju asociācija, 2018. - 55 lpp.

 

Damage Caused by the Soviet Union in the Baltic States : international conference materials, Riga, 17-18 June 2011 : social, economic and environmental losses/damage caused by the Soviet Union in the Baltic States / scientific editor: Aija Abene, Juris Prikulis ; translation: Rīgas tulki, Aija Abene ; introduction: Dr.oec. Inese Vaidere ; conference organizers: Inese Vaidere, The Occupation of Latvia Research Society. - First edition in English. - Riga : The Occupation of Latvia Research Society, 2017. - 150 p. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas, shēmas ; 22 cm. - Bibliogrāfija dažu rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Orģin. nos.: Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā.

        ISBN 9789934836312.

 

Саврасов, Александр(Александр Борисович). 
    Волхвы Руси / Александр Саврасов. - Челябинск : [авт. изд.], 2014. - 181 с. ; 20 см. - (Знания первоисточников ; Книга 7).
        ISBN 9785903618965.

 

Саврасов, Александр(Александр Борисович). 
    Йезей Крезтос и его исповедь / Александр Саврасов. - Волгоград : Счастливый мир, 2015. - 207 с. ; 20 см. - (Знания первоисточников ; Книга 8).
        ISBN 9785990668713.

 

Саврасов, Александр(Александр Борисович). 
    Обланин Изи О / Александр Саврасов. - Кемерова : Счастливый мир, 2017. - 205 с. ; 20 см. - (Знания первоисточников ; Книга 10).
        ISBN 9785950047411.

Саврасов, Александр(Александр Борисович). 
    Разум Вселенной на службе у людей : Быль Руси / Александр Саврасов. - Волгоград : Счастливый мир, 2016. - 207 с. ; 20 см. - (Знания первоисточников ; Книга 9).
        ISBN 9785990668799.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Ābele, Inga. 
    Klūgu mūks [skaņu ieraksts] : romāna radio lasījumi / ideja, balss: Anta Rugāte ; režija: Juris Kalniņš ; mūzika: Juris Vaivods ; lomās: Juris Kalniņš (Francis Sebalds), Aija Dzērve (Terēze Augustīne Brunova, Zuzanna Brunova), Inga Misāne (Marija), Ainārs Ančevskis (Mazais Jezups), Uldis Anže (Jezups) u.c. ; ieraksta režisors: Anrijs Krenbergs. - [Pleikšņi] : ESTO, 2017.

 

Avotiņa, Daina. 
    Tāds laimīgs cilvēks / Daina Avotiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 240 lpp.
        ISBN 9789934073854.

 

Bredforda, Barbara Teilora. 
    Kavendonas veiksme : romāns : triloģija / Barbara Teilora Bredforda ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 495, [1] lpp. ; 23 cm. - (Kavendonas hronikas ; 3). - Oriģin. nos.: The Cavendon Luck. - "Kavendonas veiksme" ir triloģijas trešā grāmata.
        3. grāmata.
        ISBN 9789934071683.

 

Bula, Rolanda. 
    Atpakaļceļš : [romāns] / Rolanda Bula. - Rīga : Latvijas mediji, 2018. - 208 lpp. - (Lata romāns ; 3/2018 (225). (Romānu konkursa laureāts).
        ISBN 9789934154355.

 

Čaklais, Māris. 
    Raksti / Māris Čaklais ; Dzidras Vārdaunes sakārtojums, priekšvārds, komentāri. - Rīga : Mansards, 2017. - 967, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 20 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 942.-954. lpp.
        1. sējums.
        ISBN 9789934121807.

 

Čemberlena, Diāna. 
    Nozagtā laulība : [romans] / Diāna Čemberlena ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode. - Rīga : Kontinents, 2018. - 473 lpp. - (New York Times Bestsellers). - Orģin. nos.: The stolen marriage.
        ISBN 9789984358970.

 

Dimzule, Iveta. 
    Bites deja / Iveta Dimzule. - [Varakļāni] : domuperles, 2018. - 186 lpp. : il., fotogr.
        ISBN 9789934555756.

 

Dravniece, Aina. 
    Ar mīlestību dvēselē : dzeja / Aina Dravniece ; redaktore Agnese Piļāne. - Rīga : Ainas Dravnieces pašizdevums, 2017. - 147, [6] lpp. : portrets.
        ISBN 9789934558160.

 

Mūrniece, Linda. 
    Gandrīz dienasgrāmata / Linda Mūrniece ; Aigara Truhina dizains ; tekstus sakārtojusi Solvita Velde ; Edija Pālēna, Mārtiņa Zilgalvja un Aigara Truhina foto ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 127, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934074899.

 

Neiburga, Natālija. 
    Tēvs, Natiņa un latviskie sapņi / Natālijas Neiburgas dzīvesstāsts Anitas Mellupes redzējumā ; intervijas, materiāla atlase, redakcija un priekšvārds: Anita Mellupe. - [Siguldas novads] : Anita Mellupe, 2014. - 195 lpp. : il., ģīm., faks. ; 21 cm.
        ISBN 9789934142185.

 

Plūcis, Ričards. 
    Sieviete ar pistoli : [kriminālromāns] / Ričards Plūcis. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 239 lpp. - (Lata romāns ; 4/2018 (226).
        ISBN 9789934154720.

 

Railija, Lūsinda. 
    Pērļu māsa : Seses stāsts / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 558 lpp. - (Septiņas māsas ; 4. grāmata). - Romānu cikla "Septiņas māsas" 4. grāmata.
        ISBN 9789934075520.

 

Skalbe, Kārlis. 
    Gaismas pils pasakas [skaņu ieraksts] : klausāmgrāmata / Kārlis Skalbe. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2016. - 1 CD (45:52) : digitāls, stereo ; 12 cm. - (Klausāmgrāmata ; 1). - Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājums. . - Uz apvāka anotācija latviešu valodā.
        Saturs : Vilkacis (7:35) ; Nogrimušā baznīca (10:06) ; Kalna gars un milzis (10:48) ; Pasaku pūķis (17:23).
        ISBN 9789984850467.

 

Šodere, Sabīne. 
    Mīlestība ir domāta idiotiem. Kā man : romans / Sabīne Šodere ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Ilze Fogele. - [Rīga] : Jumava, 2018. - 317, [1] lpp. - Oriģin. nos.: Liebe ist was fur Idioten. Wie mich.
        ISBN 9789934572067.

 

Tirzmaliete. 
    Daiļrades epizode ar pseidonīmiem Andra un Margota : Tirzas periods (1876.VI-1912.IV) : darbi kā Andrai un Margotai / Tirzmaliete ; Normunda Treija priekšvārds, komentāri un atlase ; vāka noformējums: Ints Vikmanis. - Rīga : NT2015 ; Drukātava, 2018. - 63 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934858055.

 

Daiļliteratūra angļu valodā

 

Gabris, Roberts.

    Latvian officer No. 35473 / Roberts Gabris ; translated by Evalds Lasis and Anita Lasis. - Rīga : LR Aizsardzības ministrija, 2014. - 343, [1] lpp.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Адлер-Ольсен, Юсси. 
    Без предела / Юсси Адлер-Ольсен ; перевод с датского В. В. Жигановой. - Москва : Гранд Мастер, 2018. - 573, [1] с. ; 21 см. - (Детектив-бестселлер XXI века).
        ISBN 9785040910762.

 

Аткинсон, Кейт. 
    Витающие в облаках : комический роман / Кейт Аткинсон ; перевод с английского Татьяны Боровиковой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 479 с. - (Азбука-бестселлер). (Мировой бестселлер). - Oriģ. nos.: Emotionally Weird.
        ISBN 9785389099722.

 

Блэдэль, Сара. 
    Забытые / Сара Блэдэль ; перевод с датского А. П. Ливановой. - Москва : Э, 2018. - 348, [2] с. - (Новая скандинавская сенсация).
        ISBN 9785040908332.

 

Брындза, Роберт. 
    Ночной охотник / Роберт Брындза ; перевод с английского Ирины Новоселецкой. - Москва : АСТ, 2018. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Новый мировой триллер).
        ISBN 9785171047474.

 

Джуэлл, Лайза. 
    День, когда я тебя найду : [роман] / Лайза Джуэлл ; перевод с английского Д. Лазаревой. - Москва : Э, 2017. - 319, [1] c. - (Лайза Джуэлл. Романы о сильных чувствах). - Ориг. назв.: I found you. - Книга издана в суперобложке.
        ISBN 9785040887798.

 

Дюран, Сабин. 
    Запомни меня навсегда : [роман] / Сабин Дюран ; перевод с английского Дарьи Целовальниковой ; ред. Г. Горбовский. - Москва : АСТ, 2018. - 384 с. - (Психологический триллер). (Детектив: новый уровень). - Orģinālais nosaukums: Remember Me This Way.
        ISBN 9785170894239.

 

Калване, Екатерина. 
    Полынь и мёд : стихотворения / Екатерина Калване. - Резекне : б.и., 2017. - 351 с. : ил.
        ISBN 9789934194092.

 

Литвинова, Анна Витальевна. 
    Джульетта стреляет первой : роман / Анна Литвинова, Сергей Литвинов. - Москва : Э, 2018. - 315, [1] c. - (Знаменитый тандем Российского детектива).
        ISBN 9785040903245.

 

Марсонс, Анжела. 
    Мертвые души : [роман] / Анжела Марсонс ; пер. с англ. А. С. Петухова. - Москва : Э, 2018. - 413, [1] с. - (Детектив 2.0: мировой уровень). - Ориг. назв.: Dead Souls.
        ISBN 9785040908721.

 

Михалкова, Елена(Елена Ивановна). 
    Нет кузнечика в траве : [роман] / Елена Михалкова. - Москва : АСТ, 2018. - 414, [1] с. : ил. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).
        ISBN 9785170974580.

 

О'Фаррелл, Мэгги. 
    Там, где тебя ждут : роман / Мэгги О' Фаррелл ; перевод с английского М. Юркан. - Москва : Э, 2018. - 476, [2] с. ; 21 см. - (Истории о нас). - На обл.: Когда нас любят, мы всегда становимся лучше.
        ISBN 9785040908967.

 

Полякова, Татьяна Викторовна. 
    Свой, чужой, родной : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва : Э, 2018. - 315, [1] с. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой).
        ISBN 9785040916238.

 

Прозоров, Александр Дмитриевич. 
    Любовь опрокинувшая троны / Александр Прозоров. - Москва : Э, 2017. - 478 с. - (Ожившие предания. Романы А. Прозорова).
        ISBN 9785040891856.


Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Danilāns, Anatolijs.
    Dzīvo priecīgs un vesels! : profesora Danilāna ceļa zīmes / Anatolijs Danilāns ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; ievads: Pēteris Strubergs. - Rīga : Jumava, 2018. - 246 lpp. : ilustrācijas.
        ISBN 9789934201943.

 

Lai laba atmiņa un gaišs prāts / sastādījusi Ruta Darbiņa ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Avots, 2017. - 125, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934534621.

 

Urtāns, Juris.
    Dzīve Dzirkaļu pilskalnā / Juris Urtāns ; mākslinieks Rihards Delvers. - Rīga : NT Klasika, 2018. - 143, [1] lpp. : il., foto. - Bibliogrāfija: 128.-135. lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934857096.

 

Vecvanags, Mārtiņš.
    Darījumu sarunas : stratēģijas un taktikas / Mārtiņš Vecvanags ; ilustrāciju autore Dace Andersone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 166, [2] lpp. : ilustrācijas, tabulas, shēmas ; 23 cm.
        ISBN 9789934073304.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Avotiņa, Daina.
    Likteņmezgli / Daina Avotiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - 236, [1] lpp.
        ISBN 9789934072253.

 

Azimovs, Aizeks.
    Fonds : [romāns] / Aizeks Azimovs ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 317, [3] lpp. ; 21 cm. - (Fonds ; [1. grāmata]). - Oriģ. nos.: Foundation. - Ziņas par autoru: 320. lpp.
        ISBN 9789934071638.

 

Bakmans, Frēdriks.
    Te bija Brita Marija / Frēdriks Bakmans ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 301, [1] lpp. - Orģin. nos.: Britt-Marie Var Har.
        ISBN 9789984236797.

 

Didjēlorāns, Žans Pols.
    Lasītājs vilcienā 6.27 : [romāns] / Žans Pols Didjēlorāns ; no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 156 lpp. - Oriģ. nos.: Le liseur du 6h27.
        ISBN 9789934071850.

 

Dikērs, Žoels.
    Baltimori : [romāns] / Žoels Dikērs ; no franču valodas tulkojusi Inese Pētersone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 491, [4] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Le Livre des Baltimore.
        ISBN 9789934072604.

 

Druss, Gertruda.
    Svētās grēcinieces dienasgrāmata / Gertruda Druss ; no krievu valodas tulkojis Dainis Ignats ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Kristīne Saukuma ; maketētājs Gunārs Vīķelis. - Rīga : Jumava, 2018. - 237, [2] lpp.
        ISBN 9789934201998.

 

Gaile, Inga.
    Neredzamie / Inga Gaile ; Natalijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 207, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934074455.

 

Hēgs, Pēters.
    Smillas jaunkundzes sniega izjūta : [romāns] / Pēters Hēgs ; no dāņu valodas tulkojusi Inga Mežaraupe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 461, [1] lpp. - (Detektīvu klubs).
        ISBN 9789934065361.

 

Judina, Dace.
    Tīrītājs / Dace Judina ; Arturs Nīmanis, vāka dizains un mākslinieciskais noformētājs ; redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 390, [1] lpp. - (Izmeklē Anna Elizabete).
        ISBN 9789934154508.

 

Konelijs, Maikls.
    Liesmojošā istaba : romāns / Maikls Konelijs ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Breita ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2018. - 431 lpp. - (#1 New Yourk Times Bestsellers). - Oriģ. nos.: The Burning Room.
        ISBN 9789984358901.

 

Nesbē, Jū.
    Slāpes / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojis Ilmars Briška ; redaktore Iveta Polkmane ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 510, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Torst.
        ISBN 9789934073090.

 

Pārksa, Adele.
    Svešinieks manās mājās : [romāns] / Adele Pārksa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2018. - 474 lpp. - Oriģ. nos.: The Stronger in My Home.
        ISBN 9789984358949.

 

Račko, Karīna. 
    Debesis pelnos : romāns / Karīna Račko ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 525, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934074448.

 

Sīmane, Ieva.
    Svētlaimes medniece / Ieva Sīmane ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2018. - 261, [2] lpp.
        ISBN 9789984358932.

 

Veinberga, Jana.
    Vēl viena diena : stāsti / Jana Veinberga ; māksliniece Krista Jūlija Kreišmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 173, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        Saturs: Novembris, veļu laiks ; Nevaru palikt ; Eņģelītis ; Džūlija (Improvizācija kantri stilā) ; Liepājas vecie nami ; Ūdensrožu dīķis ; Bailes ; Arielas dārzs ; Satikšanās ; Vēl viena diena (Another shitty day).
        ISBN 9789934063909.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Акунин, Борис.
    Не прощаюсь : Приключения Эраста Фандорина в ХХ веке / Борис Акунин ; иллюстрации Игоря Сакурова. - Москва : Захаров, 2017. - 413 c. : ил. - (Новый детективъ).
        Часть 2.
        ISBN 9785815914773.

 

Барякина, Эльвира.
    Чужестранка, или Белый Шанхай / Эльвира Барякина. - Москва : Э, 2017. - 412 с. - (Унесенные ветром истории).
        ISBN 9785699940882.

 

Веллер, Михаил Иосифович.
    Веритофобия / Михаил Веллер. - Москва : АСТ, 2018. - 477 с.
        ISBN 9785171069490.

 

Гришэм, Джон.
    Остров Камино : [роман] / Джон Гришэм ; пер. с англ. В. В. Антонова. - Москва : АСТ, 2018. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Гришэм: лучшие детективы). - Ориг. назв.: Camino island.
        ISBN 9785179825821.

 

Джуэлл, Лайза.
    Винс и Джой : [роман] / Лайза Джуэлл ; пер. с англ. Д. Сорокиной. - Москва : Э, 2017. - 473, [1] c. - (Романы о сильных чувствах. Лайза Джуэлл). - Ориг. назв.: Vince and Joy. - Книга издана в суперобложке.
        ISBN 9785699920310.

 

Мартен-Люган, Аньес.
    Ты слышишь нашу музыку? : роман / Аньес Мартен-Люган ; перевод с французского Натальи Добробабенко. - Москва : АСТ ; Corpus, 2018. - 407, [1] с. - (Счастливые люди). - Ориг. назв.: J'ai toujours cette musique dans la tête. - От автора бестселлера "Счастливые люди читают книжки и пьют кофе".
        ISBN 9785170887552.

 

Мартин, Чарлз.
    Дороги, которым нет конца / Чарлз Мартин ; пер. с англ. К. Савельева. - Москва : Э, 2017. - 348 с. - (Джентельмен нашего времени. Романы Чарлза Мартина).Ориг. назв. Long way gone.
        ISBN 9785040887859.

 

Поволяев, Валерий Дмитриевич.
    Зорге : Под знаком сакуры : [роман] / Валерий Поволяев. - Москва : Вече, 2017. - 413, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785444462058.

 

Проуз, Аманда.
    Что я натворила? : [роман] / Аманда Проуз ; перевод с английского И. Рапопорта. - Москва : Э, 2018. - 413, [3] c. - (О лучшем чувстве на земле). - Ориг. назв.: What Have I Done?.
        ISBN 9785040908585.

 

Рой, Олег(Олег Юрьевич).
    Код личного счастья : [роман] / Олег Рой. - Москва : Э, 2017. - 350 с. - (Капризы изменчивой судьбы).
        ISBN 9785040885664.

 

Снокстра, Анна.
    Единственная дочь : роман / Анна Снокстра ; пер. с англ. И. А. Эрлер. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 286, [1] с. ; 22 см. - (Иностранный детектив). - Пер.: Snokstra, Anna. Only daughter.
        ISBN 9785227080066.

 

Третьякова, Людмила Иосифовна.
    Вечный идол : [новеллы о женских судьбах] / Людмила Третьякова. - Москва : Виконт-МВ, 2018. - 508, [1] с. : ил., портр. ; 22 см.
        ISBN 9785903921256.

 

Флэгг, Фэнни.
    О чем говорит весь город : [роман] / Фэнни Флэгг ; пер. с англ. Александра Сафронова. - Москва : Phantom press, 2017. - 446, [1] с. - Ориг. назв.: The whole town's talking by Fannie Flagg.
        ISBN 9785864717707.

 

Хруцкий, Эдуард.
    Страх : повести / Эдуард Хруцкий. - Москва : Центрполиграф, 2015. - 349, [2] с. ; 21 см. - (Классическая библиотека приключений и научной фантастики).
        Содерж.: Страх ; Сто первый километр ; Брат твой Авель ; Ночной закон.
        ISBN 9785227057525.

 

Шафак, Элиф.
    Три дочери Евы : [роман] / Элиф Шафак ; пер. с англ. Екатерины Большелаповой. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2017. - 445, [2] с. - Ориг. назв.: Three daughters of Eve.
        ISBN 9785389126831.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Bārneta, Kristīne. 
    Dzirksts : mātes stāsts par audzināšanu, ģenialitāti un autismu / Kristīne Bārneta ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 270, [9] lpp. : fotogr. - (Starptautisks bestsellers). - Oriģ. nos.: The Spark.
        ISBN 9789934048005.

 

Krankaliene, Neringa. 
    Mūsdienīgi rokdarbi : enciklopēdija : radošas idejas un izsmeļošas instrukcijas / Neringa Krankaliene, Loreta Šomkiene, Natālija Mihailenko ; no lietuviešu valodas tulkojusi Lāsma Nikolaisone ; redaktore Baiba Vītola. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 333 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Didžioji rankdarbių knyga. - Alfabētiskais rādītājs: 330.-333. lpp.
        ISBN 9789934034329.

 

Lapsa, Lato. 
    Zem Muhameda palmas : Eritreja, Mali, Maroka, Mauritānija, Nigēra, Rietumsahāra, Sudāna : ar autora fotogrāfijām / Lato Lapsa ; mākslinieks Jānis Esītis ; redaktore Gundega Blumberga. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. - 407 lpp., 113 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 405.-[408.] lpp.
        ISBN 9789934546570.

 

Nortrapa, Kristiāna. 
    Dzīvot vieglāk / Kristiāna Nortrapa ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga. - Rīga : Lietusdārzs, 2018. - 228 lpp.
        ISBN 9789934576003.

 

Pāvulēns, Jānis. 
    Konsultatīvais atbalsts skolēniem : uzvedības izmaiņu modelis / Jānis Pāvulēns, Kristīne Mārtinsone, Sandra Mihailova ; recenzentes: Dr.paed. Ilze Ivanova, Dr.paed. Svetlana Ušča. - Rīga : RaKa, 2018. - 80 lpp. : shēmas, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 65.-68. lpp. - Ziņas par autoriem: 78.-80. lpp.
        ISBN 9789984463797.

 

Zeterbergs, Sepo. 
    Igaunijas vēsture / Sepo Zeterbergs ; tulkojusi Anna Velēda Žīgure ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; zinātniskais redaktors Inesis Feldmanis ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 464 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas, kartes. - Bibliogrāfija 435.-464. lpp. - Orģin. nos.: Uusi viron historia.
        ISBN 9789934154461.

 

Райдос, Виктория. 
    Культ предков. Сила нашей крови / Виктория Райдос. - Санкт-Петербург : Весь, 2018. - 286, [1] с.
        ISBN 9785957331636.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Aleksijeviča, Svetlana. 
    Sievietes karā : noklusētās vēstures liecības / Svetlana Aleksijeviča ; no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Latvijas mediji, 2018. - 320 lpp. - Oriģ. nos.: У войны не женское лицо. - Nobela pēmija literatūrā 2015.
        ISBN 9789934154379.

 

Andersone, Marina. 
    Pakļāvības svētnīca : [romāns] / Marina Andersone ; tulkojusu Anna Zābere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 285 lpp. - (Kompliments 18+). - Oriģ. nos.: Haven of obedience.
        ISBN 9789934034954.

 

Cipkins, Aleksandrs. 
    Nepielūdzamas sievietes un citi stāsti : satīriskas komēdijas un pamācības dzīvei / Aleksandrs Cipkins ; no krievu valodas tulkojusi Maija Kudapa ; redaktore Kristīne Saukuma. - Rīga : Jumava, 2017. - 167 lpp. - Orģin. nos.: Женщины непреклонного возраста.
        ISBN 9789934201486.

 

Eskenss, Alens. 
    Dzīve, kuru aprokam : romāns / Alens Eskenss ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 300, [2] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Orģin. nos.: The Life We Bury.
        ISBN 9789934071157.

 

Hiekapelto, Kati. 
    Kolibri / Kati Hiekapelto ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 397, [1] lpp. - (Latvijas Mediji. Detektīvs).
        ISBN 9789934154270.

 

Ingrems, Ričards. 
    Atskatīties rītdienā : [detektīvromāns] / Ričards Ingrems ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 319, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934073915.

 

Iveta, Harija meita. 
    Vīna meditācija sievietei : patiess stāsts / Iveta Harija meita ; redaktore Gundega Blumberga ; grāmatas māksliniece Katrīna Vasiļevska ; vāku noformējumā izmantota Aivara Vilipsona grafika. - Rīga : Dienas grāmata, 2018. - 151, [9] lpp.
        ISBN 9789934546518.

 

Mālmeisters, K.(Kārlis). 
    Kažēna atmiņas : Kurzemes piekrastē un Melnās jūras ūdeņos / Kārlis Mālmeisters ; Lijas Kalniņas vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2018. - 415 lpp. - (Dzimtas romāns).
        ISBN 9789934201905.

 

Nolla, Džesika. 
    Laimīgā meitene : romāns / Džesika Nolla ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 365, [1] lpp. ; 22 cm. - (New York Times Bestsellers). - Orģin. nos.: Luckiest Girl Alive.
        ISBN 9789934067297.

 

Ratinīka, Iveta. 
    tikko & tikai / Iveta Ratinīka ; mākslinieks Rolands Krutovs ; redaktore Ingmāra Balode. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 95 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 16 x 16 cm.
        ISBN 9789934074288.

 

Rūmnieks, Valdis. 
    Starp Mežaparku un Murjāņiem : atmiņas, piedzīvojumi un pārdzīvojumi, 1951-1980 / Valdis Rūmnieks ; mākslinieks Aigars Truhins ; redaktore Daina Randare. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 176 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm.
        ISBN 9789934073762.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Болдаччи, Дэвид. 
    Фикс / Дэвид Болдаччи ; перевод с английского С. М. Саксина. - Москва : Э ; Гранд Мастер, 2017. - 540, [1] с. - (Дэвид Болдаччи. Гигант мирового детектива). (Бестселлер New York Times #1).
        ISBN 9785040909957.

 

Дивер, Джеффри. 
    Пустой стул / Джеффри Дивер ; перевод с английского Сергея Саксина. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2018. - 475, [3] с. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. назв.: The Empty Chair.
        ISBN 9785389140363.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна(Дарья Аркадьевна). 
    Родословная до седьмого полена : роман / Дарья Донцова. - Москва : Э, 2018. - 318 [1]с. - (Иронический детектив). - На обл.: Любительница частного сыска Даша Васильева.
        ISBN 9785040896073.

 

Лаплант, Элис. 
    Расколотый разум : [роман] / Элис Лаплант ; пер. с англ. М. Стражгородской. - Москва : Э, 2018. - 346, [2]с. - (Лучший психологический триллер). (New York Times Bestseller). - Ориг. назв.: Turn of Mind.
        ISBN 9785040909919.

 

Мабри, Донна Фоли. 
    Мод : откровенная история одной семьи / Донна Фоли Мабриа ; перевод с английского А. А. Малышева. - Москва : Э, 2018. - 477, [1] с. - (Secret Garden. Наедине с собой). - Ориг. назв.: Maude.
        ISBN 9785040887316.

 

Мартин, Чарлз. 
    Моя любовь когда-нибудь очнется / Чарлз Мартин ; перевод с английского В. А. Гришечкина. - Москва : Э, 2018. - 413, [1] с. - (Джентельмен нашего времени). (New York Times Bestselling Author). - Ориг. назв.: The dead don`t dance.
        ISBN 9785040908592.

 

 

Миньер, Бернар. 
    Не гаси свет / Бернар Миньер ; перевод с французского Е. В. Клоковой. - Москва : Э, 2016. - 473, [1] с. ; 21 см. - (Secret. Культовый французский детектив).
        ISBN 9785699865376.

 

Прах, Вячеслав. 
    Нежность : [роман] / Вячеслав Прах. - Москва : АСТ, 2017. - 287, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785171056216.

 

Сума, Нова Рен. 
    Стены вокруг нас / Нова Рен Сума ; перевод с английского Г. Ю. Бабуровой. - Москва : Э, 2018. - 316, [2] с. - (Бестселлер по версии New York Times). (Like Book).
        ISBN 9785040908189.

 

Сушинский, Богдан. 
    Скитальцы океана : [роман] / Богдан Сушинский. - Москва : Вече, 2018. - 429, [2] с. - (Новая библиотека приключений и научной фантастики).
        ISBN 9785444461433.

 

Финн, А. Дж. 
    Женщина в окне : [роман] / А. Дж. Финн ; перевод с английского Ирины Иванченко. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2018. - 411, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. назв.: The woman in the window.
        ISBN 9785389132658.

 

Хатчисон, Дот. 
    Розы мая : [роман] / Дот Хатчисон ; перевод с английского С. Н. Самуйлова. - Москва : ГрандМастер ; Э, 2018. - 348, [2] с. - (Грандмастер психологического триллера). - Ориг. назв.: The Roses of May. - Продолжение бестселлера "Сад бабочек".
        ISBN 9785040909902.


Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Džordžs, Maiks.

    Septiņi AHĀ! pret stresu : kā atbrīvoties no stresa visās tā izpausmēs un iemācīties dzīvot mierīgu, laimīgu un mīlestības pilnu dzīvi / Maiks Džordžs ; no angl. val. tulkojusi Santa Linkuma. - Rīga : Vieda, 2017. - 137, [4] lpp.
        ISBN 9789934562082.

 

Labākās makšķerēšanas vietas Latvijā / sastādītājs Aldis Sāvičs ; redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - 214 lpp. : kartes, fotogrāfijas.
        ISBN 9789934154201.

 

Pancs, Arkādijs. 
    Sarunas par mīlestību / Arkādijs Pancs, Gaļina Panca-Zaiceva ; no krievu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 159, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934073526.

 

15. maija Latvija / Ilgvars Butulis, Inesis Feldmanis u.c. ; zinātniskais redaktors Inesis Feldmanis ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Inga Bērze ; Jānis Taurēns, tulkojums angļu valodā. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - 503, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās un personu rādītājs: 494.-[504.] lpp. - Secinājumi angļu valodā.
        ISBN 9789934154096.

 

Rekhems, Nīls. 
    SPIN pārdošana / Nīls Rekhems ; no angļu valodas tulkojusi Māra Rūmniece. - Rīga : Avots, 2017. - 268 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. - SPIN=Situation, Problem, Implication, Need-payoff.
        ISBN 9789934534591.

 

Рубин, Гретхен. 
    Хорошие привычки, плохие привычки : как перестать быть заложником плохих привычек … и заменить их хорошими / Гретхен Рубин ; пер. с англ. Э. Мельник. - Москва : Э, 2017. - 398 с. : ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 379-380.
        ISBN 9785699981670.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Ar mīlestību Latvijai : domas, dzejoļi, skaisti mirkļi / tekstus izvēlējās un sakārt. Gundega Sēja ; māksl. Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 78, [2] lpp. : il., ģīm. - Grāmatā ievietoti latviešu dzejnieku dzejoļi, kas veltīti Latvijai.
        ISBN 9789984409436.

 

Džeferisa, Dina. 
    Tējas plantatora sieva : [romāns] / Dina Džeferisa ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece ; vāka dizains Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 479 lpp. - Oriģ. nos.: The Tea Planter's Wife.
        ISBN 9789934069314.

 

Hakls, Emils. 
    Par vecākiem un bērniem : [romāns] / Emils Hakls ; no čehu valodas tulkojusi Halina Lapiņa. - Rīga : Pētergailis, [2017]. - 142 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: O Rodičích a Dĕtech. - Ziņas par autoru: 139.-140. lpp.
        ISBN 9789984334585.

 

Hiders, Abbāss. 
    Pļauka / Abbāss Hiders ; tulkojusi Silvija Ģībiete. - Rīga : Hard von Hirschheydt apgāds, 2017. - 198 lpp. - Oriģ. nos.: Ohrfeige.
        ISBN 9789984974453.

 

Linka, Šarlote. 
    Izvēle : [romāns] / Šarlote Linka ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 431, [1] lpp. ; 24 cm.Oriģ. nos. Die Entscheidung.
        ISBN 9789934068881.

 

Račs, Guntars. 
    365 : dzejoļi / Guntars Račs ; dizains un grāmatas datorsalikums Guntars Ošenieks. - Rīga : MicRec, [2018]. - 191 lpp.
        2. daļa.
        ISBN 9789934873409.

 

Robertss, Gregorijs Deivids. 
    Kalna ēna : [romāns] / Gregorijs Deivids Robertss ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 941, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: The Mountain Shadow. - "Elpu aizraujošā bestsellera "Šantarāms" turpinājums" - Uz apvāka.
        ISBN 9789934073076.

 

Salgrāve, Iveta. 
    Kaut ko padarīt : [romāns] / Iveta Salgrāve ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Andras Otto-Hvoinskas ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 184, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20 cm. - (Lata romāns ; 1/2018 (223). - Ziņas par autori: uz vāka atloka.
        ISBN 9789934154287.

 

Tirzītis, Gunārs. 
    Livonijas saulriets / Gunārs Tirzītis ; Agra Liepiņa ilustrācijas. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 206, [2] lpp. : ilustrācijas. - (Lata Romāns ; 2/2018 (224).
        ISBN 9789934154331.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Акунин, Борис. 
    Знак Каина : [повесть] / Борис Акунин ; ил. Игоря Сакурова, Михаила Душина. - Москва : АСТ, 2018. - 123, [2] c. : ил. - (История Российского государства).
        ISBN 9785171042929.

 

Акунин, Борис. 
    Князь Клюква : [повести] / Борис Акунин ; иллюстрации Игоря Сакурова, Михаила Душина. - Москва : АСТ ; Жанры, 2017. - 287 c. : ил. - (История Российского государства).
        Содерж.: Плевок дьявола ; Князь Клюква.
        ISBN 9785171041618.

 

Бакман, Фредрик. 
    Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения / Фредрик Бакман ; перевод с шведского Ксении Коваленко. - Москва : Синдбад, 2018. - 475, [2] с. : портр. - Ориг. назв.: Min mormor hälssar och säger förlat.
        ISBN 9785906837738.

 

Грегори, Филиппа. 
    Три сестры, три королевы : [роман] / Филиппа Грегори ; пер. с англ. Н. Кузовлевой. - Москва : Э, 2017. - 542 с. - (Тайные страсти королей).
        ISBN 9785699978496.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна. 
    Блог проказника домового : роман / Дарья Донцова. - Москва : Э, 2018. - 315 c. - (Иронический детектив).
        ISBN 9785040900886.

 

Елизаров, Михаил Юрьевич. 
    Библиотекарь : [роман] / Михаил Елизаров. - Москва : АСТ, 2016. - 476, [1] с. ; 21 см. - (Новая русская классика).
        ISBN 9785170999101.

 

Машкова, Диана. 
    Чужие дети : роман / Диана Машкова. - Москва : Э, 2017. - 350 с.
        ISBN 9785040885961.

 

Пелевин, Виктор Олегович. 
    iPhuck 10 / Виктор Пелевин. - Москва : Э, 2017. - 412, [2] с. ; ил. - (Единственный и неповторимый. Виктор Пелевин).
        ISBN 9785040893942.

 

Пенни, Луиза. 
    Природа зверя : [роман] / Луиза Пенни ; пер. с англ. Григория Крылова. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2017. - 476 с. - (Звезды мирового детектива).Ориг. назв. The nature of the beast.
        ISBN 9785389114685.

 

Петрушевская, Людмила Стефановна. 
    Нас украли. История преступлений / Людмила Петрушевская. - Москва : Э, 2017. - 317, [1] с.
        ISBN 9785040900466.

 

Слаповский, Алексей Иванович. 
    Неизвестность : роман века, 1917-2017 / Алексей Слаповский. - Москва : АСТ, 2017. - 504, [3] с. : ил. ; 21 см. - (Новая русская классика).
        ISBN 9785171025298.

 

Сушинский, Богдан. 
    Остров обреченных : [роман] / Богдан Сушинский. - Москва : Вече, 2018. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Новая библиотека приключений и научной фантастики).
        ISBN 9785444461426.

 

Третьякова, Людмила Иосифовна. 
    Все для тебя : новеллы о женских судьбах / Людмила Третьякова. - Москва : Виконт-МВ, 2018. - 504, [3] с. : ил., портр. ; 22 см.
        ISBN 9785903921218.

 

Яковлева, Юлия. 
    Вдруг охотник выбегает / Юлия Яковлева. - Москва : Э, 2017. - 381 с. - (Хранить вечно. Криминальное ретро Юлии Яковлевой).
        ISBN 9785699953066.

 

Līdzīgi raksti