Nozaru literatūra

 

Eriksons, Tomass.
    Apkārt vieni vienīgi idioti priekšnieki : kāpēc labi līderi ir tik reti sastopami / Tomass Eriksons ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 351 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 23 cm.
        ISBN 9789934093623.

 

Hīters, Geralds.
    Ko darīt ar bailēm? : par mākslu pieņemt dzīves neparedzamību / Geralds Hīters ; no vācu valodas tulkojusi Laura Tidriķe ; literārā redaktore Ingrīda Sjomkāne ; zinātniskā konsultante Sandra Vestermane. - Rīga : Ziedu enerģija, 2021. - [Rēzekne] : Latgales druka. , ©2021. - 95 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934870194.

 

Lodinska, Hetere.
    150 adīti un tamborēti motīvi : daudzveidīga un neparasta kolekcija / Hetere Lodinska ; no angļu valodas tulkojusi Baiba Vītola ; redaktore Ingrīda Kreicberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 144 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Alfabētiskais rādītājs: 142.-143. lpp.
        ISBN 9789934029554.

 

Orbaha, Sūzija.
    Ķermeņi / Sūzija Orbaha ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Garda ; literārā konsultante Sandra Skuja ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 189, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 170.-[187.] lpp. un alfabētiskais personu rādītājs: 189.-[190]. lpp.
        ISBN 9789984238630.

 

Rīgas Centrālā bibliotēka.
    Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata, 2019-2020 / redkolēģija: Dzidra Šmita, Doloresa Veilande, Andra Vīta, Gida Zepkāne, Inta Sallinene ; sastādītāja Inta Sallinene ; redaktore Agra Turlaja ; māksliniece Daiga Brinkmane ; ievadvārdi: Dzidra Šmita. - [Rīga] : Rīgas Centrālā bibliotēka, [2020]. - [Rīga] : Vecpilsētas drukātava. - 198 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 196.-198. lpp., atsevišķu rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Autori: Dzidra Šmita, Zane Ramiņa, Jeļena Matvejeva, Maija Mauriņa, Gida Zepkāne, Evita Hofmane, Santa Mūrniece, Vineta Baško, Inta Sallinene, Margita Zemīte, Tatjana Medne, Gunta Ozola, Sandra Kokina, Ērika Druņģīte, Zinta Haļzova, Inta Eglīte, Jana Dreimane. . - Intervējamās personas: Ligita Kovtuna, Evija Vjatere, Daiga Lapāne, Evita Hofmane, Daiga Kļava, Laila Rumba. . - Intervētāji: Dzidra Šmita, Inta Sallinene. . - "ISSN 1691-1377"--Titullapas otrā pusē.
        ISBN 9789934871474.

 

Soltera, Anna.
    Varmākas : kā sevi un bērnus pasargāt no seksuālas vardarbības / Anna Soltera ; no angļu valodas tulkojusi Inese Tamsone. - Rīga : Lietusdārzs, 2021. - 287, [1] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 275.-[288.] lpp.
        Problēma; Meli un naivums; Izlikšanās paņēmieni; Pedofīli ; Izvarotāji; Sadisti; Psihopāti; Cietuma personāla "samaitāšana"; Rozā brilles un trauma; Noziedzīgo nodomu atklāšana; Sevis un bērnu aizsargāšana. Kā izvairīties no seksuāliem varmākām.
        ISBN 9789934576287.

 

Trakie deviņdesmitie : atskati intervijās "...tikai Andrim Jakubānam un Ērikam Hānbergam" / sastādītājs Voldemārs Hermanis ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, [2019]. , ©2019. - 190, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Personu rādītājs: 188.-[191.] lpp.
        ISBN 9789934203534.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Avotiņa, Daina.
    Debesis visur vienādas : stāsti / Daina Avotiņa ; vāka autore Vita Lēnerte ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 335, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934093036.

 

Grebe, Camilla.
    Nemaņa / Kamilla Grebe ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 429, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934093814.

 

Lagzdiņa, Gunita.
     Lāde vaļā : romāns / Gunita Lagzdiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 303, [1] lpp. ; 21 cm. - Nosaukumā visi vārdi ar mazajiem burtiem.
        ISBN 9789934093500.

 

Pohodņeva, Maija.
    Nedzeniet pēdas snaiperim / Maija Pohodņeva, Modris Pelsis ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 200, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes trilleris). - "Nedzeniet pēdas snaiperim" ir Maijas Pohodņevas un Modra Pelša pirmā grāmata par pasūtījuma slepkavībām, kurā aprakstītie notikumi turpinās grāmatās "Tumsas inversija", "Naida simetrija" un "Prāgas pastkartes".
        1. grāmata.
        ISBN 9789934090837.

 

Pohodņeva, Maija.
    Tumsas inversija / Maija Pohodņeva, Modris Pelsis ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 202, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes trilleris). - Maijas Pohodņevas un Modra Pelša pirmā grāmata sērijā par pasūtījuma slepkavībām ir "Nedzeniet pēdas snaiperim", kurā aprakstītie notikumi turpinās grāmatās "Tumsas inversija", "Naida simetrija" un "Prāgas pastkartes".
        2. grāmata.
        ISBN 9789934090813.

 

Валентина Врач.
    Tuvu oriģinālam = Близко к тексту / Валентина Врач, inESe, Unha, Митуни, Slēģu Jānis ; sastādītāja un tulkotāja no latviešu valodas Валентина Врач ; tulkotājas no krievu valodas inESe un Unha ; noformētāji: Deniss Kasimovs un Inese Rozenštrauha ; redaktore Inese Kušķe. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. - 133, [3] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - Teksts paralēli latviešu un krievu valodā.
        ISBN 9789934587832.

 

Vigāna, Delfīne de.
    No un es : romāns / Delfīne de Vigāna ; no franču valodas tulkojusi Inta Šmite ; literārā konsultante Renāte Punka ; māksliniece Lote Vilma Vītiņa. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 206, [2] lpp. ; 21 cm. - Prix des librares, 2008.
        ISBN 9789984238531.

 

Želve, Kristīne.
    Grosvaldi : romāns / Kristīne Želve ; literārā redaktore Cilda Redliha ; māksliniece Anta Pence. - Rīga : Neputns, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 444, [3] lpp. : ģenealoģiskā tabula, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Apvāka noformējumam izmantots Ievas Stūres zīmējums.
        ISBN 9789934601132.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Алюшина, Татьяна.
    Вальс до востребования : роман / Татьяна Алюшина. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 317, [1] с. ; 20 см.
        ISBN 9785041212490.

 

Воронова, Мария.
    Кадры решают всё : роман / Мария Воронова. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 317, [1] с. ; 20 см. - (Суд сердца).
        ISBN 9785041209803.

 

Кейн, Рейчел.
    Мрачный залив / Рейчел Кейн ; перевод с английского М.Смирновой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 413, [1] с. ; 20 см. - (Серия - бестселлер USA Today Wall Street Journal И Amazon Charts).
        ISBN 9785041202668.

 

Макквесчин, Карен.
    Лунное дитя : [роман : перевод с английского] / Карен Макквесчин. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2021. - 445, [1] с. ; 21 см. - (Романы о больших сердцах).
        ISBN 9785041205539.

 

Мартова, Людмила.
    Кружевное убийство : роман / Людмила Мартова. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 316, [3] с. ; 20 см. - (Детективный роман). (Желание женщины).
        ISBN 9785041205522.

 

Миньер, Бернар.
    Долина / Бернар Миньер ; перевод с французского О. Егоровой. - Москва : Эксмо, 2021. - 441, [4] с. ; 21 cm.
        ISBN 9785041182342.

Олди, Генри Лайон.
    Черный ход : роман / Генри Лайон Олди ; иллюстрации Александра Семякина. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 444, [2] с. : иллюстрации ; 21 см. - (Азбука-фэнтези). - На переплете: Держите порох сухим!.
        ISBN 9785389185487.

 

Осояну, Наталия.
    Невеста ветра : [роман] / Наталия Осояну. - Москва : АСТ, 2021. - 509, [1] с. ; 21 см. - (Дети Великого Шторма ; Книга 1). - Первая книга трилогии "Дети Великого Шторма".
        Книга 1.
        ISBN 9785171126551.

 

Осояну, Наталия.
    Белый фрегат : [роман] / Наталия Осояну. - Москва : АСТ, 2021. - 604, [2] с. ; 21 см. - (Дети Великого Шторма ; Книга 3). - Продолжение трилогии "Дети Великого Шторма".
        Книга 3.
        ISBN 9785171145446.

 

Осояну, Наталия.
    Звёздный огонь : [роман] / Наталия Осояну. - Москва : АСТ, 2021. - 573, [1] с. ; 21 см. - (Дети Великого Шторма ; Книга 2). - Продолжение трилогии "Дети Великого Шторма".
        Книга 2.
        ISBN 9785171168711.

 

Прах, Вячеслав.
    Грубый секс и нежный бунт : [роман] / Вячеслав Прах. - Москва : АСТ, 2021. - 318, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785171270148.

 

Расселл, Кейт Элизабет.
    Моя темная Ванесса / Кейт Элизабет Расселл ; перевод с английского Любови Карцивадзе. - Москва : Синдбад, 2021. - 494 с. ; 21 см. - 18+.
        ISBN 9785001312987.

 

Робертс, Нора.
    Остров спокойствия : роман : перевод с английского / Нора Робертс. - Москва : Эксмо, 2021. - 544 с. ; 20 см. - (Блистательная Нора Робертс).
        ISBN 9785041184179.

 

Скотт, Эмма.
    Свет между нами : [роман] / Эмма Скотт ; перевод с английского Н. Павливой. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2020. - 477, [1] с. ; 21 см. - (Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт).
        ISBN 9785041123994.

 

Штильмарк, Роберт.
    Наследник из Калькутты : роман / Роберт Штильмарк. - Москва : РуДа, 2019. - 814, [1] с. ; 22 см.
        ISBN 9785604075920.

  

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Janga-Eizendrāta, Pollija.
    Mīlestības vienādojums : līdzvērtīgu partneru attiecības kā garīgs ceļš / Pollija Janga-Eizendrāta ; no angļu valodas tulkojusi Paula Prauliņa. - Rīga : Lietusdārzs, 2021. - 191, [1] lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 190.-[192.] lpp.
        ISBN 9789934576294.

 

Montgomerija, Hedviga.
    Bērnudārza laiks : 2-6 gadi : septiņi vienkārši soļi veiksmīgai bērnu audzināšanai / Hedviga Montgomerija ; no norvēģu valodas tulkojusi Guna Gavare ; redaktore Māra Ābele. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 231, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - (Vecāku maģija ; Trešais izdevums).
        ISBN 9789934092626.

 

Rubenis, Juris.
    Starp divām bezgalībām : vairāk nekā simts iedarbīgas prakses apziņas paplašināšanai / Juris Rubenis ; Intas Sarkanes vāka un grāmatas dizains ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 415 lpp. : diagramma, ilustrācijas, shēmas ; 24 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 406.-412. lpp. un 413.-415. lpp.
        ISBN 9789934094248.

 

Фролов, Дмитрий.
    Психотерапия, и с чем ее едят? / Дмитрий Фролов. - Москва : АСТ, 2019. - 319 с. : ил. ; 22 см. - (Научпоп psychology).
        ISBN 9785171094751.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Dimante, Inguna.
    Starp divām sievietēm : romāns / Inguna Dimante ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 191, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934092688.

 

Heigs, Mets.
    Pusnakts bibliotēka : romāns / Mets Heigs ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 299, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934094446.

 

Herons, Pols.
    Izlaušanās : romāns / Pols Herons ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2021]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. - 411 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789934250194.

 

Kinnunens, Tommi.
    Stikla upe / Tommi Kinnunens ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 268, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934094071.

 

Kivirehks, Andruss.
    Kocenieki un tāsenieces / Andruss Kivirehks ; no igauņu valodas tulkojis Guntars Godiņš ; ilustrācijas: Andress Rehu. - Rīga : Pētergailis, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 70, [1] lpp. : ilustrācijas ; 15 cm.
        ISBN 9789984335346.

 

Lejiņa, Virdžīnija.
    Straupes pilskungi / Virdžīnija Lejiņa, Jānis Lejiņš ; redaktors Guntis Berelis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. - 262, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934595271.

 

Meiere, Stefanija.
    Pusnakts saule / Stefanija Meiere ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Laura Bebre. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 780, [1] lpp. ; 21 cm. - (Krēslas sērija ; 5. grāmata).
        ISBN 9789934093371.

 

Troja, Eleonora.
    Amazones neraud : [romāns] / Eleonora Troja ; vāka dizaina autore Krista Miltiņa ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 686, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934093258.

 

Vagnere, Jana.
    Dzīvi cilvēki : romāna "Vongezers" turpinājums / Jana Vagnere ; no krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 303 lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes Trilleris). - Romāna "Vongezers" turpinājums.
        ISBN 9789934091094.

 

Veika, Džūlsa.
    No Itālijas ar mīlestību / Džūlsa Veika ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode. - Rīga : Kontinents, [2021]. - 447 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789934250187.

 

Zaķe, Ingrīda.
    Jūras valsis : romāns / Ingrīda Zaķe ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Rēzekne : Latgales druka. - ©2021. - 191, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/6 (264).
        ISBN 9789934159015.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Авенариус, Василий.
    Бироновщина : повести / Василий Авенариус. - Москва : Вече, 2021. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Всемирная история в романах).
        ISBN 9785448426360.

 

Адольфссон, Мария.
    Неверные шаги : роман / Мария Адольфссон ; перевод со шведского Нины Федоровой. - Москва : АСТ, 2021. - 503, [1] с. ; 21 см. - (Corpus; 617). - Первая книга из серии о Догерланде.
        ISBN 9785171226039.

 

Барсукова, Лана.
    Счастливые неудачники / Лана Барсукова. - Москва : Эксмо, 2020. - 313, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041193072.

 

Буржская, Ксения.
    Мой белый : роман о торжестве жизни / Ксения Буржская. - Москва : Эксмо, 2021. - 253, [2] с. ; 21 см. - (Inspiria). - На переплете: Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785041180904.

 

Гюго, Виктор.
    Собор Парижской Богоматери : роман / Виктор Гюго ; перевод с французского Н. Коган. - Москва : Иностранка, 2020. - 635, [1] с. : портр. ; 21 см. - (Иностранная литература. Большие книги).
        ISBN 9785389187337.

 

Крамер, Марина.
    Ты все, что есть у меня : [роман] / Марина Крамер. - Москва : Т8 RUGRAM, 2021. - 196, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785517043597.

 

Мартин, Ида.
    Твой последний шазам : [роман] / Ида Мартин. - Москва : АСТ, 2021. - 477, [1] с. ; 21 см. - (Это личное).
        ISBN 9785171230548.

 

Нестерова, Наталья.
    Сделайте погромче : роман / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ, 2021. - 318 с. ; 21 см. - (Между нами, девочками. Истории Натальи Нестеровой).
        ISBN 9785171361075.

 

Радзинский, Эдвард.
    Я стою у ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано / Эдвард Радзинский. - Москва : АСТ, 2021. - 348, [3] с. ; 22 см.
        ISBN 9785171363703.

 

Сенчин, Роман.
    Нулевые : проза начала века / Роман Сенчин. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2021. - 508, [2] с. ; 20 см. - (Новая русская классика). - Лауреат премий "Большая книга", "Ясная поляна". - Содержит нецензурную брань - На переплете.
        ISBN 9785171362225.

 

Терехов, Александр.
    Немцы : роман / Александр Терехов. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2021. - 573 с. ; 21 см. - (Кинобестселлеры). - Премия "Национальный бестселлер". - Специальное издание к премьере сериала KION.
        ISBN 9785171266882.

 

Трауб, Маша.
    Не мамкай! : [советы родителям] / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2021. - 381, [2] с. ; 21 cm.
        ISBN 9785041182250.

 

Шарапов, Валерий.
    Тайник в старой стене : [военно-приключенческий роман] / Валерий Шарапов. - Москва : ЭКСМО, 2021. , ©2021. - 349, [1] с. : иллюстрации ; 21 см. - (Тревожная весна 45-го. Послевоенный детектив).
        ISBN 9785041183752.

 

Шумара, Елена.
    Если я буду нужен : роман / Елена Шумара. - Москва : АСТ, 2021. - 477, [1] с. ; 21 см. - (Это личное!). - На переплете: Лауреат национальной литературной премии.
        ISBN 9785171223441.

 

Эндрюс, Уильям.
    Дочери дракона / Уильям Эндрюс ; перевод с английского Марины Синельниковой. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2021. - 443, [4] с. ; 21 см. - (Роза ветров).
        ISBN 9785907338197.

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

Kalns, Guntis, 1967-.
    Latvijas pase / Guntis Kalns. - 3. izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2015]. - 40 lpp. : il., notis ; 14 cm. - Autors uzrādīts izdevējziņās.
        ISBN 9789984406633.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

  Pirmskolas vecuma bērniem latviešu valodā

Valters, Edgars.
    [Kassike ja Kakuke]
    Kaķītis un Ūpītis / Edgars Valters ; no igauņu valodas tulkojusi Daila Ozola ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 46, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
        ISBN 9789934085833.

 

Bērniem latviešu valodā

Denielsa, Lūsija.
    [Kitten Rescue]
    Izglābtie kaķēni / Lūsija Denielsa ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Sarmīte Lomovceva. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - Rīga : Poligrāfists. , ©2020. - 140, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Dzīvnieku namiņš). - II.
        ISBN 9789934091421.
        

Lisovska, Aija.
    Tas būs piedzīvojums, Made! / Aija Lisovska ; māksliniece Agija Staka ; redaktore Guna Pitkevica ; Ingunas Kļavas Švankas vāka un grāmatas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - Rīga : Poligrāfists. , ©2020. - 63, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - XI.
        ISBN 9789934085154.

 

Pusaudžiem latviešu valodā

Parvela, Timo, 1964-.
    Kepler62 / Timo Parvela, Bjērns Sortlanns ; ilustrējis Pasi Pitkenens ; no somu valodas tulkojusi Kristīne Sončika. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 112 lpp. : ilustrācijas. - 5.-6. - Oriģ. nos.: Kepler62 : Kutsu.
        1. grāmata. Ielūgums.
        ISBN 9789934071799.

 

Parvela, Timo, 1964-.
    Kepler62 / Timo Parvela, Bjērns Sortlanns ; ilustrējis Pasi Pitkenens ; no somu valodas tulkojusi Kristīne Sončika. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 157, [1] lpp. : ilustrācijas. - 5.-6. - Oriģ. nos.: Kepler62 : Lähtölaskenta.
        2. grāmata. Pirms starta.
        ISBN 9789934071782.

 

Stains, R. L.
    Spoks kaimiņos / R. L. Stains ; no angļu val. tulkojusi Ieva Tarvida ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 127, [1] lpp. - (Zosāda). - 5.-6. - Oriģ. nos.: Goosebumps. The Ghost Next Door.
        ISBN 9789934054372.

 

Pieaugušajiem latviešu valodā

Adlers-Olsens, Jusi.
    Bez robežām : [detektīvromāns] / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu valodas tulkojusi Dace Deniņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 414, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Den grænseløse. - Sērijas par Q nodaļu un izmeklētāju Karlu Merku 6. grāmata.
        ISBN 9789934072284.

 

Dreika, Dagnija, 1951-.
    Svēdenborga roze : romāns / Dagnija Dreika ; Lilija Rimicāne, mākslinieciskā izveide. - [Jūrmala] : Apgāds Daugava, 2021. - 182 [3] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984411347.

 

Grebe, Kamilla.
    Ledus zem viņas kājām : [kriminālromāns] / Kamilla Grebe ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 489, [4] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Orģin. nos.: Älskaren från huvudkontoret.
        ISBN 9789934070389.

 

Hārdinga, Frānsisa.
    Melu koks : [romāns] / Frānsisa Hārdinga ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 397, [1] lpp. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: The Lie Tree.
        ISBN 978993406953

 

Ikstena, Nora.
    Ūdens mirdzēšana : [romāns] / Nora Ikstena ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; ilustrāciju, teksta un vāka dizains: Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas grāmata, 2021. - Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. - 157, [2] lpp., 8 nenumurētas lp. caurspīdīgas ielīmes : ilustrācijas ; 21 cm. - Tulkojumu un atdzejojumu fragmentu citējumi: Dzintars Sodums (Dž. Džoiss, Uliss), Austra Aumale (E.A. Po, Krauklis), Uldis Bērziņš (Bībele), Juris Birzvalks (Šekspīrs, sonets).
        ISBN 9789934595288.

 

Kovaļova, Lelde.
    Šoseja : trilleris / Lelde Kovaļova ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa ; redaktore Ilze Brēmere. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. , ©2021. - 251, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934158841.

 

Puriņa, Inga.
    Negaiss ābelēs : romāns / Inga Puriņa ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2021. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/4 (262).
        ISBN 9789934157912.

 

Sabaļauskaite, Kristina.
    Silva rerum IV : [vēsturisks romāns] / Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 492, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Silva rerum.
        ISBN 9789934078422.

 

Vigāna, Delfīne de.
    [No Et Moi]
    No un es / Delfīne de Vigāna ; no franču valodas tulkojusi Inta Šmite ; māksliniece Lote Vilma Vītiņa ; literārā konsultante Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 206, [2] lpp. - Prix des librares, 2008.
        ISBN 9789984238531.

 

Zīle, Baiba, 1974-.
    Piezīmes no Citurzemes / Baiba Zīle ; ilustrāciju autors Rupucinskis ; grāmatas un vāka dizaina autore Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 198, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934093234.

 

Žuravska, Dzintra.
    Aizejot neaizcērt durvis : romāns / Dzintra Žuravska ; vāka dizains: Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2021]. - 230, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984894980.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

   Pusaudžiem bērniem krievu valodā

Хантер, Эрин.
    [Warriors. Into the wild]
    Стань диким! / Эрин Хантер ; перевод с английского Ольги Корчагиной ; иллюстрации Леонида Насырова. - Москва : ОЛМА ; БИНОМ, 2020. - 317, [1] c. : цв. ил. ; 21 cm. - (Коты-воители). - 7.-9.
        ISBN 9785001110262.

 

Хантер, Эрин.
    [Warriors. Fire and Ice]
    Огонь и лед / Эрин Хантер ; перевод с английского Вероники Максимовой ; иллюстрации Леонида Насырова. - Москва : ОЛМА ; БИНОМ, 2020. - 317, [1] c. : цв. ил. ; 21 cm. - (Коты-воители ; [2]). - 7.-9.
        ISBN 9785996365784.

 

Pieaugušajiem krievu valodā

Акунин, Борис, 1956-.
    Вдовий плат : [роман] / Борис Акунин. - Москва : АСТ, 2018. - 352 c. : ил. - (История Российского государства).
        ISBN 9785171072599.

 

Алюшина, Татьяна(Татьяна Александровна).
    Счастье любит тишину : [роман] / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2021. - 442, [1] с. ; 17 см. - (Еще раз про любовь).
        ISBN 9785040919604.

 

Бушков, Александр.
    Струна времени : военные истории / Александр Бушков. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [2] с. ; 17 см. - (Бушков. Непознанное).
        ISBN 9785041169992.

 

Вильденштейн, Оливия.
    Мелодия звёзд : [роман] / Оливия Вильденштейн ; перевод с английского И. Скокло. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2021. - 413, [2] c. ; 21 см. - (Young Adult. Бестселлеры романтической прозы). - Uz vāka : Автор бестселлеров USA Today.
        ISBN 9785041116361.

 

Маринина, Александра.
    Другая правда : [роман] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [2] c. : ил. ; 21 см. - (Больше чем детектив). - Обложка: 50-й юбилейный роман.
        Том 1.
        ISBN 9785041046361.

 

Маринина, Александра.
    Другая правда : [роман] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Больше чем детектив). - Обложка: 50-й юбилейный роман.
        Том 2.
        ISBN 9785041050139.

 

Михалкова, Елена(Елена Ивановна).
    Прежде чем иволга пропоет : [роман] / Елена Михалкова. - Москва : АСТ ; Жанры, 2020. - 416 c. ; 21 см. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).
        ISBN 9785171192600.

 

Устинова, Татьяна.
    Сразу после сотворения мира / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2018. - 349, [1] с. ; 17 см. - (Первая среди лучших).
        ISBN 9785699798742.

 

Līdzīgi raksti

Nozaru literatūra

Karš un sabiedrība Latvijā 1914-1920 / atbildīgais redaktors Ēriks Jēkabsons ; recenzenti: Dr.hist. Juris Ciganovs, Dr.hist. Kārlis Dambītis, Dr.hist. Toms Ķikuts ; literārā redaktore Gita Kļaviņa ; angļu valodas redaktore Andra Damberga ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 447 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 375.-399. lpp. un personu rādītājs: 363.-[374.] lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - "Vāka attēls: zemnieki ar linu vezumiem Ludzā, 1920. gads. Fotogrāfija no Latvijas Kara muzeja kolekcijas."--Titullapas otrā pusē. . - "Kolektīvā monogrāfija sagatavota Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūtā un izdota ar LZP finansētā projekta Nr. Izp-2018/2-0147 "Karš un sabiedrība Latvijā 1914.-1921. gadā" atbalstu.".

Priekšvārds / Ēriks Jēkabsons. I. KARA IZRAISĪTIE PROCESI. Latvijas iedzīvotāju skaita un sastāva izmaiņas militāro un politisko procesu iespaidā 1914.-1920. gadā - priekšstati un realitāte / Ēriks Jēkabsons. Kara izraisītā krīze: civilā noziedzība Latvijas Republikā Neatkarības kara laikā / Aiga Bērziņa. Kara izraisītā krīze: epidēmiskās infekcijas slimības / Inna Gīle. Dzīve okupācijā. Vācijas militārā pārvalde Latvijā 1915.-1918. gadā / Klāvs Zariņš. Pārtikas faktors Latvijā Pirmā pasaules kara un Neatkarības kara laikā 1914.-1920. gadā / Ēriks Jēkabsons. II. KARŠ UN SABIEDRĪBAS GRUPAS. Karš un izmaiņas dzimšu attiecībās: sieviešu politiskā darbība / Ineta Lipša. Starp ierakumiem un auditoriju. Latviešu studenti ilgstoša militāra un politiska konflikta apstākļos 1914.-1918. gadā / Valters Ščerbinskis. Latvieši Rietumeiropā, Amerikā un Austrālijā: attieksme pret norisēm dzimtenē (1914-1920) / Kristīne Beķere. Pirmais pasaules karš un tradīcijas / Ilze Boldāne-Zeļenkova.

        ISBN 9789934186332.

 

Katrāne-Šilinga, Alīna. 

     Prāta Vētra : meklēt vienam otru / Alīna Katrāne-Šilinga ; no krievu valodas tulkojis Ilmārs Šlāpins ; ilustratore Anna Solujanova ; dizains: Darja Ļubavskaja ; vāka dizains: Rihards Delvers ; vāka fotogrāfija: Antons Korbeins. - [Rīga] : Prāta Vētras skaņu ierakstu kompānija, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 287 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Teksts latviešu valodā, tulkots no krievu valodas.

        ISBN 9789934233258.

 

Latvijas kultūras vēsture / sastādītājs Ojārs Spārītis ; autori Zane Balčus, Dainis Bērziņš, Eva Eglāja-Kristsone, Pauls Daija, Eduards Dorofejevs [un vēl 18 autori] ; mākslinieciskā redaktore Raimonda Strode ; Ingus Feldmaņa grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; zinātniskie redaktori Jana Dreimane [un vēl 8 redaktori] ; literārā redaktore Sandra Skuja. - Rīga : Jumava, [2021]. , ©2021. - 751 lpp. : ilustrācijas, faksimili, portreti ; 25 cm. - Latvijas kultūras vēstures hronoloģijas tabula: 724.-751. lpp. - Autori arī: Jana Dreimane, Jānis Krastiņš, Lidija Leikuma, Lilija Limane, Agnese Logina, Gatis Ozoliņš, Edīte Parute, Silvija Radzobe, Zane Radzobe, Jānis Siliņš, Ojārs Spārītis, Edvarda Šmite, Andris Šnē, Līga Ulberte, Maira Valtere, Pēteris Vanags, Viesturs Zanders, Ingrīda Zemzare.

        ISBN 9789934204791.

 

Līdums, Gatis. 

     Pāru (ne)būšanas : psihoterapeita piezīmes par 10 baušļiem un pāru attiecībām / Gatis Līdums ; vāka un grāmatas dizaina autors Aigars Truhins ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 221, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934092299.

 

Sīmanis, Raimonds. 

     Pasaule mikrobu acīm : kā mikrobu izdzīvošanas pieredze palīdz cilvēkiem / Raimonds Sīmanis ; ilustrāciju autors Arvils Linde ; vāka dizains: Anne Schütz. - Rīga : Mansards, [2021]. , ©2021. - 233, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.

        ISBN 9789934122491.

 

Бобылёва, Мария. 

     Мы так говорим. Обидные слова и как их избежать : книга о корректной лексике / Мария Бобылёва. - Москва : АСТ, 2021. - 220, [2] с. ; 22 см. - (Лучшие медиа-книги). (Проект портала Такие дела).

        ISBN 9785171348533.

 

Мясникова, Ольга. 

     Мою пол всегда руками! : эффективные упражнения и советы для тех, кто хочет прожить дольше 90 лет : как вернуть подвижность суставам и укрепить мышцы, упражнения для тех, кто не может много ходить, как правильно спать, чтобы чувствовать себя отдохнувшим / Ольга Мясникова. - Москва : Эксмо, 2021. - 144 c. ; 21 cm. - Предметный указатель: с. 143-144. - На переплете: "Написала книгу в возрасте 93 лет".

        ISBN 9785041184575.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā 

Blodone, Iveta. 

     Meli un porcelāns : romāns / Iveta Blodone ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Rēzekne : Latgales druka. - ©2021. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/5 (263). - Uz vāka: Neņem galvā, ko par tevi domā citi!. . - Uz vāka: Romānu konkursa laureāts.

        ISBN 9789934158537.

 

Delakūrs, Greguārs. 

     Sieviete, kura nenovecoja : romāns / Greguārs Delakūrs ; no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 174, [2] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934091735.

 

Doku Atis. 

     Stāsti / Doku Atis ; Daces Zvirgzdiņas priekšvārds un sakārtojums. - Rīga : Jumava, [2021]. - 197, [2] lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934204708.

 

Dreika, Dagnija. 

     Svēdenborga roze : romāns / Dagnija Dreika ; Lilija Rimicāne, mākslinieciskā izveide. - [Jūrmala] : Apgāds Daugava, 2021. - 182 [3] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984411347.

 

Eljota, Ketrina. 

     Aiz slēgtam durvīm : romāns / Ketrina Eljota ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2021]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2021. - 459 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934250170.

 

Jansone, Ilze. 

     Laika rēķins : romāns / Ilze Jansone ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša vāku dizains. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. - 188, [3] lpp. ; 22 cm. - (Es esmu... Ilze Šķipsna). Ilze Šķipsna.

        ISBN 9789934595295.

 

Kaplickis, Vāclavs. 

     Raganu veseris / Kaplickis Vāclavs ; no čehu valodas tulkojusi Sandra Nikuļceva ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2021. - 390, [1] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934204753.

 

Ketnere, Keita. 

     Drupaču ballīte : [romāna] "Samta nakts bērns" 4. daļa / Keita Ketnere. - [Rīga] : Virja LK, 2021. - 256 lpp. ; 22 cm. - Romāna "Samta nakts bērns" IV daļa.

        4. daļa.

        ISBN 9789934888021.

 

Olūts : literaturas almanahs / redaktore Valentīna Unda ; Stellas Elksnes grāmatas un vāku dizains ; Ilonas Žukovskas foto. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2021. - 227 lpp. ; 20 cm.

        19 (26).

        ISBN 9789984293431.

 

Pārsonss, Tonijs. 

     Trīstūkstoš un viena nakts : romāns / Tonijs Pārsonss ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2021]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 413, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934250156.

 

Rasela, Keita Elizabete. 

     Mana tumšā Vanesa : romāns / Keita Elizabete Rasela ; no angļu valodas tulkojusi Krista Strode ; literārā redaktore Ina Eglīte. - [Tallinn] : Helios, 2021. - [Viljandi, Estonia] : Print Best. , ©2021. - 395, [3] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789949691890.

 

Seleckis, Vilis. 

     Nozagtais sapnis : politisks detektīvromāns divās grāmatās / Vilis Seleckis. - Rīga : Klio ABC, [2021]. - 264 lpp. ; 21 cm.

        Otrā grāmata. Nāves cilpā.

        ISBN 9789934858949.

 

Šepa, Emēlija. 

     Dēla vārdā : romāns / Emēlija Šepa ; tulkojusi Dace Andžāne ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Zane Eniņa ; literārā redaktore Lilija Berzinska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 413, [1] lpp. ; 21 cm. - (Latvijas Mediji. Detektīvs). (Detektīvs / Latvijas Mediji). - Tulkots no zviedru valodas.

        ISBN 9789934158995.

 

Šulce, Dzintra. 

     Caurvējš : stāsts / Dzintra Šulce ; mākslinieks Emīls Garjānis ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. , ©2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 221, [1] lpp. ; 21 cm. - Resursā uzrādīts elektroniskā izdevuma ISBN 9789934158933.

 

Zeibots, Andris. 

     Plīva / Andris Zeibots ; projekta vadītājs un redaktors Kristaps Vecgrāvis. - Rīga : Literatūras kombains, 2021. - 128 lpp. - (Ārpus laika ; 1. grāmata).

        ISBN 9789934886577.

 

Žuravska, Dzintra. 

     Aizejot neaizcērt durvis : romāns / Dzintra Žuravska ; vāka dizains: Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2021]. - 230, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984894980.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

Анхем, Стефан. 

     Мотив Х : [роман] / Стефан Анхем ; перевод со шведского М. Солуяновой. - Москва : АСТ, 2021. - 542, [1] с. ; 21 см. - (Триллер по-скандинавски). - 18+.

        ISBN 9785171274504.

 

Быков, Дмитрий. 

     Истребитель : роман / Дмитрий Быков. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2021. - 570, [1] с. ; 21 см. - (Проза Дмитрия Быкова).

        ISBN 9785171364946.

 

Вестовер, Тара. 

     Ученица : предать, чтобы обрести себя / Тара Вестовер ; перевод с английского Т. О. Новиковой. - Москва : ЭКСМО ; Бомбора, 2019. - 475 с. ; 21 см. - Ориг. назв.: Educated.

        ISBN 9785040969319.

 

Вильденштейн, Оливия. 

     Мелодия звёзд : [роман] / Оливия Вильденштейн ; перевод с английского И. Скокло. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2021. - 413, [2] c. ; 21 см. - (Young Adult. Бестселлеры романтической прозы). - Uz vāka : Автор бестселлеров USA Today.

        ISBN 9785041116361.

 

Георге, Нина. 

     Книга снов / Нина Георге ; перевод с немецкого Анны Баренковой. - Москва : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2021. - 379, [3] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер).

        ISBN 9785389168855.

 

Дашкова, Полина. 

     Марионетка : [роман] / Полина Дашкова. - Москва : АСТ ; Жанры, 2021. - 285, [2] с. ; 21 cm. - Ранее издавалась под названием "Чеченская марионетка".

        ISBN 9785171361099.

 

Крамер, Марина. 

     Терапия памяти / Марина Крамер. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 317, [1] с ; 21 см. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер). (Клиника раненых душ). - Роман из сериала "Клиника раненых душ".

        ISBN 9785041214920.

 

Линдсей, Джоанна. 

     Лишь ты одна : [роман] / Джоанна Линдсей ; перевод с английского М. Полозовой. - Москва : АСТ, 2021. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Королева любовного романа).

        ISBN 9785171209865.

 

Матвеева, Анна. 

     Перевал Дятлова, или Тайна девяти : роман / Анна Матвеева. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2021. - 312, [1] с. : илл. ; 21 см.

        ISBN 9785171353421.

 

Полякова, Татьяна. 

     Особняк с выходом в астрал : роман / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 2021. - 318 с. ; 21 cм. - (Авантюрный детектив).

        ISBN 9785041202811.

 

Свешникова, Мария. 

     Квартира № 41 : роман / Мария Свешникова. - Москва : АСТ, 2021. - 349, [2] с. ; 21 см. - (Городская проза).

        ISBN 9785171342388.

 

Солнцева, Наталья. 

     Обольстить Минотавра / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ ; Жанровая литература, 2021. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Мистический детектив).

        ISBN 9785171191412.

 

Сорокин, Геннадий. 

     Пуля без комментариев / Геннадий Сорокин. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] c. ; 21 см. - (Детектив-Ностальгия). - На обложке: Полное погружение в атмосферу 80-х.

        ISBN 9785041180980.

 

Чжоу Хаохуэй. 

     Письма смерти : [роман] / Чжоу Хаохуэй ; перевод с китайского К. Гемуевой. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2021. - 412, [2] c. ; 21 см. - (Tok. Национальный бестселлер. Китай).

        ISBN 9785041159726.

 

Līdzīgi raksti

 

Nozaru literatūra

 

Drabatiukas, Anatolijus.  

     Elektriķa rokasgrāmata / Anatolijus Drabatiukas, Mindaugas Lubys, Renata Miliūnė ; TOFT International tulkojums. - Viļņa : Super namai, 2021. - Viļņa : Standartų spaustuvė. - 400 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 397. lpp. - Teksts latviešu valodā, tulkots no lietuviešu valodas.
        ISBN 9786098270037.

 

Dveka, Kerola.  

     Kāpēc cilvēki ir tik dažādi : kā attieksme pret savām spējām ietekmē cilvēka dzīvi / Kerola Dveka ; no angļu valodas tulkojusi Tamāra Liseka ; redaktore Māra Cielēna ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2021. - 266, [3] lpp. - Bibliogrāfija: 265.-[267.] lpp.
        ISBN 9789934576270.

 

Gērgiss, Šerīfs.  

     Kas ir laulība? : vīrieša un sievietes savienības aizstāvība / Šerīfs Gērgiss, Raians T. Andersons, Roberts P. Džordžs ; tulkotāji: Valters Zariņš un Krišjānis Lācis ; redaktore Agnese Irbe ; literārais konsultants Arturs Hansons ; vāka mākslinieks Arvils Feldmanis. - Liepāja : Kodoka, [2021]. , ©2021. - 174 lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 147.-171. lpp. un rādītājs: 173.-174. lpp. - Tulkots no angļu valodas.
        ISBN 9789934233456.

 

Gulbe, Dana.  

     Sakārto māju, sakārto prātu / Dana Gulbe ; fotogrāfi: Mareks Gaidamovičs, Inga Zarecka ; korektore Ilze Antēna. - [Jūrmala] : Satura darbnīca TAPT, 2021. , ©2021. - 223, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti, fotogrāfijas ; 25 cm.
        ISBN 9789934898211.

 

Jermacāne, Ilze.  

     Strēlnieku dzīvība sarkanā : latviešu strēlnieki Otrajā pasaules karā / Ilze Jermacāne ; zinātniskais konsultants Kaspars Zellis ; māksliniece Iluta Koidu ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 397, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 333.-[353.] lpp., zemsvītras piezīmes un personu rādītājs: 355.-[398.] lpp. - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934158445. . - Grāmatā izmantotas fotogrāfijas un zīmējumi no Latvijas Kara muzeja. . - "Sarkanās armijas 1. atsevišķā latviešu strēlnieku rezerves pulka karavīri pirms došanās uz 43. gvardes latviešu strēlnieku divīziju. Gorohovecas nometne, Gorkijas (mūsdienās Ņižņijnovgorodas) apgabals, 1943. gada 6. jūlijs. Foto - A. Strautmanis. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs"--Uz vāka. . - Grāmatas pamātā ir 2014. gada 31. oktobrī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē aizstāvētā doktora disertācija "Sarkanās armijas 201. (43. gvardes) latviešu strēlnieku divīzija: sociālpolitiskie procesi, 1941. gada augusts-1943. gada aprīlis".
        ISBN 9789934158438.

 

Krastiņš, Edmunds.  

     Krišjānis Valdemārs : dzīves hronika / Edmunds Krastiņš ; Krišjāņa Valdemāra portrets, 1878. gads: Jānis Staņislavs Roze. - Rīga : KL2020, 2021. - 480 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 463.-471. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 472.-478. lpp.
        ISBN 9789934233173.

 

Straube, Gvido.  

     Labie zviedru laiki. Vai tiešām? / Gvido Straube, Māris Zanders ; radošais redaktors Māris Zanders ; literārā redaktore Inita Saulīte-Zandere ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Aminori, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 109, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 19 cm. - (Latvijas vēstures mīti un versijas). - Bibliogrāfija: 109. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934897788.

 

Бомбина, Елена.  

     Другой Задорнов : воспоминания жены писателя / Елена Бомбина. - Москва : Вече, 2021. - 255 с. ; 21 см.
        ISBN 9785448425721.

 

Сандерсон, Кэтрин.  

     Громкое молчание хороших людей : буллинг, троллинг, харассмент и другие поводы остаться в стороне / Кэтрин Сандерсон ; перевод с английского Е. Фёдоровой. - Москва : Бомбора ; Эксмо, 2021. - 311, [1] с. : ил. ; 20 см. - Библиография: с. 281-309.
        ISBN 9785041154608.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Bargais, Rihards.  

     Nemodernās Slampes meitenes : [romāns] / Rihards Bargais. - Rīga : Aminori, 2021. - 445 lpp. ; 20 cm. - "Līdz 19 gadu vecumam lasīt nav ieteicams" - Vāka 4. lpp.
        ISBN 9789934897795.

 

Briedis, Leons.  

     Rondeles / Leons Briedis ; redaktors Māris Salējs ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Pētergailis, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 66, [4] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789984335094.

 

Hirvisāri, Laila.  

     Viņas Augstība Katrīna II : valdnieces slepenā dzīve : biogrāfisks romāns par Katrīnu Lielo / Laila Hirvisāri ; no somu valodas tulkojusi Lelde Rozīte. - Rīga : Latvijas mediji, 2021. - 477, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934156113.

 

Ikstena, Nora.  

     Ūdens mirdzēšana : [romāns] / Nora Ikstena ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; ilustrāciju, teksta un vāka dizains: Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas grāmata, 2021. - Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. - 157, [2] lpp., 8 nenumurētas lp. caurspīdīgas ielīmes : ilustrācijas ; 21 cm. - Tulkojumu un atdzejojumu fragmentu citējumi: Dzintars Sodums (Dž. Džoiss, Uliss), Austra Aumale (E.A. Po, Krauklis), Uldis Bērziņš (Bībele), Juris Birzvalks (Šekspīrs, sonets).
        ISBN 9789934595288.

 

Konstantīna, Liva.  

     Svešiniece spogulī / Liva Konstantīna ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, [2021]. - 413, [1] lpp. ; 21 cm. - (International bestseller).
        ISBN 9789934250163.

 

Kuncs, Dīns.  

     Čukstu telpā / Dīns Kuncs ; no angļu valodas tulkojis Jāzeps Springovičs ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2021]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 542 lpp. ; 21 cm. - (#1 The New York Times bestseller).
        ISBN 9789934250095.

 

Menase, Roberts.  

     Lamančas Dons Žuans jeb baudas audzināšana / Roberts Menase ; no vācu valodas tulkojusi Aija Jakoviča. - Rīga : Jumava, [2021]. - 214, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934204685.

 

Nesers, Hokans.  

     Rūsa kunga stāsts : romāns / Hokans Nesers ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 462, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Gunnars Barbaroti ; [3]).
        ISBN 9789934091292.

 

Pelšs, Einārs.  

     Digi Dīgi : nepiepildīto ieceru kopotie raksti / Einārs Pelšs. - [Saldus] : Valters Dakša, 2020. - 499 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 21 cm. - Teksts latviešu, krievu un latgaliešu valodā. - Nosaukumu veido vārdu "digitālais dzejnieks" saīsinājums (digi) un latgaliešu vārds "dīgi" (diegi).
        ISBN 9789934894213.

 

Puriņa, Inga.  

     Negaiss ābelēs : romāns / Inga Puriņa ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2021. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/4 (262).
        ISBN 9789934157912.

 

Rudzīte, Katrīna.  

     Ērti pārnēsājami spārni / Katrīna Rudzīte ; redaktore Anna Auziņa ; dizains: Annija Grosa. - Rīga : Neputns, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 77 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934565878.

 

Seleckis, Vilis.  

     Nozagtais sapnis : politisks detektīvromāns divās grāmatās / Vilis Seleckis ; redaktore Zaiga Lasenberga. - [Rīga] : Klio ABC, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 368 lpp. ; 22 cm.
        Pirmā grāmata. Oligarhs un viņa sievietes.
        ISBN 9789934858932.

 

Vaita, Kārena.  

     Svešinieki no Montegjūstrītas : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. - Rīga : Kontinents, [2021]. , ©2021. - 474 lpp. ; 21 cm. - (The New York Times Bestseller). (Tredstrītas sērija ; Trešā grāmata).
        ISBN 9789934250132.

 

Zeibots, Andris.  

     Lēngaitis / Andris Zeibots ; redaktores: Gundega Blumberga un Dace Sparāne-Freimane ; konsultanti: Ilze Jansone un Vents Zvaigzne ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. - 537, [4] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija atsaucēs.
        ISBN 9789934595264.

 

Zīle, Baiba.  

     Piezīmes no Citurzemes / Baiba Zīle ; ilustrāciju autors Rupucinskis ; grāmatas un vāka dizaina autore Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 198, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934093234.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Адлер-Ольсен, Юсси.  

     Охотники на фазанов : расследует отдел "Q" : роман / Юсси Адлер-Ольсен ; перевод с датского Инны Стребловой. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2021. - 475, [2] c. ; 21 см. - (Звезды мирового детектива). (Расследует отдел "Q" ; Книга 2). - На обложке: расследует отдел "Q".
        ISBN 9785389181113.

 

Графф, Карстэн.  

     Непобежденная / Карстэн Графф ; при участии Кати Мартыновой ; перевод с английского Т. Новиковой. - Москва : Эксмо, 2021. - 360, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041178550.

 

Дышев, Сергей.  

     Куплю чужое лицо : [роман] / Сергей Дышев. - Москва : Вече, 2021. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Любимый детектив).
        ISBN 9785448424571.

 

Колочкова, Вера.  

     Это моя правда : роман / Вера Колочкова. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 316, [1] с. ; 20 см. - (Секреты женского счастья).
        ISBN 9785041208868.

 

Леонов, Николай.  

     Обвинение предъявлено Гурову / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 412, [2] с. ; 21 см. - (Черная кошка).
        ISBN 9785041183868.

 

Маррс, Джон.  

     Добрая самаритянка / Джон Маррс ; перевод с английского М. Смирновой. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [1] с. - (Альфа-триллер).
        ISBN 9785041163099.

 

Метлицкая, Мария.  

     Три женщины в городском пейзаже / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [2] с.
        ISBN 9785041181130.

 

Райли, Люсинда.  

     Семь сестер : сестра жемчуга / Люсинда Райли ; перевод с английского Зинаиды Красневской. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 604, [2] с. ; 24 см. - Четвертая книга цикла Семи сестер.
        Книга 4.
        ISBN 9785041204884. . - ISBN 9785041177959.

 

Сокол, Лена.  

     Небо, полное звезд / Лена Сокол. - Москва : Эксмо, 2021. , ©2021. - 349, [1] с. ; 20 см.
        ISBN 9785041206925.

 


Līdzīgi raksti