Nozaru literatūra

 

Čamoro-Premuziks, Tomass.
    Kāpēc par līderiem kļūst tik daudz nekompetentu vīriešu (un kā to labot) / Tomass Čamoro-Premuziks ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 190 lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 167.-186. lpp. - Ziņas par autoru: [189.]-190. lpp.
        ISBN 9789934088124.

 

Danilāns, Anatolijs.
    Dakteri un šamaņi : Anatolijs Danilāns un Pēteris Strubergs diskutē par zinātnisko medicīnu un tautas dziedniecību / sastādītāja Kristīna Blaua ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; foto: Jānis Brencis. - Rīga : Jumava, 2019. - 133, [1] lpp. : fotogrāfijas.
        ISBN 9789934203886.

 

Dūmiņa, Līvija.
    Artūra Skrastiņa Spogulija / Līvija Dūmiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 366, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934090745.

 

Harari, Juvāls Noa.
    21 lekcija 21. gadsimtam / Juvāls Noa Harari ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Keviša ; autora ievads ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; zinātniskais redaktors Juris Lorencs. - Rīga : Jumava, 2020. - 334 lpp. - Atsauces: 299.-324. lpp.
        ISBN 9789934204340.

 

Jankovska, Maija.
    Vecumdienas : pētījums par senioru dzīvi Latvijā / Maija Jankovska ; zinātniskais redaktors Ģirts Jankovskis ; dizainere Ilze Ķēniņa. - Rīga : Creative Media Baltic, 2019. - 231, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 224.-231. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934198557.

 

Kazaka, Olga.
    Pirmā PR grāmata / Olga Kazaka ; literārā redaktore Aija Lāce ; dizainers Aleksejs Muraško ; fotogrāfs Māris Kiseļovs. - [Latvija] : Trendsetter Publishing, 2019. - Jelgava. , ©2019. - 182 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 178.-181. lpp. - Uz apvāka: Pirmais, kas ir jāizlasa sabiedrisko attiecību iesācējiem. . - Ziņas par autoru: 182. lpp. un uz 2. apvāka.
        ISBN 9789934884900.

 

Koefs, Herberts H.
    Koefa praktiskā biodinamika : augsne, komposts, preparāti, ražas kvalitāte / Herberts H. Koefs ; tulkojusi Dzintra Īrisa Porītere. - Rīga : Alis, [2020]. , ©2020. - 180 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 169.-180. lpp. - Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas.
        ISBN 9789934504426.

 

Kohs, Lucs.
    Rommels : Ervina Rommels biogrāfija / Lucs Kohs. - Izdošanas vieta nav zināma : Viupe, 2020. - 221 lpp : il. ; 21 cm. - Pielikumā vērmahta ģenerālfeldmaršalu biogrāfijas.
        ISBN 9789934231322.

 

Kristals, Deivids.
    Mazā valodas grāmata / Deivids Kristals ; tulkotāja Ina Druviete ; zinātniskā un literārā redaktore Sanda Rapa. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 286 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Personu un priekšmetu rādītājs: 283.-286.lpp.
        ISBN 9789984829654.

 

Liepiņa, Inga.
    Kāpšanas sports : teorija un prakse / Inga Liepiņa, Santa Vilka ; literārā redaktore Irīda Miska ; priekšvārds: Mihails Pietkevičs ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. - Rīga : Jumava, [2019]. , ©2019. - 173, [2] lpp., 40 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 171.-[174.] lpp.
        ISBN 9789934203800.

  

Vilsons, Metjū.
    Simboli mākslā / Metjū Vilsons ; latviešu valodā tulkojusi Renāte Punka. - Rīga : Jānis Roze, 2020. - 175 lpp. : 108 krāsainas ilustrācijas. - (Mākslas pamati). - Ieteicamā literatūra: 171. lpp. . - Rādītāji: 172.-174. lpp.
        ISBN 9789984238043.

 

Volkers, Metjū.
    Kāpēc mēs guļam : atklājot miega un sapņu noslēpumus / Metjū Volkers ; no angļu valodas tulkojusi Krista Strode ; zinātniskais konsultants Normunds Limba. - Tallina : Helios Kirjastus, 2020. - 365, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Uz vāka: New York Times bestsellers.
        ISBN 9789949691661.

 

Диспенза, Джо.
    Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели : научный подход к изменению жизни / Джо Диспенза ; перевод с английского А. Петренко. - Москва : Эксмо, 2020. - 477 с. : иллюстрации ; 20 см. - (Сила подсознания. Джо Диспенза).
        ISBN 9785699949564.

 

Маркова, Надежда.
    В плену чужой судьбы : практика системных расстановок / Надежда Маркова. - Санкт-Петербург : Весь, 2020. - 191 с. ; 22 см.
        ISBN 9785957336327.

 

Čiuprinskiene, Jolanta.
    Отопление, вентиляция, кондиционирование : теория и практика : учебно-практическая книга / Jolanta Čiuprinskiene, Kestulis Čiuprinskas, Violeta Motuziene. - Вильнюс : Super namai, 2020. - 416 с. : диаграмми, таблицы, иллюстряции, фотографии ; 25 см. - В приложении таблицы сравнения единиц измерения.
        ISBN 9786098270006.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Kalniņa, Inta.
    Es mīlu dzīvi, un tā mīl mani : 366 iedvesmojoši aforismi / sastādījusi Inta Kalniņa ; mākslinieks Uldis Baltutis. - Rīga : Avots, [2019]. - 387 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm.
        ISBN 9789934590047.

 

Harisone, Melisa.
    Zeltains miežu lauks : romāns / Melisa Harisone ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; vāka dizaina autore Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 269, [2] lpp. ; 21 cm. - Eiropas Savienības literatūras balva. - Uz apvāka: Līdzfinansē Eiropas Savienības programma "Radošā Eiropa".
        ISBN 9789934088551.

 

Judina, Dace.
    Pēdas putekļos : romāns / Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 383, [1] lpp. - (Izmeklē Anna Elizabete).
        ISBN 9789934158346.

 

Kaijaks, Vladimirs.
    Dullie stāsti / Vladimirs Kaijaks ; vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; sakārtojums: Māra Svīre. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 477, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934088254.

 

Kerangala, Mailisa de.
    Salabot dzīvos : romāns / Mailisa de Kerangala ; no franču valodas tulkojusi Vineta Berga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 221, [2] lpp. ; 22 cm. - Grand Prix RTL Lire. . - Prix France Culture. - Uz apvāka: Līdzfinansē Eiropas Savienības programma "Radošā Eiropa".
        ISBN 9789934089657.

 

Makkreita, Kimberlija.

    Veiksmīga laulība : romāns / Kimberlija Makkreita ; no angļu valoda tulkojusi Marta Mežule. - Rīga : Kontinents, [2020]. - 479 lpp. ; 21 cm. - Nosaukums rakstīts ar mazo sākuma burtu.
        ISBN 9789984359939.

 

Rainis, Jānis.
    Pūt, vējiņi! / Rainis ; [priekšvārds: Inguna Daukste-Silasproģe ; redaktore Inese Auziņa ; Vitas Lēnertes vāka dizains]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - Rīga : Poligrāfists. , ©2015. - 190, [1] lpp. ; 21 cm. - (Skolas bibliotēka). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Izdevums sagatavots pēc Raiņa "Kopoto rakstu" 10. sējuma (Rīga : Zinātne, 1980).
        ISBN 9789934049163.

 

Sabaļauskaite, Kristina.
    Pētera imperatore / Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 397, [1] lpp. ; 21 cm.
        1. grāmata.
        ISBN 9789934089190.

 

Trimalniece, Vineta.
    Piepildīts : stāsti / Vineta Trimalniece ; vāka dizaina autore Natālija Kugajevska ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 77, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934086540.

 

Veidenbaums, Eduards.
    Dzeja / Eduards Veidenbaums ; sakārtojusi Daina Randere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 94, [1] lpp. ; 20 cm. - Grāmatā izmantota 1961. gada Eduarda Veidenbauma Kopoto rakstu 1.sējuma izdevuma tekstoloģijā.
        ISBN 9789934087202.

 

Vinogradova, Laura.
    Upe / Laura Vinogradova ; Vitālija Vinogradova ilustrācijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 110, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934088476.

 

Zālīte, Māra.
    Pieci pirksti : romāns / Māra Zālīte ; redaktore Gundega Blumberga ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. - 292, [5] lpp. ; 22 cm. - Latvijas Literatūras gada balva, 2013.
        ISBN 9789934546587.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Алюшина, Татьяна.
    Актриса на главную роль : роман / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2020. , ©2020. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Ещё раз про любовь).
        ISBN 9785041133627.

 

Володарская, Ольга(Ольга Геннадьевна.
    Шепот горьких трав : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] c. ; 21 см. - (Никаких запретных тем!).
        ISBN 9785041153724.

 

Джеффрис, Сабрина.
    Как стать герцогиней / Сабрина Джеффрис ; перевод с английского М. Жуковой. - Москва : Эксмо, 2020. - 377, [2] с. ; 20 cm. - (Светский роман. Дневники дебютантки).
        ISBN 9785041154738.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Темные предки светлой детки : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316 с. : ил. ; 20 cm. - (Иронический детектив). (Любительница частного сыска Даша Васильева).
        ISBN 9785041138875.

 

Малышева, Анна Витальевна.
    Железный лес : [роман] / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2020. - 318, [1] с. ; 21 см. - (АртДетектив). (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой).
        ISBN 9785171214692.

 

Мартова, Людмила.
    Проклятие брачного договора : [роман] / Людмила Мартова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 20 см. - (Желание женщины. Детективные романы Л. Мартовой).
        ISBN 9785041153755.

 

Раевская, Марина.
    Я все смогу сама : роман / Марина Раевская. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2020. - 285 с. ; 21 cm.
        ISBN 9786171271180.

 

Ферранте, Элена.
    Лживая взрослая жизнь / Элена Ферранте ; перевод с итальянского Анны Ямпольской. - Москва : АСТ, 2020. - 380, [1] с. ; 21 cm. - (CORPUS).
        ISBN 9785171215460

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Balodis, Uldis.
    Lutsi kiele lementar = Ludzas igauņu valodas ābece / Uldis Balodis ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Zane Ernštreite. - Ludza : LU Lībiešu institūts ; Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka, 2020. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2020. - 230 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 225.-227. lpp. - Teksts latviešu un igauņu valodā.
        ISBN 9789934231605.

 

Burkus, Deivids.
    Jauna vadība : kā vadošās organizācijas apgriež otrādi ierasto biznesu / Deivids Burkus ; no angļu valodas tulkojusi Māra Rūmniece. - Rīga : Avots, 2016. - 274 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934590092.

 

Čiuprinskas, Ķestutis.
    Apkure, ventilācija, gaisa kondicionēšana : teorija un prakse : mācību un prakses grāmata / Ķestutis Čiuprinskas, Jolanta Čiuprinskiene, Violeta Motuziene ; projekta koordinators Darius Jokubauskas. - Vilnius : Super namai, 2019. - 416 lpp. : ilustrācijas, shēmas, diagrammas, tabulas ; 25 cm.
        ISBN 9786099596082.

 

Devies, Simone.
    Montesori mazulis : rokasgrāmata vecākiem zinātkāra un atbildīga cilvēka audzināšanā / Simona Deivisa ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; [dizains un ilustrācijas] Hijoko Imaji ; fotogrāfijas Rubianka Hana Simmergārda. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - Rīga : Dardedzes hologrāfija, 2020. - 209 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.
        ISBN 9789934158360.

 

Freibergs, Zigmunds.
    Pasākumu vadīšanas māksla : kā to apgūt un lietot jebkurā ar uzstāšanos saistītā jomā / Zigmunds Freibergs ; redaktore Jana Boikova ; vāka dizaina autors Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 464 lpp. ; 22 cm. - Izmantotā literatūra: 437. - 464. lpp. . - Bibliogrāfija: [437.]-464. lpp.
        ISBN 9789934089428.

 

Kelmere, Laila.
    Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi / Laila Kelmere ; literārā redaktore Rita Cielēna ; autores portreta fotogrāfs Aivars Siliņš. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2020. , ©2020. - 255 lpp. : tabulas ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka). - Bibliogrāfija: [218.]-221. lpp.
        ISBN 9789984896243.

 

Kraģis, Indars.
    Radošums un kritiskā domāšana : [palīglīdzeklis skolotājiem] / Indars Kraģis ; redaktors Jānis Oga ; Māra Garjāņa vāks un makets. - Rīga : Mansards, 2019. , ©2019. - 107, [2] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. - (Mansards izglītībai). - Bibliogrāfija: 79.-[87.] lpp. - Ziņas par autoru: [109.] lpp.
        ISBN 9789934585043.

 

Pētersons, Andris.
    Latvijas iedzīvotāju atvērtība starpkultūru komunikācijai : monogrāfija / Andris Pētersons ; recenzenti: Deniss Hanovs, Renāte Matkevičiene ; konsultants un priekšvārda autors Guntis Zemītis. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2017. - [Rīga] : Drukātava. , ©2017. - 122 lpp. : diagrammas, tabulas ; 20 cm. - (Sabiedrisko attiecību bibliotēka ; Nr. 8). - Bibliogrāfija: 110.-122. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934543128.

 

Zilgalvis, Jānis.
    Laiks ceļot : Latvijas sakoptākās pilis, muižas, parki un pastorāti = Time to Travel : Latvia's Most Well-Maintained Castles, Estates, Parks and Pastorates = Zeit zum reisen : die schönsten Schlösser, Gutshäuser, Parks und Pastorate Lettlands / Jānis Zilgalvis ; literārā redaktore Elīna Rozīte-Bērziņa ; māksliniece Daiga Brinkmane ; tulkojums angļu valodā: Kārlis Streips ; tulkojums vācu valodā: Nora Rutka ; foto: Jānis Zilgalvis ; ēku plānu zīmējumi: Mārcis Zilgalvis. - Rīga : Vesta-LK, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 279, [1] lpp. : ilustrācijas, plāni ; 20 cm. - (Laika grāmata). - Bibliogrāfija: 217.-224. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu un vācu valodā.
        2. daļa.

        ISBN 9789934511325.

 

Жеребилова, Марина.
    КОТоЛОГИКА : о чем молчит кошка / Марина Жеребилова Евгеньевна ; художник Анжелика Еньшина. - Москва : Эксмо, 2020. - 414 с. : ил. ; 21 cm. - (Книги от известного зоопсихолога).
        ISBN 9785041111069.

 

Мэнсон, Марк.
    Мужские правила : отношения, секс, психология / Марк Мэнсон ; перевод с английского Глеба Ястребова ; редактор Любовь Любавина. - Москва : Альпина Паблишер, 2020. - 299 с. ; 20 см.
        ISBN 9785961432121.

 

Приказчикова, Анастасия.
    Гардероб наизнанку : как индустрия моды уничтожает планету и для чего нужно вывернуть свой шкаф / Анастасия Приказчикова. - Москва : Эксмо, 2020. - 237, [1] с. : иллюстрации ; 21 см. - (Жизнь в стиле эко). - +60 советов, как составить идеальный гардероб без ущерба для природы.
        ISBN 9785041091248.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Aberkrombijs, Džo.
    Pirms tie pakārti : triloģija "Pirmais likums" / Džo Aberkrombijs ; no angļu valodas tulkojusi Santa Linkuma ; redaktore Kristīne Zute. - Rīga : Prometejs SIA, 2020. - 581, [1] lpp. ; 22 cm. - (Pirmais likums ; 2. grāmata).
        2. grāmata.
        ISBN 9789934553400.

 

Babnika, Gabriela.
    Sausumlaiks : romāns / Gabriela Babnika ; no slovēņu valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; Arvja Austruma mākslinieciskais noformējums. - Ķekava : Lasītava SIA, 2020. - 264 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934886010.

 

Belševica, Vizma.
    Bille, Anss un citi / Vizma Belševica ; sastādītājs, redaktors un priekšvārda autors Jānis Elsbergs ; dizains: Zigmunds Lapsa ; foto: Gunārs Janaitis, Juris Krieviņš, Juris Poišs. - Rīga : Mansards, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, 2017. - 164, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 19 cm. - (Vizmas Belševicas arhīva burtnīcas ; Nr. 2).
        ISBN 9789934121708.

 

Filipsa, Sūzana Elizabete.
    Padejo ar mani : romāns / Sūzana Elizabete Filipsa ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2020]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 445, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984359885.

 

Horiha Zerņa, Tamāra.
    Meitiņa / Tamāra Horiha Zerņa ; no ukraiņu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Dienas Grāmata, 2020. - 252, [3] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934595141.

 

Mitčela, Karolina.
    Zelta krātiņš : romāns / Karolina Mitčela ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2020]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2020. - 429, [1] lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789984359892.

 

Rušmane-Vēja, Andra.
    Ar kastani kabatā : romāns / Andra Rušmane-Vēja ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 9/2020 (255). - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934157295. . - Uz vāka: Vienīgā māksla sevi pieņemt.
        ISBN 9789934157288.

 

Saktiņš, Jānis.
    Ar sakostiem zobiem / Jānis Saktiņš ; literārie redaktori: Una Medne un Edžus Vējiņš ; vāka māksliniece Līga Delvera. - [Limbažu novads] : [Jānis Saktiņš], [2019]. - [Rēzekne] : Latgales druka. , ©2019. - 650 lpp. ; 25 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija: 650. lpp.
        ISBN 9789934199684.

 

Šadre, Daina.
    Bruņurupuču tango : [romāns] / Daina Šadre ; redaktore Dzintra Zālīte ; mākslinieks Emīls Garjānis. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 207 lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: Veciem grēkiem garas ēnas.
        ISBN 9789934157646.

 

Šulce, Dzintra.
    Rižiks : siltie stāsti / Dzintra Šulce ; ilustrācijas: Edgars Būmeisters. - [Baldone] : IK Unda, 2019. - 157, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.
        Saturs: Klibais ; Dzeltenais grābeklītis ; Grāfienes māja ; Advokāts no Dieva ; Kaķe Puķe ; Aizlūgums ; Baltā vijole ; Caurlaide uz sapņiem ; Plaisa ; Zemeņu lauks ; Raganas māja ; Ielūgums uz vārdadienu ; Čūskuvecene ; Atslēga ; Zaļā istaba ; Regus ; Viena diena ; Rekss ; Sapņu dārzs ; Dāvana ; Rižiks.
        ISBN 9789984989778.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Акунин, Борис.
    Мiр и Война : [роман] / Борис Акунин ; иллюстрации И. Сакурова. - Москва : АСТ, 2020. , ©2020. - 270, [1] с. : иллюстрации ; 24 см. - (История Российского государства в повестях и романах).
        ISBN 9785170825783.

 

Александрова, Наталья(Наталья Николаевна).
    Кресло на чердаке : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2020. - 317, [1] с. ; 21 cm. - (Роковой артефакт).
        ISBN 9785171170622.

 

Вишневский, Януш Леон.
    Одиночество в сети. Возвращение к началу : продолжение легендарного романа / Януш Леон Вишневский ; перевод с польского Ю. Чайникова. - Москва : АСТ, 2020. - 542, [1] с. ; 21 см. - (Вишневский: просто о сложном).
        ISBN 9785171203405..

 

Воронова, Мария Владимировна.
    Жертва первой ошибки : роман / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 20 cm. - (Суд сердца. Романы Марии Вороновой).
        ISBN 9785041140595.

 

Колина, Елена.
    Хорошие. Плохие. Нормальные : [роман] / Елена Колина. - Москва : АСТ, 2020. - 286, [1] с. ; 19 cm. - (Мальчики да девочки. Проза Елены Колиной).
        ISBN 9785171272296.

 

Логвин, Янина.
    Небо выше облаков / Янина Логвин. - Москва : АСТ, 2020. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Логвин: лучшие книги).
        ISBN 9785171223564.

 

Маринина, Александра Борисовна.
    Безупречная репутация : [роман] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2020. - 381, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Больше чем детектив). - Обложка: Новинка: необычное дело Каменской.
        Том 2.
        ISBN 9785041138868.

 

Михалкова, Елена(Елена Ивановна).
    Прежде чем иволга пропоет : [роман] / Елена Михалкова. - Москва : АСТ ; Жанры, 2020. - 416 c. ; 21 см. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).
        ISBN 9785171192600.

 

Метлицкая, Мария.
    Почти счастливые женщины / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2020. - 412, [1] с. ; 21 см. - (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой).
        ISBN 9785041137861.

 

Райли, Люсинда.
    Семь сестер : история Стар / Люсинда Райли ; перевод с английского Зинаиды Красневской. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 571, [2] с. ; 24 см. - Третья книга цикла Семи сестер.
        Книга 3.
        ISBN 9785041136260.

 

Савельева, Ольга.
    ПлоХорошо : окрыляющие рассказы, превращающие черную полосу во взлетную / Ольга Савельева. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [4] с. : иллюстрации ; 19 см. - (Записки российских блогеров).
        ISBN 9785041163815.

 

Сигал, Эрик.
    История любви : роман / Эрик Сигал ; перевод с английского В. Голышева. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. , ©2020. - 187, [1] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер).
        ISBN 9785389179271.

 

Степнова, Марина(Марина Львовна).
    Сад : роман / Марина Степнова. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2020. - 412, [1] с. ; 21 см. - (Странные женщины). - Премия "Большая книга". - На обложке: Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785171189952.

 

Тилье, Франк.
    Лука, или Темное бессмертие : [роман] / Франк Тилье ; перевод с французского Риммы Генкиной. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2020. - 475, [4] с. ; 22 cm. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389171619.

 

Фитцек, Себастьян.
    Осколок : роман / Себастьян Фитцек ; перевод с немецкого И. Эдлер. - Москва : Центрполиграф, 2020. - 318, [1] с. ; 22 см. - (Иностранный детектив). (Шедевры детектива # 1).
        ISBN 9785227090706.

 

Харпер, Джейн.
    Под палящим солнцем : [роман] / Джейн Харпер ; перевод с английского А. Чижовой. - Москва : АСТ, 2020. - 383 c. ; 21 см. - (Новый мировой триллер).
        ISBN 9785171216863.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Ceļojumi mistēriju pasaulē / Ingūna Grīnberga, Raimonds Gudrups, Ainārs Kadišs, Pēteris Strubergs, Jānis Ūdris ; autoru foto ; Ivara Vimba vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2020. - 94, [2] lpp. : fotogrāfijas ; 20 cm. - (Aiz apvāršņa).
        ISBN 9789934204234.

 

Klotiņš, Arnolds.
    Divatā ar tautasdziesmu : folklora latviešu komponistu iztēlē un skaņdarbos / Arnolds Klotiņš ; Andra Nikolajeva vāka dizains ; literārā redaktore Ieva Jansone ; kopsavilkumu tulkojis Agris Timuška. - Rīga : Zinātne, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 159 lpp. : notis ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums vācu valodā. - Vāka noformējumā izmantota Jaņa Rozentāla glezna "Ganu meitas dziesma" (1898).
        ISBN 9789934549984.

 

Kols, Vils.
    Iekaisuma spektrs : kā atklāt iekaisuma izraisītāju un, veidojot jaunus ieradumus, uzlabot veselību / Vils Kols, Eva Ādamsone ; no angļu valodas tulkojusi Līvija Vulfa ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2020. - 247, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm.
        ISBN 9789934576232.

 

Niedrītis, Jānis Ēriks.
    Meklējiet un jūs atradīsiet! / Jānis Ēriks Niedrītis. - Rīga : Latvijas Izglītības fonds, 2019. , ©2019. - 235 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934841347.

 

Packevičius, Alfredas.
    Santehniķa rokasgrāmata / Alfredas Packevičius, Saulius Šalna ; tulkoja MB "Eurovertis". - Vilnius : Super namai, 2018. - Utena : Utenos Indra. - 368 lpp. : ilustrācijas, diagrammas, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 356.-357. lpp.
        ISBN 9786099596037.

 

Rība, Aija.
    Veiksmīga biznesa psiholoģija : percepcijas jeb uztveres varā / Aija Rība. - Rīga : Antava, [2020]. - 215 lpp. : ilustrācijas, shēmas ; 31 cm. - Bibliogrāfija: 197.-215. lpp.
        ISBN 9789934861284.

 

Tāvu zemes kalendars, 2021 : kulturvēsturiska un literara godagrōmota : 31. (82.) goda gōjums / sastōdeitōji un redaktori J. Eļksnis, V. Unda. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2020. - 289, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.
        ISBN 9789984293370.

 

Фанг, Джейсон.
    Код ожирения : глобальное медицинское исследование / Джейсон Фанг ; перевод с английского А. Люминой. - Москва : Эксмо, 2020. - 334 с. : ил. ; 24 cm. - (Открития века). - На обложке: о том, как подсчет калорий, увеличение активности и сокращение объема порций приводят к ожирению, диабету и депрессии.
        ISBN 9785041141684.

 

Экман, Пол.
    Психология эмоций : перевод с английского / Пол Экман. - 2-е издание. - Москва : Питер, 2015. - 333 с. : ил., портр., табл. ; 21 см. - (Сам себе психолог). - Библиография в примечаниях. - На обложке: я знаю, что ты чувствуешь.
        ISBN 9785446109401.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Ābele, Inga.
    Balta kleita / Inga Ābele ; redaktors Dace Sparāne-Freimane ; Jāņa Esīša vāku datorgrafiskā apstrāde. - Rīga : Dienas Grāmata, [2020]. - 157, [2] lpp. ; 20 cm. - Grāmatas vāku noformējumā izmantots Aleksandras Beļcovas dekoratīvais šķīvis "Jūrmalā", 1925.
        ISBN 9789934595134.

 

Atvuda, Mārgareta.
    Liecinieces : [romāns] / Mārgareta Atvuda ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 478, [1] lpp. ; 21 cm. - Turpinājums romānam "Kalpones stāsts".
        ISBN 9789934087349.

 

Auziņš, Arnolds.
    Virves dejotāja : romāns / Arnolds Auziņš ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2020. - 174, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934204210.

 

Berģis-Kalns, Dzintars.
    Lūdzu, turpini man melot : [romāns] / Dzintars Berģis-Kalns ; Oskara Sūniņa vāka dizains ; literārā redaktore Zane Seņkova. - [Jūrmala] : Dzintars Berģis-Kalns, 2020. - 460 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934231094.

 

Čapeks, Karels.
    Dārzkopja gads / Karels Čapeks ; no čehu valodas tulkojusi Anna Bauga ; Jozefa Čapeka zīmējumi. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 170, [4] lpp. ; 17 cm.
        ISBN 9789934090509.

 

Daudz laimes, jubilār! : apsveikumi un vēlējumi : mazliet nenopietni / sastādītāja Inta Kalniņa ; redaktore Ilze Čerņevska ; mākslinieks Uldis Baltutis. - Rīga : Avots, [2018]. - 542, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Grāmatā iekļauti 366 apsveikumi - katras dienas jubilāram, dots vārda izcelsmes skaidrojums, kā arī ieskats numeroloģijā un horoskopos.
        ISBN 9789934534768.

 

Gerhardsena, Karina.
    Melnais ledus : krimināldetektīvs / Karina Gerthardsena ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2020. - 269, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934204302.

 

Gilesē, Kārena.
    Ko atnes viļņi : [romāns] / Kārena Gilesē ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020. - 298, [6] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984238258.

 

Hārts, Robs.
    Ēnas saules pilsētā. "Mākoņa" labirints : [romāns] / Robs Hārts ; no angļu valodas tulkojusi Marta Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2020. - 477, [1] lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: The New York Times Bestseller. . - Uz vāka: Šī nav tikai vieta, kur strādāt. Šī ir vieta, kur dzīvot. Tu nekad negribēsi doties prom.
        ISBN 9789984359915.

 

Kaura, Rupi.
    saule un viņas puķes : [dzeja] / Rupi Kaura ; no angļu valodas atdzejojusi Ieva Melgalve. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 248, [7] lpp. ; 20 cm. - Uz vāka: Sunday Times Bestsellers.
        ISBN 9789934088445.

 

Kūlis, Ēriks.
    Ja ietu vēl labāk, vairs nevarētu ciest : ironiskā proza / Ēriks Kūlis ; redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2020. - 175 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934204203.

 

Nuts, Zane.
    Zosāda / Zane Nuts ; literārā redaktore un korektore Baiba Ivulāne ; māksliniece Ieva Mazlazdiņa. - [Priekuļu novads] : [Zane Riekstiņa], [2020]. - 176 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934893537.

 

Račko, Karīna.
    Netīrā : [romāns] / Karīna Račko ; māksliniece Natālija Kugajevska. - [Izdošanas vieta nav zināma] : Karīna Račko SIA, 2020. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, 2020. - 431 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934896002.

 

Seleckis, Vilis.
    Disidents : Inta Cālīša dzīvesstāsts / Vilis Seleckis ; redaktore Zaiga Lasenberga ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 623, [1] lpp. : fotogrāfijas ; 22 cm. - Grāmatā izmantotas fotogrāfijas no Inta Cālīša ģimenes arhīva.
        ISBN 9789934088674.

 

Tirzītis, Gunārs.
    Sīļa māja : romāns / Gunārs Tirzītis ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 207, [1] lpp. - (Vakara romāns ; 8/2020 (254).
        ISBN 9789934157264.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Адлер-Ольсен, Юсси.
    Селфи / Юсси Адлер-Ольсен ; перевод с датского В. В. Жигановой. - Москва : Эксмо, 2020. - 541, [1] с. ; 21 см. - (Детектив-бестселлер XXI века). - Книга серии об отделе Q и комиссаре полиции Карле Мёрке.
        ISBN 9785040972289.

 

Анхем, Стефан.
    Минус 18° : [роман] / Стефан Анхем ; перевод со шведского Елены Серебро. - Москва : АСТ ; Жанры, 2020. - 510, [1] с. ; 21 см. - (Триллер по-скандинавски).
        ISBN 9785171104238.

 

Богданова, Ирина.
    Дом, где тебя ждут : роман / Ирина Богданова. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2019. - 701, [1] с. ; 21 cm.
        ISBN 9785001270942.

 

Богданова, Ирина.
    Фарфоровая память : повесть / Ирина Богданова. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2020. - 669, [1] с. ; 21 cm.
        ISBN 9785001271550.

 

Гессе, Герман.
    Игра в бисер ; Путешествие к земле Востока : [романы] / Герман Гессе ; перевод с немецкого С. Апта, Е. Шукшиной. - Москва : АСТ, 2019. - 606, [1] с. ; 21 см. - (Библиотека классики).
        ISBN 9785171126629.

 

Зощенко, Михаил Михайлович.
    Не может быть! : сборник / Михаил Зощенко. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 828, [1] с. ; 22 см. - (Русская литература. Большие книги).
        ISBN 9785389183155.

 

Кейн, Рейчел.
    Горький водопад : [роман] / Рейчел Кейн ; перевод с английского М. Смирновой. - Москва : Эксмо, 2020. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Бестселлер Amazon). - Продолжение цикла "Мертвое озеро".
        ISBN 9785041136727.

 

Мищук, Катажина Береника.
    Я, дьяволица : фантастический роман / Катажина Береника Мищук ; перевод с польского Д. Антиповой. - Москва : Эксмо, 2020. - 445, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041117931.

 

Покровская, Ольга.
    Пока горит огонь : сборник / Ольга Покровская. - Москва : Эксмо, 2016. - 313, [2] с. - (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. Покровской).
        ISBN 9785699879403.

 

Солнцева, Наталья.
    Запоздалая месть / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ, 2020. - 349, [1] c. ; 21 см. - (Мистический детектив).
        ISBN 9785171134532.

 

Раевская, Марина.
    Уходи не оглядываясь : роман / Марина Раевская. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2019. - 236 с. ; 20 cm.
        ISBN 9786171254206.

 

Рубанов, Андрей.
    Сажайте, и вырастет : [роман] / Андрей Рубанов. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2020. - 571, [3] с. ; 21 см. - Лауреат премий "Национальный бестселлер" и "Ясная поляна".
        ISBN 9785171214258.

 

Суворов, Виктор.
    Рассказы освободителя / Виктор Суворов. - Новое издание, дополненное и переработанное. - Москва : Добрая книга, 2017. - 374, [2] с. ; 22 см. - На титульной странице: Эта книга вышла в свет в 1981 году на английском языке под названием "The Liberators" ("Освободители") и выдержала более ста изданий на двадцати трех языках. В России первое издание книги публиковалось под названием "Освободитель".
        ISBN 9785981246821.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Cielēns, Fēlikss.

Rainis un Aspazija : atmiņas un pārdomas / Fēlikss Cielēns ; Raula Liepiņa mākslinieciskais noformējums ; Izabellas Cielēnas ievadvārdi. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2017. , ©2017. - 135, [1] lpp. : fotogrāfijas, portreti ; 22 cm.

ISBN 9789984869865.

 

Līpenīte, Anna.  

100 fakti par Rēzekni : populārzinātnisks izdevums / Anna Līpenīte, Kaspars Strods ; Ineses Dundures dizains ; redaktore Skaidrīte Svikša. - Rēzekne : Latgales Kultūrvēstures muzejs, 2020. - Rēzekne : Latgales Druka, 2020. - [204 nenumurētas] lpp. : il., tab., karte ; 10 cm.

ISBN 9789934231360.

 

Rēzekne - septiņu pakalnu mājas [atklātņu komplekts] : īstenots Mazo kultūras un tūrisma projektu konkursa ietvaros / projekta vadītāja Sarmīte Duncāne ; Eduarda Medvedeva fotogrāfijas. - [Rēzekne] : Rēzekne Kultūras un Tūrisma centrs, [2018]. - [32] atklātnes. - Uz apvāka: Projektu izstrādāja : Žurnālistikas pamatu pulciņš (sk. Inese Brīvere) ; Gleznošanas pulciņš (sk. Maija Gailuma) ; Multimediju klubs "K-media" (sk. Kristaps Kalabanovs) ; Foto pulciņš (sk. Eduards Medvedevs).

 

Tāvu zemes kalendars, 2021 : kulturvēsturiska un literara godagrōmota : 31. (82.) goda gōjums / sastōdeitōji un redaktori J. Eļksnis, V. Unda. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2020. - 289, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.

ISBN 9789984293370.

 

Zauers, Alvils.

Pasažieru vilciens laiku lokos / Alvils Zauers ; mākslinieks Rihards Delvers ; literārā redaktore Ieva Janaite ; priekšvārds: Rodžers Jānis Grigulis. - Rīga : Pasažieru vilciens, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 275, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 23 cm.

ISBN 9789934839733.

 

     ---Nozaru literatūra jauniešiem

 

Minecraft. Dungeons : rokasgrāmata varoņiem / sarakstījusi Stefānija Miltone ; Raiena Mārša ilustrācijas ; tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Antra Jansone. - Rīga : Egmont Publishing, 2020. - 93, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Mojang ceļvedis). - 5.-6.

ISBN 9789934168475.

 

Nozaru literatūra angļu valodā

 

Latvijas institūts.

Latvia 100 Snapshot Stories : Latvia celebrates 100 years / the Latvian Institute. - Rīga : The Latvian Institute, [2017]. , ©2017. - 126, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - (Latvija 100). - Resurss pieejams arī tiešsaistē.

ISBN 9789984736549.

 

The Latvian ABC : your guide to Latvia and Latvians / text by Philip Birzulis and Kristīne Komarovska ; design by Linda Ofelia Rutule. - Riga : The Latvian Institute, 2020. , ©2020. - 64, [2] lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. - (Latvija 100).

ISBN 9789984736594.

 

Nozaru literatūra krievu valodā

 

Морено, Элой.  Невидимка / Элой Морено ; перевод с английского В. Д. Баттисты. - Москва : Эксмо, 2019. - 330, [1] с. ; 21 см.

ISBN 9785040987498.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

     ---Bērniem latviešu valodā

 

Vecvagare, Līva.

Mārtiņš Datortārpiņš / Līva Vecvagare; ilustrators Didzis Puriņš ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. , ©2020. - 66, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

ISBN 9789934087943.

 

     ---Jauniešiem latviešu valodā

 

Kercdorfere, Bārbele.

WhatsApp meitenes 2 : vienmēr tiešsaistē / Bārbele Kercdorfere ; tulkojums latviešu valodā: Irīda Miska ; Dainas Vīķeles vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - Rīga : Dardedze hologrāfija, ©2019. - 271, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - 7.-9.

  1. Vienmēr tiešsaistē.

ISBN 9789934157127. . - ISBN 99789934157127.

 

     ---Pieaugušajiem latviešu valodā

 

Anhems, Stefans.

Izsvītrotie : [romāns] / Stefans Anhems ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Lešinska ; redaktore Astra Feldmane ; dizains: Māris Garjānis. - Rīga : Mansards, 2018. - 534, [2] lpp. ; 22 cm. - (Mansards detektīvi). - "Izsvītrotie" ir Stefana Anhema pirmais romāns sērijā par kriminālizmeklētāju Fabianu Risku.

ISBN 9789934122002.

 

Atvuda, Mārgareta.

Liecinieces : [romāns] / Mārgareta Atvuda ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 478, [1] lpp. ; 21 cm. - Turpinājums romānam "Kalpones stāsts".

ISBN 9789934087349.

 

Auziņš, Arnolds.

Virves dejotāja : romāns / Arnolds Auziņš ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2020. - 174, [1] lpp. ; 20 cm.

ISBN 9789934204210.

 

Čapeks, Karels.

Dārzkopja gads / Karels Čapeks ; no čehu valodas tulkojusi Anna Bauga ; Jozefa Čapeka zīmējumi. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 170, [4] lpp. ; 17 cm.

ISBN 9789934090509.

 

Jakovļeva, Jūlija.

Debesis dimantos : romāns / Jūlija Jakovļeva ; no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. - 286, [1] lpp. ; 21 cm.

ISBN 9789934158209.

 

Kankimeki, Mia.

Sievietes, par kurām domāju naktīs / Mia Kankimeki ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 432 lpp. ; 22 cm.

ISBN 9789934088216.

 

Mērčanta, Judīte.

Elpo : romāns / Judīte Mērčanta ; no vācu valodas tulkojusi Irēna Gransberga ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 334, [1] lpp. ; 21 cm.

ISBN 9789934158087.

 

Senkevičs, Henriks.

Haņa / Henriks Senkevičs ; no poļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika. - Jubilejas izdevums. - Jūrmala : Apgāds Daugava, 2017. - 244, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

ISBN 9789984411101.

 

Tirzītis, Gunārs.

Sīļa māja : romāns / Gunārs Tirzītis ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 207, [1] lpp.

ISBN 9789934157264.

 

Zaviļeiskis, Kaspars.

pilnīgs Šahs / Kaspars Zaviļeiskis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 140 lpp. ; 21 cm.

ISBN 9789934087479.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

     ---Bērniem krievu valodā

 

Игнатова, Анна.

Ураган в подарок : [повесть] / Анна Игнатова ; автор обложки Ольга Медведкова. - Москва : КомпасГид, 2019. - 139, [2] с. ; 22 см. - (Подросток N). - 5.-6.

ISBN 9785000835364.

 

Инглис, Карен.

Тайное озеро / Карен Инглис. - Москва : Эксмодетство, 2020. - 288 с. : ил. ; 22 см. - 5-6.

ISBN 9785041084417.

 

Кралич, Елена.

Зайчик Сева взял чужое! : полезные сказки / Елена Кралич ; перевод со словенского языка ; иллюстратор Си Биско. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - [28] с. : иллюстрации ; 29 см.

ISBN 9785001162018. . - ISBN 9789616988094.

 

     ---Jauniešiem krievu valodā

 

Кард, Орсон Скотт.

Игра Эндера : роман / Орсон Скотт Кард ; перeвод с английского Елены Михайлик. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 378, [3] с. ; 22 см. - (5-я волна). (Interzone). - 7-9. - 1-я книга саги "Квинтет Эндера".

ISBN 9785389065819.

 

     ---Pieaugušajiem krievu valodā

 

Бочарова, Татьяна.

Дом без привидений : [роман] / Татьяна Бочарова. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21 см.

ISBN 9785041130855.

 

Бушков, Александр Александрович.

Из пламени и дыма : военные истории / Александр Бушков. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [2] с. ; 21 см.

ISBN 9785041104627.

 

Голдринг, Сьюзан.

Ее звали Ева : роман / Сьюзан Голдринг ; перевод с английского И. Новоселецкой. - Москва : АСТ, 2020. - 381, [2] с. ; 20 см.

ISBN 9785171229702.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.

Хип-хоп маленьких лебедей : [роман] / Дарья Донцова ; редактор О. Дышева. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 с. ; 20 cm.

ISBN 9785041124311.

 

Коннелли, Майкл.

Черный лед : роман / Майкл Коннелли ; перевод с английского Владимира Гришечкина. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 446, [1] с. ; 18 см.

ISBN 9785389181717.

 

Охлобыстин, Иван.

Дом солнца : [повести] / Иван Охлобыстин. - Москва : АСТ, 2020. - 317, [2] с. ; 21 см.

ISBN 9785171231811.

 

Прах, Вячеслав.

Храм мотыльков : [роман] / Вячеслав Прах. - Москва : АСТ, 2020. - 254, [1] с. ; 17 см.

ISBN 9785171222178.

 

Тодд, Анна.

Самые яркие звезды : роман / Анна Тодд ; перевод с английского Елены Корягиной. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [4] с. ; 21 cm.

ISBN 9785041105648.

 

Līdzīgi raksti

 

Nozaru literatūra

 

Eimens, Daniels G.
    Kā salabot dvēseles mikroshēmu : smadzeņu un dvēseles saikne praksē / Daniels G. Eimens ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktore Antra Legzdiņa ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2020. - 260, [1] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 23 cm.
        ISBN 9789934576225.

 

Hari, Džoans.
    Zudušās saiknes : depresijas īsto iemeslu un negaidīto risinājumu atklāšana / Džoans Hari ; no angļu valodas tulkojusi Santa Brauča ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 400 lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934089565.

 

Kerija, Tanita.
    Ko domā mans bērns? : praktiskā bērnu psiholoģija mūsdienīgiem vecākiem / Tanita Kerija ; konsultante dr. Angarada Rudkina ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 256 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 246.-249. lpp. - Rokasgrāmata vecākiem, kuru bērni ir vecumā no 2 līdz 7 gadiem.
        ISBN 9789934088599.

 

Stranga, Aivars.
    Latvijas un Padomju Krievijas miera līgums 1920. gada 11. augustā : Latvijas un Padomju Krievijas (PSRS) attiecības 1919.-1925. gadā / Aivars Stranga ; zinātniskie recenzenti: Dr. hist. Jānis Ķeruss, Dr. hist. Aldis Miņins ; redaktore Gita Kļaviņa ; Māra Garjāņa dizains. - Otrais papildinātais izdevums. - Rīga : Mansards, 2020. - 444, [1] lpp. : fotogrāfijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. . - Personu rādītājs: 433.-[445]. lpp. - 1. pielikums: 395.-[424]. lpp. ; 2. pielikums: 425.-[431]. lpp. - Vāka attēls: Miera līguma parakstīšana ar Padomju Krieviju Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā 1920. gada 11. augustā.
        ISBN 9789934122408.

 

Upenieks, Aivars.
    Vīza uz pasaules malu / Aivars Upenieks ; fotogrāfijas no autora personīgā arhīva ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2020. - 238 lpp. : fotogrāfijas ; 20 cm. - (Aiz apvāršņa).
        ISBN 9789934204265.

 

Зюндер, Томас.
    Во все уши : про многозадачный орган, благодаря которому мы слышим, сохраняем рассудок и держим равновесие : перевод с немецкого / Томас Зюндер, Андреас Борта. - Москва : Бомбора ; Эксмо, 2020. - 349, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Нон-фикшн головного мозга. О том, что мы такое и как теперь с этим жить).
        ISBN 9785041132255.

 

Матвеева, Анна(Анна Александровна).
    Картинные девушки : музы и художники: от Рафаэля до Пикассо / Анна Матвеева. - Москва : ACT ; Редакция Елены Шубиной, 2020. - 508, [1] с. ; 21 см. - (Проза Анны Матвеевой).
        ISBN 9785171212995.

 

Синсеро, Джен.
    НИ СЫ : будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед / Джен Синсеро ; перевод с английского Э. Мельник. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 24 см.
        ISBN 9785699986309.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Adlers-Olsens, Jusi.
    Upuris 2117 : kriminālromāns / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu valodas tulkojusi Dace Deniņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 475, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigzenes detektīvu klubs). - Astotā grāmata ciklā par Q nodaļu un izmeklētāju Karlu Merku.
        ISBN 9789934088537.

 

Apškrūma, Kornēlija.
    Mirkļa pieskāriens / Kornēlija Apškrūma ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2020. - 94, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.
        ISBN 9789934204241.

 

Čajkovskis, Adrians.
    Kara suņi : romāns / Adrians Čajkovskis ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redaktore Kristīne Zute ; mākslinieks Andis Reinbergs. - [Rīga] : Prometejs, [2020]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 319, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934553387.

 

Jakovļeva, Jūlija.
    Debesis dimantos : romāns / Jūlija Jakovļeva ; no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. - 286, [1] lpp. ; 21 cm. - (Detektīvs par Staļina laiku). - Uz vāka: Vai pagātnes noslēpumi spēj nogalināt?.
        ISBN 9789934158209.

 

Jonikāns, Valerijans.
    Manas dzimtas stāsts / Valerijans Jonikāns ; Stella Elksne: grāmatas dizains un attēlu apstrāde ; Roberts Porciks : vāka foto. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2020. - 89, [1] lpp. : fotogrāfijas, attēli, dokumenti ; 21 cm. - Uz vāka 1. lappuses: Morcinīku sādžas notikumu aculiecinieks cauri gadsimtiem Petru kalnā.
        ISBN 9789984293349.

 

Kankimeki, Mia.
    Sievietes, par kurām domāju naktīs / Mia Kankimeki ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 432 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934088216.

 

Kastena, Mona.
    Glābiet viņu : romāns / Mona Kastena ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 300, [1] lpp. ; 23 cm.
        2. grāmata.
        ISBN 9789934088575.

 

Ketnere, Keita.
    Asteszvaigznes brīdinājums : [romāns] / Keita Ketnere ; Daces Kamelas vāka dizains. - [Rīga] : Virja LK, 2020. - 256 lpp. ; 22 cm. - Romāna "Samta nakts bērns" III daļa.
        3. daļa.
        ISBN 9789934888014.

 

Kreiss, Roberts.
    Bīstamais cilvēks : romāns / Roberts Kreiss ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; Artūra Zariņa vāka dizains ; redaktore Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, 2020. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 399, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984359854.

 

Mērčanta, Judīte.
    Elpo : romāns / Judīte Mērčanta ; no vācu valodas tulkojusi Irēna Gransberga ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 334, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934158087.

 

Olūts : literaturas almanahs / redaktore Valentīna Unda ; Stellas Elksnes grāmatas un vāku dizains ; Ilonas Žukovskas foto. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2020. - 246 lpp. ; 20 cm.
        18 (25).
        ISBN 9789984293363.

 

Pārksa, Adele.
    Lielais laimests : romāns / Adele Pārksa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2020]. - Rīga : PNB Print. , ©2020. - 475 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Uz vāka: Ja nu laimēt patiesībā nozīmē pazaudēt?.
        ISBN 9789984359908.

 

Poikāne, Sarmīte.
    Eņģeļu zeme un putnu pils / Sarmīte Poikāne ; redaktore Agnese Piļāne ; ilustrācijas: Alise Žīgure un Agate Žīgure ; vāka noformējums: Agnese Piļāne un Agate Žīgure ; Meldras Gailānes teksta korekcija. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. - 312 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - 5.-6.
        ISBN 9789934587788.

 

Roga, Kaspars.
    Trīs : šausmu stāsti / Kaspars Roga ; autora ilustrācijas ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2020. - 267, [5] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.
        Saturs: 666 ; 888-33-444-8-7777 ; Trīs.
        ISBN 9789934204227.

 

Vilsons, Ēriks.
    Me & Mo : romāns divās daļās / Ēriks Vilsons ; redaktore Gundega Blumberga. - [Rīga] : Dienas Grāmata, 2020. - 253, [2] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934595110.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Александрова, Наталья(Наталья Николаевна).
    Тайна турецкого паши : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : Эксмо, 2020. - 318 с. ; 21 cm. - (Артефакт & Детектив).
        ISBN 9785041120887.

 

Арсеньева, Елена Арсеньевна.
    Пленник богини любви : [роман] / Елена Арсеньева. - Москва : Эксмо, 2020. - 345, [2] с. ; 20 cm + ил. - (Русская красавица).
        ISBN 9785041105143.

 

Богданова, Ирина.
    Отзвуки времени : роман / Ирина Богданова. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2019. - 747, [2] с. ; 21 cm. - Патриаршая литературная премия, 2017.
        ISBN 9785001270881.

 

Богданова, Ирина.
    Я спряду тебе счастье : роман / Ирина Богданова. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2018. - 686, [1] с. ; 21 cm.
        ISBN 9785001270201.

 

Вяземская, Ольга.
    Воровка. Королевы бандитской Одессы : сборник / Щльга Вяземская. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2019. - 269, [1] с. ; 20 cm.
        ISBN 9786171257580.

 

Голдинг, Уильям.
    Повелитель мух ; Наследники ; Воришка Мартин : романы / Уильям Голдинг ; перевод с английского Е. Суриц, В. Хинкиса, А. Круглова. - Москва : АСТ, 2020. - 512 с. ; 21 см. - (Библиотека классики).
        ISBN 9785171126636.

 

Данилова, Анна.
    Умри, богема! : психологический детектив / Анна Данилова. - Москва : Эксмо, 2020. - 318 с. ; 21 см. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой).
        ISBN 9785041125837.

 

Колычев, Владимир.
    Мертвая бухта : роман / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2020. - 253, [1] с. - (Роковой соблазн).
        ISBN 9785041119430.

 

Леонов, Николай.
    Дорожный снайпер / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2020. - 380, [4] с. ; 22 см. - (Черная кошка).
        ISBN 9785041124212.

 

Маринина, Александра Борисовна, 1957-.
    Безупречная репутация : [роман] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2020. - 381, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Больше чем детектив). - Обложка: Новинка: необычное дело Каменской.
        Том 1.
        ISBN 9785041055011.

 

Неволина, Екатерина(Екатерина Александровна).
    Тень в зеркале : [мистический триллер] / Екатерина Неволина. - Москва : T8 RUGRAM, 2020. - 222, [1] с. : ил. ; 21 см.
        ISBN 9785517030726.

 

Островская, Екатерина.
    Пригласи в дом призрака : роман / Екатерина Островская. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 с. ; 21 cm. - (Татьяна Устинова рекомендует).
        ISBN 9785041091941.

 

Пикуль, Валентин Саввич(Валентин Саввич).
    Океанский патруль / Валентин Пикуль. - Москва : ВЕЧЕ, 2018. - 510, [1] с. ; 21 см. - (Полное собрание сочинений).
        Книга 1. Аскольдовцы.
        ISBN 9785444458662. . - ISBN 9785444458488.

 

Пикуль, Валентин Саввич(Валентин Саввич).
    Океанский патруль / Валентин Пикуль. - Москва : ВЕЧЕ, 2018. - 510, [1] с. ; 21 см. - (Полное собрание сочинений).
        Книга 2. Ветер с океана.
        ISBN 9785444458679. . - ISBN 9785444458488.

 

Романова, Галина.
    Кукла-любовь : [роман] / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2020. - 320, [1] c. ; 21 cm. - (Метод Женщины. Детективы Г. Романовой).
        ISBN 9785041119287.

 

Тамоников, Александр Александрович.
    Корейский излом : в крутом пике : роман / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2020. - 315, [2] с. ; 21cm. - (Боевая хроника. Романы о памятных боях).
        ISBN 9785041105433.

 

Уайт, Лорет Энн.
    Самые тёмные дороги : роман / Лорет Энн Уайт ; перевод с английского Кирилла Савельева. - Москва : Эксмо, 2020. - 480 с. ; 20 см. - (Высшая лига детектива). - Amazon Charts & Washington Post Bestseller.
        ISBN 9785041119614.

 

Līdzīgi raksti