Nozaru literatūra

 

Aristotelis.
    Runas māksla - Rētorika / Aristotelis ; tulkojuma autori: Ilze Rūmniece, Vita Paparinska, Līva Rotkale, Ojārs Lāms, Mārtiņš Laizāns, Brigita Kukjalko ; zinātniskie recenzenti: Dr. philol. Dite Liepa, Dr. philol. Raimonds Briedis ; literārās redaktores: Sigita Kušnere, Agita Kazakeviča ; māksliniece Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 332, [1] lpp. ; 20 cm. - Ietver bibliogrāfiju. - Tulkots no sengrieķu valodas.

        ISBN 9789934185083.

 

Birkerts, Pēteris.
    Latvju tautas dzīves gudrība : pēc sakāmvārdiem, parunām un citiem folkloras materiāliem / Pēteris Birkerts ; Skaidrītes Lasmanes priekšvārds ; Gunta Pakalna pēcvārds ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020. - 767,[1] lpp. : portrets ; 21 cm. - Grāmata sagatavota pēc izdevuma: P. Birkerts "Latvju tautas dzīves gudrība pēc sakāmvārdiem, parunām un citiem folkloras materiāliem" 1.-2. daļa. J. Grīnberga izdevums, Rīgā, 1937. g.
        1. daļa : Laimes problēma ; 2. daļa : Latvju tautas darba filozofija.
        ISBN 9789984237695.

 

Epla, Mali.
    Kā atrast dvēseles radinieku : harmonisku attiecību veidošanas ceļš / Mali Epla, Džo Dans ; no angļu valodas tulkojusi Astrīda Vucāne ; redaktore Māra Vilde ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, [2020]. , ©2020. - 206 lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934576218.

 

Meijers-Stablē, Bertrāns.
    12 modisti, kas izmainīja vēsturi / Bertrāns Meijers–Stablē ; no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; maketētāja Margarita Stoka. - Rīga : Jumava, 2020. - 364, [3] lpp. : fotogrāfijas ; 23 cm. - Hronoloģiskais orientieris: 364. - [365.] lpp.
        ISBN 9789934572463.

 

Pļavnieks, Ričards.
    Apsūdzības pret Viktoru Arāju un Latviešu drošības palīgpoliciju : nacistu kolaboracionistu tiesas prāvas aukstā kara laikā / Ričards Pļavnieks ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; māksliniece Aija Andžāne ; zinātniskie konsultanti Rudīte Vīksne un Uldis Neiburgs ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska; Didzis Bērziņš, priekšvārds. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, [Jelgava]. - 334, [1] lpp. : fotogrāfijas ; 21 cm. - Literatūras saraksts: [322.] - 329. lpp. un zemsvītras piezīmēs. . - Personu rādītājs: [330]. - 334. lpp. - Par autoru: [335.] lpp.
        ISBN 9789934157820.

 

Veidens, Rorijs.
    Izvēlies kāpnes! : 7 soļi patiesu panākumu gūšanai / Rorijs Veidens ; no angļu valodas tulkojusi Laine Kalēja ; redaktore Ilze Čerņevska. - [Rīga] : Izdevniecība Avots, [2020]. - 225, [1] lpp. ; 20 cm. - Uz vāka: New York times Bestseller. . - Par autoru: 225. - [226.] lpp.
        ISBN 9789934590115.

 

Карпович, Ольга.
    Стамбульский реванш : роман / Ольга Карпович. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [4] с. ; 20 см. - На обложке : Любовь, которая заставит плакать.
        ISBN 9785041058609.

 

Риктел, Мэтт.
    Элегантная защита : новые знания об иммунной системе / Мэтт Риктел ; перевод с английского Олега Сивченко. - Санкт-Петербург : Портал, 2020. - 477, [2] с. : фотографии ; 21 см. - (Тело-Мера). - На обложке : научный детектив.
        ISBN 9785907241107.

 

Яспер, Анетте.
    Зубы. Как у вас дела? : все о связи жевательной системы и других частей тела / Анетте Яспер ; перевод с немецкого К. Е. Бочкаревой. - Москва : Эксмо, 2020. - 222, [2] с. : иллюстрации ; 20 см. - (ТелОвидение. Внутрь тела без скальпеля и рентгена).
        ISBN 9785041090500.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Ašers, Džejs.
    Trīspadsm1t iem3sli : romāns / Džejs Ašers ; no angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska ; redaktores Kristīne Kupce, Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 285 lpp. ; 21 cm. - (Bērnu žūrija, 2020). - 7.-9. - Uz vāka : New York Times Bestsellers. . - Populārs seriāls, kuru var noskatīties "Netflix".
        ISBN 9789934084812.

 

Bankovskis, Pauls.
    Pasaules vēsture : romāns / Pauls Bankovskis ; autora ilustrācijas ; redaktore Sigita Kušnere. - Rīga : Dienas Grāmata, 2020. - 598, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934595073.

 

Dolana, Eva.
    DNS : ārstu lieta / Eva Dolana ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2020]. - 511 lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: 1 international bestsellers.
        ISBN 9789984359779.

 

Hietamies, Eve.
    Tētis diviem / Eve Hietamies ; no somu valodas tulkojusi Lelde Rozīte ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Lilija Berzinska ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - [Rīga] : PNB Print. , [2020]. - 477, [2] lpp. ; 21 cm.
        2. grāmata.
        ISBN 9789934157561.

 

Kolinsa, Sūzena.
    Balāde par dziedātājputniem un čūskām / Sūzena Kolinsa ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 559, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934088735.

 

Linka, Šarlote.
    Cietsirdīgās spēles : romāns / Šarlote Linka ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; Edgara Švanka vāka dizains ; redaktore Margarita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2020. - 479, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934085406.

 

Mariņina, Aleksandra.
    Rūgtais kvests / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. - [Rīga] : NT Klasika, 2020. - 351, [1] lpp. ; 21 cm.
        3. sējums.
        ISBN 9789934890802.

 

Nuts, Zane.
    Es izgludināju viņa kreklus : Zanes Nuts romāns / redaktore Elīna Kuple ; vāka māksliniece Ieva Mazlazdiņa ; vāka dizains: Ginta Filia Solis. - [Priekuļu novads] : [Zane Riekstiņa], [2020]. - 175 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934893506.

 

Railija, Lūsinda.
    Taureņu istaba / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 495, [19] lpp. ; 23 cm. - Grāmatas beigās fragments no romāna Septiņas māsas.
        ISBN 9789934088797.

 

Simuka, Salla.
    Ieslēdz gaismu! Izslēdz gaismu! : stāsti / Salla Simuka ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 75, [1] lpp., 67, [1] lpp. ; 21 cm. - Grāmata lasāma no abām grāmatas pusēm.
        ISBN 9789934088629.

 

Zeibots, Andris.
    Krauklis : romāns : Jānis Ziemeļnieks / Andris Zeibots ; literārā redaktore Gundega Blumberga ; zinātniskā redaktore Dr.theol. Ilze Jansone ; Jāņa Esīša vāku dizains. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2020]. , ©2020. - 621, [2] lpp. ; 22 cm. - (Sērija "Es esmu...").
        ISBN 9789934595035.

 

Daiļliteratūra angļu valodā

 

Braithwaite, Oyinkan.
    My Sister, the Serial Killer : a Novel / Oyinkan Braithwaite. - London : Atlantic Books, 2019. - 272 pages ; 20 cm. - On the cover: Shortlisted for the Women's Prize for Viction 2019.
        ISBN 9781786495983.

 

Flynn, Gillian.
    Sharp Objects / Gillian Flynn. - London : Orion Publishing Co, 2018. - 352 pages ; 20 cm.
        ISBN 9781474601610.

 

Coben, Harald.
    Six Years / Harlan Coben. - London : Orion Publishing Co, 2014. - 384 pages ; 20 cm. - On cover: The number one bestseller.
        ISBN 9781409103943.

 

Collins, Joan.
    The St. Tropez Lonely Hearts Club : a Novel / Joan Collins. - London : Little, Brown Book Group, 2016. - 320 pages ; 20 cm.
        ISBN 9781472122964.

 

Crowley, Cath.
    Words in Deep Blue : a Novel / Cath Crowley. - London : Hodder Children's Books, 2018. - 352 pages ; 20 cm.
        ISBN 9781444907896.

 

Wilson, Patricia.
    Island of Secrets : the perfect sun-drenched story of love, loss and family / Patricia Wilson. - London : Zaffre, 2017. - 496 pages ; 20 cm.
        ISBN 9781785762789.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Богданова, Ирина Анатольевна.
    Многая лета : [роман] / Ирина Богданова. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2020. - 749, [2] с. ; 21 cm. - Фактическая дата выхода в свет - 2019.
        ISBN 9785001271406.

 

Бушков, Александр Александрович.
    Темнота в солнечный день / Александр Бушков. - Москва : Эксмо, 2020. - 446, [2] с. ; 21 см. - (Бушков Незатейливая история любви).
        ISBN 9785041097943.

 

Воронова, Мария Владимировна.
    Когда убьют - тогда и приходите : роман / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2020. - 319, [1] с. ; 20 cm. - (Суд сердца. Романы Марии Вороновой).
        ISBN 9785041104894.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Блеск и нищета инстаграма : роман / Дарья Аркадьевна Донцова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316 с. ; 20 cm. - (В мире преступных страстей. Виола Тараканова). - Иронический детектив.
        ISBN 9785041104160.

 

Ильин, Андрей Александрович.
    Монологи с президентом : [роман] / Андрей Ильин. - Москва : АСТ ; [Редакционно-издательская группа "Жанровая литература"], 2020. - 319 с. ; 21 cm. - (Обет молчания). - Текст дается в авторской редакции.
        ISBN 9785171105778.

 

Калинина, Наталья Дмитриевна.
    Ледяной поцелуй страха : роман / Наталья Калинина. - Москва : T8 Издательские технологии ; RUGRAM, 2020. - 236, [2] с. ; 22 см. - (Проза Натальи Калининой).
        ISBN 9785517019486.

 

Канушкин, Роман Анатольевич.
    Телефонист / Роман Канушкин. - Москва : Эксмо, 2020. - 606 c. ; 21 cm. - (Интеллектуальный триллер).
        ISBN 9785041122836.

 

Карпович, Ольга.
    Стамбульский реванш : роман / Ольга Карпович. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [4] с. ; 20 см. - На обложке : Любовь, которая заставит плакать.
        ISBN 9785041058609.

 

Колычев, Владимир Григорьевич.
    Восемь лет до весны : [роман] / Владимир Григорьевич Колычев. - Москва : Эксмо, 2020. - 285, [1] c. ; 21 cm. - (Колычев. Лучшая криминальная драма).
        ISBN 9785041104672.

 

Максим, Марк.
    Шах и мат : [роман] / Марк Максим. - Москва : Вече, 2020. - 288 c. ; 20 cm. - (Военные приключения).
        ISBN 9785448419430.

 

Метлицкая, Мария.
    Осторожно, двери закрываются : [повести] / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [2] с. ; 21 см. - Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой.
        Содержание : Осторожно, двери закрываются ; Подарок ; Письмо.
        ISBN 9785041100735.

 

Рождественская, Екатерина Робертовна.
    Балкон на Кутузовском / Екатерина Рождественская. - Москва : Эксмо, 2020. - 352 с. : фото ; 20 cm. - (Биографическая проза Екатерины Рождественской).
        ISBN 9785041096090.

 

Степанова, Татьяна Юрьевна.
    Циклоп и нимфа : [роман] / Татьяна Юрьевна Степанова. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 21 см. - (По следам громких дел. Детективы Т. Степановой).
        ISBN 9785041102289.

 

Сухов, Евгений Евгеньевич.
    Завещание старого вора / Евгений Сухов. - Москва : Эксмо, 2020. - 352 с. ; 21 cm. - (Тревожная весна 45-го. Послевоенный детектив).
        ISBN 9785041079604.

 

Устинова, Татьяна Витальевна.
    Жилье по обману : роман / Татьяна Устинова, Павел Астахов. - Москва : Эксмо, 2020. - 288 с. ; 21 см. - (Дела судебные).
        ISBN 9785041102104.

 

Шенбрунн, Светлана Павловна.
    Розы и хризантемы : роман / Светлана Шенбрунн. - Москва : Текст, 2019. - 764, [1] с. ; 20 cm. - (Семейный роман).
        Книга 1.
        ISBN 9785751615673. . - ISBN 9785751615680.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Grībkausks, Sauļus.  

    Padomju "ģenerālgubernatori" : Komunistiskās partijas otrie sekretāri savienotajās republikās / Sauļus Grībkausks ; no lietuviešu valodas tulkojusi Lāsma Sirmule ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa ; māksliniece Aija Andžāne. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 351 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934157677.

 

Nemateriālais kultūras mantojums Latvijā – Nacionālais saraksts = Intangible Cultural Heritage in Latvia - National Inventory / sastādītāja Gita Lancere ; dizains Zane Ernštreite ; tulkotāja Karlīne Silabriede ; redaktores un korektores Elita Priedīte (latviešu valoda), Dace Veinberga (angļu valoda). - Rīga : Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2019. - [Talsi] : Talsu tipogrāfija. , ©2019. - 158, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789934528378.

 

Plotkins, Bils.  

    Mežonīgais prāts : nepieradinātās cilvēka psihes rokasgrāmata / Bils Plotkins ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 302, [1] lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 279.-299. lpp. - Ziņas par autoru: [301.] lpp. . - Uz vāka: Iesaka Integrālās izglītības institūts.
        ISBN 9789934086380.

 

Rakeli, Sals.  

    Zeme mostas : vēstījumi un prognozes 2017-2030 / Sals Rakeli ; Intas Blūmas priekšvārds ; tulkotāja Ilze Trēziņa-Zirdziņa. - [Amatas novads] : Sirds Ceļš, 2020. - 351, [1] lpp. ; 21 cm. - Garīgā literatūra - garīgā ceļa, pašpalīdzības rokasgrāmata, prognozes.
        ISBN 9789934859854.

 

Talebs, Nasims Nikolass.  

    Risks ar savu ādu : ikdienas slēptās asimetrijas / Nasims Nikolass Talebs ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 336 lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 319.-326.lpp. . - Alfabētiskais rādītājs: 329.-326.lpp. - Tehniskais pielikums angļu valodā: 308.-318.lpp. . - Ziņas par autoru: [327.] lpp. . - Uz vāka: # 1 New York Times Bestsellers. . - Uz vāka: Iesaka Integrālās izglītības institūts.
        ISBN 9789934088162.

 

Voins, Valdis.  

    Terorisms : mūsdienu problēma un tās risināšanas iespējas / Valdis Voins ; prieksvārds: Andrejs Vilks ; recenzenti: Jānis Teivāns-Treinovskis, Viktors Justickis ; Ilutas Koidu vāka grafiskais noformējums ; redaktori: Santa Kugrēna (atbildīgā), Andris Dzenis (literārais). - Rīga : Jumava, 2020. - 286, [2] lpp. : tabulas, fotogrāfijas ; 22 cm. - Literatūras un avotu saraksts: 266.-[287.] lpp. - Priekšvārds, ievads un nobeigums arī angļu valodā.
        Saturā: Terorisms kā politisko un ideoloģisko mērķu sasniegšanas līdzeklis ; Terorisma draudu potenciāls un to noteicošie faktori Eiropā un Latvijā.
        ISBN 9789934204050.

 

Битти, Мелоди.  

    Спасать или спасаться? : как избавиться от желания постоянно опекать других и начать думать о себе : пронзительные жизненные истории / Мелоди Битти ; перевод с английского Э. Мельник. - Москва : Бомбора, 2020. - 349 с. ; 21 cm. - (Психология. Плюс 1 победа). - Библиография: с. 342-349 и в примечание.
        ISBN 9785041021283.

 

Набокова, Ника.  

    #А тому ли я дала? : когда хотелось счастья, а получилось как всегда / Ника Набокова. - Москва : АСТ ; Прайм, 2020. - 251, [5] с. ; 22 см. - (#Psychology#KnowHow).
        ISBN 9785171212445.

 

Сазонов, Андрей.  

    Фильтруй! Как работают наши печень и почки / Андрей Сазонов. - Москва : АСТ, 2020. - 286, [1] с. ; 22 см. - (Научпоп для всех).
        ISBN 9785171199258.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Čemberlena, Diāna.  

    Īrisa zieds margrietiņu pļavā : [romāns] / Diāna Čemberlena ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; mākslinieks Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2020. - 464 lpp. ; 21 cm. - (New York Times Bestsellers).
        ISBN 9789984359786.

 

Devero, Džūda.  

    Skūpstu ezers : romāns / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2020]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 393 lpp. ; 21 cm. - "The New York Times Bestsellers"--Uz vāka.
        ISBN 9789984359823.

 

Dreika, Dagnija.  

    Taureņu lietus : romāns / Dagnija Dreika ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskā izveide. - Rīga : Daugava, 2020. - 185 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984411309.

 

Džavadi, Negara.  

    Dezorientāliste : romāns / Negara Džavadi ; no franču valodas tulkojusi Inta Šmite ; literārais konsultants Dens Dimiņš ; mākslinieks Aigars Ozoliņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020. - 301, [3] lpp. ; 22 cm. - Ziņas par tulkotāju: [303.] lpp.
        ISBN 9789984237091.

 

Džordano, Rafaella.  

    Tava otrā dzīve sākas tad, kad saproti, ka tev dota tikai viena : [romāns] / Rafaella Džordano ; no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele ; redaktore Dace Markota ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 251, [1] lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: notici sev un tam, ka viss ir iespējams. . - Par autori: 251. - [252.] lpp.
        ISBN 9789934085383.

 

Gekišs, Nauris.  

    Kad tu smaidi : 100 mīlestības iedvesmoti dzejoļi / Nauris Gekišs. - Rīga : Drukātava, 2020. - 108 lpp. ; 20 cm. - Titullapā: Veltījums skaistākajai Kuldīgas pianistei.
        ISBN 9789934888427.

 

Kastena, Mona.  

    Glābiet mani : romāns / Mona Kastena ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 332, [2] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934085734.

 

Kūlis, Ēriks.  

   Iezīmētie : romāns / Ēriks Kūlis ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2020. - 230, [2] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934204012.

 

Lorka, Federiko Garsija.  

    Lugas / Federiko Garsija Lorka ; no spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups ; māksliniece Gita Treice ; grāmatas noformējumam izmantoti autora zīmējumi. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 265, [6] lpp. : zīmējumi ; 21 cm.
        Brīnumainā kurpniece ; Dona Perlimplina un Belisas mīlestība, ko viņu dārzs vien zina ; Asins kāzas ; Jerma ; Bernardas Albas māja.
        ISBN 9789984237688.

 

Mans mūžs mīlestībai : dzejas izlase / Daiga Akmentiņa, Regīna Andersone, Lidija Bērze, Sandis Edgars Birniks, Līga Lode un vēl [5] ; sastādījusi Anese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, [2020]. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. - 159, [5] lpp. ; 16 cm. - Autori arī: Astrīda Puķe, Elita Ieva Puķe, Irēna Anna Puķe, Ineta Steļmaka, Astra Tomsone.
        II (2).
        ISBN 9789934587450.

 

Mihaloviča, Ināra.  

    Valentīna Mičule : pa folkloras gaišo ceļu / Ināra Mihaloviča ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2020. - 138, [2] lpp. ; 20 cm. - (Dzimtas romāns).
        ISBN 9789934203985.

 

Nurebeka, Elizabete.  

    Saki, ka tu esi mana : romāns / Elizabete Nurebeka ; no zviedru valodas tulkojusi Ineta Balode ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 478 lpp. ; 21 cm. - Uz vāka "Pārliecinošs trilleris. Kā radīts kinoekrānam!".
        ISBN 9789934157073.

 

Rūnija, Sallija.  

    Normāli cilvēki : romāns / Sallija Rūnija ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Inguna Kļava-Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 253, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934085130.

 

Volkers, Mārtins.  

    Tumšais vīnadārzs : romāns / Mārtins Volkers ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Egija Smaļķe. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , [2020]. , ©2020. - 317, [1] lpp. : ilustrācija ; 22 cm. - (Izmeklē policijas šefs Bruno / Mārtins Volkers).
        ISBN 9789934085369.

 

Žolude, Inga.  

    Livonijas debesis / Inga Žolude, Tīts Aleksejevs ; Tīta Aleksejeva stāstu no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktores: Gundega Blumberga un Maima Grīnberga ; grāmatas māksliniece Katrīna Vasiļevska. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2020]. , ©2020. - 124, [3] lpp. ; 21 cm.
        Marta / Inga Žolude. Adrians / Tīts Aleksejevs.
        ISBN 9789934595066.

 

Žuravska, Dzintra.  

    Nepabeigtā portreta noslēpums : romāns / Dzintra Žuravska ; par izdevumu atbild Veronika Lāce ; vāka dizains: Ērika Tomsone. - Rīga : Sol Vita, [2020]. - 206, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984894911.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Вуд, Бенджамин.  

    Станция на пути туда, где лучше : роман / Бенджамин Вуд ; перевод с английского Марины Извековой. - Москва : Phantom press, 2020. - 365, [1] с. ; 21 см. - На пер.: Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785864718414.

 

Грин, Ирина.  

    Сети кружевницы / Ирина Грин. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Переплетение чувств).
        ISBN 9785041104979.

 

Дженофф, Пэм.  

    Пропавшие девушки Парижа : роман / Пэм Дженофф ; перевод с английского Ирины Новоселецкой ; оформление обложки Яны Половцевой. - Москва : АСТ, 2020. - 477, [3] с. ; 21 см. - (Звезды зарубежной прозы). - Бестселлер New York Times.
        ISBN 9785171189310.

 

Келлерман, Джонатан.  

    Он придет : [роман] / Джонатан Келлерман ; перевод с английского А. Лисочкина. - Москва : Эксмо, 2020. - 480 c. ; 21 см. - (Детективы профессора психологии).
        ISBN 9785041051167.

 

Князева, Анна.  

    Зов темной крови : роман / Анна Князева. - Москва : Эксмо, 2020. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Таинственный детектив Анны Князевой).
        ISBN 9785041091651.

 

Мартен-Люган, Аньес.  

    Мы не могли разминуться : [роман] / Аньес Мартен-Люган ; перевод с французского Натальи Добробабенко. - Москва : АСТ ; Corpus, 2020. - 448 с. ; 21 см. - (Corpvs). (Счастливые люди).
        ISBN 9785171166632.

 

Паланик, Чак.  

    Ссудный день : [роман] / Чак Паланик ; перевод с английского Е. Алексеевой. - Москва : АСТ, 2018. - 382 с. ; 21 cm. - (Чак Паланик и его бойцовский клуб). - На обложке: Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785171080938.

 

Пиколт, Джоди.  

    Сохраняя веру : роман / Джоди Пиколт ; перевод с английского Марии Николенко. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 570, [3] с. ; 21 см.
        ISBN 9785389168091.

 

Пикуль, Валентин Саввич.  

    Нечистая сила : роман / Валентин Пикуль ; составление, комментарии А. И. Пикуль. - Москва : Вече, 2019. - 638, [2] с. ; 21 см. - (Полное собрание сочинений).
        ISBN 9785448414398. . - ISBN 9785444458488.

 

Престон, Дуглас.  

    Город вечной ночи : [роман] / Дуглас Престон, Линкольн Чайлд ; перевод с английского Григория Крылова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 413, [2] с. ; 22 cm. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389169890.

 

Робертс, Нора.  

    Успеть до захода солнца : [роман] / Нора Робертс ; перевод с английского И. Гиляровой. - Москва : Эксмо, 2020. - 576 с. ; 20 cm. - (Мега-звезда современной прозы). (№ 1 New York Times - bestselling author).
        ISBN 9785041089795.

 

Рот, Вероника.  

    Судьба : [роман] / Вероника Рот ; перевод с английского Ю. А. Михайловой-Сдобновой. - Москва : Эксмо, 2020. - 445, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Young Adult от создателя Дивергента, Знак).
        ISBN 9785041048679.

 

Русенфельдт, Ханс.  

    Немая девочка : [роман] / Ханс Русенфельдт, Микаэль Юрт ; перевод со шведского Анны Савицкой. - Москва : АСТ ; Жанры, 2020. - 480 с. ; 21 см. - (Триллер по-скандинавски).
        ISBN 9785171047481.

 

Самаров, Сергей.  

    Как две капли крови : роман / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2019. - 352 c. ; 19 cm. - (Спецназ ГРУ).
        ISBN 9785041093990.

 

Самарский, Михаил.  

    #Любовь, или Невыдуманная история : роман / Михаил Самарский. - Москва : АСТ, 2020. - 256 с. ; 21 см. - (Радуга для друга).
        ISBN 9785171205034.

 

Токарчук, Ольга.  

    Последние истории / Ольга Токарчук ; перевод с польского Ирины Адельгейм. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [2] с. ; 21 cm.
        ISBN 9785041092863.

 

Трауб, Маша.  

    Или я сейчас умру от счастья : [роман] / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 21 cm. - (Жизнь как в зеркале).
        ISBN 9785041100759.

 

Уайт, Лорет Энн.  

    Девушка в тёмной реке / Лорет Энн Уайт ; перевод с английского О. Мышаковой. - Москва : Эксмо, 2020. - 414 с. ; 20 см. - (Высшая лига детектива).
        ISBN 9785041097318.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Apine Hermane, Anita.  

    Aušanas tehnikas Latvijā / Anita Apine Hermane ; redaktore Ilze Sausiņa ; Vitas Lēnertes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 144, [16] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 30 cm. - (Latviešu etnogrāfiskais mantojums). - Bibliogrāfija: [141.]-142. lpp. un zemsvītras piezīmēs.

        ISBN 9789934081163.Bankrofts, Landijs.  

     Kāpēc viņš tā dara? : ieskatoties dusmīgu un valdonīgu vīriešu domāšanā / Landijs Bankrofts ; no angļu valodas tulkojušas: Liene Spīgule, Anna Beļēviča ; redaktores: Inta Upeniece, Elīna Vēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 407 lpp. ; 24 cm.

        ISBN 9789934087301.

 

Hokings, Stīvens.  

    Īsas atbildes uz svarīgiem jautājumiem / Stīvens Hokings ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; zinātniskais konsultants Ilgonis Vilks ; literārā konsultante Sandra Skuja ; Tomass Folks, mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 191, [1] lpp. : portreti ; 24 cm. - Ietver bibliogrāfiju (183. lpp.) un rādītāju (185.-[192.] lpp.).

        ISBN 9789984237862.

 

Knipše, Gundega.  

    Cilvēka anatomija : galva, kakls / Gundega Knipše, Džanna Krūmiņa, Sarmīte Boka, Jānis Šavlovskis, Arnis Vīksna ; Gundegas Knipšes un Džannas Krūmiņas redakcijā ; angļu tekstu literārā redaktore Andra Damberga. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2020. - 255 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Saīsinājumi un apzīmējumi: 240. - 253. lpp. . - Bibliogrāfija: 254. - 255. lpp. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - "Anatomia basic medicinae est"--Uz vāka.

  1. daļa.

        ISBN 9789934185021.

 

Lemešonoka, Inta.  

    Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas karjeras veidošanā : rokasgrāmata skolotājiem un vecākiem / Inta Lemešonoka ; Guntas Plotkas grāmatas iekārtojuma un grāmatas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 78, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 77.-78. lpp.

        ISBN 9789934085420.

 

Mazvērsīte, Daiga.  

    Melnbaltās dziesmas : no Alfrēda Vintera līdz Zigfrīdam Račiņam / Daiga Mazvērsīte ; redaktore Gundega Sēja ; mākslinieciskais redaktors Eduards Groševs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 283, [5] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Pirmā daļa triloģijai "Melnbaltās dziesmas".

        ISBN 9789934086328.

 

Meija, Laila.  

    Uzturs pacientiem ar audzēju terapijas laikā / Laila Meija, Daiga Šantare, Evija Kreislere ; konsultants Andis Brēmanis ; dizains: Ilze Slišāne ; Latvijas Diētas ārstu asociācija. - Rīga : Roche Latvija, 2018. - Rīga : Hromets poligrāfija. - 72 lpp.

        ISBN 9789934197321.

 

Montgomerija, Hedviga.  

    Brīnumu laiks : septiņi vienkārši soļi veiksmīgai bērnu audzināšanai / Hedviga Montgomerija ; no norvēģu valodas tulkojusi Guna Gavare ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 206, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - (Vecāku maģija). - Autore raksta par būtiskāko, kas jāzina visiem vecākiem.

        ISBN 9789934085277.

 

Muna dzīšmu gruomota : [kruojums] / sastateituoja Edīte Husare ; māksliniece Daina Salmiņa. - [Daugavpils] : Latgolys Studentu centrs, 2020. - 464 lpp. : not. ; 21 cm. - Dziesmas sakārtotas nosaukumu alfabētā.

        ISBN 9790900507808.

 

500 ceļojumi visai dzīvei / no angļu valodas tulkojuši Guntis Kalns, Dace Markota, Elga Rusmane, Gints Tenbergs ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 320 lpp. : krāsaini attēli, fotogrāfijas ; 24 cm.

        ISBN 9789934084553.


Rubene, Inga.  

    Elijas nama garša / Inga Rubene ; redaktore Ilze Vācere ; Intas Sarkanes dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 255 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Alfabētiskais rādītājs: 254.-255. lpp.

        ISBN 9789934084928.

 

Sapnis par Mēnesmeitiņu : vēstulēs, atmiņās, dzejā / sastādītāja, [ievada un paskaidrojošo komentāru autore] Gaida Jablovska ; [Evas Eglājas-Kristsones pēcvārds ; Vitas Aišpures literārā redakcija ; mākslinieks Andris Lamsters]. - Rīga : Madris, ©2017. - 192 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju, personu rādītājs: 191.-192. lpp. - ‍Aspazijas, Raiņa, Olgas Kliģeres un Leonīdas Turnes sarakste.

        ISBN 9789984317717.

 

Senioru ABC : topošajiem un esošajiem pensionāriem / literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; dizains un makets Aleksandrs Kosarevs. - Rīga : Labklājības ministrija, 2020. - Rīga : Rīgas Viļņi, 2020. - 74 lpp.

 

Šneps, Manfrēds.  

    Latgale - atspulgi vēstures spogulī : mazāk zināmi vai piemirsti Latgales un pasaules vēstures notikumi / Manfreds Šneps-Šneppe ; ar Jāņa Streiča priekšvārdu un pēcvārdu ; mākslinieks Jānis Lamsters ; zinātniskais konsultants Vitālijs Šalda. - Rīga : Madris, 2020. - 318, [1] lpp. : ilustrācijas, krāsainas fotogrāfijas ; 25 cm. - Rēzeknes Pedagoģiskās skolas un tās direktores Annas Čerbardes piemiņai.

        ISBN 9789984314846.

 

Ариели, Дэн.  

    Честно о нечестности : почему мы лжем всем и особенно себе / Дэн Ариели ; перевод с английского П. Миронова. - Москва : Альпина Паблишер, 2020. - 270, [1] с. : ил., табл. ; 24 cm. - Библиография: с. 264-269 и в примечание.

        ISBN 9785961425109.

 

Бубновский, Сергей.  

    Стопа, спорт и здоровье / Сергей Бубновский. - Москва : Эксмо, 2019. - 189, [1] с. : ил. ; 21 cm. - (Доктор Бубновский. Здоровье позвоночника и суставов без лекарств).

        ISBN 9785041031565.

 

Трускиновская, Далия.  

    Латвия : исторический путеводитель / Далия Трускиновская. - Москва : Вече, [2019]. , ©2019. - 318, [1] с. : ilustrācijas, karte ; 20 cm. - (Исторический путеводитель).

        ISBN 9785444452707.Daiļliteratūra latviešu valodā 

Baško, Jāzeps.  

    Starp debesīm un zemi / Jāzeps Baško ; redaktors Jāzeps Baško [mazdēls] ; vēsturiskos materiālus apkopojis un izvērtējis Edvīns Brūvelis. - [Rīga] : Poligrāfijas Aģentūra, 2019. - 183 lpp. : ilustrācijas, portreti, fotogrāfijas ; 29 cm. - Bibliogrāfija: 182. lpp. - Pirmizdevums: Virs ienaidnieka zemes, "Brīvā Zeme" [laikraksts], 1939.

        ISBN 9789934230110.

 

Elliss, Deivids.  

    Pēdējais alibi : romāns / Deivids Elliss ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2020]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 209 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984359700.

 

Goffa, Martins.  

    Bērns miglā : kriminālromāns / Martins Goffa ; no čehu valodas tulkojusi Sandra Nikuļceva ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2020. - 222, [2] lpp. ; 23 cm.

        ISBN 9789934203718.

 

Hvoinskis, Jānis.  

    Mūza no pilsētas N. / Jānis Hvoinskis ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; vāka noformējumam izmantots Andras Otto-Hvoinskas zīmējums. - Rīga : Neputns, 2019. - [Rīga] : Ulma. , ©2019. - 80, [5] lpp. ; 16 cm.

        ISBN 9789934565823.

 

Ikstena, Nora.  

    Runādamies : [rakstnieces sarunas] / Nora Ikstena ; māksliniece Aija Andžāne ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 187, [4] lpp. ; 20 cm. - Dzejoļu autori: Imants Ziedonis, Raimonds Tiguls, Liāna Langa, Edvīns Raups.

        ISBN 9789934156953.

 

Jakovļeva, Jūlija.  

    Sarkanā zirga savaldīšana : romāns / Jūlija Jakovļeva ; no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 351 lpp. ; 21 cm. - (Detektīvs par Staļina laiku). - Uz vāka "Kāda ir cilvēka dzīvības cena?".

        ISBN 9789934157653.

 

Joņevs, Jānis.  

    Tīģeris : stāstu krājums / Jānis Joņevs ; redaktore Ieva Kolmane ; Reiņa Pētersona vāka dizains un ilustrācijas. - Rīga : Dienas Grāmata, 2020. , ©2020. - 246, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

        Intro ; Uzvarētāji ; Metode ; Teorija ; Durvis ; Ceļojums ; Bēgšana ; Burti ; Cita aģentūra ; Teorija : turpinājums ; Kāja ; Nosvītrotais ; Spēle ; Komponists ; Izmeklētājs ; Outro.

        ISBN 9789934595042.

 

Karlena, Odrija.  

    Kalendāra meitene II : romāns / Odrija Karlena ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 397, [3] lpp. ; 22 cm. - (Kalendāra meitene / Odrija Karlena ; II).

  1. grāmata. Aprīlis - jūnijs.

        ISBN 9789934088384.

 

Kļavis, Aivars.  

    Bēres ar priekšapmaksu : stāsti / Aivars Kļavis ; Toma Lūša vāka dizains ; Māras Alševskas grāmatas dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 235, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

        ISBN 9789934086304.

 

Lanss, Ēriks.  

    Detektīvs vienai vasarai / Ēriks Lanss ; Andra Otto-Hvoinska, ilustrācijas ; redaktore Eva Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 255 lpp. : il. - (Lata Romāns ; 7/2014 (181).

        ISBN 9789934150265.

 

Laukmane, Maija.  

    No rīta uz rītu : dzeja un plīvojumi / Maija Laukmane ; redaktore Iluta Moldane-Greiškane ; grāmatas dizains : Vilnis Lapiņš. - Rīga : Annele, 2020. - [Viļņa] : BALTO print. , ©2020. - 93, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Nosaukumā visi vārdi ar mazajiem burtiem.

        ISBN 9789934559242.

 

Līce, Anda.  

    Ceļadomas : [dzeja un pārdomas] / Anda Līce ; mākslinieks Rihards Delvers. - [Rīga] : NT Klasika, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 143, [1] lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934875779.

 

Lipsone, Katri.  

    Saldējuma pārdevējs : romāns / Katri Lipsone ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; vāka dizains: Lote Vilma Vītiņa ; literārā konsultante Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 283, [4] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984237879.

 

Mo, Jeņs.  

    Meistar, jo tālāk, jo trakāk! : stāsti / Jeņs Mo ; no ķīniešu valodas tulkojis Raimonds Jaks ; redaktors Kaspars Eihmanis ; Jāņa Esīša vāka dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, 2019. - 261, [2] lpp. ; 22 cm.

        Meistar, jo tālāk, jo trakāk! ; Lidojums ; Teļš ; Caurspīdīgais redīss.

        ISBN 9789934546754.

 

Pataki, Elisone.  

    Karalienes liktenis : romāns / Elisone Pataki ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Breita ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2020]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 509 lpp. ; 21 cm. - (#1 The New York Times Bestsellers). - Dezirē, Napoleons un dinastija.

        ISBN 9789984359731.

 

Robertsa, Nora.  

    Vētrainais mājupceļš : [romāns] / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2020. - 509 lpp.

        ISBN 9789984359762.

 

Rokpelnis, Jānis.  

    Tīmeklītis / Jānis Rokpelnis ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; Ditas Pences dizains ; Kristapa Kalna foto. - Rīga : Neputns, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 94, [1] lpp. : portrets ; 17 cm. - Dzejoļu krājuma nosaukums un dzejoļu nosaukumi rakstīti ar mazo burtu.

        ISBN 9789934565656.

 

Ruks, Māris.  

    Atslēgas uz laimi / Māris Ruks ; Armanda Ērgļa vāka dizains ; Antras Miezes un Gundegas Rebhūnas fotogrāfijas. - Rīga : Antava, [2020]. - 102 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 22 cm. - Dzejoļu nosaukumos visi vārdi ar mazajiem burtiem.

        ISBN 9789934881277.

 

Slotere, Karīna.  

    Tīklā : romāns / Karīna Slotere ; no angļu valodas tulkojusi Marta Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2020. - 523 lpp. ; 21 cm. - (The New York Times bestsellers).

        ISBN 9789984359755.

 

Zoldnere, Dina.  

    Algotņi : romāns / Dina Zoldnere ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 3/2020 (249). - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934157172.

        ISBN 9789934157165.Daiļliteratūra krievu valodā Бочарова, Татьяна.  

    Спаси меня, пожалуйста! : роман / Татьяна Бочарова. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой).

        ISBN 9785041102241.

 

Воронова, Мария Владимировна.  

    Сама виновата : [роман] / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 20 cm. - (Суд сердца. Романы Марии Вороновой).

        ISBN 9785041097509.

 

Гейнце, Николай Эдуардович.  

    Коронованный рыцарь : [роман] / Николай Гейнце. - Москва : Вече, 2020. - 384 с. ; 20 cm. - (Всемирная история в романах).

        ISBN 9785448417993.

 

Данилова, Анна Васильевна.  

    Париж на час : психологический детектив / Анна Данилова. - Москва : Эксмо, 2020. - 317 с. ; 21 см. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой).

        ISBN 9785041085339.

 

Дашкова, Полина.  

    Золотой песок : [роман] / Полина Дашкова. - Москва : АСТ, 2020. - 448 с. ; 21 cm. - (Полина Дашкова - лучшая среди лучших).

        ISBN 9785171184971.

 

Делейни, Дж. П.  

    Верь мне : [роман] / Дж. П. Делейни ; перевод с английского А. В. Пудова. - Москва : АСТ, 2020. - 380, [2] с. ; 21 cm. - (Новый мировой триллер).

        ISBN 9785171172800.

 

Дженсен, Луиза.  

    Свидание : роман / Луиза Дженсен ; перевод с английского А. Юшенковой. - Москва : АСТ, 2020. - 319 с. ; 21 cm. - (Психологический триллер). (Детектив: новый уровень). - На переплете: От автора романа "Сестра".

        ISBN 9785171150976.

 

Ильин, Андрей Александрович.  

    Семьдесят пять шагов к смерти : роман / Андрей Ильин. - Москва : АСТ, 2020. - 318 с. : ил. ; 21 см. - (Обет молчания).

        ISBN 9785171105716.

 

Кинг, Стивен.  

    Кэрри : [роман] / Стивен Кинг ; перевод с английского А. Корженевского. - Москва : АСТ, 2019. - 313, [1] с. ; 21 cm. - (Темная Башня).

        ISBN 9785171194291.

 

Колина, Елена.  

    Я не ангел : [роман] / Елена Колина. - Москва : АСТ, 2020. - 286, [1] с. ; 19 cm. - (Мальчики да девочки. Проза Елены Колиной).

        ISBN 9785171174590.

 

Колычев, Владимир Григорьевич.  

    Вечность и еще два дня : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2020. - 288 c. ; 21 cm. - (Роковой соблазн).

        ISBN 9785041098025.

 

Корнев, Павел.  

    Экзорцист : тетрология ; Святой сыск : повесть / Павел Корнев ; xудожник О. Юдин. - Москва : Армада ; Альфа-Книга, 2019. - 1191, [2] с. ; 22 см. - (Тетралогия в одном томе).

        ISBN 9785992228366.

 

Лёненс, Кристин.  

    Птица в клетке : [роман] / Кристин Лёненс ; перевод с английского Елены Петровой. - Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2020. - 410, [2] с. ; 20 cm. - (Большой роман).

        ISBN 9785389162129.

 

Леонтьв, Антон.  

    Мольберт в саду Джоконды : роман / Антон Леонтьев. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 21 cm. - (Авантюрная мелодрама).

        ISBN 9785041098094.

 

Ли, Мелинда.  

    Скажи, что тебе жаль : роман / Мелинда Ли ; перевод с английского Михаила Дремина. - Москва : АСТ, 2020. - 413, [2] с. ; 21 см. - (Хит Amazon. Триллеры Мелинды Ли). (Бестселлер № 1 Amazon Charts и Washington Post).

        ISBN 9785171189068.

 

Малышева, Анна.  

    Зеркало смерти : роман / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2020. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Детектив).

        ISBN 9785171213305.

 

Маррс, Джон.  

    Единственный : [даже родственные души имеют секреты] / Джон Маррс ; перевод с английского А. Бушуева, Т. Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 413, [1] с. ; 22 cm. - (Психологический триллер). (Альфа-триллер).

        ISBN 9785041084424.

 

Мартова, Людмила.  

    Лунная дорога в никуда : роман / Людмила Мартова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 20 см. - (Желание женщины). (Детективные романы Л. Мартовой).

        ISBN 9785041103668.

 

Райли, Люсинда.  

    Сестра ветра : история Алли : роман / Люсинда Райли ; перевод с английского З. Красневской. - Москва : Эксмо, 2020. - 576 с. ; 24 cm. - (Семь сестер. Мировые хиты Люсинды Райли). - Вторая книга цикла Семи сестер.

        ISBN 9785041056483.

 

Романова, Галина.  

    Грех с ароматом полыни : [роман] / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] c. ; 21 cm. - (Метод женщины. Детективы Галины Романовой).

        ISBN 9785041102111.

 

Сапковский, Анджей.  

    Последнее желание ; Меч предназначения : [фантастические романы] / Анджей Сапковский ; перевод с польского Е. Вайсброта. - Москва : АСТ, 2020. - 670, [1] с. ; 21 см. - (Ведьмак).

        ISBN 9785171182083.

 

Сапковский, Анджей.  

    Кровь эльфов ; Час презрения : [фантастические романы] / Анджей Сапковский ; перевод с польского Е. П. Вайсброта. - Москва : АСТ, 2020. - 670, [1] с. ; 21 см. - (Ведьмак).

        ISBN 9785171182199.

 

Селезнёва, Кира.  

    Подруги : повесть / Кира Селезнёва. - Москва : Текст, 2020. - 174, [2] с. ; 21 cm.

        ISBN 9785751615956.

 

Слава Сэ.  

    Разводы / Слава Сэ ; иллюстрации Виктории Лебедевой и Анастасии Орловой. - Москва : АСТ, 2019. - 317, [2] с. : иллюстрации ; 21 см. - (Проект Славы Сэ).

        ISBN 9785171096144.

 

Спаркс, Николас.  

    Ангел-хранитель : [роман] / Николас Спаркс ; перевод с английского А. Бушуева. - Москва : АСТ, 2020. - 479 с. ; 21 cm. - (Спаркс: чудо любви).

        ISBN 9785171199340.

 

Стрельченок, Марина.  

    Музыка жизни : стихи / Марина Стрельченок ; редактор Галина Маслобоева ; дизайн: Ритварс Ревалдс. - [Rēzekne] : Autorizdevums, [2019]. - [Rēzekne] : Latgales druka, 2019. - 200 lpp. ; 16 cm.

        ISBN 9789934199851.

 

Тилье, Франк.  

    Лес теней : [роман] / Франк Тилье ; перевод с французского Валентины Чепиги. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2020. - 411, [2] с. ; 22 cm. - (Звезды мирового детектива). - Фактическая дата выхода в свет - 2019.

        ISBN 9785389173361.

 

Устинова, Татьяна.  

    Красотка : [роман] / Татьяна Устинова, Павел Астахов. - Москва : Эксмо, 2019. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Дела судебные).

        ISBN 9785041019778.

 

Хантер, Джорджия.  

    День, когда мы были счастливы : [роман] / Джорджия Хантер ; перевод с английского Марии Максимовой. - Москва : АСТ, 2020. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Звезды зарубежной прозы). (Бестселлер New York Times). - Pоман основанный на реальных событиях.

        ISBN 9785171186135.

 

Līdzīgi raksti

Grāmatu apskati

Jaunieguvumu saraksti

 

  

Nozaru literatūra

 

Ančevska, Ieva.  

    Latviešu dziedināšanas tradīcija / Ieva Ančevska ; zinātniskie recenzenti Dr. philol. Janīna Kursīte, Dr. pharm. Vija Eniņa ; vāka ilustrācijas un foto autore Beāte Ančevska ; fotogrāfiju autori Beāte Ančevska, Ieva Ančevska, Vilnis Lejnieks, Maija Skrējāne ; redaktore Jolanta Treile ; vācu teksta redaktors Agris Timuška ; angļu teksta redaktore Anita Grauduma ; maketētājs un vāka grafiskā dizaina autors Oskars Stalidzāns. - Rīga : Apgāds "Zinātne", 2020. - 415 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 23 cm. - Avoti un literatūra 399.-415. lpp.

        ISBN 9789934549922.

 

Bahs, Deivids.  

    Latte faktors : kāpēc nav jābūt bagātam, lai dzīvotu bagāti / Deivids Bahs, Džons Deivids Manns ; no angļu valodas tulkojusi Paula Prauliņa ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 156, [1] lpp. ; 22 cm. - Uz vāka: New York Times #1 bestsellera "Automātiski miljonārs" autors.

        ISBN 9789934086267.

 

Kenfīlds, Džeks.  

    Cāļa zupa dvēselei : stāsti / Džeks Kenfīlds, Marks Viktors Hansens, Eimija Ņūmarka ; priekšvārda autore Heidija Krupa ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 384 lpp. ; 23 cm. - (Cāļa zupa dvēselei). - Oriģinālais nosaukums: Chicken Soup for the Soul. - Uz vāka : 20. jubilejas izdevums. . - Bestsellers, kas pārdots vairāk nekā 8 miljonos eksemplāru. . - Visi iemīļotie stāsti un vēl 20 jauni stāsti nākamajiem 20 gadiem.

        ISBN 9789934081927.

 

Morozova, Natālija.  

    Meitene hameleons : stāsts par psihisku slimību un ārstēšanos no tās / Natālija Morozova, Tarass Ivaščenko. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 207, [1] lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934085789.

 

Ņūmarka, Eimija.  

    Cāļa zupa dvēselei : stāsti / Eimija Ņūmarka ; priekšvārda autore Frena Drešere ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 480 lpp. ; 23 cm. - (Cāļa zupa dvēselei). - Oriģinālais nosaukums: Chicken Soup for the Soul : Find Your Inner Strenght. - Uz vāka : 101 iedvesmojošs stāsts par dzīvesprieku, pozitīvo domāšanu un grūtību pārvarēšanu.

        ISBN 9789934082641.

 

Sports un "Likteņdārzs" Latvijas nākotnei : izdevums veltīts mūsu tautas likteņa biedriem - represijās cietušajiem, bojā gājušajiem sportistiem un sporta darbiniekiem / par izdevumu atbild D. Znatnajs, A. Brūne, R. Apine ; foto: G. Bernhards ; Latvijas Sporta veterānu-senioru savienība, Latvijas sporta muzejs. - [Rīga] : [Latvijas Sporta veterānu-senioru savienība], [2018]. - 95 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - (Latvija 1000). - Rādītājs: 84.-89. lpp.

        ISBN 9789948730057. . - ISBN 978993487380.

 

Ūdris, Jānis.  

    Ivande Kaija : sievietes dzelme : biogrāfisks romāns / Jānis Ūdris ; vāka dizaina autore Gunta Plotka ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 303, [1] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934084072.

 

Vasilevska, Evija.  

    Evalds Vasilevskis / teksta autore Evija Vasilevska ; ievads: Anna Rancāne ; mākslinieks Bitty Fomins ; tulkojums angļu valodā: Kintija Puzāne. - [Rēzekne] : Tradicionalūs zineibu tureitoju bīdreiba "Pūdnīku skūla", [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, 2019. - 198, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 27 cm. - Teksts latviešu valodā, nodaļu kopsavilkumi angļu valodā.

        ISBN 9789934199615.

 

Евдокименко, Павел Валериевич.  

    Принцип пуповины. Анатомия везения : научный подход к ненаучным понятиям / Павел Евдокименко. - Москва : АСТ, 2020. - 221, [3] с. ; 22 см. - (Научпоп для всех).

        ISBN 9785171210960.

 

Персиваль, Бронвен.  

    Заново изобретая колесо : молоко, микробы и битва за настоящий сыр / Бронвен Персиваль, Фрэнсис Персиваль ; перевод с английского Аркадия Кабалкина. - Москва : Азбука Бизнес ; Азбука-Аттикус, 2019. - 364, [3] с. : иллюстрации ; 22 см.

        ISBN 9785389131248.

 

Сазонов, Андрей.  

   Мифы о микробах и вирусах : как живет наш внутренний мир / Андрей Сазонов. - Москва : АСТ, 2019. - 286, [1] с. ; 22 см. - (Научпоп для всех).

        ISBN 9785171137564.Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Abdullajevs, Čingizs.  

    Veneras otrā piedzimšana / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Medne ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds Tiltiņš. - [Rīga] : Literārā brālība, [2020]. , ©2020. - 278, [2] lpp. ; 21 cm. - (Kriminālnoslēpumu meistars).

        ISBN 9789984880389.

 

Apškrūma, Kornēlija.  

    Mīļumvārdi : apsveikumi, vēlējumi / Kornēlija Apškrūma ; Māras Alševskas vāka un grāmatas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 126, [1] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm.

        ISBN 9789934086885.

 

Auziņš, Arnolds.  

    Astotais bauslis : romāns / Arnolds Auziņš ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2020. - 205, [1] lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934203954.

 

Brīdaka, Lija.  

    Atbalss bez balss : [romāns] / Lija Brīdaka ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktores Eva Jansone, Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 223, [1] lpp. - (Vakara romāns ; 2/2020 (248). - Nosaukumā visi vārdi rakstīti ar mazajiem burtiem.

        ISBN 9789934157141.

 

Butrima, Danuta.  

    Bezgrēcīgās kūkas : romāns / Danuta Butrima ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 223, [1] lpp. : il., portr. - (Vakara romāns ; 4/2020 (250). - Uz vāka: Romānu konkursa laureāts.

        ISBN 9789934157189.

 

Deģis, Arvīds.  

    Nesodāmais avantūrists jeb Edija Kāļa neparastais dzīvesstāsts : provokatīvs mūsu paaudzes romāns / Arvīds Deģis ; redaktore Sandra Skuja ; Signes Cinītes dizains. - Rīga : Biedrība "Apgāds Slepenie Aģenti", 2019. - 188 lpp. : portreti ; 20 cm. - Visi notikumi un personas ir izdomātas, daļa faktu aizgūti no masu medijiem, jebkuras sakritības ir nejaušas un iespējamas tikai pateicoties autora nevaldāmai fantāzijai.

        ISBN 9789934845093.

 

Džordano, Rafaella.  

    Tava otrā dzīve sākas tad, kad saproti, ka tev dota tikai viena : [romāns] / Rafaella Džordano ; no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele ; redaktore Dace Markota ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 251, [1] lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: notici sev un tam, ka viss ir iespējams. . - Par autori: 251. - [252.] lpp.

        ISBN 9789934085383.

 

Folija, Lūsija.  

    Viesu saraksts : romāns / Lūsija Folija ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Solvita Velde ; Artūra Zariņa vāka dizains. - Rīga : Apgāds "Kontinents", 2020. - 411, [5] lpp. ; 21 cm. - Uz vāka "The No. 1 Sunday Times Bestseller".

        ISBN 9789984359809.

 

Gekišs, Nauris.  

    Variācijas četros gadalaikos : [dzejoļu krājums] : sirsnīgs veltījums draugiem un tuvākajiem / Nauris Gekišs. - [Jūrmala] : Nauris Gekišs, 2020. - Olaine : Drukātava. , ©2020. - 342 lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934888410.

 

Henrijs, O.  

    21 stāsts : stāsti / O. Henrijs ; no angļu valodas tulkojis Alberts Dzenītis ; mākslinieks Valdis Villerušs ; Valda Villeruša, Otto Zitmaņa ilustrācijas. - Rīga : Jumava, 2020. - 190 lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934203923.

 

Korīta, Maikls.  

    Ja viņa modīsies / Maikls Korīta ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2020]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 509 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984359816.

 

Kouls, Daniels.  

    Bende : romāns / Daniels Kouls ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 395, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).

        ISBN 9789934086106.

 

Latviešu fabulas lieliem un maziem / sakārtotāja un redaktore Guna Pitkevica ; māksliniece Una Leitāne ; dizaina autore Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 143, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - 5.-6. - Autori: Fridrihs Mālberģis, Juris Alunāns, Ādolfs Alunāns, Vensku Edvarts, Doku Atis, Pēteris Sarķis, Pērsietis, Rainis, Vilis Plūdonis, Jānis Miezis, Andrejs Upīts, Fricis Bārda, Alberts Kronenbergs, Pēteris Sils, Andrejs Balodis, Ignats Muižnieks, Laimonis Pēlmanis, Dzidra Rinkule-Zemzare, Valdemārs Ancītis, Valdis Rūja, Valdis Artavs, Arnolds Auziņš, Pēteris Jurciņš, Jānis Plotnieks, Imants Lasmanis, Ojārs Vācietis, Agra Tomkalne, Leontīne Apšeniece, Jānis Baltvilks, Māris Čaklais, Pēters Brūveris. . - Rādītāji: 138.-[144.] lpp.

        ISBN 9789934079535.

 

Mariņina, Aleksandra.  

    Rūgtais kvests / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. - [Rīga] : NT Klasika, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 335, [1] lpp. ; 21 cm.

  1. sējums.

        ISBN 9789934875786.

 

Mariņina, Aleksandra.  

    Rūgtais kvests / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. - [Rīga] : NT Klasika, 2020. - 333, [1] lpp. ; 21 cm.

  1. sējums.

        ISBN 9789934875793.

 

Paukšs, Hermanis.  

    Eņģeļu medības / Hermanis Paukšs ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte ; Eva Jansone, foto. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - Rēzekne : Latgales druka, [2020]. - 239, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 5/2020 (251). - Par autoru: uz grāmatas aizmugurējā vāka. . - Uz vāka: un amizantā spēle var sākties.

        ISBN 9789934157202.

 

Plaudis, Arvīds.  

    Stārķa baltā ēna : dzeja 1996-2016 / Jānis Arvīds Plaudis. - Rīga : Jumava, 2020. - 222 lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934201752.

 

Silvere, Džosija.  

    Lidijas Bērdas divas dzīves / Džosija Silvere ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2020. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2020. - 411, [1] lpp. ; 21 cm. - (#1New York Times Bestsellers).

        ISBN 9789984359748.

 

Ulberga, Kristīne.  

    Kariete uz Santjago / Kristīne Ulberga ; redaktors Guntis Berelis ; Jāņa Esīša vāka dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, 2020. , ©2020. - 197, [3] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934595059.

 

Vendels, Edvards van de.  

    Zilās zāles vasara / Edvards van de Vendels ; no holandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš ; māksliniece Elīna Brasliņa. - [Rīga] : liels un mazs, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, [2020]. - 158, [1] lpp. ; 21 cm. - Pusaudžiem un jauniešiem. - 2000.gadā saņēmusi Nīderlandes literatūras balvu Gouden Zoen. - Ziņas par autoru : [153.] lpp. . - Piezīmes : 155. - [159.] lpp.

        ISBN 9789934574399.

 

Zelda.  

    Stāstiņi pieaugušiem puišiem / Zelda ; grāmatas vāka ilustrācija : Vilipsōns. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. , ©2020. - 253, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

        ISBN 9789934086601.Daiļliteratūra krievu valodā

 

Алюшина, Татьяна.  

    Созданы друг для друга : роман / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2020. , ©2020. - 352 с. ; 21 см. - (Ещё раз про любовь).

        ISBN 9785041097820.

 

Апреликова, Ольга.  

    Жуткие снимки : [жизнь на твоей стороне] / Ольга Апреликова. - Москва : АСТ, 2020. - 317, [1] с. ; 20 cm. - (Виноваты звёзды).

        ISBN 9785171214210.

 

Аткинсон, Кейт.  

    Преступления прошлого : роман / Кейт Аткинсон ; перевод с английского Марии Нуянзиной ; оформление обложки Вадима Пожидаева. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2020. - 349, [3] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - На обложке : Лучший детективный проект десятилетия.

        ISBN 9785389177734.

 

Боуэн, Риз.  

    На поле Фарли : роман / Риз Боуэн ; перевод с английского Елены Сафф. - Москва : Фантом Пресс, 2020. - 398 c. ; 22 cm. - На обложке: Премия Agatha Award за лучший исторический детектив.

        ISBN 9785864718421. . - ISBN 9785864718452.

 

Вавилова, Елена.  

    Зашифрованное сердце / Елена Вавилова. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 с. ; 20 cm. - (Женщина-разведчик. Моя жизнь под прикрытием).

        ISBN 9785041065782.

 

Володарская, Ольга.  

    Осколки хрустальной мечты : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2020. - 314, [2] c. ; 21 см. - (Никаких запретных тем!).

        ISBN 9785041106126.

 

Воронин, Денис.  

    Колея к ржавому солнцу : [роман] / Денис Воронин. - Москва : АСТ, 2020. - 605, [1] с. ; 21 см. - (Новая криминальная проза).

        ISBN 9785171140465.

 

Гоэнаван, Кларисса.  

    Птицы дождя : роман / Кларисса Гоэнаван ; перевод с английского Ирины Гиляровой. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [3] с. ; 20 см. - На обложке : Таинственный, сумрачный роман.

        ISBN 9785041049256.

 

Гурина, Юлия.  

    Мы же взрослые люди : роман о семье, браке, любви и надежде / Юлия Гурина. - Москва : Эксмо, 2020. - 288 c. ; 20 cm. - Содержит нецензурную брань.

        ISBN 9785041095949.

 

Дессен, Сара.  

    Долго и счастливо : роман / Сара Дессен ; перевод с английского О. Норицыной. - Москва : АСТ, 2020. - 413, [1] с. ; 21 cm. - (Повезет в любви).

        ISBN 9785171211691.

 

Джексон, Стина.  

    Серебряная дорога : [роман] / Стина Джексон ; перевод со шведского И. Петровoй. - Москва : Рипол Классик, 2020. - 301, [1] с. ; 21 см. - (Мировой бестселлер). - На обложке: Книга года в Швеции. . - Победитель The Glass Key 2019.

        ISBN 9785386135881.

 

Донцова, Дарья.  

    Пиявка голубых кровей : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316 с. : ил. ; 20 cm. - (Иронический детектив).

        ISBN 9785041098391.

 

Колган, Дженни.  

    Шоколадная лавка в Париже : [роман] / Дженни Колган ; перевод с английского А. Осиповой. - Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2020. - 477, [1] с. ; 19 cm.

        ISBN 9785389179981.

 

Колычев, Владимир.  

    За что платят мужчины : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2020. - 285, [1] c. ; 21 cm. - (Лучшая криминальная драма).

        ISBN 9785041092160.

 

Леонов, Николай.  

    Подвал с секретом / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 c. ; 22 cm. - (Черная кошка).

        ISBN 9785041092184.

 

Мортон, Кейт.  

    Забытый сад : роман / Кейт Мортон ; перевод с английского Александры Килановой ; оформление обложки Ильи Кучмы. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2020. - 538, [6] с. ; 22 см. - (The big book).

        ISBN 9785389162716.

 

Перова, Евгения.  

    Мужчины, которых мы выбираем : роман / Евгения Перова. - Москва : Эксмо, 2020. - 253, [3] с. ; 20 см. - (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой).

        ISBN 9785041066901.

 

Прах, Ляля.  

    Мужчины созданы, чтобы их... : роман / Ляля Прах. - Москва : АСТ, 2020. - 253, [2] с. ; 21 см. - На обложке : Быть настоящей женщиной - как это? Быть настоящим мужчиной - возможно ли?.

        ISBN 9785171208585.

 

Смит, Уилбур.  

    Полет сокола : роман / Уилбур Смит ; первод с английского Алексея Круглова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 540, [2] с. ; 22 см. - (The big book).

        ISBN 9785389151895.

 

Тронина, Татьяна.  

    Изгнание Раи : роман / Татьяна Тронина. - Москва : Эксмо, 2020. - 313, [7] с. - (Нити любви. Романы Татьяны Трониной).

        ISBN 9785041106300.

 

Урреа, Луис Альберто.  

    Дом падших ангелов : роман / Луис Альберто Урреа ; перевод с английского Марии Александровой. - Москва : Фантом-пресс, 2020. - 416 c. ; 20 cm. - Библиография: с. 402-412.

        ISBN 9785864718438.

 

Хаан, Ашира.  

    Десятый сосед / Хаан Ашира. - Москва : Эксмо, 2020. - 352 с. ; 20 cm. - (Вкус любви. Острое желание).

        ISBN 9785041098186.

 

Эллвуд, Нуала.  

    Тайны моей сестры : роман / Нуала Эллвуд ; перевод с английского Анастасии Лабунской ; оформление обложки Яны Половцевой. - Москва : АСТ, 2020. - 382, [2] с. ; 20 см. - (Двойное дно : все не так, как кажется). - На обложке : Мощный дебютный триллер.

        ISBN 9785171198077.

 

Līdzīgi raksti

Grāmatu apskati

Jaunieguvumu saraksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Grega, Sjūzena.

    Tolteku ceļš : ceļvedis sevis transformācijā / Sjūzena Grega ; no angļu valodas tulkojis Andris Egle ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; Emīla Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Jumava, 2020. - 165 lpp. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 162.-165. lpp.

        ISBN 9789934572500.

 

Rēvalds, Valdis.

    Fizikas un tehnikas vēstures lappuses : atskats divdesmitajā gadsimtā / Valdis Rēvalds, Gita Rēvalde ; redaktore Dina Bērziņa ; vāka noformējums: Inga Ieviņa. - [Rīga] : Sava grāmata, 2020. - 587 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 575.-587. lpp. un personu rādītājs: 567.-574. lpp.

        ISBN 9789934582417.

 

Šmite, Linda.

    Valentīns Skulme. Raibs taurenis uz dadža lapas / Linda Šmite ; Margaritas Stokas grafiskais noformējums ; redaktore Ilze Fogele. - Rīga : Jumava, 2020. - 216 lpp. : fotogrāfijas ; 21 cm. - (Latvijai 100). - Pielikumā viencēliens "Veco vējeņu noslēpums".

        Grāmatas noformējumā izmantotas fotogrāfijas no Krāslavas vēstures un mākslas muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Ināras Skulmes personīgā arhīva.

        ISBN 9789934203978.

 

Обама, Мишель.

    Becoming : моя история / Мишель Обама ; перевод с английского Я. Мышкиной. - Москва : Эксмо, 2019. - 479 c. ; 24 см.

        ISBN 9785041018924.

 

Распопов, Геннадий.

    Как вырастить экопродукты : все о здоровом питании от рождения до 100 лет / Геннадий Распопов. - Москва : Эксмо, 2020. - 287 с. : ил. ; 21 см. - (Лучшие агрономы России).

        ISBN 9785041091842.

 

Степук, Наталья.

    Анатомия стретчинга / Наталья Степук. - Москва : АСТ, 2020. - 157, [2] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Большая энциклопедия фитнеса). - На обложке автор не указан.

        ISBN 9785171179144.

 

Шах, Соня.

    Пандемия : всемирная история смертельных вирусов : перевод с английского / Соня Шах ; перевод с английского Мария Десятова. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2020. - 453, [1] с. ; 17 cm. - (Alpina popular science). - Библиография в примечание. . - Предметныо-именной указатель: с. 439-454. . - Глоссарий: с. 360-365.

        ISBN 9785001392255.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Andžoni, Džūlio.

    Sardu balāde : [romāns] / Džūlio Andžoni ; no itāļu valodas tulkojusi Tamāra Liseka ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 223 lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934157356.

 

Eglītis, Andrejs.

    Mīlestība, dzīvība, mūžība : dzeja / Andrejs Eglītis ; sakārtotāja Zaiga Lasenberga ; vāka dizaina un ilustrācijas autore Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore Inese Auziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2010. - 207, [1] lpp. ; 21 cm. - Izdevums sagatavots pēc Andreja Eglīša Kopoto rakstu 1.-6. sējuma.

        ISBN 9789934081286.

 

Grencberga, Inga.

    Sestā sieva : romāns / Inga Grencberga ; mākslinieciskā redaktore un grāmatas vāka dizaina autore Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 350, [2] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934087271.

 

Hana, Dženija.

    Visiem zēniem, kurus esmu mīlējusi / Dženija Hana ; no angļu valodas tulkojusi Krista Betija Samauska ; vāka dizaina autore Aija Andžāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 348, [2] lpp. ; 21 cm. - (New York Times bestsellers). - Uz vāka: Tagad arī Netflix filma.

        ISBN 9789934084744.

 

Ikstena, Nora.

    Runādamies : [rakstnieces sarunas] / Nora Ikstena ; māksliniece Aija Andžāne ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 187, [4] lpp. ; 20 cm. - Dzejoļu autori: Imants Ziedonis, Raimonds Tiguls, Liāna Langa, Edvīns Raups.

        ISBN 9789934156953.

 

Judina, Dace.

    Mēmais : [romāns] / Dace Judina, Arturs Nīmanis ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; redaktore Ilze Brēmere ; Artura Nīmaņa vāka dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - 298, [5] lpp. ; 21 cm. - (Laika stāsti ; 2. grāmata). - Ziņas par autoriem: [300.-301.] lpp.

        ISBN 9789934157417.

 

Kīza, Meriana.

    Mazliet precējušies : romāns / Meriana Kīza ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, [2020]. - [Rīga] : PNB Print. , ©2020. - 541 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984359717.

 

Kļavis, Aivars.

    Bēres ar priekšapmaksu : stāsti / Aivars Kļavis ; Toma Lūša vāka dizains ; Māras Alševskas grāmatas dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 235, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

        Bedre kalna galā ; Tas ūdens, ko nevar sasmelt ; Mīlestības upuris ; Leģionārs ; Bada rēgs ; Ieslodzītais ; Pilnmēness ; Un mūžīgas ir tikai debesis virs galvas mums ; Vārna ; Vīrietis smilškastē ; Kad pārcērt tauvas.

        ISBN 9789934086304.

 

Kovaļova, Lelde.

    Svešinieki : [romāns] / Lelde Kovaļova. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - 269, [1] lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934157431.

 

Lundberja, Sofija.

    Sarkanā adrešu grāmatiņa : romāns / Sofija Lundberja ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 286, [2] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934086441.

 

Sapkovskis, Andžejs.

    Pēdējā vēlēšanās / Andžejs Sapkovskis ; no poļu valodas tulkojis Māris Salējs ; Artūra Bērziņa vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 333, [1] lpp. ; 21 cm. - (Ragaņa sāga ; 1. grāmata).

        ISBN 9789934053375.

 

Tjūdora, K. Dž.

    Paslēptuve : romāns / K. Dž. Tjūdora ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 336 lpp. ; 23 cm. - Uz vāka: Bestsellera "krīta vīrs" autore.

        ISBN 9789934084966.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Архангельский, Александр (Александр Николаевич).

    Бюро проверки : роман / Александр Архангельский. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : АСТ, 2020. - 413, [2] с. ; 21 см. - (Проза нашего времени). - Премия "Большая книга".

        ISBN 9785171207540.

 

Беннетт, Анна.

    Случайный граф / Анна Беннетт ; перевод с английского Е. Шагиной. - Москва : Эксмо, 2020. - 347, [2] с. ; 21 см. - (Светский роман. Дневники дебютантки).

        ISBN 9785041084240.

 

Вагнер, Яна.

    Живые люди : роман / Яна Вагнер. - Москва : АСТ, 2020. - 410, [1] с. ; 21 см. - (Кинобестселлеры). - На обложке: "Эпидемия"- продолжение романа "Вонгозеро". . - Содержит нецензурную брань.

        . Эпидемия : продолжение романа "Вонгозеро".

        ISBN 9785171212414.

 

Вильмонт, Екатерина (Екатерина Николаевна).

    Птицы его жизни : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, 2020. - 318, [1] с. ; 21 cm.

        ISBN 9785171076993.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.

    Особа королевских ролей : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316 с. : ил. ; 20 cm. - (Иронический детектив. Джентльмен сыска Иван Подушкин).

        ISBN 9785041083274.

 

Корсакова, Татьяна.

    Темная вода : [мистический роман] / Татьяна Корсакова. - Москва : ЭКСМО, 2019. , ©2019. - 346, [1] с. ; 21 см. - (Королева мистического романа).

        ISBN 9785041042905.

 

Костина, Наталья.

    Найти, чтобы потерять : роман / Наталья Костина. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2019. - 320 с. ; 21 cm.

        ISBN 9786171268975.

 

Пратчетт, Терри.

    Благие знамения : [роман] / Терри Пратчетт, Нил Гейман ; перевод с английского Маргариты Юркан. - Москва : Эксмо, 2019. - 509, [1] с. ; 21 cm. - (Кинофантастика). - Лауреат Всемирной Премии Фэнтези. . - Книга года по версии Фантлаба.

        ISBN 9785041009175.

 

Сорокин, Геннадий.

    Скелет в семейном альбоме / Геннадий Сорокин. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Детектив-Ностальгия). - На обложке: Полное погружение в атмосферу 80-х.

        ISBN 9785041093402.

 

Сотников, Владимир.

    Холочье : Чернобыльская сага / Владимир Сотников. - Москва : АСТ, 2020. - 222, [1] с. ; 21 cm. - (Чернобыль: книги, ставшие основой знаменитого сериала).

        ISBN 9785171199838.

 

Талан, Светлана.

    Когда прошлое впереди : [роман] / Светлана Талан. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2020. - 219, [4] c. ; 21 cm.

        ISBN 9786171270848.

 

Хилтон, Л. С.

    Ультима : [роман] / Л. С. Хилтон ; перевод с английского Наталии Пресс. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Маэстра ; Книга 3). - 3-я книга трилогии о Джудит Рэшли.

        ISBN 9785389156210.

 

Шарапов, Валерий.

    Сыщики 45-го / Валерий Шарапов. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Тревожная весна 45-го. Послевоенный детектив).

        ISBN 9785041083243.

 

 

Līdzīgi raksti