Nozaru literatūra 

 

Bergmane, Īra.
    Vācu valodas pašmācība / Īra Bergmane, Egons Ziediņš ; māksl. Viesturs Bergmanis. - 5., pārstr. un papild. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 309, [1] lpp. : il., tab. - Latviešu, vācu.
        ISBN 9984-17-527-8.
 

Boēcijs.
    Par mierinājumu filosofijā / Boēcijs ; no latīņu val. tulk. un atdz. Leons Briedis. - Rīga : Minerva, 2009. - 158, [1] lpp. - Bibliogr.: 149.-156. lpp. - Oriģ. nos.: De consolatione philosophiae.
        ISBN 978-9984-637-43-3.
 

Dzīvās Ētikas mācība par uzturu un barību (ķermenim un garam) : pavēstījuma spirāles / no krievu val. tulk. Lilita Kainaize. - Rīga : Vieda ; Latvijas Ekoloģiskās izglītības apgāds, [2004]. - 356, [1] lpp.
        ISBN 998470176X.
 

Ešenvalde, Inese.
    Personāla vadības mūsdienu metodes : [mācību līdzeklis] / Inese Ešenvalde. - Rīga : Merkūrijs LAT, [2008]. - 349 lpp. - (Ekonomikas un biznesa prakse). - Bibliogr.: 348.-349. lpp.
        ISBN 9984-640-74-4. - ISBN 978-9984-640-74-4.
 

Januška, Marina.
    Uzskaite un pārskati mūsdienu uzņēmējdarbībā / Marina Januška. - Rīga : Merkūrijs LAT, [2008]. - 99 lpp. : sh., tab. - (Aktuālie biznesa jautājumi).
        ISBN 9984-640-61-2.
 

Kamermeijers, Vilibalds.
    Esi sveicināta, Karaliene! : meditācijas par garīgo dziedājumu "Salve Regina" / Vilibalds Kamermeijers ; no vācu valodas tulk. Anda Purmalniece, no latīņu valodas tulk. Jānis Plaudis. - Rēzekne : Rēzeknes-Aglonas diecēzes Kūrija, 2008. - 73 lpp. : notis. - Bibliogr. parindēs. - Oriģ. nos.: Sei gegrüßt, o Königin!.
        ISBN 978-9984-397-25-2.
 

Ņūtons, Maikls.
    Dvēseļu ceļojums : dzīve starp dzīvēm / Maikls Ņūtons ; no angļu val. tulk. Ilze Elizabete Rikmane. - Rīga : Atēna, 2006. - 336 lpp. - (Arka). - Rād.: 333.-336.lpp. - Oriģ. nos.: Journey of souls.
        ISBN 9984-342-18-2.
 

Ņūtons, Maikls.
    Dvēseļu liktenis : dzīve starp dzīvēm, jauni pētījumi / Maikls Ņūtons ; no angļu val. tulk. Baiba Apermane. - Rīga : Atēna, 2008. - 504 lpp. : zīm. - (Arka). - Rād.: 499.-504. lpp. - Oriģ. nos.: Destiny of souls: new case studies of life between lives.
        ISBN 978-9984-343-13-6.
 

Ošo.
    Tuvība : uzticēšanās sev un citiem / Osho ; no angļu val. tulk. Inga Rusecka. - Rīga : Sētava, 2008. - 175, [6] lpp. - Oriģ. nos.: Intimacy : Trusting oneself and the other.
        ISBN 978-9984-99084-2.
 

Pestalocijs, Johanss-Heinrihs.
    Darbu izlase : veltīta ped. 250. gadu atcerei / Johanns-Heinrihs Pestalocijs ; no vācu val. tulk. Anita Čaure ; Klausa Altermana priekšv. - Rīga : LU, 1996. - 140 lpp. : ģīm. - (Pedagoģijas studijas ; 2. grām.).
        Saturs: Vientuļnieka vakarstunda ; Mani pētījumi par dabas gaitu cilvēces attīstībā ; Vēstule draugam par uzturēšanos Štansā / iev. aut. Artūrs Brīlmeiers. Gars un sirds metodē ; Runa 1809. gada Jaungadā / iev. aut. Kristiāns Berči.
        ISBN 9984-516-39-3.
 

Saksonova, Svetlana.
    Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes / Svetlana Saksonova. - Rīga : Merkūrijs LAT, [2006]. - 225 lpp. : il. - (Ekonomikas un biznesa prakse). - Bibliogr.: 224.-225. lpp.
        ISBN 9984-640-38-8.
 

Šubina, Jeļena.
    Iņ un Jan : veselības avoti / Jeļena Šubina ; tulk. Dace Ezera. - Rīga : Vieda, 2005. - 124, [2] lpp. - Bibliogr.: 122.-123.lpp.
        ISBN 9984-7019-7-2.
 

Velss, Maikls.
    Nomaldījušies tuksnesī / Maikls Velss ; tulk. Inga Saivare ; priekšv. aut. Ilgvars Vērmelis. - Rīga : Atklāsme, 2004. - 197 lpp. : ģīm.
        ISBN 9984-96165-6.
 

Ziediņš, Egons.
    Vācu valodas gramatikas rokasgrāmata : sākumposms / Egons Ziediņš ; māksl. Gunārs Bērziņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [1999]. - 198, [2] lpp. : il., tab.
        ISBN 5-405-01387-0.
 

Žirārda, Stefānija.
    Svīteru ķirurģija : kā pagatavot jaunas lietas no veciem svīteriem / Stefānija Žirārda ; tulk. Anda Zūle-Lapimaa. - [Rīga] : Alt MV OU, 2008. - 160 lpp. : il.
        ISBN 978-9985-99288-3.
 

Key Data on Teaching Languages in School in Europe. - Brussels : Eurydice network, 2008. - 131 p. - (Eurydice).
        ISBN 978-92-920100-3-4.
    ISSN 1830-2076.
 

Артюс-Бертран, Янн.
    Земля, увиденная с неба / Янн Артюс-Бертран ; пер. с фр. С.С. Лосева. - Москва : Арт-Родник, 2002. - 462 с. : фотогр.
        ISBN 5-88896-108-6.
 

Васильева, Александра Владимировна.
    Болезни сосудов : современная программа комплексного лечения / Александра Васильева. - Санкт-Петербург : Вектор, 2009. - 183 с. : ил. - (Вам поможет доктор Васильева).
        ISBN 978-5-9684111-3-6.
 

Васильева, Александра Владимировна.
    Инфаркт : современная методика защиты и лечения сердца / Александра Васильева. - Санкт-Петербург : Вектор, 2009. - 152 с. : ил. - (Вам поможет доктор Васильева).
        ISBN 978-5-9684078-5-6.
 

Васильев, Алескандр.
    Этюды о моде и стиле / Александр Васильев. - Москва : Альпина нон-фикшн ; Глагол, 2008. - 559 с. : ил. - Указатель имен: с. 553-559.
        ISBN 978-5-916710-17-5.
 

Вешкина, Ольга Борисовна.
    Декупаж : одежда, обувь, аксессуары : декорируем гардероб / Ольга Вешкина. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 63 с. : ил.
        ISBN 978-5-699-27802-2.
 

Винтер, Дмитрий.
    Почему Сталин проиграл Вторую мировую войну? / Дмитрий Винтер. - Москва : Яуза, 2009. - 287 с. - (Вторая мировая война. Вырванные страницы).
        ISBN 978-5-9955004-7-6.
 

Зайцева, Анна Анатольевна.
    Поделки с тиснением по бумаге / Анна Зайцева. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 63 с. : ил. - (Азбука рукоделия).
        ISBN 978-5-699-32120-9.
 

Канлас, Лузано Панчо.
    Гипертония : безмолвный убийца : руководство по улучшению здоровья в новом тысячелетии : пер. с англ. / Лузано Панчо Канлас. - Москва : Диля ; Санкт-Петербург, 2009. - 153 с.
        ISBN 978-5-88503-814-0.
 

Мангай, Мария-Луиза.
    Картины из искусственных цветов / Мария-Луиза Мангай ; пер. с нем. Л. И. Кайсаровой. - Москва : АРТ-родник, 2007. - 31 с. : ил. - (Легко и просто).
        ISBN 978-5-9561025-7-2.
 

Мишинькин, П. Н.
    Камни в печени и почках : лучшие методы лечения / П. Н. Мишинькин. - Санкт-Петербург : Вектор, 2009. - 126 с. : ил. - (Семейный доктор).
        ISBN 978-5-9684069-6-5.
   

 

Daiļliteratūra latviešu valodā 

Berga, Betija.
    Ikara sindroms : [dzeja] / Betija Berga ; aut. il. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izd-ba, 2009. - 192 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-291-66-6.
 

Doils, Arturs Konans.
    Bāskervilu suns : [romāns vecākā skolas vecuma bērniem] / Arturs Konans Doils ; no angļu val. tulk. Anna Bauga ; il. Viesturs Grants. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 183, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: The hound of the Baskervilles.
        ISBN 978-9984-404-23-3.
 

Kolinsa, Džekija.
    Es pati! : romāns / Džekija Kolinsa ; no angļu val. tulk. Liāna Niedra. - Rīga : Kontinents, [2009]. - 410, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Married lovers.
        ISBN 978-9984-354-60-6.
 

Mackoņīte, Birute.
    Septiņu pulksteņu spēle : romāns / Birute Mackoņīte ; no liet. val. tulk. Jānis Elsbergs ; il. A. Otto. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 222 lpp. : il. - (Lata romāns ; 4(118).
        ISBN 978-9984-8272-5-4.
 

Martella, Morīna.
    Zvaigznēs ierakstīts : romāns / Morīna Martella ; no angļu val. tulk. Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2009]. - 444, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Annie's new life.
        ISBN 978-9984-354-36-1.
 

Radigē, Reimons.
    Grāfa d'Oržela balle : romāns / Reimons Radigē ; no franču val. tulk. Inta Geile. - Rīga : Omnia mea, 2009. - 134, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Bal du comte d'Orgel.
        ISBN 978-9984-99263-1.
 

Robinsone, Merilina.
    Gileāda : [romāns] / Merilina Robinsone ; no angļu val. tulk. Maija Andersone. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 207, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Gilead.
        ISBN 978-9984-8470-2-3.
 

Viks.
    Bīstamvieta : stāsti un (p)asakas / Viks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 319 lpp.
        ISBN 978-993-400-480-3.
 

Vislabākie vārdi īpašā dienā : [atziņu krājums] / sast. Dina Preisa ; māksl. noform.: Iluta Koidu. - Rīga : Jumava, 2009. - 94, [1] lpp. : il. - Krājumā apkopotas ārzemju autoru atziņas par cilvēku, vērtībām un dzīvi.
        ISBN 978-9984-386-55-3.
   

 

Daiļliteratūra krievu valodā 

Бальдаччи, Дэвид.
    Коллекционеры : [роман] / Дэвид Бальдаччи ; пер. с англ. И. Данилова. - Москва : АСТ, 2008. - 412 с. - (The International Bestselller). - Ориг. назв.: The collectors.
        ISBN 978-5-17-048410-2.
 

Борохова, Наталья.
    Адвокат Казановы : [роман] / Наталья Борохова. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 347 с. - (Адвокатский детектив).
        ISBN 978-5-699-29130-4.
 

Дышев, Андрей.
    Колумбийский десант : [роман] / Андрей Дышев. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 379 с. - (Спецназ в отставку не уходит).
        ISBN 978-5-699-30353-3.
 

Дышев, Андрей.
    Крымская ракета средней дальности : [роман] / Андрей Дышев. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 412 с. - (Спецназ в отставку не уходит).
        ISBN 978-5-699-21125-8.
 

Дышев, Андрей.
    Умереть красиво не запретишь : [роман] / Андрей Дышев. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 412 с. - (Спецназ в отставку не уходит).
        ISBN 978-5-699-32067-7.
 

Зверев, Сергей.
    Диктат акулы : [роман] / Сергей Зверев. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 315 с. - (Морской спецназ).
        ISBN 978-5-699-27400-0.
 

Звягинцев, Василий Дмитриевич.
    Время игры : [роман] / Василий Звягинцев. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 508 с. - (Русская фантастика).
        ISBN 978-5-699-06046-7.
 

Кинг, Стивен.
    Дьюма-Ки : [роман] / Стивен Кинг ; пер. с англ. В.А. Вебера. - Москва : АСТ, 2008. - 671 с. : ил. - Ориг. назв.: Duma Key.
        ISBN 978-5-17-056563-4.
 

Кобен, Харлан.
    Вне игры : [роман] / Харлан Кобен ; пер. с англ. В.Н. Соколова. - Москва : АСТ, 2008. - 319 с. - Ориг. назв.: Fade away.
        ISBN 978-5-17-048412-6. - ISBN 978-5-9713948-1-5.
 

Константинов, Евгений.
    Смерть на рыбалке : [роман] / Евгений Константинов. - Москва : Гелеос, 2009. - 375 с.
        ISBN 978-5-8189-1594-4.
 

Лавряшина, Юлия.
    Жаркий лед. Падение перед взлетом : [роман] / Юлия Лавряшина. - Москва : Гелеос, 2008. - 314 с. : ил.
        ISBN 978-5-8189-1572-2.
 

Макгрегор, Кинли.
    Укрощение горца : роман / Кинли Макгрегор ; пер. с англ. Т. Николаевой. - Москва : АСТ, 2008. - 254 с. - (Шарм). - Ориг. назв.: Taming the scotsman.
        ISBN 978-5-17-049446-0.
 

Миядзава, Кэндзи.
    Звезда Козодоя / Кэндзи Миядзава ; пер. с яп. Екатерины Рябовой. - Санкт-Петербург : Гиперион, 2009. - 373, [2] с. - (Terra Nipponica. XXII).
        ISBN 978-5-89332-152-4.
 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Иногда Карлсоны возвращаются : [роман] / Фридрих Незнанский. - Москва : АСТ ; Олимп, 2008. - 319 с. - (Возвращение Турецкого).
        ISBN 978-5-17-050871-6.
 

Роулэнд, Лора Джо.
    Надушенный рукав : [роман] / Лора Джо Роулэнд ; пер. с англ. М. Пановой. - Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2008. - 348 с. - Ориг. назв.: The perfumed sleeve.
        ISBN 978-5-17-045330-6.
 

Рэтбоун, Джулиан.
    Короли Альбиона / Джулиан Рэтбоун ; пер. с англ. Л. Сумм. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2005. - 491 с. - (Исторический роман). - Ориг. назв.: King of Albion.
        ISBN 5-699-13536-7.
 

Семенова, Мария.
    Там, где лес не растет : [фантастический роман] / Мария Семенова. - Москва : Азбука-классика ; Санкт-Петербург : Домино, 2008. - 463 с. - (Грандмастер).
        ISBN 978-5-699-26289-2.
 

Смит, Уилбур.
    Время умирать : [роман] / Уилбур Смит ; пер. с англ. П. Киракозова. - Москва : АСТ ; Хранитель, 2008. - 542 с. - (The International Bestselller). - Ориг. назв.: A time to die.
        ISBN 978-5-17-044191-4.
 

Томас, Шерри.
    Идеальная пара : роман / Шерри Томас ; пер. с англ. Е.В. Сячиновой. - Москва : АСТ, 2008. - 319 с. - (Шарм). - Ориг. назв.: Private arrangements.
        ISBN 978-5-17-054825-5.
 

Фрэнсис, Дик.
    Нерв : [роман] / Дик Фрэнсис ; пер. с англ. Д. Прошуниной. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 315 с. - (Лучшие бестселлеры грандмастера детектива) (Фаворит). - Ориг. назв.: Nerve.
        ISBN 978-5-699-24615-1.
 

Ямада, Эйми.
    Час кошки / Эйми Ямада ; пер. с яп. Галины Дуткиной, Александра Кабанова. - Санкт-Петербург : Гиперион, 2008. - 221, [2] с. - (Terra Nipponica. XXI).
        ISBN 978-5-89332-150-0.

 

 

Nozaru literatūra 

Animācijas metožu pielietojums sociālpedagoģiskajā darbībā : mācību metodiskais līdzeklis / Ligita Damberga, Rudīte Klints, Lolita Matule, Silva Poiša ; Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Turība". - Rīga : Attīstība, 2005. - 94 lpp. : tab. + Rokasgrāmata (60.-94.lpp.). - (Sociālā pedagoģija). - Bibliogr.: 93.-94.lpp.
        ISBN 9984-96956-8.
 

 

Darels, Džeralds.
    Dievu dārzs / Džeralds Darels ; no angl. val. tulk. Māra Rūmniece. - Rīga : Nordik, 2009. - 213 lpp. - Oriģ. nos.: The garden of the Gods.
        ISBN 978-9984-7928-5-9.
 

 

Gabrāns, Gints.
    Paramirrors : Venēcijas biennāle. 52. Starptautiskā mākslas izstādes katalogs = La Biennale di Venezia. 52nd International Art Exhibition catalogue / red. un pēcv. sarakst. Ieva Astahovska. - Rīga : Laikmetīgās mākslas centrs, 2007. - [84] lpp. : il., ģīm. - Paral. latviešu, angļu val.
        ISBN 978-9984-98296-0.
 

 

Gaļas liellopi Latvijā / Juris Plēsums, Uldis Osītis, Astrīda Runce, Ilma Ramane, Zinta Gaile, Santa Skuja. - Jelgava : [b.i.], 2005. - 144 lpp. : il., sh., tab. - Bibliogr. nodaļu beigās. - Grāmata sniedz informāciju, kā iegūt tirgus prasībām atbilstošu liellopu gaļu, īpašu uzmanību pievēršot gaļas tipa liellopu rūpnieciskas audzēšanas attīstībai Latvijas apstākļos.
        ISBN 998430115X.
 

 

Ģērķe, Laima.
    Bioloģija : skaidrojošā vārdnīca / Laima Ģērķe, Alda Zvingēvica. - Rīga : RaKa, 2008. - 152 lpp. : il. - Alf. terminu rād.: 148.-152. lpp.
        ISBN 978-9984-15-966-9.
 

 

Goldsteina, Niki.
    GirlForce : skaistums un stils / Niki Goldsteina ; no angļu val. tulk. Anda Dzenīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 224 lpp. : krās. il. - Oriģ. nos.: Girlforce.
        ISBN 978-993-400-148-2.
 

Golubeva, Ausma.
    Veselības veicināšana skolā : mācību līdzeklis / Ausma Golubeva, Igors Puškarevs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. - 63 lpp. : il., tab. - Bibliogr.: 62.-63. lpp.
        ISBN 978-9984-8251-2-0.
 

 

Kalnā bija stalta pils : Latvijas pilskalni un to teikas / Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs ; sast. un iev. sarakst.: Juris Urtāns, Ieva Pīgozne, Rita Treija, Ieva Vītola ; māksl. Rihards Delvers. - Rīga : Tapals, 2008. - 239, [1] lpp. : il., kartes. - Bibliogr.: 236.-[238.] lpp.
        ISBN 978-9984-7965-7-4.
 

 

Klimata pārmaiņas politikas līkločos : [buklets] / sag. Ieva Bruņiniece, Valērijs Rodionovs. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. - 15 lpp. : il. 

 

Kruks, Sergejs.
    "Par mūziku skaistu un melodisku!" : padomju kultūras politika, 1932-1964 : [monogr.] / Sergejs Kruks ; māksl. Rūta Mežavilka. - Rīga : Neputns, 2008. - 224 lpp., [40] lpp. il., ģīm., faks. : ģīm. - Bibliogr.: 220.-224. lpp. un norādes parindēs.
        ISBN 978-9984-8072-8-7.

 

Latvijas amatierteātru salidojums.
    XI Latvijas amatierteātru salidojums : [katalogs], Jēkabpils, 2006.g. 4.-6.augusts / sast. un red. Elita Priedīte ; foto, dizains: Mārtiņš Vilkārsis. - Rīga : Tautas mākslas centrs, 2006. - [48] lpp. : krās. il., ģīm. 

 

Latvijas Universitātes raksti = Scientific Papers University of Latvia / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. - 230 lpp. - Bibliogr. nod. beigās. - Latviešu, angļu, val.
        738. sēj. Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology.
        ISBN 978-9984-450-16-2.
    ISSN 1407-2157.
 

 

Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi, 2007 / Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. - Ozolnieki : [b.i.], 2008. - 115 lpp. : diagr., il., tab. 

 

Monetārais Apskats = Monetary Review / Latvijas Banka. - Rīga : Latvijas Banka, 2008. - 130 lpp. - Teksts paral. latv., angļu val.
        2/2008.
    ISSN 1407-2815.
 

 

Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāls = The Memorial to the Victims of Soviet Occupation / priekšv. aut. Gundega Cēbere. - Rīga : Latvijas Republikas Kultūras ministrija, 2008. - 199 lpp. : krās. il. 

 

Praude, Valērijs.
    Finanšu instrumenti : 2 sēj. / Valērijs Praude. - Rīga : Burtene, 2009. - 446 lpp. : sh., tab. - Bibliogr.: 150.-152. lpp., 445.-446. lpp.
        1. sēj. Ieguldījumi, darījumi, analīze.
        ISBN 978-9984-8330-0-2.

 

Rozenbaha, Linda.
    Gaidības un radības / Linda Rozenbaha, Dina Ceple, Rudīte Brūvere, Aija Mikova, Irēna Kondrāte. - [Rīga] : Vivat-scriptum, [2009]. - 203 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-396-85-9.
 

 

Rubanovskis, Aleksandrs.
    Mikroekonomikas teorijas pamati / A. Rubanovskis ; Transporta un sakaru institūts. - Rīga : Transporta un sakaru institūts, 2008. - 179 lpp. - Bibliogrāfija: 173.-176. lpp.
        1.daļa.
        ISBN 978-9984-8181-3-9.
 

 

Rubanovskis, Aleksandrs.
    
Mikroekonomikas teorijas pamati / A. Rubanovskis ; Transporta un sakaru institūts. - Rīga : Transporta un sakaru institūts, 2008. - 224 lpp. - Bibliogrāfija: 218.-221. lpp.
        2.daļa.
        ISBN 978-9984-8181-4-6.
 

 

Savstarpējās atbilstības pārvaldības prasības lauksaimniekiem Latvijā / LR Zemkopības ministrija. - Rīga : LR Zemkopības ministrija, 2008. - 32 lpp. : il., tab. 

 

Strubergs, Pēteris.
    Trīs pērles Āzijas kaklarotā : pieskāriens "debesu valstībai"Tibetai, senā hinduistu karaliste laikmetu griežos, burvīgā un kontrastiem bagātā Indija / Pēteris Strubergs ; māksl. Dina Ābele. - Rīga : Jumava, 2009. - 197. lpp. : il., kartes. - (Aiz apvāršņa).
        ISBN 978-9984-386-09-6.
 

 

Škapars, Jānis.
    Barjerskrējiens : dienasgrāmata / Jānis Škapars ; priekšv. sarakst. Sarmīte Ēlerte ; māksl. Kristians Šics ; Gunāra Janaiša fotogr. - Rīga : Dienas Grāmata, 2008. - 357, [1] lpp., [24] lpp. ģīm., faks. : ģīm. - Personu alf. rād.: 333.-[354.] lpp.
        1. grām. 1969-1979.
        ISBN 978-9984-7899-2-7.
 

 

Telpaugu grāmata / sastād. Daina Brila. - Rīga : Lauku Avīze, 2008. - 89 lpp. - (Žurnāla "Praktiskais latvietis" pielikums).
        ISBN 978-9984-8271-7-9.
 

 

Tīta, Allans.
    Vai tu pazīsti Somiju? / Allans Tīta ; tulk. Anna Žīgure. - Helsinki : Otava, [2002]. - 32 lpp. : il., kartosh.
        ISBN 951-11-7316-8.
 

 

Vecie Limbaži : ieskats pilsētas vēsturē / Inta Brikmane, Iveta Lūse, Diāna Nipāne, Irīna Noriņa, Rasma Noriņa, Gundars Plešs ; tulk.: Christina Runce (vācu val.), Džons Brauns (angļu val.). - Limbaži : Limbažu tūrisma informācijas centrs, 2008. - 254 lpp. : il., ģīm., faks., kartes. - Bibliogr.: 205.-220. lpp. - Kopsav. vācu, angļu val.
        ISBN 979-9984-395-78-4.
 

 

Vingrs, Aļģimants.
    Jūsu bērns : gandrīz vai enciklopēdija bērna kopšanas jautājumos / Aļģimants Vingrs ; no lietuv. val. tulk. Anta Trumpa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 365, [1] lpp. : tab. - Oriģ. nos.: Jūsų vaikas.
        ISBN 978-9984-405-00-1.

 

Vorončuka, Inese.
    Personāla vadība : teorija un prakse : [monogrāfija] / Inese Vorončuka. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2009. - 399 lpp. : il., tab. - Bibliogr.: 392.-395. lpp. - Kopsav. angļu val.
        ISBN 9984-679-67-5.
 

 

Аксенова, Лариса Владимировна.
    Целебные растения в вашем доме, квартире, офисе / Л. Анисимова. - Донецк : БАО, 2007. - 367 с. : ил.
        ISBN 966-338-550-2.
 

 

Бауэр, Р.
    Болезни аквариумных рыб : профилактика, диагностика заболевания, лечение / Р. Бауэр ; пер. с нем. А. Забуги. - Москва : Аквариум, 2007. - 175 с. : ил.
        ISBN 978-5-9843574-2-5.
 

 

Гришин, Валерий Иванович.
    Вырезаем, выпиливаем, вытачиваем из дерева / В. Гришин. - Москва : Мартин, 2007. - 110 с. : ил.
        ISBN 978-5-8475-0448-5.
 

 

Джоунс, Фиона.
    Фантазии из бумаги : техника, приемы, изделия : пер. с англ. / Фиона Джоунс. - Москва : АСТ-Пресс, 2007. - 159 с. : ил. - (Золотая библиотека увлечений). - Ориг. назв.: The papercraft weekend workbook. - На обл. авт. не указан.
        ISBN 978-5-462-00626-5.
 

 

Джоунс, Фиона.
    Фантазии из бумаги : техника, приемы, изделия : пер. с англ. / Фиона Джоунс. - Москва : АСТ-Пресс, 2007. - 159 с. : ил. - (Золотая библиотека увлечений). - Ориг. назв.: The papercraft weekend workbook. - На обл. авт. не указан.
        ISBN 978-5-462-00626-5.
 

 

Ларина, Оксана Владимировна.
    Лечение и восстановление волос / О.В. Ларина. - Москва : Этерна, 2008. - 287 с. : ил. - (Красота женщиы).
        ISBN 978-5-480-00075-7.
 

 

Левин, Александр Шлемович.
    Самоучитель полезных программ / Александр Левин. - 5-е изд. - Москва : Питер, 2008. - 748 с. : ил. + 1 CD. - (Самоучитель Левина). - Приложения: с. 712-748.
        ISBN 978-5-911801-54-0.
 

 

Магир, Мэри.
    Плетение из проволоки / Мэри Магир ; пер. с англ. В.С. Файнберга ; фотогр. Питера Уильямса. - Москва : Ниола 21-й век, 2004. - 96 с. : ил. - (Умелые руки).
        ISBN 5-322-00262-6.
 

 

Прохорова, Наталья Васильевна.
    Камины / Н.В. Прохорова, О.С. Романова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 221 с. : ил. - (Строитель).
        ISBN 978-5-222-14155-7.
 

 

Русская рубленая баня : проектирование, строительство, обустройство : традиции и обычаи / сост. Д.В. Нестерова. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2008. - 319 с. : ил.
        ISBN 978-5-386-00416-3.
 

 

1000 профессиональных советов по строительству и евроремонту / пер. с нем. А.С. Нечаева. - Москва : Омега, 2008. - 158 с. : ил. - (Лучшие дома и сады).
        ISBN 978-5-932096-08-6.
  

 

Daiļliteratūra latviešu valodā 

 

Ar sakņu sajūtu vējā : Liepājas literāti savai pilsētai 382. dzimšanas dienā : [stāstu krāj.]. - Liepāja : Kurzemes Vārds, 2007. - 129, [1] lpp. : ģīm.
        Saturs: Izspēlēt Liepāju... / Olafs Gūtmanis. Spēle uz bezdelīgām. Haubices izredzētais (garā stāsta fragm.) / Ēriks Kūlis. Panorāma (Vinifreda Krauča tulk.) / Ivo Andričs. Bocmaņa stāsts / Modris Zihmanis. Spēle - tosts par airētājiem : velt. Olafam Gūtmanim / Sandra Vensko.
        ISBN 978-9984-91905-8.
 

 

Bokačo, Džovanni.
    Dekamerons : simts noveles / Džovanni Bokačo ; no itāliešu val. tulk. Maija Kvelde ; Maijas Silmales atdz. - 4. izd. - Rīga : Jumava, 2008. - 582 lpp., 9 lp. krās. il. - Oriģ. nos.: Il Decamerone.
        ISBN 978-9984-385-39-6.
 

 

Danskovīte.
    3 lugas, 1 skečs : [krāj.] / Danskovīte ; priekšv. sarakst. Ontons Slišāns. - Rēzekne : GIRG Z.s. Jākupāni, 2008. - 252 lpp. : il., ģīm.
        Saturs: Ontans i Anne. Sīvasmuotes senču laiki. Tāva meitas. Duorgīs pierkums.
        ISBN 978-9984-94603-0.
 

 

Doda, Kristīna.
    Valdzinošā viltniece : romāns / Kristīna Doda ; no angl. val. tulk. Guna Skrodere. - Rīga : Kontinents, [2009]. - 349 lpp. - Oriģ. nos.: Tongue in Chic.
        ISBN 978-9984-354-51-4.
 

 

Henrija, Veronika.
    Ģimenes dēka : romāns / V.Henrija ; no angl. val. tulk. Elita Līdumniece. - Rīga : Kontinents, 2008. - 446 lpp. - Oriģ. nos.: Just a Family Affair.
        ISBN 978-9984-354-54-5.
 

 

Ignats, Gundars.
    Bez jakas : [stāstu krāj.] / Gundars Ignats. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 158 lpp. : il., ģīm.
        ISBN 978-9984-7899-4-1.
 

 

Janovskis, Gunars.
    Kopoti raksti / Gunars Janovskis ; aut. il. ; Sarmītes Janovskas-Ērenpreiss zīm. - Rīga : Elpa, 2008. - 350, [1] lpp. : il., ģīm.
        14. Uz neatgriešanos : romāns ; Mozaīka : atmiņu lauskas.
        ISBN 9984-7435-0-0. - ISBN 978-9984-7435-0-9.
 

 

Morels, Deivids.
    Spiegs, kas ieradās Ziemassvētkos : romāns / Deivids Morels ; no angļu val. tulk. Uldis Šēns. - Rīga : Kontinents, 2009. - 252, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: The spy, who came for Christmas.
        ISBN 978-9984-354-42-2.
 

 

Morisone, Džesika.
    Salauzto siržu tango : romāns / Džesika Morisone ; no angl. val. tulk. Baiba Gabranova. - Rīga : Kontinents, [2009]. - 354 lpp. - Oriģ. nos.: The Buenos Aires Broken Hearts Club.
        ISBN 978-9984-354-55-2.
 

 

Ouela, Džīna M.
    Zirgu ieleja : [romāns] / Džīna M. Ouela ; no angļu val. tulk. Elita Līdumniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 581, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: The Valley of horses.
        ISBN 978-9984-401-40-9.
  

 

Daiļliteratūra krievu valodā 

 

Арсеньева, Елена Арсеньевна.
    Проклятие Гиацинтов : роман / Елена Арсеньева. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 347 с. - (Любовный детектив).
        ISBN 978-5-699-31463-8.
 

 

Вилар, Симона.
    Светорада Медовая / Симона Вилар. - Харьков : Клуб Семейного досуга ; Белгород, 2008. - 605 с.
        ISBN 978-966-343-946-4. - ISBN 978-5-9910041-4-5.
 

 

Волчок, Ирина.
    Элита. Взгляд свысока : [роман] / Ирина Волчок. - Москва : АСТ, 2009. - 317 с.
        ISBN 978-5-17-043030-7.
 

 

Гуден, Филип.
    Бледный гость : [роман] / Филип Гуден ; пер. с англ. Карины Павловой. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. - 317 с. - (Azbooka - the best). - Ориг. назв.: The pale companion.
        ISBN 978-5-395-00014-9.
 

 

Джейкобс, К.
    Вязание по пятницам : [роман] / К. Джейкобс ; пер. с англ. О.В. Казаковой. - Москва : АСТ, 2008. - 351 с. - Ориг. назв.: The friday knitting club.
        ISBN 978-5-17-047195-9.
 

 

Макгэрри, Валери.
    Сумочка : [роман] / Валери Макгэрри ; пер. с фр. Н.С. Угрюмовой. - Москва : АСТ, 2008. - 222 с. - Ориг. назв.: Le sac.
        ISBN 978-5-17-055576-5.
 

 

Маккена, Шеннон.
    Не лучшее время для любви : [роман] / Шеннон Маккена ; пер. с англ. А.О. Сизова. - Москва : АСТ, 2008. - 317 с. - Ориг. назв.: Out of control.
        ISBN 978-5-17-055387-7.
 

 

Максвелл, Кэти.
    Искушение леди : роман / Кэти Максвелл ; пер. с англ. Анатолия Михайлова. - Харьков : Книжный клуб "Клуб семейного досуга" ; Белгород, 2008. - 349 с. - Ориг.назв.: The lady is tempted.
        ISBN 978-966-343-929-7. - ISBN 978-5-9910041-2-1.
 

 

Максвелл, Кэти.
    Искушение леди : роман / Кэти Максвелл ; пер. с англ. Анатолия Михайлова. - Харьков : Книжный клуб "Клуб семейного досуга" ; Белгород, 2008. - 349 с. - Ориг.назв.: The lady is tempted.
        ISBN 978-966-343-929-7. - ISBN 978-5-9910041-2-1.
 

 

Остен, Джейн.
    Эмма ; Доводы рассудка : романы / Джейн Остен ; пер. с англ. М. Кан, Е. Суриц. - Москва : АСТ, 2008. - 638 с. - (Зарубежная классика).
        ISBN 978-5-699-32201-5.
 

 

Ригин, Александр Леонидович.
    Смертный час : [роман] / Александр Ригин. - Москва : АКПресс, 2008. - 396 с. - (Русская волна. Белый детектив).
        ISBN 978-5-912930-46-1.
 

 

Сегень, Александр Юрьевич.
    Время Ч : [роман] / Александр Сегень. - Москва : АКПресс, 2007. - 316 с. - (Русская волна. Белый детектив).
        ISBN 978-5-912930-21-8.
 

 

Стачняк, Ева.
    София. Богиня любви : роман / Ева Стачняк ; пер. с англ. Вадима Тома. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород, 2008. - 458 с. - Ориг. назв.: The Garden of Venus.
        ISBN 978-966-343-863-4. - ISBN 978-5-9910031-9-3.
 

 

Стил, Даниэла.
    Питер, Поль и я : роман / Даниэла Стил ; пер. с англ. В.В. Комаровой. - Москва : АСТ, 2005. - 346 с. - Ориг. назв.: The Klone and I.
        ISBN 5-17-007717-3.
 

 

Устинова, Татьяна Витальевна.
    От первого до последнего слова : [роман] / Татьяна Устинова. - Москва : ЭКСМО, 2008. - (Первая среди лучших!).
        ISBN 978-5-699-28664-5.
 

 

Шилова, Юлия Витальевна.
    Любовь проверяется временем, или Его нежная дрянь : [роман] / Юлия Шилова. - Москва : АСТ, 2008. - 351 с. - (Криминальная мелодрама).
        ISBN 978-5-17-052793-9. - ISBN 987-5-9713865-9-9.
 

 

Шилова, Юлия Витальевна.
    Растоптанное счастье, или Любовь, похожая на стон ; Женщина в клетке, или Так продолжаться не может ; Приглашение в рабство, или Требуются девушки для работы в Японии / Юлия Шилова. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 638 с. - (Коллекция лучших романов).
        ISBN 978-5-699-31881-0.
 

 

Шилова, Юлия Витальевна.
    Цена за ее свободу, или Во имя денег : [роман] / Юлия Шилова. - Москва : АСТ, 2008. - 333 с. - (Криминальная мелодрама).
        ISBN 978-5-17-052789-2. - ISBN 987-5-9713882-8-9.

 

Nozaru literatūra 

 

 Ābele, Agita.
    Sporta psiholoģijas pamati / Agita Ābele. - Rīga : RaKa, 2009. - 296 lpp. : il. - (Pedagoģiskā bibliotēka) (Psiholoģija izglītībai).
        ISBN 978-9984-460-17-8.
 

 Augstākā izglītība Latvijā un ārzemēs : 2009. - Rīga : [b.i.], 2009. - 95 lpp. : il. 

 

 Blaua, Līga.
    Vija Artmane. Sirdī palikušie / Līga Blaua. - Rīga : Jumava, 2009. - 127 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-386-29-4.
 

Čumaks, Alans.
    Grāmata - ekstrasenss : praktiski paņēmieni sevis un tuvinieku dziedināšanā / Alans Čumaks ; no kr. val. tulk. Brigita Strazda. - Rīga : Tapals, 2009. - 196 lpp. - Oriģ. nos.: Книга - экстрасенс.
        ISBN 978-9984-7965-9-8.
 

Daizis, Jēkabs.
    Kosmosa balss : Zemes dzīve un Viņpasaules realitātes / Jēkabs Daizis. - [Rīga] : Latvietis, 2004. - 232 lpp.
        ISBN 9984-96853-7.
 

Daizis, Jēkabs.
    Kosmoss ir atvērts Zemes dzīvei / Jēkabs Daizis. - Rīga : Latvietis, 2008. - 144 lpp. : il., ģīm.
        ISBN 9984-96859-6.
 

XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki : [katalogs] / sast. Dagmāra Lejiņa ; māksl. Juris Petraškevičs ; foto: Imants Prēdelis. - Rīga : Tautas mākslas centrs, 2008. - 143, [12] lpp. : il., ģīm. - Kopsav. angļu val.
        ISBN 978-9984-98937-2.
 

Ieteikumi latviešu tautas tērpu valkātājiem / sast.: Aija Jansone, Dagmāra Prīberga. - Rīga : Valsts tautas mākslas centrs, 2002. - 32 lpp. - Bibliogr. : 32. lpp.
        1.burtnīca.
 

Izglītības ceļvedis, 2009 : augstākā izglītība, mācības ārzemēs, profesionālā izglītība, vidējā izglītība, interešu izglītība. - Rīga : LATAUT KOM, 2009. - 171 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-394-57-2.
 

Kur mācīties tālāk 2009 : augstākā izglītība. - Rīga : Actio, [2009]. - 413 lpp.
        ISBN 9984-603-16-4.
 

Latvia - Russia - X / Commission of Strategic Analysis ; editor-in-chief Žaneta Ozoliņa. - Rīga : Zinātne, 2008. - 334 p. - (Research papers / Commission of Strategic Analysis ; 2008/1(18). - Bibliogr. rakstu beigās.
        ISBN 978-9984-8083-2-1.
 

Latvijas Universitātes raksti = Scientific Papers University of Latvia / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. - 262 lpp. - Bibliogr. nod. beigās. - Latviešu, angļu, val.
        726. sēj. Ekonomika un vadības zinātne = Economics and Management.
        ISBN 978-9984-450-19-3.
    ISSN 1407-2157.
 

Līvmane, Akvelīna.
    Dziedināt mīlot... : dziednieka Rolanda Bērziņa padomi / Akvelīna Bērziņa ; māksl. Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 112 lpp. : il.
        ISBN 978-993-400-399-8.
 

Monetārais Apskats = Monetary Review / Latvijas Banka. - Rīga : Latvijas Banka, 2008. - 127 lpp. - Teksts paral. latv., angļu val.
        3/2008.
    ISSN 1407-2815.
 

Nikiforovs, Oļegs.
    Pedagogija psihologam / Oļegs Nikiforovs. - Rīga : Izglītības soļi, 2009. - 226 lpp.
        2.[d.].
        ISBN 9984-617-93-9.
 

Olimpiskā ābece : olimpiskās izglītības rokasgrāmata : palīgs studējošajai jaunatnei un skolotājiem / Ilze Āķe-Vīksne, Aija Erta, Maruta Murovska, Guntis Keisels, Tija Tripāne ; māksl. Edgars Švanks ; izmantotas Armanda Pučes, Daiņa Caunes, Ilmāra Znotiņa, Ilzes Āķes-Vīksnes, Romāna Kokšarova, Jura Titova, Jāņa Markvarta fotogr. - [2., papild. izd.]. - Rīga : Latvijas Olimpiskā komiteja, 2008. - 72 lpp. : il., ģīm., tab., karte.
        ISBN 978-993-480-340-6.
 

Ošo.
    Saprāts : radoša atsaukšanās mirklim : atslēga jaunai dzīves uztverei / Osho ; no angļu val. tulk. Terēze Rožlapa. - Rīga : Sētava, 2008. - 203, [3] lpp. - Oriģ. nos.: Intelligence : The creative response to now.
        ISBN 978-9984-99088-0.
 

Parkinsons, Marks.
    Veiksmīga darba meklēšana / Marks Parkinsons ; tulk. Kaspars Birznieks. - Rīga : Multineo, 2008. - 109 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Your job search made easy.
        ISBN 978-9984-99564-9.
 

Plakāts Latvijā : Posters in Latvia = Плакат в Латвии / tekstu aut.: Ramona Umblija, Janīna Kursīte, Edīte Tišheizere ; māksl. Inta Sarkane, Laimonis Šēnbergs. - Rīga : Fronda, 2008. - 223 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 223. lpp. - Teksts paral. latviešu, angļu, krievu val.
        ISBN 978-9984-396-16-3.
 

Šatohina, Vita.
    Mans bērns ir kreilis / Vita Šatohina. - Rīga : Pētergailis, 2009. - 111 lpp. : il. - (Palīgs pirmsskolai). - Bibliogrāfija: 110.-111. lpp.
        ISBN 978-9984-332-63-5.
 

Viena diena Latvijā, 1987 2007 : fotoalbums = One day in Latvia, 1987 2007 / tulk. angļu val. Aija Abens, Vita Limanoviča, Kārlis Streips ; priekšv. sarakst.: Valdis Zatlers, Helēna Demakova, Jānis Krūmiņš, Viesturs Koziols, Ilmārs Znotiņš, Gunārs Janaitis ; fotored. Ilmārs Znotiņš. - Rīga : Viena diena.lv ; Jāņa Rozes apgāds, 2008. - [512] lpp. : il., ģīm. - Paral. latviešu, angļu val.
        ISBN 978-9984-232-85-0.
 

Zaharovs, Jurijs.
    Šambalas kods : ceļojums pa aizliegtajām pasaulēm / J. Zaharovs ; no kr. val. tulk. Aina Cebura ; māksl. Uldis Baltutis. - Rīga : Avots, 2009. - 367 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Код Шамбалы.
        ISBN 978-9984-8006-1-5.
 

Latvia and the USA : from captive nation to strategic partner / editor Daunis Auers. - Riga : Academic Press of the University of Latvia, 2008. - 207 lpp. : il. ; 24 cm. - Ietver bibliogr.
        ISBN 978-9984-450-17-9.
 

Finnland im Porträt : fakten und hintergrunde. - Helsinki : Otava, 2005. - 167 s. : il.
        ISBN 978-951-12-0905-8.
 

Анушаускас, Арвидас.
    Оккупационные режимы и их преступления в странах Балтии, 1940-1991 / Арвидас Анушаускас, Ирене Шнейдере, Кюлло Аръякас ; пер. с латыш. Ирене Шнейдере. - Рига : Издательство Института истории Латвии, 2007. - 54, [1] с. : ил., факс. - Библиогр.: с. 54-[55] с.
        ISBN 978-9984-8240-1-7.
 

Ван дер Неер, Ян.
    Всё о комнатных фиалках : [свыше 1000 цветных фотографий, более 170 видов и сортов, подробные советы по уходу и содержанию] / Ян Ван дер Неер. - Санкт-Петербург : Кристалл ; Москва : ОНИКС, 2007. - 223 с. : цв. ил.
        ISBN 978-5-9603007-7-3.
 

Все программы твоего компьютера / ред. В.А. Обручев. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 471 с. : ил. + 1 CD.
        ISBN 978-5-699-31489-8.
 

Загородный дом : [для тех, кто уже принял решение возвести собственный дом, но еще не знает, как это сделать] / авт.-сост. Н. В. Марысаев. - Москва : АСТ, 2008. - 316, [3] с. : ил.
        ISBN 978-5-17-054013-6.
 

Мичурин, С.В.
    5 секретов успешной свадьбы : практическое руководство по организации свадьбы / С. В. Мичурин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 283 с. - (Все обо всем).
        ISBN 978-5-222-13673-7.
   

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā 

Apšeniece, Leontīne.
    Es nāku no bērnības : [dzeja pieaugušajiem] / Leontīne Apšeniece ; māksl. Renāte Butručuka. - [B.v. : Literārā brālība], 2008. - 96 lpp. : il.
        ISBN 987-993-480-143-3.
 

Eipurs, Aivars.
    Minimas jeb vienā istabā ar Antonu Vēbernu / Aivars Eipurs. - Rīga : Dienas Grāmata, 2008. - 116, [1] lpp.
        ISBN 978-9984-7899-3-4.
 

Gotjē, Teofils.
    Divi aktieri vienai lomai : fantastiski stāsti / Teofils Gotjē ; no fr. val. tulk. Dagnija Dreika. - Rīga : Vara Vīksna, 2008. - 245 lpp. - Oriģ. nos.: Deux acteurs pour un role.
        ISBN 978-9984-99596-0.
 

Havels, Vāclavs.
    Vēstules Olgai / Vāclavs Havels ; no čehu val. tulk. Rita Ruduša. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 368 lpp. - Oriģ. nos.: Dopisy Olze.
        ISBN 978-9984-7899-9-6.
 

Kalogridisa, Džīna.
    Mediči karaliene : romāns / Džīna Kalogridisa ; no angļu val. tulk. Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, 2009. - 508, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The Medici queen.
        ISBN 978-9984-354-44-6.
 

Kārters, Forests.
    Mazā Koka izglītība : [stāsts] / Forests Kārters ; no angļu val. tulk. Dagnija Dreika. - Rīga : Vieda, 2008. - 267 lpp. - Oriģ. nos.: The education of Little Tree.
        ISBN 978-9984-7824-1-6.
 

Lazda, Zinaīda.
    Dzeja / Z.Lazda. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2002. - 79 lpp. - (Vajadzīga grāmata).
        ISBN 9984-226-84-0.
 

Lotārs, Ernsts.
    Eņģelis ar bazūni : kādas dzimtas romāns / Ernsts Lotārs ; no vācu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 527, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Engel mit der Posaune.
        ISBN 978-9984-406-89-3.
 

Nortkata, Vendija.
    Darvina balvas : evolūcija darbībā / Vendija Nortkata ; no angļu val. tulk. Māra Rūmniece. - Rīga : Tapals, 2003. - 294 lpp. - Oriģ. nos.: The Darwin awards : evolution in action.
        ISBN 9984-7204-1-4.
 

Piemini Latviju! : Tēvu zemes mīlestības vārdi dzejā un prozā / sastād. M.Misiņa. - Rīga : Latvijas Sieviešu padome, 1990. - 102 lpp. - 7.-9. 

Stāsti : prozas lasījumi klātienē un neklātienē, 2007-2008 : [krāj.]. - Rīga : Dienas Grāmata, 2008. - 116, [3] lpp. : ģīm.
        Saturs: Jēkabiņa leļļu teātris / Jānis Einfelds. Smēķētāji mirst jauni / Gundars Ignats. Brīnišķīgā jaunā Latvija / Ilze Jansone. Balāde par latviešu zemnieku / Arvis Kolmanis. Mazais / Ineta Meimane. Ceļotskumja / Māris Mikulāns. Cerons un dermatotēka / Margarita Perveņecka. Satiksme / Ieva Plūme. Zara Forever / Dace Rukšāne. Sekss "Siltumnīcas efekta" laikā jeb Verdošie dubļi / Zigmunds Skujiņš. Dieva putekļi / Kristīne Ulberga-Rubīne. Neizsamisušie / Egīls Venters. Agņa dienasgrāmata / Juris Zvirgzdiņš. Baseins / Inga Žolude.
        ISBN 978-9984-7899-1-0.
 

Varķis, Roans.
    Vēja iela : [atmiņas] / Roans Varķis. - Liepāja : LiePA, 2005. - 120 lpp. : il.
        ISBN 9984-7543-4-0. - ISBN 9984-7543-5-9(atcelts).
 

Varslavāne, Diāna.
    Asmu zemes meita : [biogr.] / Diāna Varslavāne. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2008. - 79, [1] lpp. : il., ģīm.
        ISBN 978-9984-291-60-4.
 

Veinbergs, Rūdolfs.
    Vējš vijoli spēlē : dzejoļu krājums / Rūdolfs Veinbergs. - Salaspils : Aut. izd., 2007. - 126 lpp. : il., faks.
        ISBN 978-9984-393-23-0.
 

Virza, Edvarts.
    Raksti / Edvarts Virza ; sast., priekšv. un koment. aut. Anda Kubuliņa ; māksl. Aldis Aleks. - Rīga : Zinātne, 2008. - 1102, [1] lpp. : il., ģīm. - Personu rād.: 1084.-[1094.] lpp.
        2. sēj. Publicistika.
        ISBN 978-9984-8084-5-1.
  

 

Daiļliteratūra krievu valodā 

Андреева, Наталья Вячеславовна.
    Девять дней до весны : роман / Наталья Андреева. - Москва : АСТ ; Астрель, 2009. - 382 с.
        ISBN 978-5-17-047615-2.
 

Бойл, Элизабет.
    Любовные послания герцога : роман / Элизабет Бойл ; пер. с англ. В.Н. Матюшиной. - Москва : АСТ, 2008. - 318 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Love letters from a duke.
        ISBN 978-5-17-055427-0.
 

Гервиц, Грегг.
    Обвинение в убийстве : [роман] / Грегг Гервиц ; пер. с англ. М. Наумовой. - Москва : Гелеос, 2007. - 474 с. - Ориг. назв.: The kill clause.
        ISBN 978-5-8189-1118-2.
 

Джеймс, Рассел.
    Назовите как хотите : [роман] / Рассел Джеймс ; пер. с англ. А. Логиновой. - Екатеринбург : У-Фактория, 2008. - 479 с. - (The International Bestselller). - Ориг. назв.: Pick Any Title.
        ISBN 978-5-9757024-8-7.
 

Джордан, Николь.
    Огонь желания : роман / Николь Джордан ; пер. с англ. И.П. Родина. - Москва : АСТ, 2009. - 317 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Lord of seduction.
        ISBN 978-5-17-054168-3.
 

Дрюон, Морис.
    Железный король ; Узница Шато-Гайара / Морис Дрюон ; пер. с фр. Н. Жарковой, Л. Ефимова. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2009. - 623 с. - 1 и 2 книги серии "Проклятые короли".
        ISBN 978-5-699-32405-7.
 

Дрюон, Морис.
    Яд и корона ; Негоже лилиям прясть / Морис Дрюон ; пер. с фр. Н. Жарковой, Л. Ефимова. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2009. - 605 с. - 3 и4 книги серии "Проклятые короли".
        ISBN 978-5-699-32411-8.
 

Дьякова, Виктория.
    Слезы Аустерлица : [роман] / Виктория Дьякова. - Москва : АСТ, 2008. - 382 с. - (Кавалергард).
        ISBN 978-5-17-049929-8.
 

Майер, Стефани.
    Затмение : [роман] / Стефани Майер ; пер. с англ. О. Василенко. - Москва : АСТ, 2009. - 639 с. - Ориг. назв.: Eclipse.
        ISBN 978-5-17-056333-3. - ISBN 978-5-9713971-7-5.
 

Майер, Стефани.
    Новолуние : [роман] / Стефани Майер ; пер. с англ. А. Ахмеровой. - Москва : АСТ, 2009. - 543 с. - Ориг. назв.: New moon.
        ISBN 978-5-17-056052-3. - ISBN 978-5-9713971-1-3.
 

Майер, Стефани.
    Сумерки : [роман] / Стефани Майер ; пер. с англ. А. Ахмеровой. - Москва : АСТ, 2009. - 447 с. - Ориг. назв.: Twilight.
        ISBN 978-5-17-054607-7. - ISBN 978-5-9713895-7-6.
 

Маккензи, Салли.
    Слишком красива для жены : роман / Салли Маккензи ; пер. с англ. Т. Л. Черезовой. - Москва : АСТ, 2008. - 317 с. - (Шарм).
        ISBN 978-5-17-055410-2.
 

Монинг, Карен Мари.
    Любовная горячка : [роман] / Карен Мари Монинг ; пер. с англ. Татьяны Ивановой. - Харьков : Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2008. - 334 с. - (Душа).
        ISBN 978-966-14-0139-5. - ISBN 978-5-9910059-7-5.
 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Уйти от себя... : [роман] / Фридрих Незнанский. - Москва : АСТ ; Олимп, 2008. - 315 с. - (Возвращение Турецкого).
        ISBN 978-5-17-043940-9.
 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Цена любви : [роман] / Фридрих Незнанский. - Москва : АСТ ; Олимп, 2008. - 316 с. - (Возвращение Турецкого).
        ISBN 978-5-17-042467-2.
 

О'Райли, Кейтлин.
    Грешная ночь : роман / Кейтлин О'Райли ; пер. с англ. А.С. Мейсиговой. - Москва : АСТ, 2009. - 317 с. - (Шарм). - Ориг. назв.: One sinful night.
        ISBN 978-5-17-055994-7.
 

Романовский, Владимир.
    Хольмград : [роман] / Владимир Романовский. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 475 с. - (Боевая магия).
        ISBN 978-5-699-27172-6.
 

Смит, Бобби.
    Обещание пирата : роман / Бобби Смит ; пер. с англ. Д.М. Петерсонс. - Москва : АСТ, 2008. - 316 с. - (Шарм). - Ориг. назв.: Pirate's promise.
        ISBN 978-5-17-055409-6.
 

Смит, Уилбур.
    Орел в небе : [роман] / Уилбур Смит ; пер. с англ. Д. Арсеньева. - Москва : АСТ ; Хранитель, 2007. - 351 с. - (The International Bestselller). - Ориг. назв.: Eagle in the sky.
        ISBN 978-5-17-039400-5.
 

Спахов, Александр Витальевич.
    Женщина заклинателя ос : [роман] / Александр Спахов. - Москва : АКПресс, 2008. - 300 с. - (Русская волна. Белый детектив).
        ISBN 978-5-912930-42-3.
 

Трапезников, Александр Анатольевич.
    Особые услуги : [роман] / Александр Трапезников. - Москва : АКПресс, 2007. - 207 с. - (Русская волна. Красный детектив).
        ISBN 978-5-912930-22-5.
 

Хэммонд, Виктория.
    Искушение Марии д'Авалос : [роман] / Виктория Хэммонд ; пер. с англ. Е. Фрадкина. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2009. - 477 с. - (Королевы любви). - Ориг. назв.: The devil and Maria d'Avalos.
        ISBN 978-5-17-056892-5.
 

Шеевская, Ирина (Ирина Ивановна).
    Память сердца : лирика / Ирина Шеевская ; гл. ред. Галина Шешолина. - Резекне : б.и., 2009. - 183 с. : ил., фотограф.

   

Nozaru literatūra 

Atveseļojies pats! / sastād. T. Laube. - Rīga : Zintnieks, 2004. - 302 lpp.
        3. daļa.
        ISBN 9984-7390-6-6.
 

Atveseļojies pats! : rokasgrāmata sevis atveseļošanā ar tautas dziednieciskajiem līdzekļiem / apkop. un red. Terēza Laube. - Rīga : Zintnieks, 2007. - 318 lpp.
        4. daļa.
        ISBN 9984-7391-4-7.
 

Atveseļojies pats! : rokasgrāmata sevis atveseļošanā ar tautas dziednieciskajiem līdzekļiem / apkop. un red. Terēza Laube. - Rīga : Zintnieks, 2008. - 316 lpp.
        5. daļa.
        ISBN 998473918X.
 

Bērents, Gregs.
    Kā zināt, vai tevi mīl / Gregs Bērents un Liza Tučillo ; no angļu val. tulk. Daina Ozoliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 142, [2] lpp. - Oriģ. nos.: He's just not that into love.
        ISBN 978-9984-376-63-9.
 

Bergere, Barbara.
    Vai tava dzīve ir laimīga? : 10 iespējas, kā dzīvot laimīgi / Barbara Bergere ; tulk. Dace Jaunozola. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 207, [1] lpp. : tab. - Bibliogr. teksta beigās. - Oriģ. nos.: Er du lykkelig nu?.
        ISBN 978-9984-409-78-8.
 

Boļšakovs, I.(Iļja).
    Mūsdienu filozofijas pamati : lekciju kursa konspekts un kontroluzdevumi (neklātienes un tālmācības studentiem) / I. Boļšakovs, V. Ņikiforovs ; Baltijas Krievu institūts. Psiholoģijas augstskola, Starptautiskā Baltijas akadēmija, Igauņu Krievu institūts. - Rīga : Baltijas Krievu institūts, 2006. - 139, [1] lpp. : zīm., diagr., tab. - Bibliogr.: 135.-139.lpp.
        ISBN 9984-301-11-7.
 

Branka, V.(Visvaldis).
    
Fizika vidusskolai : konspektīvs izklāsts : jēdzieni, likumi, formulas un pašpārbaudes testi / V. Branka, V. Gaumigs, P. Puķītis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 263, [1] lpp. : il. - Rād.: 255.-260. lpp.
        ISBN 978-9984-373-77-5.
 

Buzinovska, Olga.
    Volanda noslēpums : sensacionāls skatījums uz romānu "Meistars un Margarita" / Olga Buzinovska, Sergejs Buzinovskis ; no kr. val. tulk. Kārlis Riekstiņš. - Rīga : Avots, 2008. - 587, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Тайна Воланда.
        ISBN 978-9984-8005-6-1.
 

Caurkubule, Žanna.
    Ekonomikas un uzņēmējdarbības pamati : lekciju kurss-konspekts un kontroluzdevumi klātienes, neklātienes un distanta apmācībai / Žanna Caurkubule ; Baltijas Starptautiskā akadēmija. Psiholoģijas augstskola. - Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2007. - 159, [1] lpp. : diagr., sh., tab. - Bibliogr.: 159.-[160.] lpp.
        ISBN 978-9984-7635-8-3.
 

Čukurs, J.(Jānis).
    Tehniskā grafika : mācību grāmata / Jānis Čukurs, Olafs Vronskis. - Rīga : RaKa, 2008. - 265, [1] lpp. : il. - Ietver bibliogr. [266. lpp.].
        ISBN 978-9984-15-964-5.
 

XXIII Vispārējie Latviešu dziesmu svētki [skaņu ieraksts] : Noslēguma koncerts. - [Rīga] : Baltic Records Group, 2003. - 2 CD (54:35 ; 49:56) : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta piel. (11 lpp. : il. ; 12 cm). - Piel. anot. latviešu un angļu val. 

Dumpe, Dace.
    Angļu valoda trīs mēnešos : valodas apguves īsais kurss / D.Dumpe, I.Straupmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. - 232 lpp. - 7. - 9.
        ISBN 998436304X.
 

Forands, Ilgvars.
    Biznesa vadības tehnoloģijas / I .Forands. - 2. papild. izd. - Rīga : Latvijas Izglītības fonds, [2008]. - 307 lpp. : sh.
        ISBN 9984-95587-7.
 

Grieķijas salas : ceļvedis / sast. Marks Dubins ; no angļu val. tulk.: Valdis Ābols, Dita Ābola, Laura Katkeviča, Pēteris Stumburs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 408 lpp. : il., kartes. - (Ceļvedis). - Alf. rād. 372.-405. lpp. - Oriģ. nos.: The Greek islands.
        ISBN 978-9984-408-76-7.
 

Gunare, Marina.
    Reklāmas principi : lekciju kursa konspekts un kontroluzdevumi neklātienes apmācībai un tālmācībai / Marina Gunare, Natālija Sotikova ; Baltijas Starptautiskā akadēmija. - Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2007. - 99 lpp. : zīm., tab. - Bibliogr.: 97.-99. lpp.
        ISBN 978-9984-7635-6-9.
 

Hānbergs, Ēriks.
    Preses nams ne mirkli nav rimis / Ēriks Hānbergs ; māksl. Līga Delvera ; foto: Līga Delvera, Ainars Gaidis, Inta Bērente-Strenga. - Rīga : DUE, 2008. - 213, [3] lpp. : il., ģīm., faks. - Kopsav. angļu, krievu val.
        ISBN 978-9984-99488-8.
 

Kaļva, I.
    Attīstības psiholoģija : lekciju kursa konspekts un kontroluzdevumi neklātienes apmācības formai un tālmācībai / I. Kaļva ; Baltijas Starptautiskā akadēmija, Psiholoģijas augstskola. - Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2007. - 111, [1] lpp. : il., tab. - Bibliogr.: 111.-[112.] lpp.
        ISBN 978-9984-7633-5-4.
 

Kuņickis, Valērijs.
    Sociālā psiholoģija : lekciju kurss - konspekts un kontroluzdevumi neklātienes un distantās nodaļas studentiem / Valerijs Kuņickis ; Балтийская Международная Академия. Высшая Школа Психологии. - Rīga : BSA, 2008. - 72 lpp. : tab.
        ISBN 978-9984-7639-4-1.
 

Lavreņuka, I.
    Vispārīgā psiholoģija : lekciju kurss-konspekts neklātienes un tālmācības studijas studentiem / I. Lavreņuka ; Baltijas Starptautiskā akadēmija. Psiholoģijas augstskola. - Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2006. - 99 lpp. : il. - Bibliogr.: 98.-99. lpp.
        ISBN 998476320X.
 

Moriss, Maikls.
    Veiksmīga biznesa sākums : mazā biznesa rokasgrāmta / Maikls Moriss ; no angl. val. tulk. Rūta Dina Vilīte. - [Rīga] : Multineo, [2009]. - 279 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Starting a successful business.
        ISBN 978-9984-99566-3.
 

Nagle, Erika.
    Bioloģija vidusskolai : mācību grāmata / Erika Nagle. - [1. izd.]. - Lielvārde : Lielvārds, 2008. - 392 lpp. : il. - Ietver alfabētisko rādītāju (385.-392. lpp.).
        ISBN 978-9984-11-272-5.
 

Nesa, Kero.
    Sapņu tulks / Kero Nesa ; no angļu val. tulk. Vija Stabulniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 224 lpp. : il. - Bibliogr.: 220. lpp. - Oriģ. nos.: Secrets of dreams. - Alf. rād.: 222.-223. lpp.
        ISBN 978-9984-404-35-6.
 

Nikiforovs, Oļegs.
    Pedagoģijas pamati : lekciju kurss - konspekts un kontroluzdevumi klātienes, neklātienes un distanta apmācībai / Oļegs Nikiforovs ; Baltijas Starptautiskā akadēmija. Psiholoģijas augstskola. - Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2008. - 136 lpp. : tab. - Bibliogr.: 135.-136. lpp.
        ISBN 978-9984-7638-2-8.
 

Ņikiforovs, V.
    Tiesību filozofijas pamati : lekciju kursa konspekts un kontroluzdevumi neklātienes apmācībai un tālmācībai / V. Ņikiforovs, N. Ņikiforovs ; Baltijas Starptautiskā akadēmija ; [tulk.: Iļja Boļšakovs, Viktorija Boļšakova]. - Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2007. - 116 lpp. - Bibliogr.: 112.-116. lpp.
        ISBN 978-9984-7633-3-0.
 

Noviks, Juris.
    Būvdarbi IV : hidroizolācijas darbi, siltumizolācijas darbi, skaņizolācijas darbi / Juris Noviks. - 2. izd. - Rīga : ISAVE, 2008. - 285 lpp. : il. - (Individuālā būvētāja bibliotēka). - Bibliogrāfija: 283. lpp.
        ISBN 9984-95452-8.
 

Noviks, Juris.
    Būvdarbi V : apmetēju darbi, apšūšanas darbi, flīzēšanas darbi / Juris Noviks. - Rīga : ISAVE, 2003. - 288 lpp. : il. - (Individuālā būvētāja bibliotēka). - Bibliogrāfija: 286. lpp.
        ISBN 9984-95453-6.
 

Rozenfelds, Jānis.
    Intelektuālais īpašums / Jānis Rozenfelds. - 2., lab. un papild. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 272 lpp. - Bibliogr. norādes parindēs.
        ISBN 978-9984-408-31-6.
 

Sajanova, Uļjana.
    Es mainu likteņa līniju : hirosofija + fen šui / Uljana Sajanova ; no kr. val. tulk. I. Vaitmane. - Rīga : Convictor, 2007. - 193, [1] lpp. : il. - (Īsts fen šui). - Oriģ. nos.: Я изменяю линию судьбы.
        ISBN 978-9984-7603-1-5.
 

Strada-Rozenberga, Kristīne.
    Pierādīšanas teorija kriminālprocesā : Vispārīgā daļa= The Theory of Proof in Criminal Proceedings / K.Strada-Rozenberga. - Rīga : Biznesa Augstskola Turība, 2002. - 289 lpp. - (Tiesību zinātņu bibliotēka. 12).
        Bibliogrāfija: 281.-291. lpp.
        ISBN 9984-7284-9-8.
 

Štīmerlings, Dītmars.
    Atbrīvojies no depresijas! / Dītmars Štīmerlings ; tulk. Ings Dalbiņš. - Rīga : Pētergailis, 2005. - 199 lpp. - Bibliogrāfija: 189.-195. lpp. - 7.-9. - Oriģ. nos.: 10 Wege aus der Depression.
        ISBN 9984-331-08-3.
 

Tretjuka, Rudīte.
    Romiešu tiesības : lekciju kurss - konspekts un kontroluzdevumi klātienes, neklātienes un distanta apmācībai / Rudīte Tretjuka ; Baltijas Starptautiskā akadēmija. - Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2008. - 64 lpp. - Bibliogr.: 64. lpp.
        ISBN 978-9984-7638-4-2.
 

Vedins, Ivans.
    Zinātne un patiesība / Ivans Vedins. - Rīga : Avots, 2008. - 702 lpp. - Ietver bibliogrāfiju :[695.]-702. lpp. - Teksts latviešu val., kopsav. angļu un krievu val.
        ISBN 978-9984-8006-3-9.
 

Ziedonis, Imants.
    Mežu zeme Latvija [videoieraksts] = Latvia: a land of forests / Imants Ziedonis, Rimants Ziedonis, Meža attīstības fonds. - Rīga : Dd studio, 2008. - 1 DVD : krās., skaņa. - Sistēmas prasības: Windows (98, 2000, XP); vismaz Celeron 2 Ghz vai līdzvērtīgs procesors; 512 Mb RAM, DVD-ROM, skaņas karte, Windows Media Player 9 vai jaunāka versija un Apple QuickTime Player 6 vai jaunāka versija. - Pieliikumā : 9 skatu kartes. - Latviešu un angļu val. - Nos. no diska.
        ISBN 9984-98582-2.
 

Алексунин, Владимир Алексеевич.
    Маркетинг : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / В.А. Алексунин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К°, 2009. - 199 с. : ил., табл.
        ISBN 978-5-911319-13-7.
 

Все о декупаже : техника и изделия / пер. с итал. Г.А. Пылева. - Москва : Ниола-Пресс, 2007. - 126 с. : ил.
        ISBN 978-5-366-00094-9.
 

Дафт, Ричард Л.
    Менеджмент : учебник для вузов / Ричард Л. Дафт ; пер. с англ. С. Жильцова. - 6-е изд. - Москва : Питер ; Санкт-Петербург, 2006. - 863 с. - (Классика МВА).
        ISBN 5-947230-14-3.
 

Марусева, Инна Владимировна.
    Логистика : краткий курс / И.В. Марусева, В.В. Котов, И.Я. Савченко. - Москва : Питер ; Санкт-Птербург, 2008. - 190 с.
        ISBN 978-5-911809-97-3.
 

Пензенский, Алексей(Алексей Александрович).
    Нострадамус и его пророчества / А. Пензенский. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 456 с. - (Золотой фонд эзотерики).
        ISBN 978-5-699-30706-7.
 

Начальная школа Монтессори : статьи, рекомендации, практический опыт / сост. С.И. Сумнительная, К.Е. Сумнительный. - Москва : Карапуз, 2008. - 223 с. - (Педагогика детства).
        ISBN 978-5-9715038-2-8.
 

Самуэльсон, Пол Э.
    Микроэкономика / Пол Э. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус ; пер. с англ. О.Л. Пелявского. - 18-е изд. - Москва : Вильямс ; Санкт-Петербург ; Киев, 2008. - 744 с. : сх., табл.
        ISBN 978-5-8459-1352-4.
 

Трехмерная графика и анимация в 3ds Max 2009 / К. А. Иваницкий и др. - Москва : Технолоджи-3000 ; Триумф, 2008. - 316 с. : ил., табл. ; 23 см. - (100% самоучитель).
        ISBN 978-5-89392-406-0.
 

Федоренков, А.П.
    Autodesk Inventor : шаг за шагом / А.П. Федоренков, Л.Г. Полубинская. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 330 с. : ил. - (Шаг за шагом).
        ISBN 978-5-699-30582-7.
 

Федоров, Андрей Валериевич.
    Основы финансовых инвестиций / А. В. Федоров. - Москва : Питер ; Санкт-Петербург, 2008. - 301 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Академия биржевой торговли / ForexClub Academy). - Библиогр.: с. 295-301.
        ISBN 978-5-469-01680-9.
 

Хемгрен, Пер.
    Строительство дома от А до Я / Пер Хемгнер, Хенрик Ванфорс ; пер. со шведского Н.Н. Колобкова. - Москва : Омега, 2009. - 495 с. : ил.
        ISBN 978-5-465-00383-4.
  


Daiļliteratūra latviešu valodā 

Daudz laimes! : [apsveikumu krāj.] / tekstus izvēlējās un sakārt. Gundega Sēja ; Vijas Kilblokas, Irēnas Žgutas fotogr. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 135 lpp. : il.
                ISBN 978-993-400-285-4.
 

Gospodinovs, Georgijs.
    Dabiskais romāns / Georgijs Gospodinovs ; no bulg.val. tulk. Dens Dimiņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2008. - 146, [3] lpp. - Oriģ. nos.: Естествен роман.
        ISBN 978-9984-233-02-4.
 

Grietēna, Margarita.
    Nemaz nav jābūt Monikai : dāmu detektīvs / Margarita Grietēna ; Anitas Jansones-Zirnītes zīm. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 271, [1] lpp. : il., ģīm.
        ISBN 978-9984-8271-8-6.
 

Hārtlijs, E. Dž.
    Atreja maska : [vēsturisks trilleris] / E. Dž. Hārtlijs ; no angļu val. tulk. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2008. - 379, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The mask of Atreus.
        ISBN 978-9984-353-69-2.
 

Koelju, Paulu.
    Kā aizplūstoša upe : stāsti, 1998-2004 / Paulu Koelju ; no portugāļu val. tulk. Edvīns Raups. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2008. - 248, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Ser como o rio Que flui.
        ISBN 978-9984-232-98-0.
 

Leoni, Giulio.
    Dantes Aligjeri noslēpums : romāns / Džulio Leoni ; no angļu val. tulk. Sintija Rimšele. - Rīga : Kontinents, 2007. - 349, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The mosaic crimes.
        ISBN 978-9984-353-44-9.
 

Meisone, Kerola.
    Precētu sieviešu noslēpumi : [romāns] / Kerola Meisone ; no angl. val. tulk. Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2009. - 324 lpp. - Oriģ. nos.: The secrets of married women.
        ISBN 978-9984-354-43-9.
 

Montefjore, Santa.
    Franču dārznieks / Santa Montefjore ; no angļ. val. tulk. Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2009. - 471, [4] lpp. - Oriģ. nos.: French gardener.
        ISBN 978-9984-354-40-8.
 

Murakami, Haruki.
    Skarbā brīnumzeme un pasaules gals / Haruki Murakami ; no jap. val. tulk. Inese Avana. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 487, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Hard-boiled wonderland and the end of the world.
        ISBN 978-9984-405-04-9.
 

Puncule, Lolita.
    Nenosalt sniegā : likteņromāns / Lolita Puncule. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 183, [1] lpp.
        ISBN 978-993-400-074-4.
 

Sjerra, Havjērs.
    Slepenais vakarēdiens : [romāns] / Havjērs Sjerra ; no spāņu val.tulk. Lauma Mellēna. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 272 lpp. : il. - Oriģ.nos.: La cena secreta.
        ISBN 978-9984-404-76-9.
 

Susātivs : myusdīnu latgalīšu dzejis antologeja / sast. Ilga Šuplinska. - Rēzekne : Latgolys Studentu centrs, 2008. - 334 lpp. : il. - Vārdnīca: 323.-334. lpp.
        ISBN 978-9984-7987-8-3.
  


Daiļliteratūra krievu valodā 

Алексеев, Сергей Трофимович.
    Молчание пирамид : [роман] / Сергей Алексеев. - Москва : АСТ, 2008. - 415 с.
        ISBN 978-5-17-055127-9.
 

Алексеев, Сергей Трофимович.
    Невеста для варвара : [роман] / Сергей Алексеев. - Москва : АСТ, 2008. - 316 с.
        ISBN 978-5-17-055729-5.
 

Бальзак, Оноре де.
    Человеческая комедия : Этюды о нравах / Оноре де Бальзак. - Москва : Мир книги, 2007. - 447 с.
        Том 10. Темное дело ; Сельский врач : пер. с фр.
        ISBN 978-5-486-01566-3.
 

Бальзак, Оноре де.
    Человеческая комедия : Этюды о нравах / Оноре де Бальзак. - Москва : Мир книги, 2007. - 447 с.
        Том 11. Шуаны, или Бретань в 1799 году.
        ISBN 978-5-486-01591-5.
 

Беннет, Сара.
    Возлюбленный горец : роман / Сара Беннет ; пер. с англ. Е.А. Шульга. - Москва : АСТ, 2008. - 318 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Beloved highlander.
        ISBN 978-5-17-041545-8.

Джойс, Лидия.
    Голоса ночи : роман / Лидия Джойс ; пер. с англ. В.И. Матвеева. - Москва : АСТ, 2008. - 318 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Voices of the night.
        ISBN 978-5-17-049432-3.

Дойл, Артур Конан.
    Приключения Майкаха Кларка : пер. с англ. / Артур Конан Дойл. - Москва : Гелеос, 2008. - 312 с.
        ISBN 978-5-8189-1440-4.
 

Дремова, Ольга.
    Ледяное сердце : роман / Ольга Дремова. - Москва : Гелеос, 2008. - 315 с. - (Иллюзия любви).
        ISBN 978-5-8189-1383-4.
 

Дремова, Ольга.
    Сломанные крылья : роман / Ольга Дремова. - Москва : Гелеос, 2008. - 316 с. - (Иллюзия любви).
        ISBN 978-5-8189-1382-7.
 

Макгилливрей, Дебора.
    Мятежный рыцарь : роман / Дебора Макгилливрей ; пер. с англ. И.В. Ермаковой. - Москва : АСТ, 2008. - 316 с. - (Шарм). - Ориг. назв.: A restless knight.
        ISBN 978-5-17-054899-6.

Марриет, Фредерик.
    Приключения Ньютона Фостера : пер. с англ. / Фредерик Марриет. - Москва : Вече, 2008. - 313 с. - (Морской авантюрный роман). - Ориг. назв.: Newton Forster.
        ISBN 978-5-9533346-0-0.
 

Оливье, Жан.
    Поход викингов ; Викинги и индейцы : пер. с фр. / Жан Оливье. - Москва : Вече, 2008. - 320 с. - (Морской авантюрный роман).
        ISBN 978-5-9533271-5-2.
 

Рено, Мэри.
    Последние капли вина : пер. с англ. / Мэри Рено. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2007. - 508 с. - (Исторический роман. Классика).
        ISBN 5-699-15123-0.
 

Семенов, Юлиан Семенович.
    Огарева, 6 / Юлиан Семенов. - Москва : Олимп ; Астрель, 2008. - 191 с.
        ISBN 978-5-17-052364-1.
 

Семенов, Юлиан Семенович.
    Репортер / Юлиан Семенов. - Москва : Олимп ; Астрель, 2008. - 255 с.
        ISBN 978-5-271-21799-9.
 

Сергеева, Ирина.
    Издержки игры : расследование номер 97/119 / Ирина Сергеева. - Москва : АСТ, 2008. - 318 с. - (Детективное агенство "Вариант").
        ISBN 978-5-17-048445-4.
 

Трауб, Маша.
    О любви : повести / Маша Трауб. - Москва : АСТ ; Хранитель, 2008. - 637 с.
        ISBN 978-5-17-046814-0.
 

Хантер, Мэдлин.
    Уроки желания : роман / Мэдлин Хантер ; пер. с англ. Л.В. Сазоновой. - Москва : АСТ, 2008. - 318 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Lessons of desire.
        ISBN 978-5-17-055400-3.
 

Чейз, Лоретта.
    Лорд Безупречность : роман / Лоретта Чейз ; пер. с англ. Т.А. Осиной. - Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2008. - 318 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Lord Perfect.
        ISBN 978-5-17-049421-7.

Черный, Артур.
    Ночной патруль : [роман] / Артур Черный. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 411 с. - (Неизвестная война. Чечня).
        ISBN 978-5-699-32334-0.