Nozaru literatūra

 

Adizess, Ichaks Kalderons.

     Prasmīga pārmaiņu vadība : ievads organizāciju terapijā : universāla un praktiski izmantojama teorija, kā vadīt pārmaiņas un gūt izcilus rezultātus, neradot destruktīvus konfliktus / Ichaks Kalderons Adizess ; no angļu valodas tulkojusi Paula Prauliņa ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Zane Seņkova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 335 lpp. : shēmas, tabulas ; 23 cm. - (Adizes methodology). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Ziņas par autoru: 10.-11. lpp.
     ISBN 9789934074486.

 

Dendroterapija : koku un krūmu ārstnieciskais spēks / sastādījusi Inta Kalniņa ; red. Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, 2018. - 213 lpp. : il.
     ISBN 9789934534690.

 

Jakubovska, Māra.

     Pauls Kvelde : Diriģents. Dārznieks / Māra Jakubovska. - Rīga : Jumava, 2018. - 205 lpp. : il. - (Latvijai 100).
     ISBN 9789934202339.

 

Neimane, Lolita.

     Lolitas labākās receptes / Lolita Neimane ; sastādītāja Ilze Klapere. - Rīga : Jumava, 2018. - 164 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.
     ISBN 9789934202421.

 

Praude, Valērijs.

     Satura mārketings internetā : (kā uzņēmumiem ar mazām izmaksām piesaistīt, apkalpot un noturēt patērētājus) / Valērijs Praude, Jeļena Šalkovska. - Rīga : Burtene, 2018. - 244 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs.
     ISBN 9789984833156.

 

Vebsters, Ričards.

     Radošā vizualizācija : sasniedziet mērķus un ļaujiet sapņiem piepildīties! / Ričards Vebsters ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Alksne ; atbildīgā redaktore Ieva Heimane. - Rīga : Jumava, 2018. - 156, [3] lpp. ; 20 cm.
     ISBN 9789934202315.

 

Эриксон, Томас.

     Кругом одни идиоты : если вам так кажется, возможно, вам не кажется : скандинавский бестселлер по психологии общения / Томас Эриксон ; перевод с английского К. Е. Мурадян. - 4-е издание. - Москва : Бомбора, 2018. - 332, [1] с. : ил. ; 24 см. - Указ. в конце кн.
     ISBN 9785040912131.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Bauere, Inguna.

     Palieku tev uzticams. Juris Neikens : [romāns] / Inguna Bauere ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 383, [1] lpp. ; 23 cm.
     ISBN 9789934074356.

 

Dilvars, Anands.

     Vergs / Anands Dilvars ; tulkojusi Meldra Āboliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 112 lpp.  - Stāsts par iekšējām pārvērtībām, mīlestību, piedošanu un gara brīvību.
     ISBN 9789934073717.

 

Eberlena, Keita.

     Man tevis pietrūkst : romāns / Keita Eberlena ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 462, [1] lpp. ; 22 cm.
     ISBN 9789934074851.

 

Eņģele, Ilze.

     Pusnakts saules hronikas : [romāns] / Ilze Eņģele ; Toma Kalninska ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 207, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Lata romāns ; 5/2018 (Nr. 227). - Ziņas par autori: uz 1. vāka atloka.
     ISBN 9789934154812.

 

Hānbergs, Ēriks.

     Aplaipojumi un apsmaidījumi : atskati par laikposmu no 1958. līdz 1990. gadam / Ēriks Hānbergs. - Rīga : Jumava, 2018. - 163, [2] lpp. ; 21 cm. - Grāmatā izmantota Jāņa Baltvilka, Pētera Jurciņa, Otomāra Rikmaņa un Valda Rūjas dzeja.
     ISBN 9789934202155.

 

Manfelde, Andra.

     Mājās pārnāca basa : stāsti / Andra Manfelde ; māksliniece Aija Andžāne. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. - 205, [2] lpp. ; 21 cm.
     ISBN 9789934154867.

 

Mariņina, Aleksandra.

     Jautājuma cena : [romāns] / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. - Rīga : NT Klasika, 2018. - 287, [1] lpp. ; 21 cm.
     1. sējums.
     ISBN 9789934875700.

 

Montefjore, Santa.

     Deverilu pils meitas / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka noformējums Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2018. - 512 lpp. - Deverilu sāgas 2. romāns un turpinājums bestselleram "Mīlas un kara dziesmas".
     ISBN 9789984358956.

 

Pēšsone Džolito, Mālina.

     Plūstošās smiltis / Mālina Pēšsone Džolito ; no zviedru valodas tulkojusi Jolanta Pētersone ; literārā konsultante Renāte Punka ; mākslinieks Miroslav Sokcic. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 381, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 381.-[382.] lpp. - Francijas balva "Le Prix du polar européen" par labāko detektīvromānu Eiropā, 2017. . - Zviedrijas Radio "Gada grāmata", 2017. . - Zviedrijas Detektīvrakstnieku akadēmijas balva, 2017.
     ISBN 9789984236896.

 

Pohodņeva, Maija.

     Prāgas pastkartes / Maija Pohodņeva, Modris Pelsis ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 381, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes trilleris).
     ISBN 9789934074639.

 

Šūmeikere, Sāra.

     Misters Ročesters : [romāns] / Sāra Šūmeikere ; no angļu valodas tulkojusi Dace Andžāne. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 493, [2] lpp. ; 22 cm.
     ISBN 9789934154669.

 

Toda, Anna.

     Before. Pirms / Anna Toda ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 335 lpp. ; 23 cm. - Sērijas "After" turpinājums. . - Uz vāka: "Wattpad sensācija imaginator1D".
     ISBN 9789934075131.

 

Veinberga, Jana.

     Svešais draugs / Jana Veinberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 254 lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
     ISBN 9789934074059.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Акунин, Борис.

     Ореховый Будда : [роман] / Борис Акунин ; иллюстрации Игоря Сакурова. - Москва : АСТ, 2018. - 285, [2] c. : ил. - (История Российского государства).
     ISBN 9785170825769.

 

Андреева, Наталья Вячеславовна.

     Обыкновенная иstоryя : роман / Наталья Андреева. - Москва : АСТ, 2018. - 317, [2] с. - (Бестселлеры Натальи Андреевой). (Актуальный детектив).
     ISBN 9785171067038.

 

Баркли, Линвуд.

     Двадцать три : [роман] / Линвуд Баркли ; перевод с английского Н. В. Рейн. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 447 с. ; 21 см. - (Криминальные романы Линвуда Баркли).
     ISBN 9785171021818.

 

Бачинская, Инна Юрьевна.

     Браслет с Буддой : роман / Инна Бачинская. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 314, [1] с. - (Детектив сильных страстей).
     ISBN 9785040939664.

 

Воэн, Сара.

     Анатомия скандала : [роман] / Сара Воэн ; перевод с английского О. А. Мышаковой. - Москва : АСТ ; Жанры, 2018. - 317, [1] c. - (Психологический триллер). (Детектив: новый уровень).
     ISBN 9785179824312.

 

Гари, Ромен.

     Свет женщины : [роман о сиротах, тоскующих по любви] / Ромен Гари ; перевод с французского Нины Калягиной. - Москва : Э, 2018. - 221 с. ; 21 см. - (Проза Ромена Гари).
     ISBN 9785040919116.

 

Данелия, Георгий (Георгий Николаевич).

     Кошмар на цыпочках / Георгий Данелия. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 669, [1] с. - (Жизнеописания знаменитых людей (ЖЗЛ).
     ISBN 9785040898121.

 

Жвалевский, Андрей Валентинович.

     Минус один : повесть / Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. - Москва : Время, 2018. - 220, [1] с. : ил.
     ISBN 9785969117112.

 

Коу, Джонатан.

     Номер 11 : безумие, заметки наблюдателя : [роман] / Джонатан Коу ; перевод с английского Елены Полецкой. - Москва : Phantom Press, 2017. - 428, [3] с. ; 21 см. - (Истории о нас).
     ISBN 9785864717479.

 

Литвинова, Анна Витальевна.

     Девушка не нашего круга : роман / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 345, [2] c. - ([Знаменитый тандем Российского детектива]).
     ISBN 9785040938179.

 

Любенко, Иван Иванович.

     Приговор : [роман] / Иван Любенко. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 249, [1] с. - (По следам преступлений. Ретро-детективы Ивана Любенко).
     ISBN 9785040931835.

 

Мелихов, Александр (Александр Мотельевич).

     В долине блаженных : [роман в новой авторской редакции] / Александр Мелихов. - Москва : Эксмо, 2018. - 571, [1] с. - (Большая литература. Проза Александра Мелихова).
     ISBN 9785040924646.

 

Миронина, Наталия.

     Аромат от месье Пуаро : роман / Наталия Миронина. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 377, [2] с. - (Счастливый билет).
     ISBN 9785040932641.

 

Моррелл, Дэвид. 

     Инспектор мертвых : [роман] / Дэвид Моррелл ; перевод с английского Сергея Удалина, Марии Акимовой. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2018. - 381, [2] с. - (Звезды мирового детектива).
     ISBN 9785389145290.

 

Несбе, Ю.

     Макбет : кавер-версия "Макбета" Уильяма Шекспира / Ю. Несбе ; перевод с норвежского Анастасии Наумовой. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 603, [1] с. : иллюстрации.
     ISBN 9785040929245.

 

Олех, Андрей Юрьевич.

     Улица Свободы : приключения советских фураг : роман / Андрей Олех. - Москва : ЭКСМО, 2017. - 221, [1] с. - (Претендент на бестселлер!).
     ISBN 9785699959259.

 

Рейнольдс, Аманда.

     Слишком близко : [роман] / Аманда Рейнольдс ; перевод с английского Л. Плостак. - Москва : АСТ, 2018. - 317, [1] c. - (Психологический триллер). (Детектив: новый уровень).
     ISBN 9785171059927.

 

Рой, Олег (Олег Юрьевич).

     Не оставляй меня, любимый! : роман / Олег Рой. - Москва : Э, 2017. - 314, [1] c. - (Капризы и странности судьбы).
     ISBN 9785699982660.

 

Самаров, Сергей.

     Хищная диаспора : [роман] / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2018. - 318 с. - (Спецназ ГРУ). (Величие Родины - в ваших славных делах).
     ISBN 9785040939121.

 

Стоун, Даника.

     Звезда интернета : [роман] / Даника Стоун ; перевод с английского И. Н. Меньшаковой. - Москва : АСТ, 2018. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Блогер. Fiction).
     ISBN 9785171074678.

 

Яхина, Гузель (Гузель Шамилевна).

     Дети мои : роман / Гузель Яхина ; художник Андрей Бондаренко ; предисловие Елены Костюкович. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2018. - 493, [2] с. - (Проза Гузель Яхиной).
     ISBN 9785171077662.

 

Līdzīgi raksti

Grāmatu apskati

Jaunieguvumu saraksti

Virtuālās jaunieguvumu izstādes

 

 

Nozaru literatūra

 

Bražūne, Elga.
     Pipari, paprika un citi augi / Elga Bražūne ; dārzniecība "Neslinko". - Rīga : Jumava, 2018. - 96 lpp. : fotogrāfijas.
     ISBN 9789934202247.

 

Gelovejs, Džefs.
     Skriešana iesācējiem : kā uzsākt skrējēja dzīvesveidu ; populārās skriet-soļot-skriet metodes izmantošana ; uzturs, motivācija un traumu novēršana / Džefs Gelovejs ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu. - Rīga : Jumava, 2018. - 230 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, tabulas ; 20 cm.

     ISBN 9789934202230.

 

Meimane, Ineta.
     Nepalikt vienai tumsā. Nora Bumbiere : atmiņu portrets, jaunas lappuses senā manuskriptā / Ineta Meimane. - Rīga : Mansards, 2018. - 263 lpp.
     ISBN 9789934122057.

 

Melbārde, Indra.
     Neirolingvistiskā programmēšana : mācība par personīgo meistarību / Indra Melbārde, Artūrs Zeltiņš ; ilustrāciju autors Imants Liepiņš ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 240. lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 233.-234. lpp. - Titullapā: Personības pilnveidošanas centrs. . - Uz vāka un titullapā: NLP.
     3. grāmata. Modelēšana ; Koučings ar NLP ; Tehniku kolekcija.
     ISBN 9789934075414.

 

Манкузо, Стефано.
     О чем думают растения : тайная жизнь, скрытая от посторонних глаз / Стефано Манкузо, Алессандра Виола ; перевод с английского Т. П. Мосоловой. - Москва : ЭКСМО ; Бомбора, 2018. - 204 с. ; 22 см. - (Non-fiction. Best).
     ISBN 9785699948239.

 

Симкин, Лев.
     Его повесили на площади Победы : архивная драма / Лев Симкин. - Москва : АСТ ; Corpus, 2018. - 345, [1] с. - (Corpus ; 472). (Памяти XX века).
     ISBN 9785171071639.

 

Хелмстеттер, Шад.
     Что говорить, когда разговариваешь с собой : запрограммируй свой мозг на успех! / Шад Хелмстеттер ; пер. с англ. Е. Харханова. - Москва : АСТ, 2018. - 279 с. - (Мировой бестселлер). (Эликсир счастья).
     ISBN 9785171075309. . - ISBN 9781501171994.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Akmentiņš, Andris.
     Skolotāji : [romāns] / Andris Akmentiņš ; redaktore Gundega Blumberga ; Aija Uzulēna, pēcvārda tulkojums. - Rīga : Dienas grāmata, 2018. - 358, [1] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; VIII [8]). - Teksts latviešu valodā, pēcvārds arī angļu valodā.
     ISBN 9789934546525. . - ISBN 9789934525.

 

Dimante, Inguna.
     Divi džokeri un papardes zieds : [romāns] / Inguna Dimante ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains un ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 238, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Lata romāns ; 6/2018 (Nr. 228). - Uz apvākojuma: Romānu konkursa laureāts.
     ISBN 9789934154836.

 

Džeimsa, Rebeka.
     Sieviete spogulī : [romāns] / Rebeka Džeimsa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2018. - 443 lpp. ; 21 cm.
     ISBN 9789984359069.

 

Hanimena, Geila.
     Eleanorai Olifantai viss kārtībā : [romāns] / Geila Hanimena ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 317, [2] lpp. ; 22 cm. - Costa Book Awards, 2017. . - The British Book Awards, 2018.
     ISBN 9789934074110.

 

Hārdinga, Frānsisa.
     Melu koks : [romāns] / Frānsisa Hārdinga ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 397, [1] lpp. - (Pasaules bestsellers).
     ISBN 9789934069536.

 

Kangro, Mārja.
     Stikla bērns : [dokumentālais romāns] / Mārja Kangro ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; literārā konsultante Sandra Skuja ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 205, [1] lpp. ; 21 cm. - Fragmentu no Marka Stranda dzejoļa "Mana dzīve" 102. lpp. atdzejojis Arvis Vigulis.
     ISBN 9789984236872.

 

Mensela, Džila.
     Debesīs sadziedas putni : [romāns] / Džila Mensela ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2018. - 462 lpp. ; 21 cm.
     ISBN 9789984359038.

 

Nivena, Dženifera.
     Mūsu spožās dienas : [stāsts par puisi, vārdā Finčs, un meiteni, vārdā Violeta] / Dženifera Nivena ; no angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 398, [1] lpp. ; 21 cm. - Ziņas par autori: [399.] lpp.
     ISBN 9789934068867.

 

Platace, Marija.
     Platās acis : [aizkustinošs stāsts par to, kā kara bārene pēc septiņdesmit gadiem atklāj savas latviešu saknes] / Marija Platace Fačsa Faina ; no angļu valodas tulkojis Zigurds Skābardis. - Rīga : Mansards, 2018. - 254, [1] lpp.
     ISBN 9789934122040.

 

Sirmā, Daina.
     Dievaines : dzejoļu krājums / Daina Sirmā ; redaktors Ronalds Briedis ; dizains: Inguna Cepīte. - Rīga : Pētergailis, 2017. - 79 lpp. ; 16 x 17 cm.
     ISBN 9789984334554.

 

Zīle, Monika.
     Mētelis ar sudrablapsu : [stāsti] / Monika Zīle ; māksliniece Nataļja Kugajevska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 236, [3] lpp. ; 21 cm.
     ISBN 9789934154799.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Анич, Федор.
     Я сделаю это для нас : [роман] / Федор Анич. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 314, [2] с. - (Личное дело. Остросюжетные романы Федора Анича).
     ISBN 9785040916122.

 

Грегори, Филиппа.
     Рассмешить королеву : [роман] / Филиппа Грегори ; перевод с английского Игоря Иванова ; иллюстрация на обложке Сергея Шикина. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2018. - 637, [2] с. ; 22 см. - (Тюдоры ; Книга 4). - Четвертая книга из цикла романов "Тюдоры".
     ISBN 9785389143876.

 

Грин, Ирина.
     Бог счастливого случая : [роман] / Ирина Грин. - Москва : Э, 2018. - 313, [2] c. - (Переплетение чувств).
     ISBN 9785040909179.

 

Дивер, Джеффри.
     Каменная обезьяна : [роман] / Джеффри Дивер ; перевод с английского Сергея Саксина. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2018. - 476, [2] с. - (Звезды мирового детектива).
     ISBN 9785389145283.

 

Кинг, Стивен.
     Ловец снов : [роман] / Стивен Кинг ; пер. с англ. Т. А. Перцевой. - Москва : АСТ, 2017. - 733, [1] с. - (Король на все времена).
     ISBN 9785170789931.

 

Кубика, Мэри.
     Не плачь : роман / Мэри Кубика ; перевод с английского Л. А. Игоревского. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 285, [2] с. - (Иностранный детектив). (Шедевры детектива #1).
     ISBN 9785227082046.

 

Майна, Дениз.
     Долгое падение : [роман] / Дениз Майна ; пер. с англ. А. Овчинниковой. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 316, [2] с. - (Детектив на основе реальных событий).
     ISBN 9785040931545.

 

Мартин, Чарльз.
     Там, где кончается река : [роман] / Чарльз Мартин ; перевод с английского В. Сергеевой. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 349, [1] с. ; 20 см. - (Джентльмен нашего времени. Романы Чарльза Мартина). (New York Times Bestselling Author). -
     ISBN 9785040918454.

 

Михалкова, Елена(Елена Ивановна).
     След лисицы на камнях : [роман] / Елена Михалкова. - Москва : АСТ, 2018. - 416 с. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).
     ISBN 9785170974597.

 

Мойес, Джоджо.
     Всё та же я : [роман] / Джоджо Мойес ; перевод с английского Ольга Александрова ; иллюстрация на обложке Екатерины Платоновой. - Москва : Иностранка ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2018. - 571, [2] с. - Продолжение бестселлеров "До встречи с тобой", "После тебя".
     ISBN 9785389145399.

 

Мур, Лина.
     Без правил : [роман] / Лина Мур. - Москва : АСТ ; Жанры, 2018. - 478, [1] с. - (Неправильная любовь).
     ISBN 9785171067847.

 

Нестерова, Наталья.
     Про девушку, которая была бабушкой : [роман] / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ, 2018. - 352 с. - (Пазлы. Истории Натальи Нестеровой).
     ISBN 9785171076719. . - ISBN 9785171076726.

 

О'Фаррелл, Мэгги.
     Пока тебя не было : [роман] / Мэгги О'Фаррелл ; перевод с английского Екатерины Ракитиной. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 348, [2] с. ; 21 см. - (Истории о нас).
     ISBN 9785040923953.

 

Ромов, Анатолий Сергеевич.
     Декамерон по-русски : роман / Анатолий Ромов. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 382, [1] с. : ил. ; 21 cм. - (Классическая библиотека приключений и научной фантастики).
     ISBN 9785952453005.

 

Фоер, Джонатан Сафран.
     Полная иллюминация : [роман] / Джонатан Сафран Фоер ; перевод с английского Василия Арканова. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 397, [1] с. ; 21 см. - (Интеллектуальный бестселлер. Первый ряд).
     ISBN 9785040934072.

 

Līdzīgi raksti

Grāmatu apskati

Jaunieguvumu saraksti

Virtuālās jaunieguvumu izstādes

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Džonsone, Bea. 
    Māja bez atkritumiem : mazāk mantu, mazāk atkritumu, vienkāršāka dzīve / Bea Džonsone ; no angļu valodas tulkojusi Baiba Petrenko. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 304 lpp. : ilustrācijas, tabula ; 24 cm. - Oriģin. nos.: Zero waste home. - Teksts latviešu valodā, nosaukums uz vāka arī angļu valodā. - Rādītājs: 296.-304. lpp.
        ISBN 9789934074073.

 

Genzihens, Simons. 
    Signāls : kā rīkoties, ja esi saskāries ar seksuālu vardarbību : grāmata jauniešiem un pieaugušajiem / Simons Genzihens ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Ģibiete. - [Rīga] : Valters un Rapa, 2016. - 159, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģin. nos.: Anpfiff.
        ISBN 9789984805924.

 

Heigs, Mets. 
    Iemesli dzīvot tālāk / Mets Heigs ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; tulkojuma redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 255, [1] lpp. ; 18 cm. - Bibliogrāfija: 247.-[250.] lpp. - Oriģin. nos.: Reasons to Stay Alive. - Ziņas par autoru: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934071812.

 

Jūls, Jespers. 
    Būt vadošajiem vilkiem : mīlestības pilna vadība ģimenē / Jespers Jūls ; no vācu valodas tulkojusi Daina Burve ; redaktore Ilze Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 143, [1] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [141.] lpp. - Oriģin. nos.: Leitwölfe sein. - Ziņas par autoru: 142. lpp. . - Jespera Jūla grāmatas un DVD diski: 140.-[141.] lpp. . - "Vecākiem jābūt līdzīgiem vadošajiem vilkiem, lai palīdzētu bērniem orientēties dzīves džungļos." - Titullapas otrā pusē.
        ISBN 9789934074011.

 

Klieders, Jānis. 
    Datorzinības : Microsoft Office 2013/2016 : mācību līdzeklis / Jānis Klieders. - Rīga : Juridiskā koledža, 2018. - 295 lpp. : il., tab. - Bibliogrāfija: 294.-295. lpp.
        ISBN 9789934871924.

 

Prisjolkova, Inese. 
    Kā iemīlēt sevi / Inese Prisjolkova ; redaktore Santa Arāja. - [Jūrmala] : [Inese Prisjolkova], [2018]. - 295 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934852596.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Adlers-Olsens, Jusi. 
    Bez robežām : [detektīvromāns] / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu valodas tulkojusi Dace Deniņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 414, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Den grænseløse.
        ISBN 9789934072284.

 

Dimante, Inguna. 
    Nāve Kraukļu ciemā : [romāns] / Inguna Dimante ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 188, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934073564.

 

Hanna, Kristīne. 
    Lakstīgala : [romāns] / Kristīne Hanna ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 496 lpp. ; 23 cm. - Oriģin. nos.: The Nightingale. - Ziņas par autori: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934069628.

 

Hūvere, Kolina. 
    Manas laimes lauskas : [romāns] / Kolīna Hūvere ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2018. - 409 lpp. ; 21 cm. - (New York Times Bestsellers). - Oriģin. nos.: It Ends With Us.
        ISBN 9789984359014.

 

Jonuleita, Anja. 
    Ābolu smarža : [romāns] / Anja Jonuleita ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 350, [2] lpp. ; 23 cm. - Oriģin. nos.: Der Apfelsammler. - Ziņas par autori: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934067044.

 

Teilore, Katrīna. 
    Pļavas ziedu vasara : [romans] / Katrīna Teilore ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 334, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģin. nos.: Wildblumensommer.
        ISBN 9789934072154.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Бёрлинд, Силла. 
    Черная заря : [роман] / Силла Бёрлинд, Ролф Бёрлинд ; перевод с шведского Ю. Колесовой. - Москва : Эксмо, 2018. - 444, [2] с. - (DETECTED. Тайна, покорившая мир). - Ориг. назв.: Svart Gryning. - Роман о культовой паре детективов Оливии Рённинг и Томе Стилтоне.
        ISBN 9785040913060.

 

Вальехо, Вирхиния. 
    Любить Пабло, ненавидеть Эскобара / Вирхиния Вальехо ; перевод с испанского Е. Львовой, Л. Темир-Гончаренко. - Москва : Эксмо, 2018. - 396, [2] с. - (Кинопремьера мирового масштаба).
        ISBN 9785040910670.

 

Володарская, Ольга(Ольга Геннадьевна). 
    Предпоследний круг ада : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : Э, 2018. - 313, [2] c. - (Никаких запретных тем. Остросюжетные романы О. Володарской).
        ISBN 9785040926831.

 

Воронова, Мария Владимировна. 
    Эхо первой любви : роман / Мария Воронова. - Москва : Э, 2017. - 410, [1] с. ; 20 см. - (Большая любовь. Романы М. Вороновой).
        ISBN 9785040889365.

 

Гришэм, Джон. 
    Округ Форд : [роман] / Джон Гришэм ; пер. с англ. Н. В. Рейн. - Москва : АСТ, 2018. - 320 с. - (Гришэм : лучшие детективы).Ориг. назв. Ford country.
        ISBN 9785171077167.

 

Гурьев, Константин Мстиславович. 
    Спасти или уничтожить : [роман-хроника] / Константин Гурьев. - Москва : Вече, 2018. - 287 с. ; 21 см. - (В сводках не сообщалось…).
        ISBN 9785444465424.

 

Кинг, Стивен. 
    КлаТбище домашних жЫвотных : [роман] / Стивен Кинг ; перевод с английского Т. Ю. Покидаевой. - Москва : АСТ, 2017. - 476, [2] с. - (Король на все времена).
        ISBN 9785170996261.

 

Ле Карре, Джон. 
    Ночной администратор : роман / Джон Ле Карре ; пер. с англ. Курта Винтерхауса. - Москва : Corpus ; АСТ, 2018. - 697, [1] с. ; 21 см. - (Corpus ; 457). (Master Detective).
        ISBN 9785171045623.

 

Лихэйн, Деннис. 
    Когда под ногами бездна : [роман] / Денис Лихэйн ; перевод с английского Льва Высоцкого. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 411, [1] с. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. назв.: Since We Fell.
        ISBN 9785389137400.

 

Прах, Вячеслав. 
    Отель : [роман] / Вячеслав Прах. - Москва : АСТ ; Жанры, 2018. - 285, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785171076733.

 

Риттер, Уильям. 
    Кости зверя : [роман] / Уильям Риттер ; перевод с английского О. Перфильева. - Москва : АСТ, 2018. - 317, [2] с. ; 21 см. - (#YoungDetective).
        ISBN 9785171057046.

 

Робертс, Нора. 
    Забирая жизни : [роман] / Нора Робертс ; перевод с английского А. Юшенковой. - Москва : Эксмо, 2018. - 381, [1] с. ; 20 см. - (Нора Робертс. Мега-звезда современной прозы). (№ 1 New York Times - bestselling author). (Следствие ведет Ева Даллас).
        ISBN 9785040909803.

 

Сенчин, Роман. 
    Дождь в Париже : роман / Роман Сенчин. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2018. - 411 с. - (Проза Романа Сенчина). - Лауреат премий "Большая книга", "Ясная поляна".
        ISBN 9785171076085.

 

Старк, Кристина. 
    Стигмалион : [роман] / Кристина Старк. - Москва : АСТ, 2018. - 478 с. - (Кристина Старк. Молодежные бестселлеры).
        ISBN 9785171070656.

 

Стил, Даниэла. 
    Наследие аристократки : [роман о тайнах прошлого] / Даниэла Стил ; перевод с английского А. С. Мейсиговой. - Москва : АСТ, 2018. - 319 с. - (Миры Даниэлы).
        ISBN 9785171006136.

 

Харкнесс, Дебора. 
    Открытие ведьм : [роман] / Дебора Харкнесс ; перевод с английского Натальи Виленской. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 606, [1] с. ; 22 см. - (The Big Book).
        ISBN 9785389124158.


Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Bērzs, Arnolds.
     Jūras dēli : no senatnes līdz veco zvejas laivu kapsētai / Arnolds Bērzs, Ēriks Kūlis. - Rīga : Jumava, 2018. - 231, [1] lpp. : fotogrāfijas, tabulas.
     ISBN 9789934201950.

 

Gailīte, Mārīte.
     Siltumnīcas : uzbūvē sapņu māju saviem augiem! : uzbūve un seguma izvēle ; laistīšanas un vēdināšanas ABC ; pārbaudītas un jaunas šķirnes / Mārīte Gailīte, Ilona Klovāne ; Aijas Andžānes vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Inga Bērze ; zīmējum Elīna Kokareviča ; iekšlapu grafiskais noformējums Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 215 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Grāmatas nodaļas "Montējam polikarbonāta siltumnīcu" teksta autore Inita Šteinberga.
     ISBN 9789934154416.

 

Kudrjavcevs, Igors.
     Prieka spēks : kā saņemt prieku no apkārtējās pasaules un smelt no prieka avotiem sevī, kā izlabot pagātni un, ar prieku dzīvot tagadnē, stiprināt nākotni / Igors Kudrjavcevs ; no krievu valodas tulkojusi Margita Krasnā ; Aigara Truhina dizains un ilustrācijas ; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 160 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - (Saules ceļš ; 4. grāmata).
     ISBN 9789934074875.

 

Maģija un horoskopi brīvam brīdim / sastādītāja Kristīne Blaua. - Rīga : Jumava, 2018. - 175, [1] lpp. : tab.
     ISBN 9789934202124.

 

Matulis, Haralds.
     Vidusšķiras problēmas / Haralds Matulis ; Alekseja Muraško dizains ; redaktors Arvis Kolmanis. - Rīga : Mansards, 2018. - 87, [1] lpp. : ilustrācijas.
     ISBN 9789934121975.

 

Plaudis, Arvīds.
     Pasaules spiegi / Jānis Arvīds Plaudis. - Rīga : Jumava, 2018. - 191, [1] lpp. - Bibliogr.: 189.-190. lpp.
     ISBN 9789934202216.

 

Rukšāne, Guna.
     Flokši / Guna Rukšāne, teksts un fotoattēli. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 96 lpp. : ilustrācijas. - Bibliogrāfija: 96. lpp.
     ISBN 9789934073632.

 

Vaivods, Julijans.
     Garīgā dzīve un tās vadītāji Kurzemē 18. gadsimtā : diplomdarbs / Julijans Vaivods ; redaktore Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 205 lpp. : portrets ; 17 cm. - Bibliogrāfija: 200.-205. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
     ISBN 9789984293028.

 

Vollēbens, Pēteris.
     Dzīvnieku dvēseles dzīve : pārsteidzošs ieskats dzīvnieku jūtu pasaulē / Pēteris Vollēbens ; no vācu valodas tulkojusi Ilona Burka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 239, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 233.-[240.] lpp. - Ziņas par autoru: uz 4. vāka.
     ISBN 9789934073243.

 

Макарова, Екатерина.
     Чисто женская тема! : что должна знать каждая дама о своем здоровье / Екатерина Макарова. - Москва : АСТ, 2018. - 431 с. ; 22 см. - (Научпоп для всех).
     ISBN 9785171039288.

 

Мясников, Александр (Александр Леонидович).
     Как лечиться правильно : книга-перезагрузка / Александр Мясников. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 256 с. ; 24 см. - (Доктор Мясников). (Программа оздоровления нации - "Пора лечиться правильно"). - Предм. указ.: с. 255-256.
     ISBN 9785040915781.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Deja, Silvija.
     Sagūstīta tevī : [romāns] / Silvija Deja ; tulkojums latviešu valodā Anna Zābere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 397, [2] lpp. ; 21 cm. - (Kompliments 18+). (Krustuguns ; 4. grāmata).
     ISBN 9789934075063.

 

Džeimsa E L.
     Tumsas dzīlēs : tumsa piecdesmit nokrāsās Kristjena acīm / E L Džeimsa ; no angļu valodas tulkojusi Eva Stankēviča. - Rīga : Kontinents, 2018. - 557 lpp. ; 21 cm.
     ISBN 9789984359076.

 

Foss, Kristians Bangs.
     Nāve brauc ar audi : [romāns] / Kristians Bangs Foss ; no dāņu valodas tulkojis Pēteris Jankavs ; redaktore Anita Skalberga ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Mansards, 2018. - 192 lpp.
     ISBN 9789934122019.

 

Hāge, Martina.
     Uz mūžu. Līdz sestdienai / Martina Hāge ; no zviedru valodas tulkojusi Vizma Zaķe. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 223 lpp.
     ISBN 9789934154638.

 

Hobjana-Šerona, Staņislava.
     Klaida magones : vētrainās jaunības atmiņas / Staņislava Hobjana-Šerona ; no poļu valodas tulkojusi Liene Lieģeniece. - Rīga : Mansards, 2018. - 330, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, karte ; 22 cm.
     ISBN 9789934122033.

 

Judina, Dace.
     Uzraksti man... vakar / Dace Judina. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 285, [1] lpp. : ģenealoģiskās tabulas, ilustrācijas ; 21 cm. - (Latvijas simtgades romāni ; 4).
     ISBN 9789934155000.

 

Kesa, Kīra.
     Prinča līgava : [romāns] / Kīra Kesa ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 287, [1] lpp. ; 21 cm.
     5. grāmata. Kronis.
     ISBN 9789934074264.

 

Kūlis, Ēriks.
     Piecas sievietes savos gadalaikos / Ēriks Kūlis ; Lijas Kalniņas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2018. - 215 lpp. : foto. - (Dzimtas romāns).
     ISBN 9789934202094.

 

Meijere, Merisa.
     Skārleta : [romāns] / Merisa Meijere ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 459, [1] lpp. ; 21 cm. - (Mēness hronikas ; 2. grāmata).
     ISBN 9789934068447.

 

Noihausa, Nele.
     Dzīvie un mirušie : [krimināromāns] / Nele Noihausa ; no vācu valodas tulkojis Juris Miesnieks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 492, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
     ISBN 9789934069871.

 

Olūts : literaturas almanahs : veļteits Latvijas symtgadei / redaktores Valentīna Unda, Bernateta Everse ; Stellas Elksnes vaku noformējums. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2018. - 327, [1] lpp. - Bibliogrāfija: 327.-[328.] lpp. - Uz vāka: Jura Gaigala gleznas 1. lpp. "Rudens veltes" (2002) ; 2. lpp. "Mežā" (2005), "Plūdi Rēzeknē" ; 3. lpp. "Staburags" (1966), "Rēzekne" (1966) ; 4. lpp. "Krasta iela Rēzeknē" (1966) no Latgales Kultūrvēstures muzeja krājuma.
     16 (23).
     ISBN 9789984293064.

 

Sendija, Klēra.
     Ļoti liela māja laukos : [romāns] / Klēra Sendija ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2018. - 440 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
     ISBN 9789984359045.

 

Velšs, Ērvins.
     Asmens mākslinieks : [romāns] / Ērvins Velšs ; no angļu valodas tulkojis Zigurds Skābardis ; redaktors Guntis Berelis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. - 222, [2] lpp. ; 21 cm. - Teksts latviešu valodā, nosaukums uz vāka arī angļu valodā.
     ISBN 9789934546549.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Акунин, Борис.
     "Левиафан" : роман / Борис Акунин ; иллюстрации Игоря Сакурова. - Москва : Захаров, 2017. - 237 c. : ил. - (Новый детелтивъ).
     ISBN 9785815914698.

 

Андреева, Наталья Вячеславовна.
     Любя, гасите свет : [роман] / Наталья Андреева. - Москва : АСТ ; Жанры, 2017. - 320 с. - (Бестселлеры Натальи Андреевой). (Актуальный детектив).
     ISBN 9785171012014.

 

Бассо, Адриенна.

     Время грешить : роман / Адриенна Бассо ; пер. с англ. Татьяны Осиной. - Москва : АСТ, 2017. - 318 с. ; 17 см. - (Мини-Шарм).
     ISBN 9785171041465.

 

Берсенева, Анна.
     Кристалл Авроры : роман / Анна Берсенева. - Москва : Эксмо, 2018. - 315, [1] с. - (Изящная словестность).
      ISBN 9785040927937.

 

Берсенева, Анна.
     Яблоки из чужого рая : роман / Анна Берсенева. - Москва : Э, 2018. - 444, [1] с : ил. ; 17 см.
     ISBN 9785040918324.

 

Боманн, Корина.
     Лебединая смерть : [триллер] / Корина Боманн ; перевод с немецкого В. В. Епифановой. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2018. - 380, [2] с. - (Young Adult Thriller).
     ISBN 9785699977857.

 

Боумен, Валери.
     Любовь срывает маски / Валери Боумен ; пер. с англ. Т. А. Осиной. - Москва : АСТ, 2017. - 319 с. - (мини Шарм).
     ISBN 9785170942626.

 

Брикер, Мария.
     Небо под зеленым абажуром : [роман] / Мария Брикер. - Москва : Э, 2018. - 346, [1] с. ; 17 см. - (Московский детектив).
     ISBN 9785040916535.

 

Валиуллин, Ринат Рифович.
     Состояние - Питер / Ринат Валиуллин. - Москва : АСТ ; Жанры, 2018. - 318, [1] с. : ил. - (Антология любви).
     ISBN 9785171000431.

 

Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна.
     Светлый лик, темный след / Татьяна Гармаш-Роффе. - Москва : Э, 2017. - 315 с. - (Детектив как искусство. Романы Т. Гармаш-Роффе).
     ISBN 9785040885701.

 

Деламир, Дженнифер.
     Ничего, кроме любви : [роман] / Дженнифер Деламир ; пер. с англ. Наталии Николаевны Аниськовой. - Москва : АСТ, 2018. - 319 с. - (мини Шарм).
     ISBN 9785171069650.

 

Дэр, Тесса.
     Исцеление любовью : роман / Тесса Дэр ; пер. с англ. У. В. Сапциной. - Москва : АСТ, 2017. - 350, [1] с. ; 17 см. - (Очарование).
     ISBN 9785170894574.

 

Крамер, Марина.
     Время злых чудес / Марина Крамер. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 314, [2] с. ; 21 см. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер).
     ISBN 9785040927234.

 

Крамер, Киран.
     Любовь и прочие неприятности : роман / Киран Крамер ; пер. с англ. М. Новиковой. - Москва : АСТ, 2018. - 382 с. ; 17 см. - (Очарование).
     ISBN 9785171011055.

 

Максимов, Андрей.
     Так любят люди : психофилософский роман / Андрей Максимов. - Москва : Э, 2018. - 255 с. : ил. ; 22 см.
     ISBN 9785040905591.

 

Матвеева, Анна Александровна.
     Есть! : роман / Анна Матвеева. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2018. - 470, [2] с. ; 21 см.
     ISBN 9785171032593.

 

Михалкова, Елена(Елена Ивановна).
     Пирог из горького миндаля : [роман] / Елена Михалкова. - Москва : АСТ ; Жанры, 2018. - 384 с. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).
     ISBN 9785170974566.

 

Пратчетт, Терри.
     Изумительный Морис и его ученые грызуны : [роман] / Терри Пратчетт ; перевод с английского С. Лихачевой. - Москва : Э, 2018. - 348, [2] с. ; 20 см. - (Терри Пратчетт).
     ISBN 9785040918911.

 

Рождественская, Екатерина Робертовна.
     Девочка с Патриарших : психологический роман / Екатерина Рождественская. - Москва : Э, 2018. - 253 с. : ил. ; 22 см.
     ISBN 9785040930821.

 

Свечин, Николай.
     Банда Кольки-куна : Происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей / Николай Свечин ; ил. Екатерины Асадчевой. - Москва : Э, 2017. - 412, [3] с. : ил. - (Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского).
     ISBN 9785040898152.

 

Соболева, Лариса Павловна.
     Желтые розы для актрисы : [роман] / Лариса Соболева. - Москва : АСТ ; Жанры, 2018. - 383 с. - (Детектив по новым правилам).
     ISBN 9785171079659.

 

Стил, Даниэла.
     Поцелуй : [роман] / Даниэла Стил ; пер. с англ. С. Б. Певчева. - Москва : Э, 2018. - 412 с. ; 17 см. - (Великолепная Даниэла Стил).
     ISBN 9785040923922.

 

Тайлер, Энн.
     Удочеряя Америку : [роман] / Энн Тайлер ; пер. с англ. Л. Сумм. - Москва : Фантом Пресс, 2018. - 350, [1] с. ; 21 см. - Лауреат Пулитцеровской премии.
     ISBN 9785864717592.

 

Устинова, Татьяна Витальевна.
     Призрак Канта : [роман] / Татьяна Устинова. - Москва : Э, 2018. - 316 с. - (Первая среди лучших).
     ISBN 9785040916245.

 

Шувалов, Александр.
     Некто : [роман] / Александр Шувалов. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 282, [5] с. - (Агент ГРУ. Триллер, написанный военным разведчиком). (Военная разведка ГРУ).
     ISBN 9785040906468.


Līdzīgi raksti

Grāmatu apskati

Jaunieguvumu saraksti

Virtuālās jaunieguvumu izstādes

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Broks, Jānis.

    Ieskats latviešu katolisko rakstu vēsturē / Jānis Broks. Katoļu Baznīcas skolas Latvijā (Livonijā) / Jānis Cakuls. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 190, [1] lpp.

        ISBN 9789984293059.

 

Elrods, Hels. 
    Brīnumu rīts : ne pārāk acīmredzamais noslēpums, kas garantē tavas dzīves pārveidošanu pirms pulksten 8 no rīta / Hels Elrods ; no angļu valodas tulkojusi Vineta Laudurga ; mākslinieks Uldis Baltutis. - Rīga : Avots, [2018]. - 229, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģin. nos.: The Miracle Morning: the not-so-obvious secret guaranteed to transform your life before 8 AM. - Ziņas par autoru: 227.-228. lpp.
        ISBN 9789934534683.

 

Forands, Ilgvars. 
    Menedžmenta mazā enciklopēdija / Ilgvars Forands ; redaktore Inta Ceļdoma. - [Rīga] : Latvijas Izglītības fonds, 2018. - 488 lpp. : portreti, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Ziņas par autoru: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934841330.

 

Hoka, Alteja S. 
    Atveseļošanās DNS līmenī : progresīvas apziņas metodes ģenētiskā likteņa mainīšanai / Alteja S. Hoka ; no angļu valodas tulkojusi Velga Vīgante ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2018. - 199, [1] lpp. - Oriģin. nos.: Quantum DNA Healing.
        ISBN 9789934576010.

 

Kadišs, Ainārs. 
    Vitimas upes noslēpumi : sibīrijas piezīmes / Ainārs Kadišs. - Rīga : Jumava, 2018. - 365 lpp.
        ISBN 9789934202018.

 

Kalme, Vilma. 
    Vingrošana pēc 60 / Vilma Kalme ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 114, [5] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 114. lpp. - Ziņas par autori: [115.] lpp.
        ISBN 9789934074134.

 

Krystaceļš. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2018. - 44, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789984293042.

 

Latvijas armijas komandieri / Ilmārs Baikovs u.c. ; mākslinieks Valdis Villerušs ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2018. - 212, [2] lpp. - (Latvijai 100).
        ISBN 9789934202100.

 

Resnis, Imants. 
    Kas ir latvieši : pašskats / Imants Resnis ; literārā redaktore Gundega Blumberga ; ilustrāciju autors Romans Vitkovskis. - [Rīga] : Upe tuviem un tāliem, 2018. - 87, [1] lpp. : 5 lpp. ilustrācijas.
        ISBN 9789934832055.

 

Zuili, Robērs. 
    Kā izprast mūsu bērnu emocijas : vecumā no 0-10 gadiem / Robērs Zuili ; no franču alodas tulkojusi Inga Mackēviča ; atbildīgā redaktore Marija Leščinska ; literārā redaktore Ilze Fogele. - [Rīga] : Jumava, 2018. - 167 lpp. - Oriģin. nos.: Comprendre les emotions de nos enfants.
        ISBN 9789934572111.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Anhems, Stefans. 
    Izsvītrotie : [romāns] / Stefans Anhems ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Lešinska ; redaktore Astra Feldmane ; dizains Māris Garjānis. - Rīga : Mansards, 2018. - 534, [1] lpp. - (Mansards detektīvi).Oriģ. nos. Offer utan ansikte. - "Izsvītrotie" ir Stefana Anhema pirmais romāns sērijā par kriminālizmeklētāju Fabianu Risku.
        ISBN 9789934122002.

 

Berelis, Guntis. 
    Es nekad nerunāju muļķības / Guntis Berelis ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. - 159, [1] lpp. ; 22 cm. - Vāka noformējumā izmantoti fragmenti no Jacques Louis David (1748-1825) gleznas "Napoléon Bonaparte", 1812.

        ISBN 9789934546532.

 

Horsts, Džorns Ljērs. 
    Ziemā slēgts / Džorns Ljērs Horsts ; no angļu valodas tulkojusi Rūta Vilīte ; vāka grafiskais noformējums Tatjana Zubareva ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2018. - 256 lpp. - (Skandināvu detektīvs). - Orģin. nos.: Closed for Winter.
        ISBN 9789934202049.

 

Klīvlenda, Kārena. 
    Mans mīļākais ienaidnieks / Kārena Klīvlenda ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2018. - 378 lpp. ; 21 cm. - (New York Times Bestsellers). - Oriģin. nos.: Need to know.
        ISBN 9789984359052.

 

Liberte, Maija. 
    Kaimiņiene : [romāns] / Maija Liberte. - [Rīga] : Sava grāmata, 2018. - 298, [3] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934552762.

 

Ņemecs, Jans. 
    Gaismas vēsture : romāns par fotogrāfu Františeku Drtikolu / Jans Ņemecs ; no čehu valodas tulkojis Jānis Krastiņš. - Ķekava : Lasītava, 2018. - 438, [2] lpp. ; 22 cm. - (las.ām). - Oriģin. nos.: Dějiny světla.
        ISBN 9789934872815.

 

Robertsa, Nora. 
    Noķer mani, ja vari / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2018. - 511 lpp. ; 21 cm. - (New York Times Bestsellers). - Oriģ. nos.: Shelter in Place.
        ISBN 9789984359021.

 

Stendāls. 
    Feders : (naudīgais vīrs) / Stendāls ; no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika. - [Rīga] : Daugava, 2018. - 192 lpp. - (XIX gadsimta klasiķi). - Oriģin. nos.: Feder ou le mari d'argent.
        ISBN 9789984411170.

 

Timms, Uve. 
    Putnu vērotājs : [romāns] / Uve Timms ; no vācu valodas tulkojusi Brigita Kabuce. - Rīga : Jumava, 2018. - 289 lpp. - Oriģin. nos.: Vogelweide.
        ISBN 9789934202063.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Веденская, Татьяна (Татьяна Евгеньевна). 
    О рыцарях и лжецах : роман / Татьяна Веденская. - Москва : Эксмо, 2018. - 281, [2] c. - (Жизнь прекрасна. Позитивная проза Татьяны Веденской). - На обложке: Возвращает к счастливой жизни быстрее, чем сеанс психотерапевта.
        ISBN 9785040924325.

 

Воронова, Мария Владимировна. 
    Сестра милосердия : роман / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2018. - 441, [2] с. ; 20 см. - (Большая любовь. Романы Марии Вороновой).
        ISBN 9785040909384.

 

Джеймс, Питер. 
    Атомный ангел : [роман] / Питер Джеймс ; перевод с английского Н. Холмогоровой. - Москва : ГрандМастер ; Эксмо, 2018. - 316, [2] с. ; 22 см. - (Убийственно крутой детектив). - Ориг. назв.: Atom Bomb Angel.
        ISBN 9785040921553.

 

Кинг, Стивен. 
    Талисман : [роман] / Стивен Кинг, Питер Страуб ; перевод с английского В. Вебера. - Москва : АСТ, 2014. - 891, [4] с. - (Тёмная башня).
        ISBN 9785170817474.

 

Линк, Шарлотта. 
    Незнакомец : [роман] / Шарлотта Линк ; перевод с немецкого Ирмы Франк. - Москва : Эксмо, 2017. - 444, [2] с. ; 20 см. - (Прекрасное лицо немецкого детектива).
        ISBN 9785040890804.

 

Макмахон, Дженнифер. 
    Огненная дева : [роман] / Дженнифер Макмахон ; перевод с английского К. Савельева. - Москва : Эксмо, 2018. - 378, [1] с. - (Саспенс нового поколения). (New York Times Bestselling Author).
        ISBN 9785040911035.

 

Метлицкая, Мария. 
    Самые родные, самые близкие : [сборник] / Мария Метлицкая. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 377, [2] с. : ил. - (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой).
        ISBN 9785040924455.

 

Мотт де ла, Андерс. 
    Обман [Bubble] / Андерс де ла Мотт ; перевод со шведского П. А. Лисовской. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 413, [1] с. - (Misterium).
        ISBN 9785699744480.

 

Рой, Олег (Олег Юрьевич). 
    Тайный шифр художника : роман / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2017. - 345, [2] c. - (Остросюжетный роман Олега Роя).
        ISBN 9785040924622.

 

Степанова, Татьяна Юрьевна. 
    Созвездие Хаоса : [роман] / Татьяна Степанова. - Москва : Эксмо, 2018. - 347 с. - (По следам громких дел).
        ISBN 9785040901302.

 

Терри, Тери. 
    Разрушенная / Тери Терри ; перевод с английского С. Самуйлова. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2018. - 445, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Young adult. Стиратели судеб). - 3 книга трилогии.
        ISBN 9785040886265.

 

Терри, Тери.

    Расколотая / Тери Терри ; перевод с английского С. Самуйлова. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2018. - 444, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Young adult. Стиратели судеб). - 2 книга трилогии.

        ISBN 9785699992119.

 

Терри, Тери. 
    Стёртая / Тери Терри ; перевод с английского С. Самуйлова. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2018. - 445, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Young adult. Стиратели судеб). - 1 книга трилогии.
        ISBN 9785699984763.

 

Тилье, Франк. 
    Фантомная память : [роман] / Франк Тилье ; перевод с французского Марии Брусовани. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 380, [1] с. : ил. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. назв.: La Memoire Fantome. - Книга издана в суперобложке.
        ISBN 9785389141889.

 

Филатов, Никита. 
    Легионеры : [роман] / Никита Филатов. - Москва : Вече, 2018. - 285, [2] с. - (Миссия выполнима).
        ISBN 9785444466834.

 

Форман, Гейл. 
    Куда она ушла : [роман] / Гейл Форман ; перевод с английского Ю. Федоровой. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 281, [2] c. - (Мировой бестселлер). - Ориг. назв.: Where She Went.
        ISBN 9785699767045.


Līdzīgi raksti