Mārtiņi,Mārtiņi!
Ziemai vaļā vārtiņi.
Rudentiņis projām iet,
Nu tik ziemu sagaidiet!

(J.Osmanis)

 

 

 

 

 

 

Mārtiņdiena ir latviešu tautas gadskārtu svētki, kas iezīmē rudens beigas un ziemas sākšanos. Lauku darbi padarīti un mēs visi varam priecāties par ražu ko esam sarūpējuši ziemai. Arī Rēzeknes pilsētas 2.bibliotēka 8.novembrī, kopā ar PII ‘’PASAKA’’ audzinātājām un bērniem lustīgi nosvinēja Mārtiņdienu.  Bērni piedalījās atrakcijās, skaitīja dzejoļus un ticējumus.  Pasākums bija jautrs un interesants mums visiem .Noslēgumā visi kopīgi piedalījāmies jautrās rotaļās kopā ar vilku. Bibliotēka ieguva jaunus lasītājus ,kā arī bibliotēkas telpās var apskatīt bērnu radošo izstādi –Mārtiņdienas simbols – gailis.

 

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Adrenalīns, satraukums, pārsteigumi, azarts – tas viss bija sajūtams 13. septembrī Rēzeknes 2. bibliotēkā notikušajā pasākumā „Vasaras piedzīvojums”, kurā piedalījās 5. vidusskolas 3. a klases skolēni un skolotāja Rūta Dortāne.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     23. aprīlī Bibliotēku nedēļas ietvaros Rēzeknes 2. bibliotēkā pulcējās pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaka” sagatavošanas grupiņas bērni un skolotājas Anita Mortuzāne un Solvita Sērmā, lai piedalītos pasākumā „Mini, mini mīkliņu”.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Katrs no mums Imantu Ziedoni ir iepazinis citādāk. Viens caur dzeju, cits – caur epifānijām un esejām vai publicistisko prozu. 30. maijā Rēzeknes 2. bibliotēkā otrklasnieki kopā ar skolotāju Rūtu Dortāni Ziedoni iepazina caur krāsainajām un blēņu pasakām.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Valentīndienas jeb mīlestības svētku priekšvakarā, 13. februārī, Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaka” ar Izabellas Abedi grāmatas „Alberta meklē mīlestību” lasījumu ciemojās Rēzeknes 2. bibliotēkas vecākā bibliotekāre Zenta Ruskule, lai kopā ar sagatavošanas grupiņas bērniem meklētu Albertas mīlestību.