Krēslas stunda bibliotēkā
Krēslas stunda Rēzeknes 2.bibliotēkā 

     Arī Rēzeknes 2. bibliotēka Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros rīkoja pasākumu, tas notika 12. novembrī, kad, izslēdzot dienas apgaismojumu un iededzinot sveču liesmiņas, sanākušie lasīja fragmentu no Knuta Hamsuna romāna „Ceļinieks klusi koklē”.

    
     Krēslas stundas lasījumu ideja ir dzimusi 1995. gada augustā, kad ziemeļvalstu bibliotēku jaundibinātā biedrība aicināja savus biedrus uz ideju semināru Kopenhāgenā. Tur tika nolemts atdzīvināt priekšā lasīšanas paražu, kas labi bija pazīstama ne vien 19. gadsimta zviedriem un dāņiem, bet arī latviešiem. Par to varam pārliecināties, ielūkojoties J. Jaunsudrabiņa vai A. Brigaderes daiļradē, tajā sastopam skala gaismā vakarējošu saimi, kuru līdztekus rudens vakaru iekšdarbiem pulcināja arī grāmata.

 

     Ja nepiedalījāties pasākumā, bet jums interesē Knuta Hamsuna daiļrade, varat doties uz bibliotēku, lai aplūkotu rakstniekam veltītu izstādi. Vēl joprojām ir apskatāma arī izstāde „Zviedru un norvēģu literatūra – latviski”.