Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Trešo gadu pēc kārtas tiek īstenots projekts „Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām”.

 

     Projekta mērķis ir atbalstīt grāmatniecības nozari un pastarpināti grāmatu autorus, tulkotājus un ilustratorus, kvalitatīvi papildināt Latvijas publisko bibliotēku krājumus ar kvalitatīviem pēdējo gadu izdevumiem un nodrošināt tiem plašāku Latvijas iedzīvotāju pieejamību.

 

     Programma „Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un realizēta programma, ko finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

 

     Saskaņā ar programmas nolikumu šogad programma tiek īstenota divas reizes gadā. Līdz 2022. gada 25. martam izdevēji iesniedza no 2021. gada augusta līdz 2022. gada februārim izdoto grāmatu sarakstus. Savukārt līdz 25. augustam tiks iesniegti no 2022. gada marta līdz augustam izdoto grāmatu saraksti.

 

     Programmas līdzekļi tika un tiks izlietoti izdevēju pieteikto un ekspertu izvērtēto latviešu oriģinālliteratūras darbu, nozīmīgas nozaru literatūras, augstvērtīgu, kultūrvēsturiski nozīmīgu daiļliteratūras un nozaru literatūras tulkojumu, tostarp starptautiska līmeņa literatūras balvas ieguvušu vai nominētu izdevumu iepirkšanai.

 

     Turpinājumā Rēzeknes Centrālās bibliotēkas programmas pirmā posma ietvaros izvēlēto un  iegūto grāmatu apskats.

 

     Grāmata „Ko domā mans pusaudzis?” ir praktiskā bērnu psiholoģija mūsdienīgiem vecākiem. Attīstoties pusaudža smadzenēm, uzbango hormoni un pastiprinās neatkarības tieksmes, radot perfektu vidi vētrainiem ģimenes konfliktiem. Tikt galā ar vecāku pienākumiem kļūst arvien sarežģītāk. Šajā padomu grāmatā par pusaudžu audzināšanu autore Tanita Kerija, izmantojot jaunākos zinātnes pētījumus par šo attīstības posmu, izskaidro pusaudžu uzvedību un sniedz ieteikumus, kā dažādās situācijās vecākiem vislabāk rīkoties.

 

     Izglītības vadības maģistra un vairāku grāmatu autora Indara Kraģa grāmatā „Oratora meistarība” apkopotas lietderīgas atziņas, kas noderēs pilnveidojoties un kļūstot par aizvien kompetentāku publisko runātāju. Paustā informācija pārbaudīta gan praksē, gan zinātniski un balstīta uz izcilāko publisko runātāju pieredzi. Apgūstot šajā grāmatā mācītās tehnikas, spēsiet veidot rezultatīvas un veiksmīgas publiskās attiecības.

 

     Izdevumā „Ievads runas un rakstu kultūrā” apkopota būtiskākā teorētiskā informācija par aktuāliem latviešu runas un rakstu kultūras jautājumiem, ievietoti vingrinājumi, pašpārbaudes un patstāvīgie darbi valodas kompetences izkopšanai. Studiju materiāli paredzēti topošajiem skolotājiem, lai varētu kvalitatīvi īstenot mācību saturu atbilstoši projektā „Skola 2030” izstrādāto standartu prasībām. Izstrādātais mācību līdzeklis noderēs gan tiem studentiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu, gan latviešu valodas izlokšņu runātājiem, lai attīstītu, pilnveidotu un nostiprinātu savu latviešu valodas prasmi. Grāmatas autores Dace Markus un Anna Vulāne ir Latvijas Universitātes un Liepājas Universitātes docētājas.

 

     Jaunā mācību palīglīdzekļa „Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā” galvenais mērķis ir sniegt iespējami vispusīgu un objektīvu skaidrojumu par cilvēktiesībām – to jēdzienu, būtību, atsevišķu cilvēktiesību saturu un robežām, kā arī aizsardzības mehānismiem gan starptautisko, gan nacionālo tiesību ietvarā.

 

     Grāmatu veido trīs daļas un astoņas sadaļas. Pirmajā daļā sniegts ieskats cilvēktiesību idejas attīstībā, sākot no antīkiem laikiem līdz pat mūsdienām. Otrajā daļā cilvēktiesības aplūkotas kā starptautisko tiesību nozare. Atsevišķa nodaļa atvēlēta cilvēktiesību īstenošanas un aizsardzības jautājumiem Eiropas Savienībā. Trešā daļa ir veltīta cilvēktiesību jautājumam Latvijā, aptverot vēsturiskus, sociālus, politiskus un juridiskus aspektus un parādot ar to saistītus problēmjautājumus. Grāmatas autori ir: Anhelita Kamenska, Mārtiņš Mits, Alla Spale, Ineta Tāre un Ineta Ziemele.

 

     Ulda Krastiņa un Valentijas Liholajas grāmatā „Krimināllikuma komentāri: otrā daļa” komentēta Krimināllikuma IX–XVII nodaļa, tas ir, 71.–174.pants. Kopš iepriekšējā izdevuma nākšanas klajā šajās Krimināllikuma nodaļās notikušas vairākas izmaiņas. Krimināllikums arī papildināts arī ar jaunu IX-1 nodaļu, kas skar ar terorismu saistītos noziegumus. Nākusi klāt arī jauna tiesu prakse, judikatūra, teorētiskās nostādnes. Tas viss noteicis nepieciešamību autoriem būtiski papildināt savus iepriekšējos Krimināllikuma komentārus. Līdzās aplūkotajiem jauninājumiem Latvijas krimināltiesību teorijā un praksē autori komentāros izmantojuši un analizējuši arī starptautiskos tiesību aktus.

 

     Daiļliteratūras krājumu papildina Maijas Krekles biogrāfisks romāns „Atraitnes dēls. Plūdoņa jūtas un dziņas”, kurā no jauna atklātas latviešu romantisma dzejas dižgara Viļa Plūdoņa dzīves maz zināmas jaunības laika lappuses, kurās, izrādās, lielu lomu spēlējušas viņa dzīves sievietes. Kā atzīst rakstniece – Viļa Plūdoņa stāsts viņas dzīvē ienācis negaidīti, kad pirms vairāk nekā desmit gadiem autores rokās nokļuvusi Plūdoņa sarakste ar sievieti, Liezēres pagasta saimnieci Annu Melbārdi. “Mani uzrunāja nevis Plūdons, bet šis stāsts. Nevarēju to neuzrakstīt”.

 

     Franču rakstnieka Mišela Velbeka „Serotonīns” ir sarkastisks, biedējošs, jautrs, neķītrs, aizvainojošs un politnekorekts romāns par norietu, ko piedzīvo Eiropa, Rietumu civilizācija un cilvēce kopumā. Pēc sakāves profesionālajā un mīlas jomā novecojošais hedonists un lauksaimniecības eksperts Florāns Klods Labrusts secina, ka “mirst no skumjām”. Attiecības ar pašreizējo draudzeni ir strupceļā, karjera tāpat, ikdienu grūti iztēloties bez regulāras medikamentu devas. Smokot no vientulības, patērnieciskuma, hedonisma un pilsētas nomocīts, Labrusts nolemj atgriezties Normandijā, kur reiz reklamējis vietējos sierus, iemīlējies un pat – kā tagad šķiet – bijis laimīgs. Taču turienes zemkopji tāpat kā viņš ilgojas pēc neiespējamā – vienkāršāku un humānāku laiku atgriešanās, un daži gatavi par to cīnīties vārda tiešā nozīmē.

 

Laipni gaidām bibliotēkā!