{source}
<script type="text/javascript">

function DraugiemSay( title, url, titlePrefix ){
 window.open(
  'http://www.draugiem.lv/say/ext/add.php?title=' + encodeURIComponent( title ) +
  '&link=' + encodeURIComponent( url ) +
  ( titlePrefix ? '&titlePrefix=' + encodeURIComponent( titlePrefix ) : '' ),
  '',
  'location=1,status=1,scrollbars=0,resizable=0,width=530,height=400'
 );
 return false;
}
</script>

<a href="#" mce_href="#" onclick="DraugiemSay('Jaunās grāmatas lasītavā. Decembris',
'http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=497:jaunas-gramatas-lasitava-decembris&catid=167:gramatu-apskati&Itemid=104', 'Rezeknesbiblioteka.lv');">
<img src="../images/dr.gif" mce_src="../images/dr.gif" border="0" /><font color="#666666" size="2"><u>Pasaki draugiem</u></font></a>

{/source}

jaunas gramatas
Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv 

     No 1. decembra Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītava apmeklētājiem piedāvā 10 jaunas grāmatas. Turpinājumā nedaudz vairāk par katru no tām. 

 
E. Parute „Stila un modes enciklopēdija”

Grāmatā sniegts detalizēts vēsturisko modes stilu attīstības pārskats no senās Ēģiptes līdz jūgendstila modes laikmetam. Katra vēsturiskā modes stila apskatā lasītājs atradīs informāciju par laikmeta mākslas īpatnībām, ideāltipiem, modes krāsām, audumiem un ornamentikas tendencēm. Šī būs noderīga rokasgrāmata mākslas skolu audzēkņiem un studentiem, modes māksliniekiem, dizaineriem, stilistiem un citu radošo profesiju pārstāvjiem.  

 
J. Torgāns „Mūzikas terminu vārdenīte”

Šis izdevums sniedz minimālas ziņas par skaņumākslā visplašāk lietoto apzīmējumu jēgu un domāta plašam lietotāju lokam: koncertu apmeklētājiem, mūzikas skolu audzēkņiem un viņu vecākiem, koru dziedātājiem, koncertorganizācijām, CD izdevējiem, preses lasītājiem, studentiem… Izdevumā iekļauti arī citvalodu mūsdienu personvārdu latviskojumi un citi praktiski pielikumi.  

 

„Ideju banka”

Tā ir rokasgrāmata skolotājiem, kas ir iecerēta kā palīgs jaunajiem un jau pieredzējušiem skolotājiem. Šī rokasgrāmata mēģina atbildēt uz jautājumu KĀ? (mācīt, mācīties un pārbaudīt). Krājumā ietvertie metodiskie paņēmieni palīdzēs skolēniem atklāt jauno, aktualizēt savu varēšanu, mācību procesu padarīs mūsdienu skolēnam interesantāku, aizraujošāku, veicinās mācību motivāciju, katra skolēna līdzatbildību, mazāk aktīvu skolēnu iesaistīšanos stundas darbā. 

 

I. Leibus „Pirmie soļi komercdarbībā”

Šī grāmata noderēs, lai izvērtētu, kāda uzņēmējdarbības forma topošā komersanta idejas realizācijai būs vispiemērotākā, un lai saprastu, ar kādiem spēles noteikumiem jārēķinās, ja izvēlaties veidot SIA (sabiedrība ar ierobežotu atbildību) vai IK (individuālais komersants). 

 

K. Ketners, S. Titova „Nodokļu politika Eiropas Savienības vidē” 

Grāmatā iztirzāti nodokļu kā obligāto maksājumu vēsturiskās evolūcijas jautājumi, sniegts ieskats nodokļu teorijās, valsts fiskālās un nodokļu politikas veidošanas tendencēs, kā arī analizēti atsevišķie nodokļu veidi un to regulējums Latvijā un Eiropas Savienībā. 

 

A. Bankavs, I. Jansone „Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas”  

Šī grāmata ir pirmā šāda veda speciālā tipa enciklopēdija Latvijā, kurā iekļauta informācija par galvenajiem notikumiem valodniecībā no pašiem pirmsākumiem līdz 2009. gada beigām, kā arī 582 valodnieku īsbiogrāfijas. Enciklopēdija sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā sniegti dati par valodniecības attīstību Latvijā. Otrā daļa ir veltīta personālijām – filologiem, teologiem, pedagogiem, literātiem. 

 

A. Blinkena „Latviešu interpunkcija” 

Grāmata ietver gan latviešu interpunkcijas vēstures apskatu, gan tās teorētisko pamatojumu. Vairāk uzmanības pievērsts rakstītāja kompetencei izvērtēt ne vien gramatiskās konstrukcijas, bet arī emocionālās un stilistiskās nianses un attiecīgi izvēlēties pieturzīmes to atspoguļošanai rakstos. Grāmatas lietotāju ērtībai mēģināts materiālam piešķirt vizuālu uzskatāmību. 

 

S. Urževica „Rokasgrāmata latviešu valodā” 

Šī grāmata sniedz atbildes uz jautājumiem, kāda ir valodas būtība, kā izveidojies alfabēts un rakstība, ar ko atšķiras valodas stili, kā jāraksta eseja u. c. Izdevumā ir daudzpusīga informācija par galvenajām valodniecības nozarēm. Teoriju palīdz izprast piemēri un paraugi. 

 

J. Rozenbergs, I. Briģis „Padomju Civilprocesuālās tiesības”

Šis ir atkārtots grāmatas izdevums (pirmais nāca klajā 1978. gadā, bet grāmata vēl joprojām saglabājusi savu praktisko nozīmi). Izdevums var noderēt par pamatu vairākām zinātniskām diskusijām par civilprocesa aktuālām problēmām. 

 
О. Ларина „Встречаем Новыи год и Рождество”

Viss par jaunā gada sagaidīšanu, egles rotāšanu ēst gatavošanu; kosmetologa un psihologa padomi.  

 
 
 
Līdzīgi raksti