{source}
<script type="text/javascript">

function DraugiemSay( title, url, titlePrefix ){
 window.open(
  'http://www.draugiem.lv/say/ext/add.php?title=' + encodeURIComponent( title ) +
  '&link=' + encodeURIComponent( url ) +
  ( titlePrefix ? '&titlePrefix=' + encodeURIComponent( titlePrefix ) : '' ),
  '',
  'location=1,status=1,scrollbars=0,resizable=0,width=530,height=400'
 );
 return false;
}
</script>

<a href="#" mce_href="#" onclick="DraugiemSay('Kas jauns mediķu bibliotēkā',
'http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=500:kas-jauns-mediku-biblioteka&catid=167:gramatu-apskati&Itemid=104', 'Rezeknesbiblioteka.lv');">
<img src="../images/dr.gif" mce_src="../images/dr.gif" border="0" /><font color="#666666" size="2"><u>Pasaki draugiem</u></font></a>

{/source}

Foto no: www.praktisch-heilen.de 

     Specializētajā grāmatu izsniegšanas punktā (SGIP), kurš atrodas Rēzeknes veselības aprūpes centra telpās, pieejami vairāki noderīgi jaunieguvumi. Turpinājumā mazliet vairāk par dažām no jaunajām grāmatām. 

 
 

E. Ozola, M. Veide „Dziedinošās terapijas” 

Izlasot šo grāmatu var uzzināt, kā veicināt atveseļošanos ar pasakām, mūziku, kustībām, lūgšanām un meditāciju. Par pamatu ņemtas gan tūkstošiem gadus senas, dažkārt aizmirstas mūsu priekšteču izmantotās patiesības, gan paši jaunākie, pēdējos gados veikto zinātniski eksperimentālo pētījumu rezultāti. Tā ir ārstniecība, pēc kuras nav jāstāv rindā poliklīnikā. Grāmatā samērā īsi un plašākam lasītāju lokam saprotami aprakstīta šo terapijas veidu izcelšanās, attīstība un zinātniskais vērtējums. Ikviens var izvēlēties sev piemērotākos vingrinājumus, ievērojama daļa no tiem latviešu valodā izskaidrota pirmoreiz. Grāmata ir paredzēta ikvienam, kas nav kļuvis pret sevi vienaldzīgs. 

 
 
J. Bērziņš „Nervu sistēmas slimību diagnostika. Kļūdas un risinājumi”

Grāmata par aktuāliem neiroloģisko slimību diagnostikas un terapijas jautājumiem, kurā detalizēti aprakstītas tās slimības, kas sekmīgi diagnosticētas un ārstētas, izmantojot mūsdienu attēldiagnostikas sasniegumus. Autors īpašu uzmanību pievērsis slimībām, kas noris ar nespecifiskiem vai viegliem neiroloģiskiem simptomiem, kuru nepilnīga vai nepareiza interpretācija ir iemesls diagnostikas un ārstēšanas kļūdām. Otra liela nervu slimību grupa, kuru diagnostiku un ārstēšanu autors aprakstījis šajā darbā, ir reti sastopamas nervu sistēmas slimības. J. Bērziņš ilgi strādājis P. Stradiņa slimnīcas Neiroloģijas klīnikā. Darbā apkopota šās klīnikas neirologu darba pieredze neiroloģisko slimību diagnostikā un ārstēšanā.  

 
 
„Praktiskā alergoloģija”

Šai grāmatai savu artavu devuši 20 mediķi, tajā pirmo reizi detalizēti apkopoti dati par alerģiju izraisošo augu ziedēšanu. Plašāk aplūkotas tās slimības, ar ko praksē nākas saskarties visbiežāk, – astma, alerģiskais rinīts, nātrene, angioedēma, medikamentu izraisītās hipersensitīvās reakcijas u. c. Katrs temats beidzas ar literatūras sarakstu, kas dod iespēju konkrēto jautājumu studēt sīkāk. Šis izdevums ir kā padziļināta rokasgrāmata dažādu medicīnas nozaru speciālistiem: alergologiem, ģimenes ārstiem, dermatologiem, pulmonologiem, otolaringologiem, internistiem u. c.  

 

     Gada laikā SGIP krājumu papildinājušo grāmatu sarakstu var apskatīt šeit. 

     Visus interesentus aicinām apmeklēt grāmatu izsniegšanas punktu katru pirmdienu un ceturtdienu no plkst. 10:00 līdz 15:00.