{source}
<script type="text/javascript">

function DraugiemSay( title, url, titlePrefix ){
 window.open(
  'http://www.draugiem.lv/say/ext/add.php?title=' + encodeURIComponent( title ) +
  '&link=' + encodeURIComponent( url ) +
  ( titlePrefix ? '&titlePrefix=' + encodeURIComponent( titlePrefix ) : '' ),
  '',
  'location=1,status=1,scrollbars=0,resizable=0,width=530,height=400'
 );
 return false;
}
</script>

<a href="#" mce_href="#" onclick="DraugiemSay('Jaunās grāmatas lasītavā. Janvāris',
'http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=521:jaunas-gramatas-lasitava-janvaris&catid=167:gramatu-apskati&Itemid=104', 'Rezeknesbiblioteka.lv');">
<img src="../images/dr.gif" mce_src="../images/dr.gif" border="0" /><font color="#666666" size="2"><u>Pasaki draugiem</u></font></a>

{/source}

Foto: Horia Varlan, licence  

      No 2011. gada 4. janvāra Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavas krājums papildināts ar 7 jaunām grāmatām, šobrīd tās var aplūkot izstādē. Turpinājumā īss jaunieguvumu apskats. 

 
R. Darbiņa „Stress un hronisks nogurums”

Grāmata iepazīstina ar stresa pazīmēm, ietekmi uz organismu un to, kā sev mērķtiecīgi palīdzēt, izpildot dažādus elpošanas, jogas un pašiedvesmas vingrinājumus, kā arī iemācīties atslābināties un nomierināties, baudot dabas dāvāto augu un ēterisko eļļu ārstniecisko iedarbību. Aplūkots arī hroniska noguruma sindroms, iztirzāti tā cēloņi un sniegti padomi, kā to ārstēt.  

 

Laima Braše „Ģimenes loma skolēnu socializācijā”

Grāmatas teorētiskajā daļā aplūkota pieaugušo izglītības un audzināšanas procesa saistība un ģimenes loma skolēna socializācijā. Praktiskajā daļā lasītāji var iepazīties ar konkrētiem materiāliem, kas tapuši Rankas pamatskolā. Pielikumā dotas metodiskās izstrādnes, kuras jebkura skola var piemērot saviem apstākļiem un izmantot ikdienas darbā.

Izdevums ieteicams izglītības iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem, novadu izglītības pārvalžu speciālistiem, audzināšanas darba metodiķiem, novadu sociālā dienesta darbiniekiem, izglītības iestāžu padomes locekļiem, vecāku padomei, kā arī pedagoģisko augstskolu studentiem, maģistrantiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.  

 

Diāna Karaša „Latviešu sadzīves tradīcijas un godi” 

Godi un tradīcijas ir tautas kultūras sastāvdaļa, kas nodrošina tai nepazušanu citās tautās, jo dzīvotspējīgas ir tikai tās tautas, kas ciena un godā savu senču tikumus un paražas, viņu dzīvesgudrību un atziņas. Šajā grāmatā aprakstītās gadskārtu ieražas un godi kaut nedaudz palīdzēs latvisko svētku atdzimšanā. 

 

„Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā” 

Šajā grāmatā tiek piedāvātas konkrētas metodes un tehnikas, kas ir orientētas uz to, lai attīstītu cilvēka radošo potenciālu un resursus, veicinātu labklājību, kā arī sekmētu socializācijas procesu. Izdevumā ietvertajos uzdevumos tiek izmantota gan vizuālā māksla, gan dziesma, deja, aktieriskais tēlojums un multimodāla pieeja.

Grāmata būs noderīga klašu audzinātājiem, ārpusklašu darba organizatoriem, sociālajiem pedagogiem, kā arī tiem, kas strādā interešu izglītības jomā.  

 

„Pētījumi mākslu terapijā” 

Rakstu krājums aktualizē pētniecisko pieeju daudzveidību mākslu terapijā (četrās specializācijās – vizuāli plastiskajā mākslas terapijā, deju un kustību terapijā, mūzikas terapijā, drāmas terapijā). Mākslu terapija Latvijā ir salīdzinoši jauna, bet pasaulē jau pazīstama veselības aprūpes joma, tāpēc grāmata ir tapusi, sadarbojoties gan ar pasaules vadošajiem mākslas terapeitiem, gan ar jaunajiem Latvijas speciālistiem.

Izdevums adresēts veselības, sociālās aprūpes un izglītības jomas studentiem un profesionāļiem. 

 

„Rotaslietas”

Šī grāmata būs lielisks padomdevējs gan tiem, kas vēlas vēl tikai apgūt rotaslietu izgatavošanas prasmi, gan tiem, kuri to jau apguvuši un grib izmēģināt jaunas interesantas tehnikas. Grāmata ir bagātīgi ilustrēta un sniedz iespēju iemācīties gandrīz 20 rotu pagatavošanas veidus. 

 

„Daba un vēsture 2011”

„Dabas un vēstures kalendārs” laists klajā jau 50. reizi. Šoreiz tajā liela vērība pievērsta savas zemes tradicionālās kultūras izzinātājiem. Rakstu autori turpina iepazīstināt lasītājus ar mūsu zemi un tās vēsturi, kā arī novērtēt tās skaistumu. Pielikumā astronomiskie dati un sējas kalendārs 2011. gadam. 

 

 
 
Līdzīgi raksti