Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2010. gada publiskais pārskats

     Informējam, ka Rēzeknes Centrālā bibliotēka ir saņēmusi Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2010. gada publisko pārskatu, kurā apkopota informācija par pašvaldības darbību pagājušajā gadā.

 

     Izdevumā ir sniegtas ziņas par demogrāfiskajiem rādītājiem pilsētā, par nodarbinātību, uzņēmējdarbību, būvniecību u. c. Pārskatā iekļauta informācija par Rēzeknes pilsētas budžetu, projektiem, saimniecisko darbību, izglītību un kultūru u. c. Tāpēc aicinām ikvienu rēzeknieti un visus, kam rūp pilsētas pašvaldības dzīve, ieskatīties šajā izdevumā! Pārskats pieejams lasītavā.