Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Līdz 30. jūnijam Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā apskatāma gleznotāja, tēlnieka un rakstnieka Ontona Zvīdra 105. dzimšanas dienai veltīta izstāde.

 

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Izstādē aplūkojamas grāmatas un periodikas izdevumi, kuros apkopoti O. Zvīdra daiļrades, dzīves gājuma un sabiedriskās darbības spilgtākie mirkļi. Plašāka O. Zvīdra biogrāfija lasāma mūsu vietnē.

 

     O. Zvīdris ne tikai savā sabiedriskajā darbībā cīnījies par latgaliešu tiesībām un uzsvēris izcelsmes nozīmīgumu, bet par to rakstījis arī savā daiļradē, paslēpjot šos konceptus zem kādiem dziļākiem simboliem, tādējādi attēlojot patiesos mūs – mūsu ilgas, mūsu saikni pašiem ar sevi, citiem un pasauli. Reģionālajā novadpētniecības datu bāzē pieejams plašs avotu saraksts par O. Zvīdra literāro, sabiedrisko un māksliniecisko darbību.

 

     Aicinām ikvienu iepazīt O. Zvīdri un viņa atstāto mantojumu!