Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     No 2016. gada 24. oktobra līdz 7. novembrim Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā ir apskatāma gāmatu izstāde “ Tu muna mōte – Latgola!”, kura ir veltīta mūsu novadniecei un dzejniecei Rasmai Urtānei, viņas 60. dzimšanas dienu sagaidot.

 

     Rasma Urtāne dzimusi 1956. gada 26. oktobrī Ludzas rajona Mežvidu ciema Annasmuižā. Mācījusies Mežvidu astoņgadīgu skolā, Kārsavas un Taurupes vidusskolā. Pēc Rīgas Politehniskā institūta Ķīmijas fakultātes beigšanas ir strādājusi “Latvijas keramikas” Rēzeknes cehā par laboratorijas vadītāju, vēlāk – Valsts Farmācijas inspekcijā un Rēzeknes slimnīcas aptiekā.

 

     Pēc LU Ekonomikas un vadības fakultātes maģistrantūras beigšanas (1999) tika uzsākts lektores darbs Latvijas Lauksaimniecības universitātē Jelgavā, kur dzejniece šobrīd arī dzīvo.

 

     Rasma Urtāne ir Jelgavas latviešu biedrības dzejas kluba “Pieskāriens” vadītajā. Pēc viņas iniciatīvas iznāk ikgadējais dzejas almanahs “Zemgales vācelīte”. Viņa ir arī izveides iniciatore latgaliešu biedrībai Ozolnieku novadā (4 km no Jelgavas).

 

     Pirmie dzejoļi tika sarakstīti skolas gados. Viņas dzeja izskan arī muzikālos skaņdarbos. Cēsu ansamblis “Muiža” izpildīja dziesmu ar Rasmas Urtānes vārdiem “Kad man tevis nebūs”, kas 2007. gada šlāgeraptaujā kļuva par laureāti.

 

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Četri no izdotajiem Rasmas Urtānes dzejoļu krājumiem ir pieejami mūsu bibliotēka. Tie ir: “Kā smaržo zeme…” (1998), “Pērkones ziedā” (2006), “Kastaņu sniegs” (2011), “Bērnības smarža” (2015). Sākot ar 2002. gadu, Rasma Urtāne publicē savus darbus dzejas almanahā “Rēzekne”, kurš ir pieejams lasītājiem mūsu bibliotēkā.

 

     Citi Rasmas Urtānes darbi mūsu un novadu bibliotēkās apskatāmi šeit. Ielūkojoties novadpētniecības mapēs un iepazīsties ar dzejnieci tuvāk!

 

Izmantota literatūra:

Latgalīšu dzejas antologija / sast. Vitolds Valeinis. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2001. - 403 lpp. : il.