Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Līdz 23. aprīlim Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā skatāma izstāde, kas veltīta mūsu novadniekam – politiķim, valstsvīram, preses darbiniekam un literātam Jezupam Kindzuļam.

 

Ieskats Jezupa Kindzuļa biogrāfijā

 

     J. Kindzuļs dzimis 1888. gada 4. aprīlī Dricānu pagasta Kuzmos zemnieku ģimenē. Apmeklējis pagasta skolu, Rēzeknes Pilsētas skolu, vēlāk Pēterburgā mācījies ģimnāzijā un studējis Pēterburgas Universitātes Dabaszinātņu fakultātē. Zināms arī kā Čenču Jezups.

 

     Bija Latvijas literāts un politiķis, Tautas padomes loceklis, Satversmes sapulces deputāts un Latvijas iekšlietu ministra biedrs, latgaliešu nacionālās atmodas kustības aizrautīgs dalībnieks. Viņš aktīvi darbojās latgaliešu laikrakstos “Gaisma” un “Dryva”, kur tika publicēti viņa raksti par lauksaimniecību, izglītību, kultūras dzīvi, latgaliešu sabiedriskās dzīves jautājumiem, kā arī daži stāsti.

 

     Kā redaktors viņš ir darbojies laikrakstos “Latgalīts” (1921), “Zemnīka Bolss” (1924), “Latgolas Zemkūpis” (1925–1935) un “Latgolas Lauksaimnīku Kalendars” (1924–1935). 20. gados bijis Latgales lauksaimniecības biedrību savienības priekšsēdētājs, tad sekretārs un agronomiskā biroja vadītājs, Latgales Zemnieku savienības Daugavpils nodaļas valdes priekšsēdētājs.

 

     Gan parakstot ar savu īsto vārdu, gan arī ar pseidonīmu Čenču Jezups un Dzērkste, J. Kindzuļs savus darbus ir publicējis “Jaunajā Vuordā”, “Zemnīka Ziņuos” un “Latgolas Vuordā”.

 

     Kindzuļs ir autors tādiem darbiem kā “Kai šūzīm izbaruot sātas lūpus”, “Ar kristu pret Kristu” (stāsts izdots 1931. gadā). Plašāka satura darbs ir romāns “Pīters Vylāns”, kuram sižets ņemts no Latgales atmodas laikiem. Jāpiebilst, ka šis romāns lasītājiem pieejams arī Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā.

 

     1926. gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Pēdējos savas dzīves gados darbojies kā praktisks zemkopis savā saimniecībā. Padomju vara J. Kindzuli kā daudzus citus latviešus no paša saimniecības aizveda 1941. gada 14. jūnijā, viņš tika apcietināts un spīdzināts, bet par bojāejas vietu un laiku ziņas ir pretrunīgas.

 

Informācija sagatavota,
izmantojot bibliotēkas novadpētniecības materiālus