Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Jau pavisam drīz mācību iestādēs sāksies jauns mācību gads. Arī Rēzeknes skolas ir gatavas vērt durvis mācīties un studēt gribētājiem. Taču vienai no mūsu pilsētas skolām – Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijai – šis ir īpašs gads, jo tiek svinēta skolas 25 darba gadu jubileja.

 

     Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā līdz augusta beigām var iepazīties ar tematisku izstādi, kurā izvietoti novadpētniecības materiāli par skolas darbību visā tās pastāvēšanas laikā.

 

Daži fakti no Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas vēstures

*  1993. gada 1. septembrī Kaļķu ielā 12 skola uzsāk darbību kā sākumskola ar 22 skolēniem.

*  1997. gada martā skola tiek akreditēta kā pamatskola un pārceļas uz jaunām telpām Lubānas ielā 49.

*  2002. gada septembrī skola kļūst par vidusskolu.

*  2010. gada jūnijā skolai tiek atgriezts tās vēsturiskais nosaukums Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija.

*  2013. gadā skola iegūst Ekoskolas nosaukumu un Zaļo karogu.

*  2013. gadā skola iegūst balvu “Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde”.

*  2013. gadā skola programmā “Jaunatne darbībā” iegūst uzņēmējorganizācijas statusu, kas ļauj uzņemt Eiropas Brīvprātīgā darba jauniešus pie sevis.

*  Katra diena skolā sākas ar lūgšanu. Sākot ar pirmo klasi, bērni mācās pēc priekšmetu sistēmas.

*  Ar skolas darba pieredzi ir iepazinušies viesi no ASV, Kanādas, Polijas, Norvēģijas, Izraēlas, Zviedrijas, Vācijas, Baltkrievijas, Lietuvas, Krievijas, Igaunijas, Spānijas u. c. valstīm.

 

     1. septembra priekšvakarā bibliotēka ģimnāzijas kolektīvam novēl sekmīgu, interesantu un piepildītu jauno darba cēlienu! Lai skolēniem un skolotājiem izdodas gūt prieku no kopīgā mācīšanās procesa un jaunā izzināšanas!