Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2014. gada 18. janvāris, kad norisinājās Latvijas Nacionālās bibliotēkas akcija „Gaismas ceļš – grāmatu draugu ķēde”, arī Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes un Viļānu novada bibliotēku darbiniekiem  paliks atmiņā kā saviļņojošs,  neaizmirstams un vēsturisks  brīdis.

 

     Akcijas laikā, cilvēkiem cieši blakus sastājoties un izveidojot ķēdi, padodot no rokas rokā, no vecās Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas uz jauno tika pārvietotas pavisam 2000 grāmatas, ko Latvijas iedzīvotāji bibliotēkai bija dāvinājuši akcijas „Tautas grāmatu plaukts” ietvaros, kad   ikviens varēja  uzdāvināt kādu īpašu grāmatu ar savu ierakstu vai stāstu.

 

     Kopumā akcijā tika iesaistīti vairāk nekā 800 bibliotekāri no visas Latvijas. No Rēzeknes puses akcijā piedalījās Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada Audriņu, Bērzgales, Feimaņu, Ilzeskalna, Kaunatas, Lendžu, Maltas, Ratnieku, Stoļerovas un Verēmu pagasta bibliotekāres, kā arī Viļānu pilsētas bibliotekāres.

 

 

     Bibliotēku darbinieki akcijā darbojās tajā ķēdes posmā, kurš atradās Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas iekšpusē, un bija patīkami būt vieniem no pirmajiem apmeklētājiem. Rēzeknes reģiona bibliotekāres kopā ar Preiļu kolēģēm, vienojušās kopīgā latgaliešu tautasdziesmu dziedāšanā, pavadīja neaizmirstamu pusstundu, pasniedzot grāmatas no rokas rokā. Aizkustinošākais brīdis bija stafetes nodošana nākamajiem bibliotekāriem ar neoficiālo Latgales himnu „Skaidra volūda”.

 

Savos iespaidos par redzēto dalās Rēzeknes bibliotēku pārstāvji

 

Māra: „Ļoti neparasts un saviļņojošs brīdis bija, kad, stāvot Grāmatu draugu ķēdē, manās rokās nonāca manis pašas „Tautas grāmatu plauktam” dāvinātā grāmata… Tā bija kā negaidīta tikšanās ar jaunības gadu draugu, kas uz mirkli atmiņā atsauca visu, kas saistībā ar šo grāmatu man ir bijis īpašs, kā dēļ tieši šo grāmatu, P. Klaidūņa-Voitkāna dzejoļu krājumu „Sadega sirds”, biju dāvinājusi „Tautas grāmatu plauktam”.”

 

 

Vija: „Lielu, skaistu svētku sajūta. Mēs, septiņdesmito gadu Latvijas Universitātes Bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas specialitātes studenti, mācījāmies ar domu, ka daudzi strādāsim LNB jaunajā ēkā, kura nupat, nupat tiks celta, jo Latvijas grāmatu bagātībām kļuvis par šauru. Pagājis tik daudz gadu, vesels darba mūžs, beidzot esam šī vēsturiskā brīža dalībnieki, mēs katrs esam ķēdes posmiņš grāmatu ceļā no vecās uz jauno Gaismas pili. Un ķēdē bija tik daudz jauniešu! Īsts Gaismas ceļš!"

 

Dzidra: „Manuprāt, Grāmatu draugu ķēde bija unikāls notikums, gandrīz kā Baltijas ceļš 1989. gadā. Fascinēja labvēlīgā, gaišā atmosfēra, kad daudzi cilvēki no rokas rokā, dziedādami savam novadam raksturīgas dziesmas, pasniedza grāmatas. Vienreizēji!"

 

Ruta: „Esot Gaismas ceļā „Grāmatu draugu ķēde”, mani pārņēma īpašas, neaizmirstamas sajūtas un lepnums. Vienotības sajūta, smaidi cilvēku sejās, aizkustinājuma asaras, prieks un patīkamā rosība, kas valdīja Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, atmiņā paliks vienmēr.”

 

Inta: „Esmu priecīga, lepna un gandarīta par to, ka man bija iespēja piedalīties šajā tik neparastajā un nozīmīgajā brīdī, kad grāmatas no rokas rokā ceļoja uz savu jauno mājvietu – jauno Gaismas pili. Ar savu klātbūtni akcijas norises dalībnieki izrādīja cieņu grāmatai, Latvijai un līdzcilvēkiem. Grāmatu draugu ķēde atmiņā paliks vēl ilgi!”

 

P. S.

Pasākuma fotoreportāžu skatieties šeit.