Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Kopš 1990. gada pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas iniciatīvas 1. oktobri atzīmē kā Starptautisko veco ļaužu dienu. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību iedzīvotāju novecošanas problēmām, veco ļaužu dzīves grūtībām, kuru arī mūsdienu modernajā pasaulē netrūkst, kā arī veciem un vientuļiem cilvēkiem.

 

     Iespējams, ka daudziem šī diena ir kā jaunatklājums un liela daļa mūsu senioru pat nenojauš, ka ir tādi svētki. Latvijā, kur veco cilvēku īpatsvars ir jo īpaši liels un ar katru gadu turpina pieaugt, šiem svētkiem būtu jādod plašāks skanējums un ievērība.

 

     Katram no mums ikdienā līdzās ir vai nu vecāki vai vecvecāki, kolēģi darbā vai kaimiņu dzīvoklī mītošs cilvēks cienījamos gados. Arī mūsu bibliotēkas lasītāju lokā ir krietns skaits pensijas gadus sasniegušu cilvēku. Cik bieži mums iznāk aizdomāties par tām grūtībām, problēmām un rūpēm, kas cilvēku piemeklē līdz ar gadiem? Cik bieži mēs novērtējam  viņu devumu, dzīves pieredzi un nozīmi mūsu pašu un visas sabiedrības dzīvē?

 

     Visā pasaulē, atzīmējot šo dienu, notiek dažādi pasākumi un aktivitātes, kuras tiek veltītas senioriem vai arī kurās paši seniori aktīvi līdzdarbojas. Rēzeknes Centrālās bibliotēkas (RCB) konferenču zālē oktobra sākumā tika atklāta Rēzeknes Pensionāru dienas centra rokdarbu pulciņa „Māksla pašu rokām” („Искусство своих рук”) sagatavota cepuru, lakatu un izšuvumu  izstāde. Šī jau ir otrā izstāde, kuru bibliotēkas apmeklētājiem piedāvā pulciņa dalībnieces.

 

     Jāpiebilst, ka vienmēr enerģiskā un radošā pulciņa vadītāja Svetlana Arefjeva nākošgad svinēs 80 gadu jubileju. Arefjevas kundze visu savu darba dzīvi ir nostrādājusi bibliotēkās – gan pilsētā, gan rajonā, un mums, RCB 70. jubilejas gadā ir divkāršs prieks viņu kā bijušo bibliotekāri redzēt joprojām darbīgu un jaunām iecerēm pārpilnu.

 

     8. oktobrī čaklās rokdarbnieces tika uzaicinātas uz bibliotēku. Pie tējas un svētku kliņģera viņas (Olga, Margarita, Valentīna, Veronika, Sofija  un Larisa) pastāstīja, kas pensionāram šodien palīdz saglabāt enerģiju, dzīvesprieku un kur tiek smeltas idejas rokdarbiem, savukārt bibliotēkas darbinieki iepazīstināja ar bibliotēkas krājumā esošajiem „labumiem” un bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī mudināja pievienoties bibliotēkas lasītāju pulkam tās rokdarbnieces, kuras to vēl nav izdarījušas. Viesošanās noslēgumā kundzes tika aicinātas uz bibliotēkas jumta terases, kur šobrīd paveras brīnišķīgs rudens krāsu ieskauts skats uz „Goru” un Festivāla parku. (Pasākuma foto skatieties šeit.)

 

     Visiem bibliotēkas lasītājiem senioriem novēlam stipru veselību, dzīvesprieku, enerģiju, tuvinieku rūpes un mīlestību! Jūs vienmēr tiekat mīļi gaidīti mūsu bibliotēkā!