{source}
<script type="text/javascript">

function DraugiemSay( title, url, titlePrefix ){
 window.open(
  'http://www.draugiem.lv/say/ext/add.php?title=' + encodeURIComponent( title ) +
  '&link=' + encodeURIComponent( url ) +
  ( titlePrefix ? '&titlePrefix=' + encodeURIComponent( titlePrefix ) : '' ),
  '',
  'location=1,status=1,scrollbars=0,resizable=0,width=530,height=400'
 );
 return false;
}
</script>

<a href="#" mce_href="#" onclick="DraugiemSay('Būs Latgales Kultūras centra izdevniecības grāmatu prezentācija',
'http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=241:bus-latgales-kulturas-centra-izdevniecibas-gramatu-prezentacija&catid=73:Pasakumi%20CB&Itemid=108', 'Rezeknesbiblioteka.lv');">
<img src="../images/dr.gif" mce_src="../images/dr.gif" border="0" /><font color="#666666" size="2"><u>Pasaki draugiem</u></font></a>

{/source}

 

 

     2009. gada 6. augustā plkst. 15:00 pilsētas svētku ietvaros Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā notiks Latgales Kultūras centra izdevniecības grāmatu atvēršanas svētki, tikšanās ar autoriem.

     Pasākumā tiks prezentēts „Tāvu zemes kalendars 2010” un 2008. – 2009. gadā izdevniecībā klajā nākušās grāmatas.

     Aicinām visus interesentus!