{source}
<script type="text/javascript">

function DraugiemSay( title, url, titlePrefix ){
 window.open(
  'http://www.draugiem.lv/say/ext/add.php?title=' + encodeURIComponent( title ) +
  '&link=' + encodeURIComponent( url ) +
  ( titlePrefix ? '&titlePrefix=' + encodeURIComponent( titlePrefix ) : '' ),
  '',
  'location=1,status=1,scrollbars=0,resizable=0,width=530,height=400'
 );
 return false;
}
</script>

<a href="#" mce_href="#" onclick="DraugiemSay('Literatūras almanahs „Olūts” – jau 14. reizi',
'http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=336:literaturas-almanahs-oluts-jau-14-reizi&catid=73:Pasakumi%20CB&Itemid=108');">
<img src="../images/dr.gif" mce_src="../images/dr.gif" border="0" /><font color="#666666" size="2"><u>Pasaki draugiem</u></font></a>

{/source}

Literatūras almanahs Olūts 14
„Olūta” jaunākais laidiens 

     2009. gada nogalē klajā nāca Latgales Kultūras centra izdevniecībā sagatavotais literatūras almanahs „Olūts”. Šis ir 14. almanaha laidiens, un tā prezentācija notiks 14. janvārī plkst. 14:00 Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā.      „Olūts” ir regulārs latgaliešu izdevums, kura žanriskais saturs aptver prozu, dzeju, literatūrkritiku, publicistiku un bibliogrāfiju. Pirmie seši „Olūta” numuri tika izdoti vācu okupācijas laikā 1943.–1944. gadā V. Loča izdevniecībā Daugavpilī, 7. numurs iznāca Rietumvācijā 1947. gadā, bet visi pārējie (8.–14.) numuri – Latgales Kultūras centra izdevniecībā no 1992. līdz 2009. gadam. No 2005. gada „Olūts” iznāk ar precīzu regularitāti – vienu reizi gadā, ir izveidojies stabils autoru loks, kurš iesūta publicēšanai paredzētus darbus. Lielākais šķērslis, ar ko nākas saskarties izdevējam, ir līdzekļu trūkums almanaha iespiešanai.

 

 

     „Olūta” 14. laidienā publicēti Jāņa Blaževiča, Eleonoras Tjarves, Diānas Varslavānes, Roberta Upinīka, Vilmas Leles, Annas Šīrones, Ilzes Keišas, Romona Spaitāna, Valentīna Lukaševiča, Izidora Krūgaļauža, Leonarda Rakicka, Jāņa Rapšas, Līgas Andronovas, Ingunas Būmanes-Lūses, Voldemāra Vogula, Lauras Bicānes, Vincenta Čepuļa, Broņislava Belogrīva, Jāņa Rudiņa, Antona Rancāna, Oņtes Leičujoņa, Aijas Zujas, Sergeja Žukova, Leokadijas Razgales, Pētera Meikstuma, Antona Matvejāna, Vilhelmīnes Urtānes, Eleonoras Terēzijas Vaivodes, Ilonas Salcevičas, Pētera Zeiles, Alberta Spoģa un Ilgas Apines darbi, kā arī izdevniecības vadītāja Jāņa Elkšņa sagatavotā informācija par teksta noformējumu un iniciāļiem. Almanahā atrodama arī Latgales Kultūras centra izdevniecības darbu bibliogrāfija.

 

 

     Aicinām ikvienu interesentu uz almanaha prezentāciju un tikšanos ar autoriem 14. janvārī! Būs iespēja apskatīt „Olūta” vēsturei veltītu izstādi un iegādāties Latgales Kultūras centra izdevniecības grāmatas.

 

 

 

 „Almanaha „Olūts” vēsture”
13. laidiena atvēršanas pasākumā 2008. gada 7. novembrī
Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā demonstrētā prezentācija