Atkritumu iroanas ABC Latvij un Eirop 1000 2
 Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

 

Eiropas „zaļais kurss” ir jauna Eiropas Savienības izaugsmes stratēģija, kura līdzās daudziem citiem izvirzītajiem uzdevumiem paredz nepieciešamība izmantot mazāk resursu un radīt mazāk atkritumu, veicināt to rašanās novēršanu un stimulēt to otrreizējo pārstrādi, informēt sabiedrību un rosināt patērētājus izdarīt tādu izvēli, kas aizsargā vidi.</p<

21. jūnijā Rēzeknes Centrālā bibliotēka projekta „Europe Direct Austrumlatgalē” ietvaros aicina uz tiešsaistes pasākumu „Atkritumu šķirošanas ABC”, kura laikā MS Teams platformā varēs noklausīties 2 lekcijas.</p<

Plkst.14.00 lekcija „Lai apģērbs nekļūtu par atkritumiem”, kurā ilgtspējīgas modes dizainere un zīmola „VelgaCode” radītāja Velga Krukovska stāstīs par ilgtspējīgu modi, ātrās modes ietekme uz vidi, apģērba dzīves cikliem, tekstila otrreizēju izmantošanu.</p<

Savukārt plkst.14.45 lekcijā „Sāc ar sevi!” Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas dabas zinību un ģeogrāfijas skolotāja Anita Vaivode iepazīstinās ar atkritumu šķirošanas pieredzi, kāda vairāku gadu garumā ir gūta darbojoties Ekoskolu programmas projektos.</p<

Pasākuma laikā Rēzeknes Centrālās bibliotēkas direktores vietniece Zigrīda Gorsvāne iepazīstinās ar Rēzeknes Centrālās bibliotēkas elektroniskajiem informācijas resursiem par atkritumu pārstrādi un apsaimniekošanu.</p<

Saite, kur var pieteikties pasākumam: https://ej.uz/AtkritumuSkirosanasABC</p<