Latgales kultūras mantojuma sardzē

     2022. gada 9. septembrī tiešsaistes platformā MS Teams notiks Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Latgales nodaļas konference “Latgales kultūras mantojuma sardzē: iedvesmojot, izglītojot, darot!”.

 

     Konferenci organizē LBB Latgales nodaļa un Rēzeknes Centrālā bibliotēka ar Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda Latgales kultūras programmas, LBB, “Europe Direct Austrumlatgalē” un Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības atbalstu.

 

     Konference nepieciešama, lai aktivizētu, spēcinātu un vienotu Latgales bibliotekāru kopienu kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanā, saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm, kā arī atskatītos uz labās prakses piemēriem un dalītos ar tiem ar kolēģiem, sekmējot konferencē gūto zināšanu pārmantojamības ilgtspēju jaunu ideju īstenošanā bibliotēkās un tālāk vietējās kopienās.

 

     Šī gada LBB Latgales reģionālās nodaļas konferencē īpaši tiks uzsvērta nozīmīgu Latgales personību loma un nozīme kultūras, valodas, literatūras un grāmatniecības attīstībā Latgalē un Latvijā, akcentējot jaunu zināšanu un pieredzes pārnesi bibliotekāru paaudžu maiņas kontekstā.

 

     Konferences diena būs piepildīta ar profesionālo kompetenču paaugstināšanas iespējām, pirmajā sesijā uzklausot Angelikas Juško-Štekeles lekciju “Franča Trasuna devums latgaliešu folkloristikā”, vēsturnieka Kaspara Stroda lekciju “Starp izglītību un politiku: sabiedriskā darbiniece Valērija Seile”, Vinetas Ločmeles lekciju “Vladislava Loča dzīve un darbība”, Marutas Latkovskas lekciju “Romāni latgaliešu rakstu valodā (1939. – 2021. g.)”.

 

     Savukārt konferences otrās sesijas svarīgākais akcents – pašu bibliotekāru ieguldījums un savstarpējā pieredzes apmaiņa lokālā mantojuma saglabāšanā un starpnovadu sadarbībā, jo daudzu izcilu personību un reģiona vēsturē nozīmīgu notikumu “ģeogrāfija” reti aprobežojas ar vienu pagastu, ciemu vai novadu, bibliotekāru uzdevums ir nodot informāciju plašam sabiedrības lokam. Ne mazāk svarīgi ir izprast arī šodienas situāciju – izvērtēt padarīto un iezīmēt nākotnes perspektīvu Latgales kultūras vērtību (valodas, literatūras, izcilu personību utt.) apzināšanā un popularizēšanā.

 

     Konferencē tiešsaistē aicināti piedalīties bibliotekāri no Latgales reģiona un citiem Latvijas novadiem.

 

Konferences programma [PDF]