Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     28. jūnijā Starptautiskā jauniešu iniciatīvas projekta „Media 4 YOUth” ietvaros Rēzeknē notika Orientēšanās pasākums, kuru organizēja jauniešu atvērtais centrs „JACis”. Pasākuma laikā sešas jauniešu grupas devās uz viesnīcu „Latgale”, Latgales Kultūrvēstures muzeju, Latgales radio, „Panorama Rezekne” un „Rēzeknes Vēstu” redakciju, kā arī uz Rēzeknes Centrālo bibliotēku.

 

     Bibliotēkā jauniešiem vajadzēja sameklēt atbildes uz dažādiem jautājumiem, piemēram, bija jānoskaidro, cik dažādu nosaukumu žurnālu un avīžu ir pieejams bibliotēkā. Bija arī kāds āķīgs uzdevums ar atbilžu meklēšanu konkrētos bibliotēkā pieejamajos žurnālos. Te nu lieti noderēja bibliotekāra zināšanas un pieredze!

 

     Obligāts nosacījums šajā Orientēšanās pasākuma posmā bija fotografēšanās ar iecienītāko žurnālu un bibliotekāri. Fotografējoties jaunieši bija ļoti radoši un atraktīvi, par to liecina pasākuma bildes.

 

 

 

 

 

  

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.