Attēls no: www.unesco.lv

     No 2011. gada 10. līdz 14. oktobrim Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Latvijas Nacionālā  komisija (LNK), atzīmējot 20. gadadienu, kopš mūsu valsts pievienojās šai organizācijai, rīko UNESCO nedēļu Latvijā.

 

     Šīs nedēļas laikā sabiedrībai tiek piedāvāts iesaistīties dažādās aktivitātēs, kas iepazīstina ar UNESCO darbību, programmām un to īstenošanu. UNESCO nedēļas mērķis ir uzsvērt organizācijas lomu un ieguldījumu sabiedrībā, sniegt informāciju par tās ieguldījumu un sasniegumiem nacionālo jautājumu risināšanā Latvijā, runāt par īstenotajām programmām, kā arī rosināt jaunas iniciatīvas.

 

     UNESCO nedēļas laikā pasākumi u. c. aktivitātes visā Latvijā notiks izglītības iestādēs, muzejos un bibliotēkās. Rīgā notiks konference „Skolu ieguldījums, veidojot ilgtspējīgu sabiedrību Latvijā", UNESCO LNK tikšanās ar nevalstiskajām organizācijām, kā arī UNESCO draugu, bijušo un esošo brīvprātīgo un praktikantu atkalredzēšanās pasākums.

 

     Arī Rēzeknes Centrālā bibliotēka, kura darbojas UNESCO programmas projektā „Stāstu laiks bibliotēkās”, ir īpaši gatavojusies šai nedēļai. Ikviens interesnts lasītavā var apskatīt UNESCO veltītu izstādi, kuras saturs atspoguļo organizācijas aktivitātes Latvijā, kā arī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas darbību projektā „Stāstu laiks bibliotēkās”.

 

     UNESCO nedēļas un projekta „Stāstu laiks bibliotēkās” ietvaros 14. oktobrī Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā uz informatīvu sarunu par UNESCO ieradīsies trīs Rēzeknes Valsts ģimnāzijas skolēnu klases, savukārt pasākums „Anekdošu mīklas”, kuru Rēzeknes Centrālā bibliotēka 13. oktobrī bija plānojusi rīkot jauniešu atvērtajā centrā „JACis”, diemžēl tehnisku iemeslu dēļ ir pārcelts uz novembri.