Lai plašāka sabiedrība uzzinātu par jaunajām iespējām, kuras piedāvā Latvijas bibliotēkas, un iepazītu to mūsdienīgo seju, katrā republikas nozīmes pilsētā un rajona centrā tuvākajā laikā būs apskatāma publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" ceļojošā izstāde „Pasaule klikšķa attālumā”. 

     Izstāde sastāv no 8 divpusējiem informatīviem plakātiem, un katrs no tiem vēsta par kādu no pakalpojumiem, kas pieejami bibliotēkās, izmatojot datorus un internetu (e-pakalpojumi, digitālā bibliotēka, sociālie kontakti, darbs un mūžizglītība, datu bāzes, pakalpojumi cilvēkiem ar redzes traucējumiem u. c.). Izstādes mērķi ir popularizēt jaunās iespējas, kuras bibliotēkās ir kļuvušas pieejamas, pateicoties projekta "Trešais tēva dēls" pirmajā kārtā iegādātajiem datoriem, nodrošinātajam kvalitatīvajam interneta pieslēgumam un pašvaldību atbalstam, palīdzēt orientēties jaunajā bibliotēku pakalpojumu klāstā un izprast labumus, ko bibliotēkas apmeklētāji no tā iegūst, rosināt šo pakalpojumu aktīvāku izmantošanu, kā arī īpaši censties pievērst to cilvēku uzmanību, kuri līdz šim nav nākuši uz bibliotēku un izmantojuši šīs iespējas. Lai par jauno bibliotēkas seju uzzinātu plašāka sabiedrības daļa un tieši tie, kuri bibliotēkas pakalpojumus vēl neizmanto, izstāde tiks izvietota nevis bibliotēku telpās, bet gan vietās, kur apgrozās pēc iespējas vairāk cilvēku, pārsvarā lielveikalos.

 

     Rēzeknē izstāde būs apskatāma tirdzniecības centrā „Elvi”, Latgales ielā 18. Svinīgā atklāšana, piedaloties pašvaldības, valsts aģentūras (v/a) „Kultūras informācijas sistēmas” un bibliotēku pārstāvjiem, kā arī bibliotēkas sadarbības partneriem, citiem atbalstītājiem, medijiem un garāmgājējiem, notiks 17. aprīlī plkst. 12:00.

      31. martā izstāde jau tika atklāta Rīgā (Centrālajā dzelzceļa stacijā), bet pēc tam arī citviet Latvijā, piemēram, 1. aprīlī Kuldīgā (lielveikalā Rimi), 14. aprīlī – Ventspilī (tirdzniecības centrā „Tobago”). Katrā vietā izstāde būs apskatāma līdz 2 nedēļām. Izstādes organizētājs ir v/a „Kultūras informācijas sitēmas”, bet finansētājs – Bila un Melindas Geitsu fonds.