Tikšanās dzejas mēnesī

     2012. gada 27. septembrī plkst. 13.00 Rēzeknes Centrālās bibliotēkas Konferenču zālē būs tikšanās ar novadpētnieku, literātu un tulkotāju Leonardu Rakicki. Pasākumā izskanēs L. Rakicka latgaliski tulkotā poļu dzejnieces Konstances Benislavskas (1747–1806) dzeja, kā arī paša literāta dzejas lasījumi. Aicinām uz interesantu sarunu, viedokļu apmaiņu un jautājumiem par dzeju! Bibliotēkas lasītavā apskatāmas K. Benislavskai un L. Rakickim veltītas izstādes.

 

 
Foto no: vilakabiblio.wordpress.com

     Leonards Rakickis ir dzimis 1953. gada 8. novembrī Kārsavā, mācījies Malnavas sovhoztehnikumā, neklātienē absolvējis Rīgas Politehniskā institūta Elektroenerģētikas fakultāti. Strādājis sovhozā „Lazdukalns”, tagad – Eglaines pamatskolā. Paralēli darbam skolā viņš ir novadpētnieks un aktīvs kristīgās dzīves popularizētājs. Nopietni pētījis Benislavsku dzimtu, sarakstījies ar arhīviem un pētījis baznīcas grāmatas. L. Rakicka latgaliskie tulkojumi no K. Benislavskas dzejoļu krājuma „Sev dziedātās dziesmas” un dažādi vēsturiskie apcerējumi un personisko pārdomu darbi lasāmi izdevumos „Tāvu zemes kalendars”, „Gaismas Taka & Zemturs” un „Olūts”.

 

Informācija: http://www.balvurcb.lv/kb/?View=entry&EntryID=677

 

 
Attēls no: www.balvurcb.lv

     Konstance Benislavska dzimusi 1747. gada 6. janvārī nabadzīgā muižnieku Riku dzimtā. Ļoti jauna apprecējusies ar Pēteri Benislavski, kura dzimtai piederējušas vairākas muižas tagadējā Balvu novada teritorijā. K. Benislavskas sarakstītā dzeja izdota grāmatā ar nosaukumu „Pieśni sobie śpiewane…” („Sev dziedātās dziesmas”), grāmata iespiesta Viļņā 1776. gadā. Dzejas nozīmību apliecina tas, ka 1958. gadā Polijā šī grāmatiņa izdota no jauna. K. Benislavskas dzejas paraugi iekļauti vairākos Polijas dzejas izdevumos, tā ir arī pētīta. Mūžībā K. Benislavska aizgājusi 1806. gada 8. novembrī.

 

Informācija: http://www.balvurcb.lv/kb/?View=entry&EntryID=449