Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Lursoft laikrakstu bibliotēka News.lv ir apjomīgs Latvijas laikrakstu publikāciju un ziņu aģentūras BNS sagatavotās informācijas krājums internetā, kas katru dienu tiek papildināts ar vairākiem simtiem jaunu rakstu. Laikrakstu arhīvs tajā pieejams no 1994. gada.

 

     Portāls satur šādas rubrikas – ziņas, bizness, sports, kultūra un atpūta, auto, viedokļi, veselība un daba, izglītība un zinātne. Rakstus datubāzē iespējams meklēt pēc vēlamajiem parametriem.

 

     No 2011. gada 1. februāra Lursoft laikrakstu bibliotēka bez maksas ir pieejama visās Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās, tai skaitā arī Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs. To paredz vienošanās, ko projekta „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros noslēgusi valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” un News.lv elektroniskā resursa izstrādātājs SIA „Lursoft”.

 

     News.lv bibliotēka piedāvā ieskatīties vairāk nekā 70 laikrakstos – centrālajos un Rīgas izdevumos, kā arī reģionālajās avīzēs (Kurzeme, Latgale, Vidzeme, Zemgale), atsevišķi iespējams skatīt aktuālos un arhīva laikrakstus.

 

     Latgales preses izdevumus datubāzē pārstāv Dagdas Novada Ziņas, Kurmenīte, Latgales Laiks, Līvānu Novada Vēstis, Preiļu Novada Vēstis, Vārkavas Novada Pašvaldība, Vietējā Latgales Avīze, Динабург Вести un Латгалес Лайкс.

 

     Portāla karte vizuāli uzskatāmi parāda pārklājumu ar aktuālajiem centrālajiem un reģionālajiem izdevumiem. Dienas apskats (lietas, vietas, viņi, viņas) piedāvā gan attiecīgās dienas avīžu jaunākos numurus, gan arhīvu.

 

     Datubāzē pieejams arī Latvijas pasākumu kalendārs, kurš atspoguļo konkrēta pasākuma norises vietu un laiku.

 

     Izvērtējot News.lv publikācijas, Lursoft veido personas Publicitātes indeksu, kas rāda, cik bieži personas tiek minētas Latvijas laikrakstos. Katru mēnesi tiek apkopoti fizisko personu, uzņēmumu, valsts iestāžu, politisko un nevalstisko organizāciju publicitātes topi.

 

     Portālā pieejamas arī dažāda veida statistikas – visvairāk lasītie raksti, publicēto rakstu skaits pa mēnešiem, kā arī atsevišķā laikrakstā publicēto rakstu skaits.

 

     Jāpiebilst, ka laikrakstu bibliotēka News.lv ir savstarpēji saistīta ar citiem Lursoft piedāvātajiem reģistriem. Ja laikrakstu publikācijās sastopama kāda juridiska vai fiziska persona, turpat rakstā ir norāde uz pārējiem Lursoft reģistriem: izziņa no uzņēmumu datubāzes (pamatdati), pēdējie raksti laikrakstu bibliotēkā par personu un publicitātes indekss.

 

          E-prasmju nedēļā bibliotēkas darba laikā (24.–29. marts) Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā notiks individuālas konsultācijas, kurās jebkurš interesents tiks tuvāk iepazīstināts ar News.lv un apmācīts datubāzes lietošanā. Aicinām aktīvi piedalīties mūsdienīgo tehnoloģiju apgūšanas procesā!

 

_____________

 

     Atgādinām arī, ka vēl līdz 31. martam portālā News.lv norisinās konkurss „Atklāj monētu noslēpumus Lursoft laikrakstu bibliotēkā!”. Tajā var piedalīties ikviens interesents, kas apmeklē bibliotēku.

 

     Konkursam ir 15 jautājumi, katram no tiem sniegti 3 atbilžu varianti, pareizo atbildi iespējams atrast, izmantojot funkciju „Meklēt” vai „Izvērstā meklēšana”. Pēc konkursa anketas aizpildīšanas uz dalībnieka e-pastu tiek nosūtīts automātisks apstiprinājums, ka atbildes saņemtas. Balvu fondā – septiņas Latvijas Bankas 2013. gada kolekcijas monētas.

 

     Konkursa nolikumu lasiet šeit.