Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2016. gada 25. augustā Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā notika literatūras almanaha “Olūts” 21. laidiena un 2017. gada “Tāvu zemes kalendara” atvēršanas svētki. Pasākumu rīkoja Latgales Kultūras centra izdevniecība, turpmāk – LKC, sadarbībā ar Rēzeknes Centrālo bibliotēku.

 

     Svētkos piedalījās LKC izdevniecības vadītājs Jānis Elksnis, Rēzeknes Domes deputāts Jānis Krišāns, Latgales kultūras un sabiedriskais darbinieks Pēteris Keišs, autori: Elvīra Pinka, Ilze Keiša, Jūlijs Trops, Vladislavs Malahovskis, Leonards Rakitskis, Pēteris Akuls, Voldemārs Voguls, Pēteris Meikstums u.c. Klāt bija arī mediju un garīdzniecības pārstāvji, kā arī pilsētas un reģiona bibliotēku un akadēmiskie pārstāvji, lasītāji un citi apmeklētāji. Ar muzikāliem priekšnesumiem atnākušos priecēja folkloras kopa “Rūta”.

 

     LKC izdevniecības mājaslapā ir rakstīts: “Viens no galvenajiem [..] izdevniecības darbības mērķiem ir kultūrvēsturiskas un literāras gadagrāmatas “Tāvu zemes kalendars” un literatūras almanaha “Olūts” izdošana.” Abi šie darbi ir nozīmīgi, jo tie stāsta par ļaudīm, to darbiem, pētījumiem un atmiņām jau kopš pagājušā gadsimta – kopā gandrīz jau simts gadus. Tie iznāk ik gadu, lai vēstītu tekstos iekļauto ziņu un netieši – informāciju par tās radītājiem un laikmetu, kurā tie dzīvoja.

 

     Interesanti pieminēt ir to, ka šie darbi, tāpat kā arī daudzi citi LKC izdevniecībā izdotie, tiek iespiesti latgaliešu valodas vecajā stilā. Varētu teikt, ka tā ir tradīcijas kopšana. Arī šo darbu prezentācijas laikā, daudzi sanākušie uzsvēra nepieciešamību saglabāt un pieturēties pie Pētera Stroda izstrādātās ortogrāfijas.

 

     Prezentāciju laikā tika runāts arī par Vitebskas latviešu 1917. gada kongresa lēmumu un plānotajām simtgades atceres norisēm, uzsverot to, ka latgalieši vienmēr ir bijuši daļa no latviešiem. Jānis Būmanis, viens no LKC izdevniecības darbu autoriem, kurš savos darbos arī pieturas pie vecās ortogrāfijas, prezentācijas dalībniekiem adresētās vēstules beigās raksta: “Cienījamie latgalieši! Aicinu Jūs turpināt rakstīt rakstus par mūsu Latgales notikumiem [..]” Domāju, te autoram jāpiekrīt un nav svarīgi kādā ortogrāfijā rakstām, abas  saglabājamas, jo valodas formu daudzveidības esamība  liecina par pašas valodas bagātību.

 

     Pasākuma laikā bija iespējams iegādāties jaunākās Latgales Kultūras centra izdevniecības grāmatas. Vairāk informācijas par literatūras almanaha “Olūts” 21. laidienu, 2017. gada “Tāvu zemes kalendaru” un citiem LKC izdotajiem darbiem var aplūkot izdevniecības mājaslapā www.lkcizdevnieciba.lv.

 

     Paldies literatūras almanaha “Olūts” 21. laidiena un 2017. gada “Tāvu zemes kalendara” izdevējiem un autoriem, kā arī  prezentācijas apmeklētājiem un folkloras kopai “Rūta” par muzikālajiem mirkļiem.

 

     Fotogrāfijas no pasākuma var aplūkot šeit.