Foto no grām. „Latgales kultūras darbinieki”, 1. sēj., 2008

     1902. gada 30. oktobrī Varakļānu pagasta Kozsolas ciemā pasaulē nāca publicists un rakstnieks Bonifacijs Briška, kurš sava mūža laikā ir apguvis dažādus arodus, tostarp agronoma un bibliotekāra. Līdz 30. oktobrim Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā vēl var pagūt aplūkot B. Briškam veltītu izstādi.

 

Ieskats Bonifacija Briškas biogrāfijā

 

     Kara un pēckara gados mācību ceļi B. Brišku ir aizveduši gan uz Rēzekni, Rīgu un Jelgavu, gan uz Pēterburgu. Šajā laikā ir studēta medicīna un lauksaimniecība. Pirmā B. Briškas darba vieta bija Bērzgales pamatskola, kur neilgu laiku viņš strādāja par skolotāju un pārzini.

 

     No 1928. gada B. Briška darbojās Zemkopības ministrijā kā Latgales lauksaimniecības lietu pārzinis. Laikrakstā „Latgolas Vōrds” 1938. gadā par ilggadējo Zemkopības ministrijas ierēdni teikts: „(..) viņš vienmēr ir priekšzīmīgs ierēdnis – laipns, izpalīdzīgs un pretimnākošs, kamdēļ apmeklētāji viņa darba istabu atstāj apmierināti.”

 

     Lielu atsaucību ir guvuši B. Briškas feļetoni, kuri, parakstīti ar Striču Joseļa un Tarzana pseidonīmiem, galvenokārt tika publicēti avīzēs „Latgolas Vōrds” un „Zemnīka Ziņas”. Miķelis Bukšs par B. Briškas literāro veikumu ir teicis šādus vārdus: „B. Briška ir (..) viens no spējīgākajiem latgaļu humoristiem ar savu skatu, sulīgu humoru un atjautīgu domu.”

 

     B. Briška savulaik ir arī aktīvi darbojies Latvijas katoļu akadēmiķu biedrībā, bijis Latgales centrālā muzeja biedrs, daudz rakstījis Latgales katoļu presei.

 

     Kad pēc vairākiem Vācijā pavadītiem emigrācijas gadiem 1950. gadā B. Briška pārcēlās uz ASV, viņš strādāja dažādus darbus – bija gan tīruma strādnieks un apkopējs, gan būvstrādnieks un elektriķis.

 

     60 gadu vecumā tika uzsāktas bibliotēkzinātņu studijas Ņujorkas štata universitātē. Te aizsākās arī B. Briškas interese par vēsturi. Strādājot par bibliotekāru, viņš savus rakstus publicēja krājumā „Acta Latgalica” un apkopoja grāmatā „Latgola – muna Tāvzeme” (1984).

 

     Mūžībā B. Briška aizgāja 1994. gada 2. oktobrī Ņujorkā.

 

     B. Briškas biogrāfija latgaliski lasāma šeit.

 

Informācija sagatavota,
izmantojot bibliotēkas novadpētniecības materiālus