Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2016. gada 20. jūlija pēcpusdienā mūsu bibliotēkas lasītāju klubiņš “LASIs” aicināja ikvienu interesentu uz tikšanos ar mūsu novadnieces Monikas Zīles daiļradi. Jāpiebilst, ka tieši 20. jūlijā Zīles kundze atzīmēja skaistu dzīves jubileju – 75. dzimšanas dienu.

 

     Klātesošie varēja iepazīties ar rakstnieces biogrāfiju un ar viņas sarakstīto grāmatu klāstu, kas pieejams Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā, jāpiebilst, ka M. Zīles grāmatas ir pieprasītas un lasītāji tās labprāt izvēlas ņemt uz mājām. Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā pieejami šādi autores darbi.

 

     Lasītāju klubiņā bija ieradušās M. Zīles klasesbiedrenes un dalījās atmiņās par pavadītajiem skolas gadiem un rādīja līdzi paņemtās fotogrāfijas, kurās redzama arī nākamā rakstniece M. Zīle. Viena no klasesbiedrenēm bija atnesusi pašas gatavotus pīrādziņus, kuru recepte ņemta no M. Zīles grāmatas “Nepareizais ķēķis”. Pīrādziņi bija mīksti un garšīgi.

 

     Čaklie M. Zīles grāmatu lasītāji dalījās pārdomās par izlasītajām grāmatām un atzina, ka valoda ir viegli uztverama, sižeti – intriģējoši un notur lasītāja uzmanību līdz beigām. Klubiņa aktīvie lasītāji un grāmatu draugi bija izlasījuši šādus darbus: “Smukas meitas maksā smuku naudu”, “Aizved mani uz Kolku”, “Zupa ar circeņiem”, “Mirkļi, kas nozib ceļā” u.c. M. Zīles grāmatas lasa gan jaunāka, gan vecāka gada gājuma cilvēki.

 

     Bibliotēkas Novadpētniecības nodaļā gadu gaitā apkopotajos materiālos var pārlasīt intervijas ar šo dzīvespriecīgo, vitālo un enerģisko sievieti, gūstot interesantas atziņas par dzīvi, mīlestību un cilvēkiem. Kā atzina pasākuma apmeklētāji, žurnālos un preses slejās publicētās sarunas ar rakstnieci ir dziļas, jēgpilnas, nepārtraukta pozitīvisma un optimisma caurstrāvotas. Tajās atrodamas daudzas vērtīgas atziņas un domugraudi.

 

     M. Zīles atziņas:

 

     “Bausli “Mīli savu tuvāko kā sevi pašu” zinām, bet nesaprotam: lai mīlētu otru un sagaidītu atbildi, ir jāmīl arī pašai sevi.”

 

     “Ir valsts iestādes, pašvaldības, kurās var meklēt palīdzību, bet vispirms pašam sevi jāpaņem aiz čupra, jāizvelk no bezizejas, jāsasparojas. Spēka avoti jāmeklē sevī, tie noteikti ir.”

 

     “Cilvēkam vispirms jārūpējas par sev tuvākajiem, ja pietiek laika un spēka – tad arī par līdzcilvēkiem”

 

     “Man patīk cilvēki, kas nebaidās dzīvot – jebkurā vecumā. Tā ir tā dzīves garša! Aicinu kādu laiku, kādu brīdi veltīt sev, lai varētu bagātināt sevi- vienalga kā un no kā!”

 

     “Esmu pārliecināta – ja ne izdzīvot, tad atcerēties savus laimes mirkļus gan ir svarīgi. Tā ir emocionālā rezerve, no kuras sevi ikdienā uzpildīt”.

 

     “Bieži saka – liktenis. Bet esmu pārliecināta, ka liktenim ir kāda konkrēta cilvēka seja. Likteņa scenārijā vienmēr ir cilvēki, kuri notikumus ierosina vai vada”.

 

     Rēzeknes Centrālā bibliotēka informē, ka 2016. gada 22. septembrī būs iespēja tikties ar pašu rakstnieci M. Zīli!

 

Izmantotā literatūra:

Ludzas Zeme.- Nr.19 (2000, 7.marts), 5. lpp.

Stars.- 2000.- 25.novembris.-10.lpp.

Ieva.- Nr.41(2015, 14.okt.), 22.-25.lpp.

 

Ar M. Zīles biogrāfiju var iepazīties šeit.

Īss ieskats pasākuma norisē aplūkojams šeit.