Nozaru literatūra

 

Deviņi komentāri par komunistisko partiju: [Ķīnas komunistiskās partijas vēsture]. - Rīga : The Epoch Times ; Broad Press U.S.A., 2008. - 270, [1] lpp. : il. - Bibliogr. norādes parindēs.
        ISBN 9789984395371.

 

El Tata.
    Karmas pārvarēšana : senas patiesības par veselību un laimi / El Tata ; no kr. val. tulk. Lilita Kainaize. - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2012. - 220 lpp.
        ISBN 9984750043.

 

Eniņa, Ģ. (Ģertrūde).
    Insults : tas jāzina katram / Ģertrūde Eniņa ; Latvijas Ārstu biedrība. - [Rīga] : Latvijas Ārstu biedrība, 2008. - 44 lpp.

 

Jansone, Ilze.
    Glābsim savu Tēvzemi! / Ilze Jansone. - Rīga : Ilze Jansone, 2012. - 47 lpp. : il.
        ISBN 9789984868516.

 

Klārks, Rons.
    Nost ar garlaicīgām mācību stundām! jeb Kā atraisīt mūsu bērnu spējas / Rons Klārks ; no angļu valodas tulkojusi Elita Saliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 379 lpp. : il. - "101 neparasts risinājums vecākiem un skolotājiem".
        ISBN 9789934034268.

 

Krēsliņš, Kārlis.
    Gods kalpot Latvijai! : ģenerāļa Kārļa Krēsliņa atmiņas par Nacionālo Bruņoto spēku izveidi un attīstību / Kārlis Krēsliņš ; foto, Gunārs Binde. - Rīga : Enerģija un Pasaule, 2012. - 419, [24] lpp.

 

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija 1992-2012/ red. kol. : Baiba Rivža, Ieva Brence, Voldemārs Strīķis ; tulk. uz angļu val. Aldis Pūtelis. - Rīga : Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, 2012. - 101 lpp.

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors Dr. chem. Jānis Polis= Почетный доктор Латвийской академии наук Dr. chem. Янис Полис : biobibliogrāfija / sastādītājas: Dagnija Ivbule, Irēna Afanasjeva, Zoja Guseva, Alla Skripko ; bibliogrāfiskā redaktore Dagnija Ivbule ; izdošanai sagatavojušas: Santa Dzene, Dagnija Ivbule ; ievadu sarakstīja Jānis Stradiņš ; biogrāfiskā apcerējuma autori: Santa Dzene, Ilgars Grosvalds, Ivans Griņēvičs ; atmiņas par J. Poli sarakstīja Raimonds Valters ; Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Ķīmijas vēstures muzejs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 172, [3] lpp. : il., ģīm., faks. - (Latvijas zinātnieki). - Personu rād.: 167.-172. lpp. - Paral. latviešu un krievu val. (ar atsevišķām titullapām).
        ISBN 9789984455068.

 

Mēs dzīvojam Latgalē! Būsim draugi!/ Latvijas finieris A/S. - [B. v.] : Latvijas finieris, 2006. - 187 lpp.

 

Profesore Irēna Žogla : biobibliogrāfija/ sastādītāja Aīda Krūze ; bibliogrāfiskā rādītāja sastādītāja Dita Tretjakova ; bibliogrāfiskā rādītāja redaktore Jana Klebā ; latviešu valodas teksta literārā redaktore Ruta Puriņa ; rakstu angļu valodā tulk. Imants Mežaraups ; priekšvārdu sarakstīja Andris Grīnfelds ; Latvijas Universitāte. Bibliotēka. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 164, [2] lpp., [8] lp. fotoil. : il. - (Latvijas Universitātes zinātnieki). - Bibliogr.:103.-151. lpp. . - Personu alf. rād.: 152.-164. lpp. . - Darbu nosaukumu alf. rād.: 161.-1164. lpp. - Priekšv. paral. latviešu, angļu val.
        ISBN 9789984455303.

 

Salaspils Vissvētākās Jaunavas Marijas Rožukroņa Karalienes baznīca/ tekstu apkop. un sastād. Līga Malāne ; konsult. Andris Priede. - Ogre : [b. i.], 2013. - 46 lpp.

 

Skutelis, Antons.
    Ārstniecības augu farmakoloģija / A. Skutelis, D. Pakalns. - Rīga : [b.i.], 2005. - 223 lpp., [4] lp. iel. : tab. - Bibliogr.: 208.-210. lpp. - Tekstā minēto ārstniecības augu un drogu indekss: 211.-221. lpp.
        ISBN 9984198030.

 

Starpdisciplinaritāte sociālajās zinātnēs: vai tā sniedz atbildes uz mūsu izaicinājumiem augstākajā izglītībā un pētniecībā? / zinātniskās redaktores: Tatjana Muravska, Žaneta Ozoliņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 227 lpp. : graf., il., tab. - Bibliogrāfija: [rakstu beigās].
        ISBN 9789984455242.

 

Ščadilovs, Jevgeņijs.
    Nieru attīrīšana / Jevgeņijs Ščadilovs ; no krievu valodas tulkojusi Kristīne Stalte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 110 lpp. : il.
        ISBN 9789934033193.

 

Tuvāk debesīm : "Latvijas valsts meži" un mammadaba gaida tevi ciemos!/ Latvijas valsts meži. - Rīga : Latvijas valsts meži, 2012. - 17 lpp.

 

Vitmors, Džons.
    Koučings sasniegumiem : koučinga un līderības principi un prakse / Džons Vitmors ; no angļu valodas tulkojušas Māra Antenišķe un Astrīda Vucāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 229 lpp. : il. - Bibliogrāfijas: [226.]-227. lpp. - Oriģ. nos.: Coaching for performance.
        ISBN 9789934035371.

 

Антоний, митрополит Сурожский.
    Об исповеди / Антоний, митрополит Сурожский. - Москва : Духовное наследие митрополита Антония Сурожского, 2013. - 268 с.
        ISBN 9785903898114.

 

Антоний, митрополит Сурожский.
    Уверенность в вещах невидимых : последние беседы (2001 - 2002) / Антоний, митрополит Сурожский ; пер. с англ. Е. Ю. Садовниковой. - Москва : Духовное наследие митрополита Антония Сурожского ; Никея, 2013. - 278 с.
        ISBN 9785903898121. . - ISBN 9785917611204.

 

Антоний, митрополит Сурожский.
    Человек перед Богом / Антоний, митрополит Сурожский. - Киев : Духовное наследие митрополита Антония Сурожского ; QUO VADIS, 2012. - 345 с.
        ISBN 9785903898152.

 

Берри, Джейсон.
    Деньги Ватикана : тайная история церковных финансов / Джейсон Берри ; пер. с англ. М. Завалова. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 574 с. ; 21 см. - (Религия. Война за Бога). - Библиогр. в примеч. - Пер.: Berry, Jason. Render unto Rome.
        ISBN 9785699569038.

 

Бойко, Н. Н.
    Homo addictus: Человек зависимый : (в рабстве пагубных пристрастий) / Н. Н. Бойко. - Москва : Родная страна, 2012. - 317 с. ; 21 см. - (Безопасность России. Цикл "Зависимости"). - Библиогр.: с. 312-315. - Авт. указан на обл.
        ISBN 9785903942107.

 

Борисов, Александр, протоиерей.
    Добро и зло в нашей жизни : проповеди, беседы, интервью / Протоиерей Александр Борисов. - Москва : Храм святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине, 2008. - 302 с.
        ISBN 5898310347.

 

Борисов, Александр, протоиерей.
    Надежда / Протоиерей Александр Борисов. - Москва : Храм свв. бессребреников Космы и Дамиана в Шубине, 2009. - 385 с.
        Сборник 1. Беседы со слушателями радиостанции "Надежда".
        ISBN 9785898310356.

 

Борисов, Александр, протоиерей.
    Начало пути христианина / Протоиерей Александр Борисов. - Москва : Храм святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине, 2012. - 63 с.
        ISBN 9785903612147.

 

Борисов, Александр, протоиерей.
    От Пасхи до Пятидесятницы : проповеди и беседы / Протоиерей Александр Борисов. - Москва : Храм святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине, 2012. - 427 с.
        ISBN 9785903612130.

 

Девять комментариев о коммунистической партии[Videoieraksts] : фильм, который совершил переворот в умах китайцев по всему миру : фильм, который привел к распаду коммунистической партии. - [Б.м.] : [б.и.], [б.г.]. - 2 DVD. - Skaņa krievu val. ; Subtitri latv. val.

 

Курпатов, Андрей Владимирович.
    Супружеская измена / Андрей Курпатов. - 2-е изд., доп. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2008. - 214 с. - (Советы доктора).
        ISBN 9785373018654.

 

Леонтьев, Виталий Петрович.
    Ноутбук : новейший самоучитель 2013 : Windows 8, Office 2013 / Виталий Леонтьев. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 639 с. : ил. ; 24 см. - (Компьютерный бестселлер). - На обл. в подзаг.: жизнь и работа в движении, мобильные программы, облачные сервисы, социальные сети, музыка, видео, книги.
        ISBN 9785373052801.

 

Мень, Александр, протоиерей (Александр Владимирович).
    Верую... : беседы о Никео-Царьградском символе веры / Протоиерей Александр Мень. - Москва : Жизнь с Богом, 2012. - 251 с. : ил.
        ISBN 9785903612123.

 

Мень, Александр, протоиерей (Александр Владимирович).
    Любить Бога и любить человека : домашние беседы / Протоиерей Александр Мень. - Москва : Жизнь с Богом, 2012. - 271 с. : ил.
        ISBN 9785903612109.

 

Мень, Александр, протоиерей (Александр Владимирович).
    Магия, оккультизм, христианство : из книг, лекций и бесед / Протоирей Александр Мень. - Москва : Фонд имени Александра Меня, 2007. - 196 с.
        ISBN 5884030150.

 

Мень, Александр, протоиерей (Александр Владимирович).
    О Христе и церкви : домашние беседы / Протоиерей Александр Мень. - 3-е изд. - Москва : Жизнь с Богом, 2010. - 191 с. : ил.
        ISBN 9785903612277.

 

Мень, Александр (Александр Владимирович.
    Отец Александр Мень отвечает на вопросы / Отец Александр Мень. - 2-е изд. испр. - Москва : Жизнь с Богом, 2008. - 347 с. : ил., портр. ; 22 см.
        ISBN 9785903612017.

 

Мень, Александр (Александр Владимирович).
    Первые апостолы / Протоиерей Александр Мень. - 2-е изд. - Москва : Жизнь с Богом, 2009. - 302 с. : ил. ; 22 см. - Список трудов Протоиерея Александра Меня: с. 299-302.
        ISBN 9785903612253.

 

Мень, Александр (Александр Владимирович).
    Почему нам трудно поверить в Бога? / Александр Мень. - Москва : Жизнь с Богом, 2011. - 198, [1] с. ; 17 см.
        ISBN 9785903612055.

 

Мень, Александр, протоиерей (Александр Владимирович).
    Прости нас, грешных : слово перед исповедью / Александр Мень ; граф. рис. Елены Мень. - Москва : Жизнь с Богом, 2013. - 335 с. : ил.
        ISBN 5898310339.

 

Мень, Александр, протоиерей (Александр Владимирович).
    Радость служения : домашние беседы / Протоиерей Александр Мень. - Москва : Жизнь с Богом, 2013. - 319 с. : ил.
        ISBN 9785903612123.

 

Мень, Александр, протоиерей (Александр Владимирович).
    Сын Человеческий / Протоирей Александр Мень. - 6-е изд., испр. - Москва : Жизнь с Богом, 2013. - 495 с. : ил.
        ISBN 9785903612239.

 

Мень, Александр, протоиерей (Александр Владимирович).
    Тайна жизни и смерти : лекции, проповеди , беседы / Протоиерей Александр Мень. - Москва : Жизнь с Богом, 2013. - 183 с. : ил.
        ISBN 9785903612130.

 

Мень, Александр, протоиерей (Александр Владимирович).
    Церковь и мы : домашние беседы / Протоиерей Александр Мень. - Москва : Жизнь с Богом, 2012. - 254 с. : ил.
        ISBN 5903612093.

 

Мень, Александр (Александр Владимирович).
    Читая Апокалипсис : беседы об Откровении святого Иоанна Богослова / Протоиерей Александр Мень. - Москва : Жизнь с Богом, 2011. - 253 с. : ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 249-251. . - Список трудов Протоиерея Александра Меня: с. 252-253.
        ISBN 9785903612116.

 

Синельников, Валерий Владимирович.
    Таинственная сила слова ; Формула любви : как слова воздействуют на нашу жизнь / Валерий Синельников. - Москва : Центрполиграф, 2006. - 252 с.
        ISBN 5952423752.

 

Хей, Луиза.
    Люби себя. Доверяй своей жизни / Луиза Хей, Шерил Ричардсон ; пер. с англ. П. Цымбаровича. - Москва : Астрель, 2013. - 222 с. - (Школа женской мудрости).
        ISBN 9785271383847.

 

Чистяков, Георгий (Георгий Петрович).
    "Да укрепит вас Господь!" : расшифровка аудиозаписей проповедей / Священник Георгий Чистяков. - Москва : Волшебный фонарь, 2009. - 223, [1] с. ; 22 см.
        Выпуск 3. Январь 2002 - декабрь 2002.
        ISBN 9785903505265.

 

Чистяков, Георгий (Георгий Петрович).
    "Да укрепит вас Господь!" : расшифровка аудиозаписей проповедей / Священник Георгий Чистяков. - Москва : Волшебный фонарь, 2010. - 249, [1] с. ; 22 см.
        Выпуск 4. 2003 год.
        ISBN 9785903505371.

 

Чистяков, Георгий (Георгий Петрович).
    "Да укрепит вас Господь!" : расшифровка аудиозаписей проповедей / Священник Георгий Чистяков. - Москва : Волшебный фонарь, 2011. - 197, [1] с. ; 22 см.
        Выпуск 5. 2004 год.
        ISBN 9785903505371.

 

Чистяков, Георгий (Георгий Петрович).
    "Да укрепит вас Господь!" : расшифровка аудиозаписей проповедей / Священник Георгий Чистяков. - Москва : Волшебный фонарь, 2011. - 213 с. ; 22 см.
        Выпуск 6. 2005 - 2007 годы.
        ISBN 9785903505548.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Auziņš, Arnolds.
    Nevīstošā saulespuķe : romāns / Arnolds Auziņš ; il. Anita Jansone-Zirnīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2013. - 201 lpp. : il. - (Lata romāns ; 5(167).
        ISBN 9789984878591.

 

Avota pērles: prātojumi, paradoksi, prātulas / sakārt. Normunds Antēns. - [6. izd.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 96 lpp.
        ISBN 9789984371108.

 

Bahs, Ričards.
    Lidošana : aviācijas triloģija / Ričards Bahs ; no angļu valodas tulkojusi Vanda Tomaševiča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 520 lpp. - Oriģ. nos.: Flying: the aviation trilogy.
        ISBN 9789934009853.

 

Brontē, Anna.
    Agnese Greja / Anna Brontē ; no angļu valodas Dagnija Dreika. - Atkārtots izdevums. - [Jūrmala] : Daugava, [2012]. - 238 lpp. - (XIX gadsimta klasiķi). - Oriģ. nos.: Agnes Grey.
        ISBN 9789984410609.

 

Česko, Federika de.
    Tibetietes māja : [romāns] / Federika de Česko ; no vācu valodas tulkojusi Meldra Bērziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 429, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Haus der Tibeterin.
        ISBN 9789934034008.

 

Eipurs, Aivars.
    Minimas jeb zemestrīce zābakā / Aivars Eipurs. - Rīga : Dienas Grāmata, 2013. - 173, [1] lpp.
        ISBN 9789984887388.

 

Ezergaile, Inta.
    Melnās gailenes : dzeja / Inta Ezergaile ; sast. un atdzej. Amanda Aizpuriete. - Rīga : Atvērtās krātuves, [2013]. - 77, [2] lpp.

        ISBN 9789984497471.

 

Filšere, Suzanna.
    Sveika, Lilī! / Suzanna Filšere ; no vācu valodas tulk. Irīda Miska. - [Rīga] : Jumava, [2005]. - 174, [1] lpp. - (Skolas romāns). - Oriģ. nos.: Salut, Lilli!.
        ISBN 9984059758.

 

Folets, Kens.
    Zemes pīlāri / Kens Folets ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 854, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Pillars of the earth.
        ISBN 9789934034503.

 

Gekišs, Nauris.

    Liriskā mozaīka / Nauris Gekišs, Ādolfs Caunītis. - [B. v.] : Autorizdevums, [2013]. - 203 lpp.

        ISBN 9789984497532.

 

Laukmane, Maija.
    Gaiss smaržo pēc mīlestības : stāsts / Maija Laukmane. - Rīga : Jumava, [2013]. - 221, [1] lpp. - 7.-9.
        ISBN 9789934111839.

 

Locāne, Laima.
    Alfabēta un ciparu skaitāmpantiņi : mazo gudrinieku mācīties priekam / Laima Locāne ; il., dizains Dāvis Nore. - Rīga : Fonds Mammām un Tētiem, 2013. - [37] lpp. : krās. il.
        ISBN 9789934837401.

 

Mēs jau sen to gribējām jums pateikt...: Vārkavas novada vārda mākslinieku radošie darbi. - Vārkava : [Vārkavas novada dome], 2013. - 232 lpp.
        ISBN 9789984497679.

 

Ozola, Sarma.
    Zilais māls : [romāns] / S. Ozola ; il. Ieva Jurķele. - Rīga : Lauku Avīze, 2013. - 191 lpp. : il. - (Lata romāns ; 4(166).
        ISBN 9789984878584.

 

Strēlerte, Veronika.
    Raksti / Veronika Strēlerte ; sast., koment. Ieva E.Kalniņa ; red. Ligita Bībere ; māksl. Valdis Villerušs. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2012. - 703 lpp., [8] lp. fotogr., ģīm., faks. - Bibliogr. tekstā. . - Personu rād.: 659.-683.lpp. . - Dzejoļu virsrakstu un pirmo rindu alf. rād.: 685.-[692.]lpp.
        2. sējums.
        Saturs: Mēness upe ; Gaismas tuksneši ; Dzejoļi ārpus krājumiem ; Atdzejojumi ; Literatūrkritiski raksti ; Publicistika ; Raksti par Veroniku Strēlerti un viņas dzeju ; Vēstules.
        ISBN 9789984893013.

 

Strole, Ērika.
    Divi pulksteņi : dzeja / Ērika Strole. - Talsi : APL, 2010. - 129, [5] lpp. : il.
        ISBN 9789934808876.

 

ViVo.
    Noljāras kristāli / ViVo. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 479, [1] lpp.
        ISBN 9789934033155.

 

Zālītis, Dominika.
    Starp Baltijas mūriem : dzeja / Dominika Zālītis ; no franču val. tulk. Dagnija Dreika. - Rīga : Daugava, 2012. - 64 lpp. : portr.
        ISBN 9789984410647.

 

 

Daiļliteratūra angļu valodā

 

Meyer, Stephenie.
    New moon : [a novel] / Stephenie Meyer. - Reprinted ed. - London : Atom, 2009. - 497 p. - (The International Number One Bestseller).
        ISBN 9781904233886.

 

Meyer, Stephenie.
    Twilight : [a novel] / Stephenie Meyer. - Reprinted ed. - London : Atom, 2008. - 434 p. - (The International Number One Bestseller).
        ISBN 9781904233657.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Барнс, Джонатан.

    Предчувствие конца / Джонатан Барнс ; пер. с англ. Елены Петровой. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 219, [1] с. : ил. - (Букеровский лауреат). (Лауреаты мировых литературных премий).

        ISBN 9785699589654.

 

Браун, Сандра.
    Завтрак в постели / Сандра Браун ; пер. с англ. М. Келер. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 251 с. - (Сандра Браун. Мировой мега-бестселлер). (# 1 New York Times - bestselling author).
        ISBN 9785699627943.

 

Бояшов, Илья Владимирович.
    У Христа за пазухой / Илья Бояшов. - Санкт-Петербург : Лимбус Пресс ; Москва, 2011. - 602, [1] с. : ил. ; 25 см.
        Содерж.: Путь Мури ; Безумец и его сыновья ; Армада ; Танкист, или "Белый тигр" ; Конунг.
        ISBN 9785837005886.

 

Вигдорова, Фрида Абрамовна.
    Семейное счастье / Фрида Вигдорова. - Москва : Астрель ; Полиграфиздат, 2012. - 315 с. - (Проза. Женский род).
        ISBN 9785271407512. . - ISBN 9785421533269.

 

Панченко, Ирена Язеповна.
    Осень тоже красива : стихотворения / Ирена Панченко. - Псков : [б. и.], 2008. - 303 с.
        ISBN 9785350001570.

 

Панченко, Ирена Язеповна.
    Подкова счастья : сказки, рассказы, стихотворения, пьесы для детей и юношества / Ирена Панченко. - Псков : б.и., 2008. - 307 с.
        ISBN 9785350001549.

 

Робертс, Нора.
    Сегодня вечером и всегда / Нора Робертс ; пер. с англ. М. Павловой. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 667 с. - Ориг. назв.: From the heart.
        ISBN 9785699611157.

 

Стил, Даниэла.
    Прости меня за любовь / Даниэла Стил ; пер. с англ. В. Гришечкина. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 444 с. - (Мировой мега-бестселлер).
        ISBN 9785699623303.

 

Сутер, Мартин.
    Идеальный друг : [роман] / Мартин Сутер ; пер. с нем. Э. Венгеровой. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2012. - 380, [2] с.
        ISBN 9785699572502.

 

Сушко, Юрий Михайлович.

    Дети Есенина. А разве они были? / Юрий Сушко. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 318 с. : портр. ; 21 см. - (Биографии великих. Неожиданный ракурс). - Библиогр.: с. 312-316.

        ISBN 9785699617258.

 

Līdzīgi raksti