Nozaru literatūra

 

Apsalons, Edmunds.
    Komunikācijas kompetence : kā saprasties un veidot attiecības / Edmunds Apsalons ; redaktore Zane Seņkova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 303, [1] lpp. : il., tab. - Bibliogrāfija: 299.-[301.] lpp. un priekšmetu rādītājs: 302.-[304.] lpp. . - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934035395.

 

Blaua, Līga.
    Dzīves stāsti / Līga Blaua ; māksl. Nataļja Kugajevska ; fotogr.: Valdis Brauns, Jānis Deinats, Jānis Eiduks u. c. - Rīga : Jumava, [2013]. - 291, [1] lpp., [4] lp. fotogr.
        ISBN 9789934113246.

 

Lipska, Ilze.
    Zaļās receptes : diedzējumi, nezāles, dārzeņu laksti, ziedi / Ilze Lipska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 78 lpp. : il.
        ISBN 9789934036491.

 

Makenna, Pols.
    Atmet smēķēšanu šodien, nepieņemoties svarā / Pols Makenna ; no angļu valodas tulkojis Māris Baltiņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 125 lpp. : il. + CD. - Oriģ. nos.: Quit smoking today without gaining weigth.
        ISBN 9789934025853.

 

Senatori: Latvijas senāts, 1918-1940 / sagatavoja Augstākās tiesas Administrācija ; redaktore, R. Zvejniece. - Rīga : Latvijas Republikas Augstākā tiesa, 2008. - 48 lpp. : il.
        ISBN 9789984396873.

 

Urtāns, Juris.
    Apceres par Latvijas pilskalniem / Juris Urtāns. - Rīga : Nordik, 2013. - 222, [2] lpp. : il. - Bibliogrāfija: 211.-[223.] lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789984854458.

 

Лаврова, Светлана Аркадьевна.
    Загадки и тайны старых картин : занимательное искусствоведение / Светлана Лаврова. - Москва : Белый город, 2006. - 47, [1] с. : цв. ил., карт., портр. - (Энциклопедия тайн и загадок). - На обл. авт. не указан.
        ISBN 5779310629.

 

Ли, Николай Геннадьевич.
    Основы учебного академического рисунка : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 070603 "Искусство интерьера", 270301 "Архитектура" и другим / Николай Ли. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 478, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 477.
        ISBN 9785699250493.

 

Собчак, Ксения.
    Маски, блески, бигуди : азбука красоты / Ксения Собчак. - Москва : АСТ ; Астрель, 2008. - 242 с. : ил.
        ISBN 9785170538492. . - ISBN 9785271210211.

 

Собчак, Ксения.
    Стильные штучки Ксении Собчак / Ксения Собчак. - Москва : Махаон, 2006. - 239 с. : ил.
        ISBN 5180008859.

 

100 великих загадок истории.- Москва : Вече, 2007. - 111 с. : ил. - (100 великих).
        ISBN 9785953320429.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Devero, Džūda.
    Lavandas rīts : [romāns] / Džūda Devero ; no angl. val. tulk. Anda Smilga. - Rīga : Kontinents, 2013. - 414 lpp. - Oriģ. nos.: Lavender morning.
        ISBN 9789984356525.

 

Grišams, Džons.
    Advokāti : romāns / Džons Grišams ; no angļu val. tulk. Armīns Voitkāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 399 lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: The Litigators.
        ISBN 9789934033506.

 

Eljota, Ketrina.
    Zāles pret vientulību / Ketrina Eljota ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2013. - 441 lpp. - Oriģ. nos.: Rural affair.
        ISBN 9789984356549.

 

Jūdžinidess, Džefrijs.
    Laulību sižets : romāns / Džefrijs Jūdžinidess ; no angļu val. tulk., red. Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 478, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The Marriage Plot.
        ISBN 9789934032714.

 

Koreckis, Daņils.
    Rokenrols Kremļa dzīlēs 5 / Daņils Koreckis ; no krievu valodas tulkojusi Maija Medne. - [Rīga] : [b. i.], [2013]. - 447 lpp. - (Krievu detektīvs).
        5. grāmata. Spiega atbrīvošana.
        ISBN 9789934817632.

 

Koulija, Adriana.
    Sestā atslēga : romāns / Adriana Koulija ; tulk. Lilija Berzinska. - Rīga : Dienas Grāmata, 2013. - 418, [1] lpp. : il. - (Jaunā gadsimta trilleris). - Oriģ. nos.: The Sixth Key.
        ISBN 9789984887364.

 

Miso, Gijoms.
    Neatstājot pēdas : romāns / Gijoms Miso ; no franču val. tulk. Maija Indraša. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 351, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: L'appel de l'ange.
        ISBN 9789934033261.

 

Repše, Gundega.
    Laiks esi tu / Gundega Repše. - Rīga : Dienas Grāmata, 2013. - 189, [1] lpp.
        ISBN 9789984887418.

 

Vaita, Kārena.
    Pārmaiņu vējš / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2013. - 443, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Sea change.
        ISBN 9789984356532.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Вильмонт, Екатерина.
    Секрет салона красоты ; Секрет исчезающей картины : повести / Екатерина Вильмонт. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 416 с. - (Лучшие детективы Е. Вильмонт для девочек).
        ISBN 9785699552665.

 

Лебедева, Виктория Юрьевна.
    В ролях : роман, повести / Виктория Лебедева. - Москва : Астрель, 2012. - 380 с. - (Проза: женский род).
        Содерж.: В ролях ; Уроки музыки ; Хозяин.
        ISBN 9785271431753.

 

Метлицкая, Мария.
    Испытание медными трубами : [повести и рассказы] / Мария Метлицкая. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 281, [2] с. : ил. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой).
        Содерж.: Испытание медными трубами ; Удачный день ; Блеф.
        ISBN 9785699544431.

 

Соловьева, Тамара Томашевна.
    Люби меня такой, какая есть : стихи / Тамара Томашевна Соловьева. - Псков : ЛОГОС Плюс, 2012. - 150 с.
        ISBN 9785930660824.

 

Щербакова, Галина Николаевна.
    Мальчик и девочка ; Loveстория ; Митина любовь / Галина Щербакова. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 405, [2] с.
        ISBN 9785699411849.

 

 

Līdzīgi raksti