Nozaru literatūra

 

Alūksnes jaunā pils un Alūksne: [buklets] / Eiropas Reģionālās attīstīvas fonds, Eiropas Savienība. - [B. v.] : [b. i.], [b. g.]. - 33 lpp.

 

Brice, Baiba.
    Viss sākas ar rotaļu : metodiskie ieteikumi un rotaļas pirmsskolas un sākumskolas bērniem / Baiba Brice. - Rīga : RaKa, 2013. - 244 lpp. : not.
        ISBN 9789984462820.

 

Katōliskōs Bazneicas eiss katehisms/ sakūp. A. Piebalgs. - Rēzekne : Rēzeknes-Aglyunas diecezes kurija, 2012. - 93 lpp.

 

Ls 20. Nacionālās valūtas mākslas gadi/ sast. Ramona Umblija ; tulk. Ieva Lešinska-Geibere ; Ingūnas Eleres dizains. - Rīga : Latvijas Banka, 2013. - 135 lpp. : il. - Personu rād.: 132.-133. lpp. - Kopsavilkums angļu val.
        ISBN 9789984888255.

 

Rožukronis. - 5. izdevums. - Rēzekne : Rēzeknes-Aglonas diacēzes kūrija, 2012. - 55 lpp.

        ISBN 9984192563.

 

Sturme, Brigita.
    Mūs pazina kā ''lietišķos'' / Brigita Sturme ; red. Anija Brice ; māksl. Ingrīda Zābere ; fotogr.: Eduards Melbārzdis, Gunārs Binde, Miķelis Galzons u. c. - Rīga : Neputns, 2009. - 111, [1] lpp. : il., ģīm. - Bibliogr.: rakstu beigās. . - Personu rād.: 110.-111. lpp.
        Saturs: No darbnīcām līdz skolai (1919-1933) ; Arvīda Dzērvīša skola (Rīgas Valsts daiļamatniecības skola 1933-1940) ; Vēstures fragmentu mozaīka (1940-1944) ; Staļiniskās ideoloģijas jūgā (1944-1953) ; Reformu laiks (1953-1959) ; Žūriņa skola (1959-1985) ; Atmoda (1985-1991).
        ISBN 9789984807546.

 

Šneidere, Mudīte.
    Lilita Bērziņa. Dēļ tavu acu liesmām / Mudīte Šneidere. - Rīga : Jumava, 2013. - 181 lpp. : il.
        ISBN 9789934113178.

 

Gaga, Vladimir A.
    Organizational Systems of Motivational Management / Vladimir A.Gaga, Helen Miller ; transl. by Alyona Ovsepian. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - 159 p. : tab., diagr.
        Contents: Overview of the Social and Economic Situation in Russia ; Manager's Business Culture and the Organizational Theory ; Motivation as a Component of Modern Management in the Process of Decision Making ; Principles of Labour Incentives ; Wage System in a Commercial Organization ; Organizational Systems of Recognition and Self-fulfilment of Personnel ; Managerial Approaches to System Analysis ; Bound Methodology for a Model of Labour ; Labour Incentives on the Basis of Variable Wage Systems ; Structures of Contractual Wage Systems ; Organizational Systems in Multiple-factor Wages.
        ISBN 9789984808963.

 

Kramiņa, Ingrīda.
    Research guidance : explored and explained : a handbook for research advisers = Pētnieciskā darba vadīšana : procesa izpēte un ieteikumi : rokasgrāmata pētniecisko darbu vadītājiem / Ingrīda Kramiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 114 lpp. ; 21 cm. - Ietver bibliogrāfiju (74.-76. lpp.). - Anotācija un daļa pielikuma latviešu val.
        ISBN 9789984450735.

 

The Low Countries: 21 : yearbook 2013 : arts and society in Flanders and the Netherlands / Flemish-Netherlands Foundation "Stichting Ons Erfdeel". - Flanders : Ons Erfdeel vzw ; Belgium, 2013. - 319 p. : ill. - (TLC ; 21).
        ISBN 9789079705153.
    ISSN 0779-5815.

 

Бианка, Анна.
    Уроки по системе Аллена Карра : 50 упражнений : как избавиться от любой вредной привычки / Анна Бианка. - Москва : АСТ, 2013. - 224 с. - (Школа успеха).
        ISBN 9785170772551.

 

Бриттон, Клас.
    Швеция и шведы / Клас Бриттон ; пер. Наталья Хассо. - Стокгольм : Шведский институт, 2007. - 31 с. : ил.
        ISBN 9789152008010.

 

Князья Кропоткины и Сигулда/ подготовила Иева Витола ; перевод на русский язык Жанны Эзити ; фотографы Албертс Линартс, Иева Витола, Рейнис Хофманис. - Сигулда : Дума Сигулдского края, 2011. - [39] с. : ил., карт., портр. ; 21 см.
        ISBN 9789984492780.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Brīdaka, Lija.
    Dvēseles ziedēšana : [esejas un dzejoļi] / Lija Brīdaka ; Ritas Blaževičas akvareļi. - Rīga : Annele, 2013. - 77, [3] lpp. : il.
        ISBN 9789984843599.

 

Džeimsa, Erika.
    Keitijas Lavenderes cita dzīve : romāns / Erika Džeimsa ; no angļu val. tulk. Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2013. - 441, [1] lpp. - (Pasules bestsellers). - Oriģ. nos.: The Real Katie Lavender.
        ISBN 9789984356563.

 

Džonsone, Millija.
    Negaidīta romance / Millija Džonsone ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2013. - 411, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Birds & the bees.
        ISBN 9789984356594.

 

Džūela, Līza.
    Pirms tevi satiku : romāns / Līza Džūela ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2013. - 447 lpp. - Oriģ. nos.: Before I met you.
        ISBN 9789984356556.

 

Nīla, Fiona.
    Viltus eņģelis : romāns / Fiona Nīla ; no angļu val. tulk. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2013. - 443, [1] lpp. - Oriģ. nosaukums: What the nanny Saw.
        ISBN 9789984356587.

 

Žuravska, Dzintra.
    Piecžuburis : stāstu krājums / Dzintra Žuravska ; Inas Žuravskas zīmējumi. - Rīga : Sol Vita, [2013]. - 253, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789984894225.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Берсенева, Анна.
    Этюды Черни : [роман] / Анна Берсенева. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 313, [2] с. - (Романы Анны Берсеневой).
        ISBN 9785699638994.

 

Блок, Лоуренс.
    Вор с палитрой Мондриана : тайны Берни Роденбарра : роман / Лоуренс Блок ; пер. с англ. Н. Рейн. - Москва : Иностранка, 2011. - 382, [1] с. - (The best of Иностранка).The burglar who painted like Mondrian.
        ISBN 9785389022232.

 

Валё, Пер.
    Подозревается в убийстве / Пер Валё, Май Шеваль ; пер. со швед. Л. Жданова. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 267, [1] с. - (Misterium). - На обл.: Детективы из Швеции, завоевавшие сердца читателей по обе стороны Атлантики.
        ISBN 9785699453627.

 

Зверев, Сергей Иванович.
    Бункер / С. Зверев. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 350 с. - (Морской спецназ).
        ISBN 9785699642120.

 

Калинина, Дарья Александровна.
    Без штанов - но в шляпе : роман / Дарья Калинина. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 347 с. - (Детектив-приключение Д. Калининой).
        ISBN 9785699638291.

 

Кристи, Агата.
    Немезида : [роман] / Агата Кристи ; пер. с англ. П. Рубцова. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 315 с. - (Вся Кристи).
        ISBN 9785699277902.

 

Куликова, Галина Михайловна.
    Коллекция ночных кошмаров / Галина Куликова. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 350 с. : ил. - (Детективы от Галины Куликовой).
        ISBN 9785699636013.

 

Лавкрафт, Говард Филлипс.
    Обитающий во мраке : [сборник] : пер. с англ. / Г. Лавкрафт. - Москва : Астрель, 2012. - 573 с.
        ISBN 9785271405853.

 

Лесина, Екатерина.
    Бабочка маркизы Помпадур : роман / Екатерина Лесина. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 347 с. - (Артефакт & Детектив).
        ISBN 9785699643011.

 

Метлицкая, Мария.
    После измены : рассказы и повести / Мария Метлицкая. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 384 с. - (З а чужими окнами. Проза М. Метлицкой).
        ISBN 9785699634033.

 

Перри, Энн.
    Воскрешение на Ресуррекшн-роу / Энн Перри. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 308 с. - (Любимый детектив Английской королевы).
        ISBN 9785699643417.

 

Резекненский поэтический вестник 2010-2013/ ред.-сост. Александр Якимов. - Резекне : [б. и.], 2013. - 152 с. : ил., портр.
        ISBN 9789984497631.

 

Солнцева, Наталья.
    Легкие шаги в Океане : роман / Н. Солнцева. - Москва : Астрель, 2013. - 382 с. - (Золото).
        ISBN 9785271450358.

 

Шпанов, Николай Николаевич.
    Поджигатели. Цепь предательств / Ник. Шпанов. - Москва : Вече, cop. 2013. - 283, [1] с. - (Военные приключения : ВП).
        ISBN 9785444406182.

 

Līdzīgi raksti