Nozaru literatūra

 

Bula-Biteniece, Inta.
    Bērns un sports pirmsskolā / Inta Bula-Biteniece, Rasma Jansone, Krzysztof Piech. - Rīga : RaKa, 2013. - 179 lpp. : il., tab. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija. Pieredze. Prakse). - Bibliogrāfija: 159.-174. lpp.
        ISBN 9789984462646.

 

Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca: 2 sējumos = Лингвотерриториальный словарь Латгалии : в 2 томах / galvenā redaktore I. Šuplinska. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2012. - 875 lpp. : il., faksimili. - Ietver bibliogrāfiju un personvārdu rādītāju: 839.-852. lpp. - Teksts paralēli latviešu un krievu valodā.
        1. sējums.
        ISBN 9789984441092.

 

Latgolys lingvoteritorialuo vuordneica: 2 siejumūs = Lingvoterritorial dictionary of Latgale : 2 volumes / galvenā redaktore I. Šuplinska. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2012. - 875 lpp. : il., faksimili. - Ietver bibliogrāfiju un personvārdu rādītāju: 839.-852. lpp. - Teksts paralēli latgaliešu un angļu valodā.
        2. sējums.
        ISBN 9789984441108.

 

Latvija padomju režīma varā: 1945-1986 : dokumentu krāj. / LU. Latvijas Vēstures inst. ; atb. red. Irēna Šneidere ; sast. Daina Bleiere, Dzintars Ērglis, Elmārs Pelkaus u. c. - Rīga : Latvijas Vēstures institūts, 2001. - 463 lpp. : tab. - Personu rād.: 450.-458.lpp. - Teksts latviešu un krievu val.
        ISBN 9984601870.

 

Latvijas Bankas 2012. gada pārskats. - Rīga : Latvijas Banka, 2013. - 134 lpp.
    ISSN 1407-1797.

 

Liepa, Dzintra.
    Ko mēs apēdam? : [krāsvielas, smaržvielas, mīklas irdinātāji, modificēts uzturs] / Dzintra Liepa, Aivars Plēpis. - Rīga : Avots, 2013. - 196, [1] lpp. - (Ēst vai dzīvot!).
        ISBN 9789984859712.

 

Makīta, Džiljena.
    Kā ēdīsi, tā dzīvosi : idejas, kas mainīs tavu dzīvi / Džiljena Makīta ; no angļu valodas tulkojusi Lolita Šelvaha. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 223 lpp. : il. - Oriģ. nos.: You are what you eat. - Rād.: 221.-223. lpp.
        ISBN 9789984405674.

 

Ruks, Māris.
    20. gadsimta latvietis Gunārs Astra / Māris Ruks. - [Rīga] : Antava, [2012]. - 239 lpp. : fotogr., faks. - Personu rād.: 236.-239. lpp.
        ISBN 9789984998497. . - ISBN 9789934826603.

 

Stalšāns, Kārlis.
    Krievu ekspansija un rusifikācija Baltijā laikmetu tecējumā / K. Stalšāns. - [Papildināts izd.]. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2013. - 187 lpp. : il., kartes, shēmas.
        ISBN 9789984292328.

 

Tavas skaistākās brīvdienas Latgalē, Aukštaitijā un Vitebskas apgabalā. - [Rēzekne] : [Latgales plānošanas reģions], [2012]. - 224 lpp.

 

Valoda: nozīme un forma= Language: meaning and form / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra ; [krājuma sastādītājas un atbildīgās redaktores Ilze Lokmane un Andra Kalnača]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013. - 171 lpp. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Rakstu kopsavilkumi angļu val.
        3. sējums.
        ISBN 9789984456997.

 

Volfs, Entonijs.
    Es klausītu savus vecākus, ja viņi aizvērtos : ko teikt un ko neteikt bērniem pusaudža vecumā / Entonijs Volfs ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 351, [1] lpp. - Oriģ. nos.: I'd listen to my parents if they'd just shut up.
        ISBN 9789934033452.

 

Антонов, Игорь Викторович.
    Большая книга дачного мастера / И. Антонов. - Москва : Эксмо, 2013. - 508, [2] с. : ил. ; 26 см. - (Мастерковы энциклопедии).
        ISBN 9785699616756.

 

Кустурица, Эмир.
    Где мое место в этой истории? : автобиография / Эмир Кустурица ; пер. с фр. Э. Болдиной. - Москва : РИПОЛ классик, 2012. - 378, [2] с. ; 22 см. - Пер.: Kusturica, Emir. Ou Suis-je dans cette histoire?.
        ISBN 9785386039707.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Deja, Silvija.
    Spoguļojos tevī / Silvija Deja ; tulk. Anna Zābere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 399, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Reflected in You. - Krustuguns sērijas romāns.
        ISBN 9789934035432.

 

Gibinss, Deivids.
    Trojas maska : romāns / Deivids Gibinss ; no angļu val. tulk. Raimonds Auškāps. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 446, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The Mask of Troy.
        ISBN 9789934030635.

 

Keišs, Pēteris.
    Aizbraucēji un palicēji / Pēteris Keišs. - Rēzekne : Latgales kultūras centra izdevniecība, 2012. - 143 lpp. : il., portr.
        ISBN 9789984292212.

 

Kivlinieks, Henrihs.
    Kalupieša dzīves gājums : autobiogrāfiska apcere / Henrihs Kivlinieks. - Rēzekne : Latgales kulturas centra izdevniecība, 2013. - 142, [2] lpp. : il.
        ISBN 9789984292335.

 

Morels, Deivids.
    Uz naža asmens : romāns / Deivids Morels ; no angļu val. tulk. Uldis Šēns. - Rīga : Kontinents, 2013. - 461 lpp. - Oriģ. nos.: The Naked Edge.
        ISBN 9789984356570.

 

Sproģe, Māra.
    Mīļš "labrīt" uz palodzes / Māra Sproģe. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2013]. - 155 lpp. : il.
        ISBN 9789984835693.

 

Šafaka, Elifa.
    Četrdesmit vārtu uz mīlestību / Elifa Šafaka ; no angļu valodas tulkojusi Tamāra Liseka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 389, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Forty rules of love.
        ISBN 9789934036293.

 

Šteinberga, Ināra.
    Nekur nav tik labi kā laukos : satīriskā dzeja / Ināra Šteinberga ; il. Imants Liepiņš. - [Mārupe] : Drukātava, 2013. - 131 lpp. : il.
        ISBN 9789984853819.

 

Upenieks, Eduards.
    Par dzīves skaistumu un mākslu : spēja saprast mākslu ir civilizācijas balva / Eduards Upenieks. - Rēzekne : Latgales kultūras centra izdevniecība, 2013. - 398 lpp. : il.
        ISBN 9789984292304.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Баженова, Ксения.
    Сердце грустного шута : [роман] / Ксения Баженова. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 350, [1] с. - (Детектив - событие).
        ISBN 9785699617876.

 

Бекетт, Саймон.
    Увековечено костями / Саймон Бекетт ; пер. с англ. А. Пичужкиной. - Москва : АСТ ; Астрель, 2012. - 316 с. - Ориг. назв.: Written in bone.
        ISBN 9785170702688. . - ISBN 9785271367496.

 

Виноградская, Злата.
    После дождя будет солнце : [18+] / Злата Виноградская. - Москва : РИПОЛ классик, 2013. - 254, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Люби и будь любима!).
        ISBN 9785386057817.

 

Дженнингс, Гэри.
    Ацтек : [роман] / Гэри Дженнингс ; пер. с англ. Виталия Волковского. - Санкт-Петербург : Азбука, 2013. - 926 с. - (the big book). - Ориг. назв.: Jennings, Gary. Aztec.
        ISBN 9785389054943.

 

Корецкий, Данил Аркадьевич(Данил Аркадьевич).
    Эмблема с секретом : (Похититель секретов-3) / Данил Корецкий. - Москва : АСТ, 2013. - 446, [1] с. - Цикл «Похититель секретов»: 1. Похититель секретов. 2. Маяк в Борсхане ; Бехеровка на аперитив. 3. Эмблема с секретом.
        ISBN 9785170778461.

 

Мартел, Янн.
    Жизнь Пи : [роман] / Янн Мартел ; пер. с англ. И. Алчеева, А. Блейз. - Санкт-Петербург : Домино ; Москва : Эксмо, 2013. - 414, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Интеллектуальный бестселлер. Читает весь мир).
        ISBN 9785699369348.

 

Митчелл, Дэвид.
    Облачный атлас / Дэвид Митчелл ; пер. с англ. Г. Яропольского. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 798, [1] с. - Ориг. назв.: Cloud atlas. .
        ISBN 9785699595174.

 

Ренделл, Рут.
    Застигнутый врасплох / Рут Ренделл ; пер. с англ. Ю. Гольдберга. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 223 с. - (Millenium. Английский детектив).
        ISBN 9785699618583.

 

Ренделл, Рут.
    Тринадцать шагов вниз / Рут Ренделл ; пер. с англ. В. Михайлюка. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 316 с. - (Millenium. Английский детектив).
        ISBN 9785699637584.

 

Трауб, Маша.
    Тетя Ася, дядя Вахо и одна свадьба : [роман] / Маша Трауб. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 282, [2] с. - (Проза Маши Трауб).
        ISBN 9785699634385.

 

Шелонин, Олег Александрович.
    Ангелы Миллениума. Собачье дело : роман / О. Шелонин, В. Баженов. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2013. - 314 с.
        ISBN 9785992214222.

 

 

Līdzīgi raksti