Nozaru literatūra

 

Benets, Džefrijs.
    Atbrīvojot Baltiju : 1919-1920 / Džefrijs Benets ; tulk. Dainis Poziņš, Imants Breidaks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 271, [1] lpp. : foto, kartes. - Pielikumi: 234.-[244.]lpp. . - Avoti un bibliogr.: 245.-[248.]lpp. . - Rād.: 266.-[272.]lpp. . - Bibliogr. norādes parindēs. - Oriģ. nos.: Freeing the Baltic.
        Saturs; Baltijas aina ; Sarkanie ūdeņi ; Volters Kovans ; Liepāja ; Bjorkas šaurums ; Operācija "RK" ; Bermonts un Judeņičs ; Pēkšņi dumpju uzplūdi ; Admiralitātes trofeja.
        ISBN 9789934029042.

 

Bīvors, Antonijs.
    Olgas Čehovas noslēpums / Antonijs Bīvors ; no angļu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Atēna, 2006. - 232 lpp., [8] lp. fotogr. : k. - (Dzīvā vēsture). - Bibliogrāfijas izlase: [205].-206.lpp. . - Rād.: [209].-232.lpp. - Oriģ. nos.: The Mystery of Olga Chekhova.
        ISBN 998434200X.

 

Edvardsa, Nataša.
    Visuvarenais ķiploks : gatavošana, audzēšana un ārstniecība / N. Edvardsa ; no angl. val. tulk. Iveta Galēja. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2013]. - 160 lpp. : il.
        ISBN 9789984234335.

 

Eskovars, Mario.
    Francisks. Lūgšanu spēks / M. Eskovars ; no angl. val. tulk. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2013. - 193 lpp.
        ISBN 9789984356631.

 

Latviešu klaidoņu stāsti/ sastād. Juris Lorencs. - Rīga : Jumava, [2013]. - 174, [1] lpp.
        ISBN 9789934113765. . - ISBN 9789934113840.

 

Mildas tantes pavārgrāmata/ sakārtojusi Zinta Stikute. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 227, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789984408491.

 

Sēja, Gundega.
    Svētki un maltītes / Gundega Sēja ; māksl. Laura Akmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 200 lpp. : il. - Autore uzrādīta titlp. 2. pusē. . - Grāmatā izmantoti materiāli no "Zelta padomu grāmatas".
        Saturā: Ziemassvētki ; Vecgada vakars un Jaunais gads ; Lieldienas ; Mātes diena ; Līgo vakars un Jāņi ; Bērna dzimšanas vai vārda diena ; Pirmā skolas diena ; Tīņu ballīte ; Talkas diena ; Dārza svētki ; Pikniks ; Mārtiņdiena ; Valsts svētki ; Vakariņas pēc slēpošanas ; Uzkodas TV vakaram ... [u.c.].
        ISBN 9789934020575.

 

Švarcs, Deivids Dž.
    Vērienīgās domāšanas spēks / Deivids Dž. Švarcs ; no angl. val. tulk. Elita Līdumniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 271 lpp.
        ISBN 9789934033124.

 

Vebsters, Ričards.
    Sejas vaibstu lasīšana / Ričards Vebsters ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Keviša. - Rīga : J.L.V., 2013. - 231, [1] lpp. : il. - Bibliogrāfija: 228.-[232.] lpp. - oriģ. nos.: Face reding quick & easy.
        ISBN 9789934113680.

 

Vēra, Bronija.
    Piecas lietas, ko cilvēki visbiežāk nožēlo pirms nāves : kā dzīvot, lai aizejot nekas nebūtu jānožēlo / Bronija Vēra ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 302, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Top five regrets of the dying.
        ISBN 9789934034534.

 

Straume, Jānis, 1962-.
    The forgotten war : Latvian resistance during the Russian and German occupations / Jānis Straume ; translator: Leonids Brakmanis. - Riga : Nacionālais apgāds, 2007. - 47, [1] p. : il., notis ; 21 cm.
        ISBN 9789984263380. . - ISBN 9984263380.

 

Straume, Jānis, 1962-.
    Latvia during the Second World War / Jānis Straume ; ed.-in chief Pēteris Apinis ; transl. Leonīds Brakmanis ; cover artist Guntars Sietiņš. - Riga : Nacionālais apgāds, 2007. - 47, [1] lpp. : il. ; 21 cm.
        ISBN 9789984263304. . - ISBN 9984263304.

 

Straume, Jānis, 1962-.
    Latvia, land and state : a brief look into history / Jānis Straume ; ed.-in chief Pēteris Apinis ; translator Leonīds Brakmanis ; cover artist Guntars Sietiņš. - Riga : Nacionālais apgāds, 2007. - 95, [1] lpp. : il. ; 21 cm.
        ISBN 9789984263274.

 

Бурбо, Лиз.
    Любовь, любовь, любовь... : о разных способах улучшения отношений, о приятии других и себя / Лиз Бурбо ; пер. с фр. Н. Белоусовой. - Москва : София, 2013. - 220, [1] с. ; 21 см. - (Слушай свое тело). - Пер.: Bourbeau, Lise. Amour, amour, amour.
        ISBN 9785399004730.

 

Латвия - Россия - Италия : кросскультурные мотивы в европейском контексте : сборник научных материалов и статей= Latvija - Krievija - Itālija : multikultūras motīvi Eiropas kontekstā : zinātnisku materiālu un rakstu krājums / redkolēģija: Tatjana Carjkova, Ausma Cimdiņa, Fjodors Fjodorovs, Broņislava Kerbelite, Irina Kilmoja, Rozanna Kurpniece, Janīna Kursīte-Pakule, Barbara Lonkvista, Larisa Ļapina, Marija Sančesa Puiga, Ludmila Sproģe, Nataļja Šroma ; Latvijas Universitāte. Rusistikas Centrs. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. - 120 lpp. : il., tab. ; 24 cm. - (Rusistica Latviensis ; 4). - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Raksti krievu un latviešu valodā, ievads un kopsavilkumi arī angļu valodā.
        ISBN 9789984456867.

 

Лëн: энциклопедия / под общей ред. И. А. Голуба ; составитель Л. В. Ловчая. - Минск : Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2009. - 167 lpp. : il. - Библиография: с. 166.
        ISBN 9789851104600.

 

Никонов, Александр(Александр Петрович), 1964-.
    Конец феминизма : чем женщина отличается от человека / Александр Никонов. - Москва : ЭНАС ; Санкт-Петербург, 2011. - 365, [1] с. - (Точка зрения).
        ISBN 9785931969879. . - ISBN 9785498077314.

 

Никонов, Владимир, 1955-.
    Резекненская кладбищенская старообрядческая община : посвящается 1025-летию крещения Руси : 988-2013 и 150-летию первого храма РКСО : 1863-2013 / автор текста и составитель Владимир Никонов. - Резекне : Резекненская кладбищенская старообрядческая община, 2013. - 72 с. : ил., фотогр.
        ISBN 9789984498195.

 

Раззаков, Федор Ибатович, 1962-.
    Врачебные тайны. Пороки и недуги великих / Федор Раззаков. - Москва : Эксмо, 2013. - 411, [1] с. ; 21 см. - (История болезни). - Содерж. сведения о : А. Абдулов, Р. Быков, С. Крамаров, О. Янковский, М. Ульянов, Р. Рождественский, Н. Румянцева, А. Герман, Ю. Визбор, Л. Полищук и др.
        ISBN 9785699625406.

 

Тихон, Шевкунов Георгий Александрович, архимандрит Московского Сретенского монастыря.
    "Несвятые святые" и другие рассказы / архим. Тихон (Шевкунов). - Изд. 6-е, испр. - Москва : Сретенского монастыря изд-во ; ОЛМА медиа групп, 2012. - 639 с. + 1 DVD (Псково-Печерская обитель). - (Псково-Печерская обитель).
        ISBN 9785753306951.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Jangs, Viljams P.
    Krustceles / Viljams Pols Jangs ; tulk. Fēlikss Švarcs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 286, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Cross roads.
        ISBN 9789934035548.

 

Murakami, Haruki, 1949-.
    Aitas medīšanas piedzīvojumi / Haruki Murakami ; no japāņu valodas tulkojusi Ingūna Beķere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 328 lpp.
        ISBN 9789984366333.

 

Bauere, Inguna, 1960-.
    Melu māja / Inguna Bauere ; il. Amanda Balode. - Rīga : Lauku Avīze, 2013. - 189 lpp. : il. - (Lata romāns ; 6(168).
        ISBN 9789984878607.

 

Duenjasa, Marija.
    Sapņu atbalss / Marija Duenjasa ; no spāņu val. tulk. Dace Meiere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 631, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Duenas, Maria. El tiempo entre costuras.
        ISBN 9789934034473.

 

Melouns, Obrijs.
    Viss vēl tikai priekšā : ar smaidu par nodzīvotiem gadiem / sastād. Obrijs Melouns ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa ; mākslinieks Īans Beikers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 206 lpp. : il. - Oriģ. nos.: More old git wit.
        ISBN 9789934021251.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Браун, Сандра.
    Смертельно влюбленный / Сандра Браун ; пер. с англ. Е. Тарасовой. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 474 с. - (#1 New York Times - Bestselling author). - Ориг. назв.: Lethal.
        ISBN 9785699605231.

 

Велембовская, Ксения Михайловна.
    Дама с биографией : роман / Ксения Велембовская. - Москва : АСТ, 2013. - 510 с. - (Проза: женский род).
        ISBN 9785170776689.

 

Головачев, Василий Васильевич, 1948-.
    Человек боя : [роман] / Василий Головачев. - Москва : Вече, 2013. - 447 с. - (Мужские игры).
        ISBN 9785444406564.

 

Джойс, Бренда.
    Смертельные поцелуи : роман / Бренда Джойс ; пер. с англ. К. В. Бугаевой. - Москва : Центрполиграф, 2013. - 410, [1] с. - Ориг. назв.: Deadly Kisses.
        ISBN 9785227042156.

 

Дуглас, Кэрол Нельсон.
    Котнэппинг : роман / Кэрол Нельсон Дуглас ; пер. с англ. О. Родионовой. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Кошачий детектив).
        ISBN 9785373041188.

 

Дуэньяс, Мария.
    Нити судьбы : [роман] / Мария Дуэньяс ; пер. с исп. Н. А. Огиенко. - Москва : Астрель, 2013. - 638, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785271407611.

 

Зверев, Сергей Иванович, 1964-.
    Офицерский клинок / Сергей Зверев. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 348, [2] с. - (Спецназ ВДВ).
        ISBN 9785699636808.

 

Казанцев, Кирилл.
    Оборотни в законе. Я не киллер, я - палач : роман / Кирилл Казанцев. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 350 с. - (Оборотни в законе).
        ISBN 9785699573721.

 

Колычев, Владимир.
    Кодекс мстителя / В. Колычев. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 350 с. - (Мастер криминальной интриги).
        ISBN 9785699643585.

 

Пиколт, Джоди.
    Одинокий волк : роман / Джоди Пиколт ; пер. с англ. Инны Паненко. - Харьков : Клуб Семейного Досуга ; Белгород, 2013. - 412, [3] с. - Ориг. назв.: Lone wolf.
        ISBN 9785991022095. . - ISBN 9789661442718.

 

Письмена : поэтический альманах : [Дни русской культуры в Латвии, 1925-2013] / составитель и редактор Юрий Касянич. - Рига : Оргкомитет Дней русской культуры, 2013. - 254 с. : портр.
        ISBN 9789984498287.

 

Сухов, Евгений Евгеньевич, 1959-.
    Убить Сталина : [роман] / Евгений Сухов. - Москва : ЭКСМО, 2006. - 412 с.
        ISBN 5699191402.

 

Юнязова, Ольга.
    Бой песочных часов : роман / О. Юнязова. - Москва : АСТ ; Астрель ; Полиграфиздат, 2010. - 284 с. - (Сквозь лабиринт времен).
        ISBN 9785170709724.

 

Юнязова, Ольга.

    Встреча над пропастью : роман / О. Юнязова. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 287 с. - (Сквозь лабиринт времен).

        ISBN 9785170719600.

 

 

Līdzīgi raksti