Nozaru literatūra

 

Angļu valodas izrunas vārdnīca : ap 55000 vārdu= English pronouncing dictionary / sast. Dzintra Kalniņa ; red. Elita Roze ; Jura Karčevska māksl. noform. - Rīga : Avots, 2007. - 669 lpp. ; 17 cm. - Bibliogr.: 669. lpp. . - Ģeogrāfiskie nos. un personvārdi: 633.-668. lpp.

        ISBN 9789984800202.

 

Broks, Jānis.
    Prelāta Staņislava Vaikuļa piemiņai : atmiņas un pārdomas / Jānis Broks ; redaktore Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgales kultūras centra izdevniecība, 2013. - 158 lpp. ; 17 cm.
        ISBN 9789984292359.

 

Cilvēks spiegu džungļos / sast. Kārlis Riekstiņš ; māksl. Viktors Parkovs. - Rīga : Avots, 2009. - 390 lpp. : il. - Bibliogr.: 389.-390. lpp.

        ISBN 9789984800660.

 

Deno, Patriks.
    Kalaripajattu : Indijas tradīciju aizsākumi / Patriks Deno ; no angļu val. tulk. Elviss Ozols ; red. Māra Cielēna. - Rīga : Lietusdārzs, 2010. - 151, [1] lpp. : il., karte ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Kalaripayat.
        ISBN 9789934814440.

 

Lasis, Aivars.

    No zāliena līdz daiļdārzam / teksts, foto Aivars Lasis ; atb. red. Ieva Heimane ; foto Jānis Rukšāns ; vāka foto Gundega Lināre. - Rīga : Jumava, [2012]. - 112 lpp. : il., tab. - Izmantotā lit.: 112.lpp.

        ISBN 9789934111365.

 

Piemiņas grāmata, 1941-1945 : veltīta 130. latviešu strēlnieku korpusam : 19 241 / redkolēģija: Vadims Baraņņiks u.c. ; konsultanti: Igors Briežkalns u.c. ; kartotēkas sastādītāja Biruta Čaša. - Rīga : Retorika A, 2012. - 692 lpp. : il., faks., kartes, portr. ; 31 cm.
        Bojāgājušo karavīru kartotēka (1941-1945) 130. latviešu korpuss.
        ISBN 9789984865188.

 

Tāvu zemes kalendars, 2014 : kulturvēsturiska un literara godagrōmota : 75. goda gōjums / sast. un red. J. Eļksnis, V. Unda. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevniecība, 2013. - 333 lpp. : il.
        ISBN 9789984292366.

 

Vatsone, Rozija.
    Manikīrs un pedikīrs : tava rokasgrāmata / Rozija Vatsone ; tulkotāja Anna Cvetkova. - Rīga : Jumava, [2010]. - 159, [1] lpp. : il. ; 26 cm. - Tulkots no angļu val. - Ietver rād. (158.-159. lpp.). . - "Profesionālu rezultātu sasniegšanai"- Uz vāka.
        ISBN 9789984386751.

 

Zemdega, Aina.
    No sapņa uz īstenību : rakstu krājums rakstnieces piemiņai / Aina Zemdega ; sast. un priekšv. sarakst. Pāvils Vasariņš ; māksl. Voldemārs Avens. - Rīga : Nordik, 2010. - 495, [1] lpp., [32] lpp. il., ģīm. : il., ģīm., faks., notis. - Bibliogr.: 485.-[489.] lpp. . - Personu rād.: 472.-[484.] lpp. - Trimdas rakstnieces un dzejnieces A. Zemdegas (1924-2006) atmiņu grāmatā apkopoti viņas dienasgrāmatu fragmenti, vēstuļu sarakste, ģimenes, draugu un laikabiedru atmiņas, nozīmīgākās recenzijas un apceres.
        Saturā: I. Lubē un Jelgava. II. Nakts, jūra, svešā zeme. III. Tevi skauju, pusnakts pilsēta. IV. Dzīve un dzeja ir daudzveidīga. V. Bet mūzika ir mana. VI. Savas vietas meklētāja. VII. Rakstnieks, brīvība un vara. VIII. Pārnākšana. IX. ...Un mēs visi kopā. X. Pēdējā atgriešanās. XI. Pēdējās grāmatas. XII. Aina Zemdega laikabiedru atmiņās.
        ISBN 9789984854175.

 

Айнзидель, Генрих фон.
    Дневник пленного немецкого летчика : сражаясь на стороне врага, 1942-1948 / Генрих фон Айнзидель ; пер. с нем. А. Л. Андреева. - Москва : Центрполиграф, 2012. - 316, [2] с., [8] л. ил., портр., факс. : ил. ; 21 см. - (За линией фронта. Мемуары). - Пер.: Einsiedel, Heinrich von. Tagebuch der Versuchung.
        ISBN 9785952450042.

 

Эрлихман, Вадим Викторович.
    Король Артур : главная тайна Британии / В. В. Эрлихман. - Москва : Вече, 2013. - 220, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Человек-загадка).
        ISBN 9785953355292.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Avotiņa, Daina.
    Dzērvju svētība : [romāns] / Daina Avotiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 239 lpp.
        ISBN 9789934033650.

 

Bērziņš, Māris.
    Sveiks, Dzintar Mihail! / Māris Bērziņš. - Rīga : Dienas Grāmata, 2013. - 215, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789984887456.

 

Foenkinoss, Dāvids.
    Smalkjūtība : romāns / Dāvids Foenkinoss ; no franču valodas tulkojusi Anda Pelēka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 286 lpp. - Oriģ. nos.: La Délicatesse.
        ISBN 9789934035715.

 

Gortners, K. V.
    Karalienes zvērests / K. V. Gortners ; no angl. val. tulk. Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, 2013. - 442 lpp.
        ISBN 9789984356624.

 

Grišams, Džons.
    Teodors Būns un nolaupītā meitene / Džons Grišams ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Strelēvica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 191, [1] lpp. ; 21 cm. - 7.-9. - Oriģ. nos.: Theodore Boone the abduction.
        ISBN 9789934034220.

 

Kings, Stīvens.
    Mirdzums / Stīvens Kings ; no angļu valodas tulkojusi Santa Brauča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 455 lpp. - Oriģ. nos.: The shining.
        ISBN 9789934035296.

 

Mārtins, Džordžs R. R.
    Zobenu vētra : sāgas "Dziesma par ledu un uguni" 3. grāmata / Džordžs R. R. Mārtins ; no angļu valodas tulkojis Allens Pempers. - Rīga : The White Book, 2013. - 528 lpp. : il. - Oriģ. nos.: A Storm of Swords.
        3. grām 2. daļa. Asinis un zelts.
        ISBN 9789934516061.

 

Melgalve, Ieva.
    Mirušie nepiedod / Ieva Melgalve. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 272 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934034541.

 

Olūts : literaturas almanahs / red. Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2013. - 291 lpp. - 7.-9.
        18.
        ISBN 9789984292342.

 

Pēca, Monika.
    Otrdienu draudzenes : [romāns] / Monika Pēca ; no vācu valodas tulkojusi Daina Burve. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 302, [1] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Dienstagsfrauen.
        ISBN 9789934035876.

 

Robārdsa, Kārena.
    Rīta dziesma / Kārena Robārdsa ; no angļu valodas tulkojusi Anda Smilga. - Rīga : Kontinents, 2013. - 393, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Morning song.
        ISBN 9789984356617.

 

Vorsa, Dženifere.
    Izsauciet vecmāti! / Dženifere Vorsa ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 351, [1] lpp. ; 22 cm. - "Patiess stāsts par 20. gadsimta 50. gadu Londonas Īstendu" - Uz vāka.
        ISBN 9789934036095.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Гришковец, Евгений Валерьевич.
    Рубашка : роман / Евгений Гришковец. - Москва : Махаон, 2012. - 280, [1] с.
        ISBN 9785180011732.

 

Йохансен, Рой.
    Детектор лжи : [роман] / Рой Йохансен ; пер. с англ. В. Н. Соколова. - Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2006. - 317 с. - (The Bestseller).
        ISBN 5170368739. . - ISBN 5971322222. . - ISBN 5957841099.

 

Крамер, Марина.
    Инкогнито грешницы, или Небесное правосудие / Марина Крамер. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 315 с. ; 17 см. - (История сильной женщины). - На обл.: Криминальная мелодрама.
        ISBN 9785699574094.

 

Ли, Харпер.
    Убить пересмешника : роман / Харпер Ли ; пер. с англ. Н. Галь, Р. Облонской. - Москва : АСТ ; Астрель ; Полиграфиздат, 2011. - 398 с. - (Зарубежная классика).
        ISBN 9785170585304.

 

Паолини, Кристофер.
    Эрагон / Кристофер Паолини ; пер. с англ. И. А. Тогоевой. - Москва : РОСМЭН, 2011. - 637 с.
        Книга 1.
        ISBN 9785353041337.

 

Паолини, Кристофер.
    Эрагон / Кристофер Паолини ; пер. с англ. И. А. Тогоевой. - Москва : РОСМЭН, 2011. - 893 с.
        Книга 3. Брисингр.
        ISBN 9785353041351.

 

Паолини, Кристофер.
    Эрагон : роман / Кристофер Паолини ; пер. с англ. И. А. Тогоевой. - Москва : РОСМЭН, 2012. - 989 с. + ил.
        Книга 4. Наследие.
        ISBN 9785353055716.

 

Паркер, И. Дж.
    Расёмон - ворота смерти : [роман] / И. Дж. Паркер ; пер. с англ. О. Б. Лисицыной. - Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2006. - 462, [1] с. : ил. ; 21 см. - (The Bestseller).
        ISBN 5170350503. . - ISBN 5971320033. . - ISBN 5957834750.

 

Райх, Кэти.
    Смертельно опасно / Кэти Райх ; пер. с англ. О. Винель. - Москва : АСТ, 2008. - 350 с.
        ISBN 9785170491742. . - ISBN 9785971382775.

 

Роулэнд, Лора Джо.
    Жена самурая : [роман] / Лора Джо Роулэнд ; пер. с англ. А. Ю. Шманевского. - Москва : АСТ ; Люкс, 2005. - 350 с. - (The bestseller). - Ориг. назв.: The samurai's wife.
        ISBN 5170254121. . - ISBN 5957812579.

 

Роулэнд, Лора Джо.
    Дворец вожделений : [роман] / Лора Джо Роулэнд ; пер. с англ. А. Ю. Шманевского. - Москва : АСТ ; Хранитель, 2007. - 382 с. - Ориг. назв.: The dragon king'spalace.
        ISBN 9785170374595. . - ISBN 9785971352730. . - ISBN 9785976225466.

 

Роулэнд, Лора Джо.
    Путь предателя : [роман] / Лора Джо Роулэнд ; пер. с англ. А. Ю. Шманевского. - Москва : АСТ ; Люкс, 2005. - 316 с. - (The bestseller). - Ориг. назв.: The way of the traitor.
        ISBN 517030112X. . - ISBN 5966015333.

 

Роулэнд, Лора Джо.
    Синдзю : [роман] / Лора Джо Роулэнд ; пер. с англ. А. Ю. Шманевского. - Москва : АСТ ; ВЗОИ, 2004. - 318 с. - (The bestseller). - Ориг. назв.: Shinjū.
        ISBN 5170221614. . - ISBN 5960201739.

 

Саксе, Анна.

    Сказки о цветах : латышский букет / Анна Саксе ; пер. с латыш., пересказ Анны Гогель ; ил. Екатерины Беляевой. - Рига : Retorika A, 2012. - 55, [1] с. : ил. - 5.-6. - Oriģ. nos.: Pasakas par ziediem.

        Содерж.: Заячья капуста ; Лисий хвост ; Башмачки ; Душистый горошек ; Кукушкины слёзки ; Бальзамин ; Ночная фиалка.

        ISBN 9789984865416. . - ISBN 9785905682049.

 

Смит, Лиза Джейн.
    Дневники вампира. Возвращение / Л. Дж. Смит ; пер. с англ. Ирины Нечаевой. - Москва : Астрель ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2013. - 443 с. - Ориг. назв.: The Vampire Diaries.
        Книга 5. Полночь.
        ISBN 9785170799428.

 

Толкиен, Саймон.
    Последний свидетель : [роман] / Саймон Толкиен ; пер. с англ. Н. Рейн. - Москва : Эксмо, 2006. - 380, [1] с. ; 20 см. - (Mystery Line). - Ориг. назв.: Final witness.
        ISBN 5699149597.

 

Флинн, Гиллиан.
    Исчезнувшая : [роман] / Гиллиан Флинн ; пер. с англ. В. Русанова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2013. - 507, [2] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389051607.

 

Чижова, Елена Семеновна.
    Время женщин : романы / Елена Чижова. - Москва : АСТ ; Астрель, 2012. - 348, [2] с. ; 21 см. - (Проза: женский род).
        Содерж.: Время женщин ; Крошки Цахес.
        ISBN 9785170656974. . - ISBN 9785271269899.

 

 

Līdzīgi raksti