Nozaru literatūra

 

Augucēvičs, Jānis.
    Word. Microsoft Office 2010 / Jānis Augucēvičs. - Rīga : Turība, biznesa augstskola, 2013. - 63 lpp. : il. - (Datorzinības).
        ISBN 9789984828732.

 

Bethere, Dina.
    Pārejas posms pirmsskola - pamatskola / Dina Bethere ; red. Rita Cimdiņa. - Rīga : RaKa, 2013. - 150 lpp. : sh., tab., il. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija. Pieredze. Prakse). - Bibliogrāfija: 127.-132. lpp. . - Piel.: 133.-150.lpp.
        Saturs: Pārejas posmi - likumsakarīgi cilvēka dzīves un izglītības procesa komponenti ; Pārejas posma pirmsskola-pamatskola zinātniski praktiskā koncepcija ; Pārējas posma procesos iesaistītās personas un viņu sasvstarpējā mijiedarbība ; Vadlīnijas vēlamajai izglītības pārejas posma pirmsskola-pamatskola programmai.
        ISBN 9789984462608.

 

Citādā Latvija = Иная Латвия = Undiscovered Latvia : [fotoalbums] / fotogrāfiju autors, izdevējs un redaktors Kestutis Fedirka ; tekstu redaktors Kestutis Fedirka un Madars Mileiko ; dizainere Egle Danėlienė. - [Lietuva] : Baltikums Relations That Work, 2013. - [120] lpp. : krās. fotogr. ; 24 x 31 cm. - Teksts paralēli latviešu, krievu, angļu valodā. - Bez titlp., aprakstīts pēc vāka un iespiedz.
        ISBN 9786099525921.

 

Hūbere, Tanja.
    Floristikas radoša darbnīca : idejas visam gadam / Tanja Hūbere ; no vācu val. tulk. Ārija Servuta. - Rīga : Jumava, 2013. - 103 lpp. : il.
        ISBN 9789934113000.

 

Kenfīlds, Džeks.
    Cāļa zupa dvēselei : laimes meklējumos : 101 iedvesmojošs stāsts par to, kā rast dzīves mērķi, aizraušanos un prieku / Džeks Kenfīlds, Marks Viktors Hansens un Eimija Ņūmarka ; Deboras Norvilas priekšvārds ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 432 lpp. : il. ; 23 cm. - (Cāļa zupa dvēselei). - Oriģ. nos.: Chicken soup for the soul : find your happiness.
        ISBN 9789934035913.

 

Kimeiša, Linda.
    Pārdotspējīgi teksti interneta mājaslapām : padomi tekstu veidošanā, fakti, iedvesmojoši piemēri, idejas, jaunākās tendences / Linda Kimeiša. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 125, [1] lpp. : il. ; 24 cm.
        ISBN 9789934035425.

 

Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā : starptautiskās konferences materiāli : Rīgā, 2011. gada 17.-18. jūnijs / konferences organizatori: Latvijas Okupācijas izpētes biedrība, Inese Vaidere ; zinātniskais redaktors Juris Prikulis ; literārie redaktori: Ruta Pazdere, Valters Lācis ; ievadu sarakstīja Inese Vaidere, Ruta Pazdere ; uzrunu autori: Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Ruta Pazdere, Tālavs Jundzis, Valters Nollendorfs ; vāka dizains: Valters Lācis. - Rīga : Latvijas Okupācijas izpētes biedrība, 2012. - 260, [1] lpp. : diagr., il., ģīm., sh., tab., kartes. - Bibliogr. rakstu beigās un norādes parindēs.

        ISBN 9789934836305.

 

Reinerts, Ēriks S.
    Kā bagātās valstis kļuva bagātas... un kāpēc nabadzīgās valstis paliek nabadzīgas / Ēriks S.Reinerts ; no angļu val. tulk. Pēteris Treijs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Rīga). - 389 lpp. : il., diagr., tab., sh. - Attēlu saraksts: [22.]lpp. . - Piezīmes: [350.]-368.lpp. . - Bibliogr.: [369.]-389.lpp. - Oriģ. nos.: How Rich Countries Got Rich... and Why Poor Countries Stay Poor.
        ISBN 9789934026690.

 

Ričo, Deivids.
    Kad pagātne ir tagadne : kā dziedēt emocionālus ievainojumus, kas kaitē mūsu attiecībām / Deivids Ričo ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 263 lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: When the past is present.
        ISBN 9789934014581.

 

Strautmane, Rita.
    Hiperaktīvi pirmsskolas vecuma bērni : diagnostika, korekcijas autorprogrammas izstrāde, pielietošana un efektivitātes novērtēšana / Rita Strautmane ; rec. Inta Tiltiņa-Kapele ; red. Rita Cimdiņa. - Rīga : RaKa, 2013. - 162 lpp. : tab., sh., diagr., il. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija. Pieredze. Prakse). - Izmantotie inform. avoti: 135.-142.lpp. . - Piel. - intervijas: 143.-162.lpp.
        ISBN 9789984462615.

 

Šteinberga, Airisa.
    Pedagoģiskā psiholoģija / Airisa Šteinberga ; rec.: Māra Vidnere, Sandra Mihailova ; red. Rita Cimdiņa. - Rīga : RaKa, 2013. - 176 lpp. : sh., tab., il. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Pedagoģiskā psiholoģija). - Terminu skaidrojums: 147.-150.lpp. . - Izmant. inform. avoti: 151.-154.lpp. . - Piel.: 155.-176.lpp.
        Saturs: Pedagoģiskās psiholoģijas saturs un struktūra ; Periodizāciju un attīstības vajadzību sakarība ; Teorētiskās pieejas mācībām un audzināšanai ; Audzināšana/pašaudzināšana ; Mācīšana/mācīšanās ; Personības individuālās un attīstības vajadzības : skolotāja un skolēna attīstības vajadzību pedagoģiski psiholoģiskais raksturojums.
        ISBN 9789984462578.

 

Синельников, Валерий Владимирович.
    В поисках источников личной силы : мужской разговор / Валерий Синельников. - Москва : Центрполиграф, 2013. - 190 с.
        ISBN 9785227043900.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Bauere, Inguna.
    Marta, mana Andromeda / Inguna Bauere ; atbildīgā redaktore Ieva Heimane ; izmantoti Kriša Rakes, Jāņa Rieksta, Viļa Rīdzenieka, Matīsa Tomašūna fotoattēli. - Rīga : Jumava, [2013]. - 278 lpp. - (Vēsturisks romāns).
        ISBN 9789934113932.

 

Brauns, Dens.

    Inferno : [romāns] / Dens Brauns ; no angl. val. tulk. Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2013. - 593 lpp.

        ISBN 9789984356655.

 

Dikinsone, Mārgareta.
    Dženijas karš : romāns / Mārgareta Dikinsone ; no angļu val. tulk. Biruta Vaivode. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgava). - 424, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Jennij's War.
        ISBN 9789984356662.

 

Gomesa, Rosārio.
    Stāsti ar dvēseli / Rosārio Gomesa ; no spāņu valodas tulkojusi Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 144 lpp. - Oriģ. nos.: Cuentos con Alma.
        2.
        ISBN 9789934036187.

 

Kostello, Džeina.
    Ko vēlas sievietes : [romāns] / Džeina Kostello ; no anglļu val. tulk. Liāna Niedra. - Rīga : Kontinents, 2013. - 394 lpp. - Oriģ. nos.: Au the single ladies.
        ISBN 9789984356679.

 

Lekberga, Kamilla.
    Sludinātājs / Kamilla Lekberga ; tulkojusi Dace Andžāne. - Rīga : Jumava, [2013]. - 299, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The preacher.
        ISBN 9789934113550.

 

Puče, Armands.
    Slazds : sterva, spiegs un lidmašīna / Armands Puče ; māksl. Edgars Švanks. - Rīga : Autora izd., 2013. - 287 lpp.
        ISBN 9789984756097.

 

Vasmu, Herbjorga.
    Simts gadi : romāns / Herbjorga Vasmu ; no norvēģu val. tulk. Raita Kozlovska un Guntis Ancens. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 459, [3] lpp. - Oriģ. nos.: Hundre år.
        ISBN 9789934033254.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Вильмонт, Екатерина Николаевна.
    Прощайте, колибри, Хочу к воробьям! : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, 2013. - 319 с.
        ISBN 9785170792344.

 

Глуховский, Дмитрий(Дмитрий Алексеевич).
    Метро 2033 : [фантастический роман : 16+] / Дмитрий Глуховский. - Москва : АСТ, 2013. - 523, [2] с. : портр. ; 21 см. - (Future corp. : FC). - На обл. в подзаг.: Полная версия.
        ISBN 9785170804450.

 

Донской, Сергей Георгиевич.
    Детоубийцы : [роман] / Сергей Донской. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 352 с. - (Группа Антитеррор). (Спецназ. Группа Антитеррор).
        ISBN 9785699646692.

 

Иванов, Анатолий Степанович.
    Вечный зов : роман : в 2-х книгах / Анатолий Иванов. - Москва : Астрель, 2012. - 605 с. - (Русская классика).
        Книга 1.
        ISBN 9785271414763. . - ISBN 9785271079641.

 

Иванов, Анатолий Степанович.
    Вечный зов : роман : в 2-х книгах / Анатолий Иванов. - Москва : Астрель, 2012. - 793 с. - (Русская классика).
        Книга 2.
        ISBN 9785271414770. . - ISBN 9785271079634.

 

Машкова, Диана.
    Дочки-матери / Диана Машкова. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 315 с. - (В поисках мечты).
        ISBN 9785699563074.

 

Муссолини, Бенито.
    Любовница Кардинала / Бенито Муссолини. - Москва : Алгоритм, 2013. - 269, [2] с. ; 21 см. - (Проза великих).
        ISBN 9785443803319.

 

Папанова, Мария Дмитриевна.

    Всё тайное / Мария Папанова. - Белгород : Клуб семейного досуга ; Харьков, 2013. - 331, [1] с. : ил. ; 21 см.

        Содерж.: Все тайное ; Женианна.

        ISBN 9785991023023. . - ISBN 9789661447126.

 

Рой, Олег.
    Тот, кто стоит за плечом : [роман] / Олег Рой. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 343, [3] с. - (Капризы судьбы).
        ISBN 9785699642953.

 

Сорокин, Владимир.
    День опричника : [роман] / Владимир Сорокин. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 285, [1] с. - (Опричник).
        ISBN 9785170607433. . - ISBN 9785271244483.

 

Стедман, М. Л.
    Свет в океане : [роман] / М. Л. Стедман ; пер. с англ. В. В. Антонова. - Москва : АСТ, 2013. - 411, [2] с. ; 21 см. - Пер.: Stedman, M. L. The Light Between Oceans. - На пер.: "Поющие в терновнике" XXI века!.
        ISBN 9785170795079.

 

Улицкая, Людмила (Людмила Евгеньевна).
    Русское варенье и другое : [сборник] / Людмила Улицкая. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 254, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785699258031.

 

 

Līdzīgi raksti