Nozaru literatūra

 

Altbergs, Toms.
    Dzelzceļš Latvijai. Latvija dzelzceļam : Rīga-Daugavpils 150 = A Railway for Latvia. Latvia for the Railway : Rīga-Daugavpils 150 = Железная дорога - Латвии. Латвия - железной дороге : Рига-Даугавпилс 150 / Toms Altbergs, Karīna Augustāne, Ieva Pētersone ; tulk.: Tatjana Treikale (krievu val.), Daina Grosa (angļu val.) ; māksl. Arta Jaunarāja ; fotogr.: Kaspars Krafts, Gints Ivuškāns, Ieva Petersone. - Rīga : Latvijas dzelzceļš ; Jumava, 2011. - 111 lpp. : il., faks., kartes. - Paral. latviešu, angļu un krievu val.
        Saturs: Rīga. Rīgas stacija ; Rīga. Dzelzceļš padara Rīgu par lielpilsētu ; Kalpaka postenis. Telegrāfs, telefons, semafors... ; Šķirotava. Šķirošana vai Šķirotavas ; Salaspils. No ģipšakmens līdz krāsns podiņiem ; Ogre. Vasarnieku un slēpotāju paradīze ; Ķegums. Stacija spēkstacijai, spēkstacija - dzelzceļam ; Lielvārde. Stacija - dzelzceļa vizītkarte ; Skrīveri. Rīgas-Daugavpils dzelzceļš kara virpulī ; Koknese. Vilcieni izklaidei un dzimtās zemes iepazīšanai ; Pļaviņas. Lauku labumi pilsētas tirgum ; Krustpils. No vietējā saules laika uz joslu laiku ; Līvāni-Jersika-Nīcgale-Līksna. Tipveida arhitektūra ; Nometne-Cietoksnis. Tēvijas sardzē ; Daugavpils. Amats - zelta pamats ; Dzelzceļš - katastrofas, nelaimes gadījumi, pašnavības ; Pastkartes sūta un pastkartēs iemūžina.
        ISBN 9789984389646.

 

Bez sienām : ABLV Bank kolekcija Laikmetīgās mākslas muzejam = Without Walls : ABLV Bank collection for the Contemporary Art Museum = Без стен : коллекция ABLV Bank для Музея современного искусства : 2005-2013 / sast. Laima Slava ; tulk. Valdis Bērziņš, Tiina Randviir, Kristupas Šepkus u. c. ; māksl. Anta Pence ; fotogr. Normunds Brasliņš, Kristaps Kalns, Valts Kleins u. c. - [Rīga] : ABLV Bank ; Neputns, 2013. - 431 lpp. : il., ģīm. - Teksts latviešu, angļu un krievu valodā.
        ISBN 9789934512131.

 

Jerkins, Imants.
    Automodeļu sporta vēsture Latvijā : kordas un trases automodeļi / Imants Jerkins. - 2., papildinātais izdevums. - Valmiera : [b. i.], 2013. - 240 lpp. : il., ģīm., tab.
        ISBN 9789984438188.

 

Kalniņš, Harijs.
    Evolūcija vai eksperiments : dzīvās dabas dīvainības un cilvēka loma evolūcijas ceļā / Harijs Kalniņš ; māksl. Uldis Baltutis. - Rīga : Avots, 2013. - 158, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789984859613.

 

Kalvāns, Ēriks.
    Latgales iedzīvotāju laimes izjūtas struktūra un psiholoģiskās labklājības saturs : promocijas darba kopsavilkums psiholoģijas doktora (Dr. psych.) zinātniskā grāda iegūšanai (apakšnozare: sociālā psiholoģija) = The structure of Latgale inhabitants' feeling of happiness and content of psychological well-being : summary of the thesis for obtaining the doctoral degree in psychology (Dr. psych.), (speciality: social psychology / Ēriks Kalvāns ; [darba zinātniskais vadītājs Tatjana Uzole] ; Daugavpils Universitāte. Sociālās psiholoģijas katedra. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2013. - 103, [1] lpp. : il., diagr., tab. - Bibliogr.: 8.-9., 58.-59. lpp. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, ar papildu titullapu angļu valodā.
        ISBN 9789984146416.

 

Kariņš, Krišjānis.

    Eiropas atslēga / Krišjānis Kariņš ; scenārija aut. Miks Romanovskis ; režisore Adriāna Roze ; montāžas režisori Adriāna Roze, Mārtiņš Berlands ; operatori Jānis Kešāns, Jurģis Kmins ; operatoru asistents Jānis Indriks ; projekta vadītāja Gundega Tabaka ; projekta asistente Kristīne Cinīte. - [Rīga] : HansaMediac, 2013. - 1DVD.

 

Kosters, K. Dž.
    Izeita no viņas, mana tauta! / K. Dž. Kosters ; no angļu val. tulkojis Miervaldis Zeltiņš. - [Rīga] : [Dominiks Okolue], [2013]. - 172 lpp. : il. - Bibliogrāfija piezīmēs: 161.-172. lpp. - Oriģ. nos.: Come out of her my people.
        ISBN 9789984499659.

 

Krauksts, Viesturs.
    Treniņu process : teorija un prakse : monogrāfija / Viesturs Krauksts, Daina Krauksta. - [Rīga] : Drukātava, 2014. - 267 lpp. : diagr., il., tab. - Bibliogrāfija: 248.-267. lpp.
        2. daļa.
        ISBN 9789934530036.

 

Lietuvas vēsture / Alfonss Eidints, Alfreds Bumblausks, Antans Kulakausks, Mindaugs Tamošaitis ; Ievas Rozentāles tulkojums latviešu valodā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 303 lpp. : il., portr., kartes. - Bibliogrāfija: 296. lpp. un personu rādītājs: 297.-303. lpp.
        ISBN 9789934044007.

 

Lintiņa, Indra.
    Jasmīn' baltais, mana mūža... : Latvijas dziedātājas likteņstāsts / Indra Lintiņa. - Rīga : Jumava, 2013. - 238, [2] lpp., [32] lpp. iel. : il., faks., portr.
        ISBN 9789934113666. . - ISBN 9789934113857.

 

Lūkass, Edvards.
    Maldināšana : līdz šim noklusētais stāsts par Austrumiem un Rietumiem : spiegošana mūsdienās / Edvards Lūkass ; no angļu valodas tulkojusi Tamāra Liseka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 382 lpp. : karte. - Bibliogrāfija: [334.]-365. lpp. un rādītājs: 230.-382. lpp. - Oriģ. nos.: Deception.
        ISBN 9789934036590.

 

Osho.
    Reliģiski nepareiza mistiķa autobiogrāfija / Osho ; no angļu valodas tulkojusi Inese Leitāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 331, [3] lpp. - Bibliogrāfija: [322.]-331. lpp. - Oriģ. nos.: Authobiography of a spiritually incorrect mystic.
        ISBN 9789934042478.

 

Pa pyrmam [skaņu ieraksts] : postfolklorys grupa ''Rikši'' / Latgolys producentu grupa. - [Rēzelne] : Latgolys producentu grupa, 2014.

 

Palomo-Lovinska, Noela.
    Pasaules ietekmīgākie modes dizaineri : ikoniskie modes radītāji, kopsakarības, mantojums / Noela Palomo-Lovinska ; no angļu valodas tulkojusi Andžela Šuvajeva. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 192 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 186.-187. lpp. un rādītājs: 188.-191. lpp. - Oriģ. nos.: World's most influential fashion designers.
        ISBN 9789934040139.

 

Šuplinska, Ilga.
    Kaunatys vītu vuordu stuosti [videoieraksts] : Rēzeknis Augstškolys folklorys materiali : bilingvals izzinis i muoceibu materials / Ilga Šuplinska scenogrāfija ; Māris Justs video. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2013. - 1 DVD.
        ISBN 9789984441306.

 

Timoščenko, Ludmila.
    Bērni un karš / Ludmila Timoščenko; priekšv. aut. A. Rubiks ; tulk. O. Mačs, A. Zusāne. - Rīga : [Alfrēds Rubiks], [2013]. - 459 lpp. : il.
        ISBN 9789984499567.

 

1918.- 1920. gads Latvijas Republikas Pagaidu valdības protokolos, notikumos, atmiņās / grāmatas veidotāji Barba Ekmane, Linda Krūmiņa, Līga Peinberga, Valda Pētersone, Kristīne Zaļuma ; proj. vad. Līga Peinberga ; rec. Ēriks Jēkabsons ; red. Ilze Atēna ; māksliniece Dita Pence. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2013. - 799 lpp. : il., fotogr., faksim. - Avoti un literatūra: 773.- 778. lpp. . - Personu rādītājs: 779.- 783. lpp. - Kopsavilkums latv., angļu, franču, vācu un krievu val. - Veltījums Latvijas republikas pasludināšanas 95. gadadienai.
        ISBN 9789984840277.

 

Voitkus-Lūkina, Maruta.
    Ar balto dvēselīti / Maruta Voitkus-Lūkina ; zīm. Ita Ozola ; red. Eva Mārtuža ; māksl. Visvaldis Ozols. - Rīga : Lauku Avīze, 2013. - 134 lpp. : il.
        ISBN 9789984878645.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Ārčers, Džefrijs.

    Ar svešu vārdu : romāns / Džefrijs Ārčers ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2014. - 430 lpp. - Oriģ. nos.: The Sins of the Father.

        ISBN 9789984357126.

 

Doda, Kristīna.
    Nozagtie skūpsti : romāns / Kristīna Doda ; no angļu val. tulk. Biruta Vaivode. - Rīga : Kontinents, 2014. - 400 lpp.
        ISBN 9789984356921.

 

Fīldinga, Helēna.
    Bridžitas Džounsas dienasgrāmata : [romāns] / Helēna Fīldinga ; no angļu val. tulk. D.Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2014. - 378 lpp. - Oriģ. nos.: Bridget Jones's diary.
        ISBN 9789984357133.

 

Hārknesa, Debora.
    Raganu atklājums / Debora Hārknesa ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 655, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Discovery of witches.
        ISBN 9789934039126.

 

Makoja, Sāra.
    Maiznieka meita / Sāra Makkoja ; no angl. val. tulk. G. Gaile. - Rīga : J.L.V. ; Jumava, 2014. - 304 lpp.
        ISBN 9789934115615.

 

Makormiks, Viljams Bērtons.
    Ļeņina harēms : [romāns] / Viljams Bērtons Makormiks ; no angļu valodas tulkojusi Andžela Šuvajeva. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 309, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Lenin's harem.
        ISBN 9789934044045.

 

La Mote, Anderss de.
    [geim] : romāns / Anderss de la Mote ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 318, [2] lpp. - Oriģ. nos.: [geim].
        ISBN 9789934043482.

 

Nella no Krotes.
    Kumeļu sauks Delveris : [R. Blaumaņa "Purva bridējs" turpinājums] / Nella no Krotes ; Elitas Ābeles il. - Rīga : Lauku Avīze, 2013. - 205 lpp. : il. - (Lata romāns ; 10 (172).
        ISBN 9789984878775.

 

Pīrsa, Leslija.
    Solījums / Leslija Pīrsa ; no angļu valodas tulkojusi Agate Vilde. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 429, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Promise.
        ISBN 9789934037078.

 

Plūcis, Ričards.
    Ceļojums ar "Cerību vēju" : kriminālromāns / Ričards Plūcis. - Rīga : Lauku Avīze, 2013. - 239 lpp. - (Lata romāns ; 3 (165).
        ISBN 9789984878577.

 

Rozītis, Pāvils.
    Portrejas : [noveles] / Pāvils Rozītis. - Rīga : Jumava, [2014]. - 231 lpp.
        ISBN 9789934115189.

 

Strandbergs, Matss.
    Uguns / Matss Strandbergs, Sāra B. Elfgrēna ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 575, [1] lpp. - (Engelsforsas triloģija ; 2. grām.). - Oriģ. nos.: Eld.
        ISBN 9789934040924.

 

Trigiani, Adriana.
    Kurpnieka sieva / Adriana Trigiani ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 511, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Shoemaker's wife.
        ISBN 9789934040245.

 

Vaita, Kārena.
    Liedaga koki : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinets, 2014. - 444, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The beach trees.
        ISBN 9789984356914.

 

Verlēns, Pols.
    Mani cietumi : [autobiogrāfisks romāns] / Pols Verlēns ; no franču valodas tulk., atdzej., sast. Dagnija Dreika. - [Jūrmala] : Daugava, 2014. - 110, [1] lpp. : il., fotogr., portr. - Bibliogr. zemsvītras piez. - Oriģ. nos.: Mes prisons.
        ISBN 9789984410746.

 

Vermešs, Timurs.
    Viņš ir atkal klāt / Timurs Vermešs ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 317, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Er ist wieder da.
        ISBN 9789934039584.

 

Zīle, Monika.
    Vārdotājas brīvdienas / Monika Zīle. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 207 lpp.
        ISBN 9789984878997.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Буйда, Юрий Васильевич.

    Вор, шпион и убийца : [роман] / Юрий Буйда. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 316 с. - (Большая литература. Проза Юрия Буйды).

        ISBN 9785699626076.

 

Веденская, Татьяна.
    Загадай желание : [роман] / Татьяна Веденская. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 315 с. - (В солнечном свете. Проза Татьяны Веденской).
        ISBN 9785699693443.

 

Водолазкин, Евгений.
    Лавр : роман / Евгений Водолазкин. - Москва : АСТ, 2014. - 440, [2] с.
        ISBN 9785170787906.

 

Зусак, Маркус.
    Книжный вор : [роман] / Маркус Зусак ; пер. с англ. Николая Мезина. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 605 с. : ил. - (Pocke book). - Ориг. назв.: The Book Thief.
        ISBN 9785699581863.

 

Кобен, Харлан.
    Прошлое не отпустит : [роман] / Харлан Кобен ; пер. с англ. Н. Сафьянова. - Москва : АСТ, 2014. - 410 с. - (Супердетективы Харлана Кобена). - Ориг. назв.: Stay close.
        ISBN 9785170806782.

 

Марклунд, Лиза.
    Последняя воля Нобеля : роман / Л. Марклунд ; перевод со шведского А. Н. Анваера. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 494 с. - (Иностранный детектив). - Ориг. назв.: Testamente Nobels.
        ISBN 9785227047298.

 

Ремарк, Эрих Мария.
    Триумфальная арка : [роман : пер. с нем.] / Эрих Мария Ремарк. - Москва : АСТ, 2014. - 511 с. - (Зарубежная классика). - Ориг. назв.: Arc de triomphe.
        ISBN 9785170782819.

 

Токарева, Виктория Самойловна(Виктория Самойловна), 1937-.
    Тихая музыка за стеной : повести и рассказы / Виктория Токарева. - Москва : АСТ, 2013. - 312, [2] с.
        Содержание: Тихая музыка за стеной ; Дерево на крыше ; А из нашего окна ; За рекой, за лесом ; Назло ; Зачемn.
        ISBN 9785170765720.

 

Шекспир, Уильям.
    Ромео и Джульетта ; Гамлет, принц Датский ; Отелло, венецианский мавр ; Король Лир ; Макбет / Уильям Шекспир ; пер. с англ.: Д. Михаловского, П. Гнедича, П. Вейнберга и др. - Москва : АЛЬФА-КНИГА, 2013. - 506, [2] с. : портр., ил. - (Собрание мировой классики).
        ISBN 9785992214321.

 

Эббот, Рейчел.
    Только невинные : роман / Рейчел Эббот ; пер. с англ. А. Г. Гусевой. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 476, [1] с. - (Иностранный детектив). - 16+. - Ориг. назв.: Only the Innocent.
        ISBN 9785227049810.

 

 

Līdzīgi raksti