Nozaru literatūra

 

Daņilova, Natālija.

    Diabēts : kā to ārstēt un kā ar to sadzīvot : cukura diabēta saslimšanas cēloņi un klīniskās izpausmes / Natālija Daņilova ; redaktore Veronika Pužule. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 128 lpp. : tab. - Oriģ. nos.: Диабет.

        ISBN 9789934042171.

 

Dzintere, Daina.

    Bērna komunikatīvās kompetences attīstība / Daina Dzintere, Inga Stangaine, Dace Augstkalne. - Rīga : RaKa, 2014. - 245 lpp. : diagr., tab. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija, pieredze, prakse). - Bibliogrāfija: 239.-245. lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

        Saturā: Bērnu jautājumi un atbildes - pirmsskolas vecuma bērnu komunikatīvās kompetences sekmētāji (ievirze problēmā) ; Jautājumi un atbildes pieaugušā un bērnu dialogā ; Bērna jautājumu psiholingvistiskais un pedagoģiskais raksturojums ; Bērna komunikatīvās kompetences satura aspekti ; Viena bērna jautājumu psiholingvistiskā analīze ; Dialogs - bērna socializācijas sekmētājs.

        ISBN 9789984463032.

 

Gerbers, Maikls E.
    Uzņēmējdarbības meistarība : ko zina ikviens veiksmīgs uzņēmējs / Maikls E.Gerbers ; no angļu val. tulk. Māris Garbers. - [Jelgava] : Zoldnera izdevniecība, 2013. - 219 lpp. - Oriģ. nos.: The E-Myth Revisited.
        Saturs: Uzņēmējdarbības Mīts un mazais bizness ; Gatavā Modeļa Revolūcija : jauna biznesa izpratne ; Kā izveidot mazo biznesu, kas patiešām strādā.
        ISBN 9789934808371.

 

Godins, Sets.
    Violetā govs : kā veicināt sava zīmola, produktu un pakalpojumu atpazīstamību / Sets Godins ; no angl. val. tulk. Valda Kļaviņa. - [Jelgava] : Zoldnera izdevniecība, [2014]. - 202 lpp. : il. - (Biznesa literatūras Zelta fonds). - Oriģ. nos.: Purple Cow.
        ISBN 9789934830334.

 

Horslija, Mērija.
    Čakru līdzsvarošana ar jogu / Mērija Horslija ; no angļu val. tulk. Ingrīda Jakovļeva. - Rīga : Jumava, 2009. - 167, [1] lpp. : il. ; 24 cm. - (Veselības bibliotēka). - Oriģ. nos.: Chakra workout. Balancing the chakras with yoga.
        ISBN 9789984385877.

 

Jansone, Ilze.
    Vīrs dzer! Dēls dzer! Ko iesākt? : kā palīdzēt tuvam cilvēkam izrauties no atkarības? kā audzināt bērnu tā, lai neizaug dzērājs? kā kļūt par tādu sievu, kura neizprovocē vīrā un bērnos tieksmi dzert? / Ilze Jansone. - Rīga : Ilze Jansone, 2011. - 50 lpp. : il., ģīm. - (No dziednieces pieredzes).
        ISBN 9789984868189.

 

Ikšķiles almanahs : [rakstu krājums] / red.: Aija Kehre, Vaida Villeruša, Valdis Villerušs ; il. Andrejs Krūmiņš ; māksl. Valdis Villerušs. - Ikšķile : Ikšķiles novada dome, 2007. - 255 lpp. : il., graf., ģīm., faks., sh., k., fotogr. - Bibliogr. norādes parindēs un rakstu beigās.
        2. laid.
        Saturs: In memoriam ; Ieskats Ikšķiles skolu vēsturē līdz ar Jura Diša Ķēķa skolas iesvētīšanas reizē teikto runu / Vaida Villeruša. Ķīsels brauca pār Daugavu (Ieskats folkloras vākšanas vēsturē Ikšķilē) / Māra Vīksna. Livonijas Indriķa hronikas Ykescola - Ykescole un Ikšķile / Urmass Sutrops. Ikšķiles muiža / Jānis Zilgalvis. Ikšķiles mācītājs Kristiāns Vilhelms Brokhūzens / Māra Grudule. 1905.gada Kranciema notikumi tiesu dokumentos. Papildinājums / Vaida Villeruša. Latviešu strēlnieki. Kauja Ikšķilē pirms deviņdesmit gadiem / Jānis Hartmanis. Ikšķiles - Turkalnes bibliotēkas biedrība ; Ikšķiles kūdras izmantošanas sabiedrība ; Ikšķiles 243.mazpulks / Voldemārs Eihenbaums. Kolektivizācija Ikšķiles pagastā / Arvis Pope. Par Latvijas Kultūras fonda ikšķiliešu kopu / Dagmāra Villedruša. Skatījums Ikšķiles 12.-15.gadsimta iedzīvotāju paleodemogrāfijā / Gunita Zariņa. Latviskās dzīves dziņas paudēja - māksliniece Valija Liepiņa / Lija Karlova. Nedaudz par Andreju Krūmiņu / Valdis Villerušs.
        ISBN 9789984990750.

 

Ikšķiles almanahs : [rakstu krājums] / priekšv., red., sast., māksl., raksta aut. Valdis Villerušs ; redkol.: Helēna Andersone, Indulis Trapiņš. - Ikšķile : Ikšķiles novada pašvaldība, 2010. - 271 lpp. : diagr., il., ģīm., faks., sh., k., fotogr. - Bibliogr. norādes parindēs.
        3. laid. Veltījums Ikšķiles 825.gadadienai.
        Saturs: Ikšķilei / Liāna Langa. Kāpēc Ikšķileu / Muntis Auns. Ikšķiles 825 gadu jubilejai veltīta zinātniskā konference / Helēna Andersone. Sv. Meinards - laikmets, misija, mācība Baznīcai un sabiedrībai / Guntis Kalme. Ikšķile Bizantijas, Tuvo Austrumu un Rietumeiropas kontekstā / Kaspars Kļaviņš. Divas ticības, divas kultūras, divas identitātes: Kristietība un pagānisms Livonijā 12. un 13.gadsimtā / Andris Šnē. Ikšķiles vieta un loma 12. un 13.gadsimta Baltijas notikumu kontekstā / Guntis Zemītis. Pirms gadsimta ceturkšņa ; Latviešu strēlnieku pulkiem - 95 ; Jānis Kuga Ikšķilē / Valdis Villerušs. Jānis Goldmanis: 135 gadi kopš dzimšanas un vieta Latvijas vēsturē / Ēriks Jēkabsons. Kultūras biedrība un Labierīcības biedrība / Dagmāra Villeruša. Desmit gadi Ikšķiles attīstībā / Artis Ērglis. Daugavmalas ainavas biogrāfija: Rīgas HES radītās pārmaiņas / Dāvis Kļaviņš. Ikšķiles brīvdabas estrāde - valsts aizsargājams kultūras piemineklis / Maija Avota. Vides mākslas festivāls Ikšķiles novadā / Inese Baranovska. Kultūras mantojuma centra izveide Ikšķiles novadā / Kaspars Špēlis. In memoriam. Ansis Trapiņš ; In memoriam. Vaida Villeruša.
        ISBN 9789984491035.

 

Laiveniece, Diāna.
    Zinātniskās rakstīšanas skola / Diāna Laiveniece. - Liepāja : LiePA, 2014. - 150 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 138.-142. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934522253.

 

Latvijas Bankas 2013. gada pārskats. - Rīga : Latvijas Banka, 2014. - 143 lpp.
    ISSN 1407-1797.

 

Latvijas biznesa gada pārskats, 2013 : sadarbībā ar firmas.lv un nozare.lv-LETA biznesa portāls / informācijas grupa ''Latvijas tālrunis''. - 2. izd. - Rīga : Informācijas grupa ''Latvijas tālrunis'', 2013. - 462 lpp. : il.
        Saturs: Biznesa vides raksturojums ; Tendences eksporta tirgos ; Latvijas biznesa izaicinājumi ; Dzīve pēc eiro ieviešanas ; Arodizglītības feformas ; Uzņēmēju prognozes.
        ISBN 9789934500657.

 

Krystaceļš. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2014. - 39 lpp. : il.
        ISBN 9789984292458.

 

Lendrijs, Čārlzs.
    Kultūra krustcelēs : kultūra un kultūras institūcijas 21.gadsimta sākumā / Čārlzs Lendrijs, Marks Pahters ; no angļu val. tulk. Jolanta Treile. - Rīga : Culturelab, 2010. - 64 lpp. - Atsauces: 63.lpp. - Oriģ. nos.: Culture at the crossroads: Culture and Cultural Institutions at the Beginning of the 21st Century / Charles Landry, Marc Pachter.
        Saturs: Atklājot debates ; Pārmaiņas kultūras ainavā ; Stratēģiskās dilemmas kultūrai ; Mainīgā kultūrpolitikas ainava ; Pašreizējā politikas pozīcija ; Kultūra un uzticēšanās.
        ISBN 9789984492230.

 

Levits, Stīvens.
    Frīkonomika : ekonomists disidents pēta lietu slēptās puses un apgāž vispārpieņemtos uzskatus / Stīvens Levits, Stīvens Dabners ; no angļu val. tulk. Mārtiņš Karelis. - [Jelgava] : Zoldnera izdevniecība, 2013. - 236 lpp. : tab. - Bibliogr. norādes parindēs. . - Piezīmes: 197.-221.lpp. . - Alf. rād.: 223.-233.lpp. - Oriģ. nos.: Freakonomics.
        ISBN 9789934830358.

 

Makejs, Hārvijs B.
    Izdzīvot starp haizivīm : kā apsteigt savus konkurentus pārdošanā, vadībā, motivācijā un darījumu slēgšanā / Hārvijs B.Makejs ; no angļu val. tulk. Māris Garbers. - [Jelgava] : Zoldnera izdevniecība, 2011. - 219 lpp. - (Biznesa literatūras Zelta fonds). - Oriģ. nos.: Swim with the Sharks without Being Eaten Alive. - Autors uzrādīts uz vāka.
        Saturs: Man, lūdzu, 15 000 biļešu uz šodienas spēli ; Hārvija Makeja īsais kurss pārdošanā ; Hārvija Makeja īsais kurss darījumu slēgšanā ; Hārvija Makeja īsais kurss menedžmentā ; Atziņas ; Kā palielināt savu bērnu izredzes uz panākumiem dzīvē ; Apkopojums: kā gūt panākumus.
        ISBN 9789934808364.

 

Neiburgs, Uldis.
    "'Dievs, Tava zeme deg!" : Latvijas Otrā pasaules kara stāsti / Uldis Neiburgs. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 400 lpp. : il., foto. - Bibliogr.: 385.-391. lpp. . - Personu rād.: 392.-400. lpp.
        ISBN 9789934150043.

 

Nereta, Ilma.
    Visu gadu ziedošs dārzs : augu izvēle, kopšana, krāsu palete / Ilma Nereta. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 119, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789934150067.

 

Raiskums - starp mežiem, ezeriem un Gauju / Guna Rukšāne, Dace Ķibilda, Daumants Vasmanis u. c. ; sast., red. Guna Rukšāne ; Raiskuma pagasta padome ; priekšv. Hardijs Vents. - [Raiskums] : Raiskuma pagasta padome, 2009. - 238, [1] lpp. : krās. il., fotogr., tab. - Bibliogrāfija: 238.lpp.
        ISBN 9789984397665.

 

Valstiskā godaprāta sistēmas novērtējums : Latvija 2011 / pētnieks un projekta vad.: Valts Kalniņš, Sigita Ķirse ; no angļu val. tulk.: Agnese Lāce, Sigita Ķirse ; priekšv. Valts Kalniņš. - Rīga : Delna, 2012. - 197 lpp. : diagr., tab. - Bibliogr.: 182.-189.lpp. . - Bibliogr. norādes parindēs.
        Saturs: Par valstiskā godaprāta sistēmas novērtējumu ; Valsts raksturojums - valstiskās godaprāta sistēmas pamati ; Korupcijas raksturojums ; Pretkorupcijas pasākumi ; Valstiskā godaprāta sistēma Latvijā: Likumdevējvara ; Izpildvara ; Tiesu vara ; Valsts pārvalde ; Tiesībaizsardzības iestādes ; Centrālā vēlēšanu komisija ; Tiesībsargs ; Valsts kontrole ; Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ; Politiskās partijas ; Plašsaziņas līdzekļi ; Pilsoniskā sabiedrība ; Uzņēmējdarbības vide.
        ISBN 9789984971773.

 

Vilks, Andris.
    Politiskā pūļa latvietis / Andris Vilks. - Rīga : N.I.M.S., 2013. - 165 lpp. : il., ģīm. - Bibliogr.: [97.-98.]lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Kopsavilkums angļu valodā.
        Saturā: Politiskā pūļa vispārējs raksturojums ; Latvieša dvēseles pamatīpašības ; Vai politiskā pūļa psiholoģija ir būtiska latviešu sociālās dzīves izpausmei ; Vai ar politiskās infekcijas ietekmētu latvieti var manipulēt ; Kur mēs - latvieši - šobrīd esam nonākuši) ; Pielikums: Pūļa psiholoģija (fragmenti) / Gustavs Lebons. Latvieši sevišķi Vidzemē, filozofiskā gadsimteņa beigās ; Īsa latviešu vēsture un viņu vispārīgs attēlojums ; Latviešu raksturojums / Garlībs Merķelis. Uz jauno krastu (fragmenti) / Vilis Lācis.
        ISBN 9984679837.

 

Vispārizglītojošā fizika profesionālajās vidusskolās : metodisks materiāls fizikas skolotājiem / A. Broks, L. Jonāne, I. Vilks, u. c. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. - 237 lpp. : il., diagr., sh., tab.

        ISBN 9789934527029.

 

Fraser, James H.(James Howard).

    Publishing and Book Design in Latvia 1919-1940 : a Re-discovery / James H.Fraser ; text, ed. Raimonds Briedis ; transl. Amanda Jātniece ; design. Anta Pence. - Rīga : Neputns, 2014. - 334 lpp. : il., faks., k., fotogr. - Bibliogr.: 307.-310.lpp. . - Index of pers.: 311-334.lpp.
        Contents: Latvian-Language Publishing ; Russian-Language Publishing ; Publishing in the Jewush Community ; German-Language Publishing.
        ISBN 9789934512186.

 

The Low Countries : arts and society in Flanders and the Netherlands : yearbook : 22 / Flemish-Netherlands association "Ons Erfdeel vzw". - Rekkem : Ons Erfdeel vzw, 2014. - 320 p. : ill. - (TLC ; 22).
        ISBN 9789079705177.

 

Назаре-Ага, Изабель.
    Они играют на ваших чувствах! : психологическая защита от манипуляторов / И. Назаре-Ага ; пер. с фр. О. Бернштейн. - Москва : Питер ; Санкт-Петербург, 2014. - 271, [1] с. : ил. - (Сам себе психолог).
        ISBN 9785496007887.

 

Сивицкий, С. Н.(Степан Никонорович).
    Отечественная война в Прибалтийском крае. 1812-1912 / С. Н. Сивицкий ; автор предисловия О. Н. Пухляк. - Рига : [Rīgas Slāvu vēstures biedrība], 2012. - 111, [1] с. : ил., карты. - (200 лет Отечественной войны 1812 года, 1812-2012). - Библиогр. ссылки в подстроч. примеч.
        ISBN 9789934828041.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Apškrūma, Kornēlija.
    Labi vārdi mūža gadiem : veltījumu un apsveikumu dzejoļi / Kornēlija Apškrūma. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 127 lpp.
        ISBN 9789934044342.

 

Fellona, Džeina.
    Kā tikt vaļā no Metjū / Džeina Fellona ; no angļu val. tulkojusi Aija Uzulēna. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 315, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Getting Rid of Matthew.
        ISBN 9789984887715.

 

Ingelmane-Sundberja, Katarina.
    Lāceņu liķieris, kafija un laupīšana : asprātīgākais skandināvu detektīvs / Katarina Ingelmane-Sundberja ; tulkojusi Dace Andžāne. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 335 lpp. - Oriģ. nos.: Kaffe med rån.
        ISBN 9789934150081.

 

Korhonens, Riku.
    Ārstu romāns / Riku Korhonens ; no somu val. tulk. Maima Grīnberga. - Rīga : Mansards, 2013. - 491, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Lääkäriromaani.
        ISBN 9789934120343.

 

Liepdruviete, Līvija.
    Baltos mākoņos sapņi mīt : [dzeja] / L. Liepdruviete. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2014. - 64 lpp. : il.
        ISBN 9789984292465.

 

Mariass, Havjers.
    Tik balta sirds : [romāns] / Havjers Mariass ; no spāņu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 332, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Corazón tan blanco.
        ISBN 9789934045172.

 

Ozoliņš, Aivars.
    Dukts / Aivars Ozoliņš. - Rīga : Jumava, [2014]. - 231 lpp.
        ISBN 9789934113789.

 

Pārksa, Adele.
    Jauno sievu stāsti / Adele Pārksa ; no angļu val. tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2014. - 494 lpp. - Oriģ. nos.: Joung wives' tales.
        ISBN 9789984357195.

 

Sakalaurs, Pēteris.
    Manas mazās sentences : domas / Pēteris Sakalaurs. - Rīga : [b. i.], 2013. - 386 lpp.

 

Sakalaurs, Pēteris.
    Šis tas un nekas... : domas un dzeja / Pēteris Sakalaurs. - [Ogre] : Pēteris Sakalaurs, 2014. - 109 lpp.

 

Saliņa, Ieva.
    Pakāpies sajūti Dvēseli savu. Visuma atbildes : satikšanās ar sevi / Ieva Saliņa. - [Rīga] : [Ieva Saliņa], 2014. - 160 lpp.
        ISBN 9789934140686.

 

Trasuns, Francis.
    Fabulas / Francis Trasuns ; sakōrtōjis Augusts Eglōjs ; redaktore Valentīna Unda ; pēcvārdu sarakstīja Vitolds Valeinis. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2014. - 107 lpp. : il., ģīm.
        ISBN 9789984292434.

 

Tropa, Tīna.
    Zemdedzes tvanā / Tīna Tropa ; Anastasijas Martuženokas il. - Rīga : Lauku Avīze, 2013. - 192 lpp. : il. - (Lata romāns ; 8 (170).
        ISBN 9789984878768. . - ISBN 9789984768.

 

Valtari, Mika.
    Turms, nemirstīgais : viņa zemesdzīve apm. 520-450 pr. Kr. : desmit grāmatās / M.Valtari ; no somu val. tulk. M. Grīnberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014. - 703 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Turms Kulematon.
        ISBN 9789984234878.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Жертва здравого смысла / Чингиз Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 286 с. - (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн).
        ISBN 9785699715411.

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Золотое правило этики / Чингиз Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 318 с. - (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн).
        ISBN 9785699720996.

 

Алтухов, Вячеслав Евгеньевич.
    Я не покинул ту страну... : стихи, песни, романсы, рассказы, очерки / Вячеслав Алтухов. - Рига : [авторское издание], 2008. - 151, [1] с. : ил.
        ISBN 9789984397061.

 

Андреева, Наталья Вячеславовна.
    Я стану тобой : роман ; Три ступеньки в небо : главы из нового романа / Наталья Андреева. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 350 с. - (Детектив-загадка).
        ISBN 9785699446735.

 

Браун, Сандра.
    Шелковые слова / Сандра Браун ; пер. с англ. Т. А. Перцевой. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 222 с. - (Сандра Браун. Мировой мега-бестселлер). (# 1 New York Times - bestselling autor). - Ориг. назв.: Words of silk.
        ISBN 9785699713325.

 

Гришэм, Джон.
    Король сделки : [роман] / Джон Гришэм ; пер. с англ. И. Я. Дорониной. - Москва : АСТ, 2014. - 415 с. - (Бестселлеры Джона Гришэма).
        ISBN 9785170837014.

 

Кренц, Джейн Энн.

    Странные игры : [роман] / Джейн Энн Кренц ; пер. с англ. Е. С. Никитенко. - Москва : АСТ, 2014. - 319 с. - Продолжение романа "Свет в полумраке".

        ISBN 9785170846382.

 

Михалкова, Елена Ивановна.
    Остров сбывшейся мечты : [роман] / Елена Михалкова. - Москва : АСТ, 2014. - 319 с. - (Настоящий детектив).
        ISBN 9785170832545.

 

Пат, Мария.

    Создание : роман / Мария Пат. - Вильнюс : [Rotas], 2012. - 222 с.

        Часть 1.

        ISBN 9789955832652.

 

Пат, Мария.

    Создание : роман / Мария Пат. - Вильнюс : [Rotas], 2012. - 154 с.

        Часть 2.

        ISBN 9789955832669.

 

Перес-Реверте, Артуро.

    Танго старой гвардии : [роман] / Артуро Перес-Реверте ; пер. с исп. А. Богдановского. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 371 с. - (Обаяние тайны. Проза Артуро Переса-Реверте).

        ISBN 9785699696505.

 

Перл, Мэтью.
    Тень Эдгара По : [роман] / Мэтью Перл ; пер. с англ. Ю. Фокиной. - Москва : АСТ, 2014. - 543 с.
        ISBN 9785170811090.

 

Робертс, Нора.
    Притяжение противоположностей : роман / Нора Робертс ; пер. с англ. Л. А. Игоревского. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 251 с. - (Romance). (#1 New York Times Bestselling author). - Ориг. назв.: Opposites attract.
        ISBN 9785227052803.

 

Сассман, Пол.
    Исчезнувший оазис : роман / Пол Сассман ; пер. с англ. Н. И. Парфеновой. - Москва : АСТ, 2014. - 478 с. : ил. - (Величайший интеллектуальный триллер). - Ориг. назв.: The Hidden Oasis.
        ISBN 9785170812370.

 

Стил, Даниэла.

    Грехи матери : [роман] / Даниэла Стил ; пер. с англ. Г. Г. Лепилина. - Москва : АСТ, 2014. - 319 с. - (Даниэла). - Ориг. назв.: The sins of the mother.

        ISBN 9785170837434.

 

Трауб, Маша.

    Осторожно - дети! : инструкция по применению / Маша Трауб. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 282, [1] с. - (Проза Маши Трауб).

        ISBN 9785699709601.

 

Фосселер, Николь.
    По ту сторону Нила / Николь Фосселер ; пер. с нем. О. Б. Боченковой. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 478 с. - Ориг. назв.: Jenseits des Nils.
        ISBN 9785699679263.

 

Чемберлен, Диана.

    Тайная жизнь, или Дневник моей матери : [роман] / Диана Чемберлен ; пер. с англ. Н. Лебедевой. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 476 с. - (Роман-потрясение Д.Чемберлен). - Ориг. назв.: Secret Lives.

        ISBN 9785699718573.

 

Līdzīgi raksti