Nozaru literatūra

 

Atpūta laukos = Country holidays = Отдых на селе : Latvija, 2013 : [katalogs] / Lauku ceļotājs. - Rīga : Lauku ceļotājs, 2013. - 101, [1] lpp. : il., kartes. - Paralēli latviešu, angļu, krievu, valodā.
        ISBN 9789934836909.

 

Čepmens, Gerijs.
    Kaut es to būtu zinājis pirms kāzām! : mīti un patiesība par laimīgu laulību... / Gerijs Čepmens ; no angļu valodas tulkojusi Ailita Kuka"Atraduma"grāmatas. - Rīga : "Atraduma" grāmatas, [2014]. - 166 lpp.
        ISBN 9984613747.

 

Dzintars, Normunds.
    Latviešu valodas mācību satura attīstība pamatskolā no 1940. gada līdz 1991. gadam : lingvodidaktiskais aspekts : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai valodniecības nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē = Development of the content of Latvian language subject for primary school from 1940 to 1991: the linguodidactic aspect : summary of the doctoral thesis / Normunds Dzintars ; darba zinātniskā vadītāja Diāna Laiveniece ; recenzentes: Ina Druviete, Ilga Jansone, Ilze Lokmane ; Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte. - Liepāja : Liepājas Universitāte, 2013. - 109 lpp. ; 21 cm. - Promocijas darba kopsavilkums (Dr. philol.) - Liepājas Universitāte, 2013. - Bibliogrāfija: 48.-50.lpp., 101.-109. lpp. - Teksts latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789934522116.

 

Eglāja-Kristsone, Eva.
    Dzelzsgriezēji : Latvijas un Rietumu trimdas rakstnieku kontakti / Eva Eglāja-Kristsone ; recenz. Rolfs Ekmanis, Andrejs Plakans, Vita Zelče ; red. Sigita Kušnere ; māksl. Kirils Kirasirovs. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2013 (Rīga). - 340 lpp. : fotogr., il.
        Saturā: Dzels priekškars. Aukstais karš un kultūras sakari ; Latvijas Komiteja kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs. Literatūras sekcija ; Propoganda un kontrpropoganda. Dezinformācijas izdevumi ; Trimdas literatūras publiskais tēls Latvijā ; Padomju (Latvijas) latviešu literatūras recepcija trimdā ; Ciemos braucēji. Cilvēkstāsti.
        ISBN 9789984893099.

 

Freids, Zigmunds.
    Seksuālā dzīve / Zigmunds Freids ; no vācu val. tulk. Igors Šuvajevs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2014]. - 278 lpp. - Bibliogrāfija: 221.-234. lpp. - Personu rād.: 275.-278. lpp.
        ISBN 9789934043505.

 

Gotfrīda, Sāra.
    Hormonu dziedniecība : līdzsvaram, vitalitātei, labam seksam un mieram / Sāra Gotfrīda ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2014. - 336 lpp. : tab. - Bibliogrāfija: [304.]-336. lpp. - Oriģ. nos.: Hormone cure.
        ISBN 9789984869506.

 

Kusiņš, Juris.
    Bīstamās dabas parādības : mācību līdzeklis civilajā aizsardzībā / Juris Kusiņš. - [Rīga] : Juris Kusiņš, 2014. - 103 lpp. : il., tab., karte. - Bibliogrāfija: 94.-97. lpp.
        1. [daļa].
        ISBN 9789934141119.

 

Mātes Terēzes lūgšanas : lūdz kopā ar "Kalkutas svēto" Māti Terēzi / sastādītājs un priekšvārda autors Fr. Braiens Kolodijčuks ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Zaķe. - [Rīga] : Tapals, [2010]. - 62, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Jesus is my all in all.
        ISBN 9789984796789.

 

Rudzīte, Gunta.
    Mans tēvs Rihards Rudzītis = Мой отец Рихард Рудзитис / Gunta Rudzīte ; redaktori: G. Rudzīte, A. Hartmanis ; 30. lpp. Annas Brigaderes veltījuma dzejolis R. Rudzītim. - Rīga : Sirds gaisma, 2014. - 92, [1] lpp. : ģīm., faks. ; 21 cm. - Paralēli latviešu un krievu valodā.
        ISBN 9789934814266.

 

Zauers, Alvils.
    Šteinhaueri un viņu laiks / Alvils Zauers. - Rīga : Turība, 2014. - 111 lpp., [4] lp. iel. : il., faks. - (Uz zaļa zara ; Nr. 2). - Bibliogr.: 109.-11. lpp.
        ISBN 9789984828886.

 

Кудрявцев, Игорь Борисович.
    Сила мысли : обретите состояние "МИР": ваш источник здоровья, спокойствия и радости : [12+] / Игорь Кудрявцев. - Москва : АСТ, 2014. - 217, [2] с. : ил., портр. - (Солнечная Дорога к здоровью и счастью). - На пер.: Бестселлер № 1 стран Балтии.
         : 9785170829149.

 

Марков, Сергей, (Сергей Алексеевич).

    Гарсиа Маркес / Сергей Марков. - Москва : Молодая гвардия, 2014. - 477, [2] c. - (Жизнь замечательных людей). - Библиогр.: с. 477-478.

        ISBN 9785235037342.

 

Радзинский, Эдвард Станиславович.
    Распутин : "То дело" : роман / Эдвард Радзинский. - Москва : АСТ ; Астрель ; Харвест, 2014. - 576 с. - (Сенсация. Экспертиза).
        ISBN 9785170822874. . - ISBN 9789851830554.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Bjūksa, Lorīna.
    Mirdzošās meitenes / Lorēna Bjūksa ; no angļu val. tulkojusi Ilze Paegle-Mkrtčjana. - Rīga : Jumava, 2014. - 334, [1] lpp.
        ISBN 9789934115912.

 

Bouvens, Džeimss.
    Ielas kaķis, vārdā Bobs / Džeimss Bouvens ; no angļu val. tulkojusi Elita Saliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 223 lpp. - Oriģ. nos.: A Street Cat Named Bob.
        ISBN 9789934042164.

 

Briedis, Leons.
    Rīta rūsa / Leons Briedis. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014. - 95, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789984234649.

 

Devero, Džūda.
    Mēnessgaismas simfonija / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi Anda Smilga. - Rīga : Kontinents, 2014. - 395, [1] lpp.
        ISBN 9789984357355.

 

Ernštreits, Valts.
    Dark energy : [dzejoļu krājums] / teksts, sakārt. un fotogr. Valts Ernštreits ; Zanes Ernštreites dizains. - Rīga : Mansards, 2014. - 86, [5] lpp. : il.
        ISBN 9789934120565.

 

Gailīte, Skaidrīte.

    Es stāstīšu visu... / A. S. Gailīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2014]. - 272 lpp.

        ISBN 9789934044199.

 

Isomeki, Risto.
    Jūras pūķa sala / Risto Isomeki ; no somu val. tulk. E. Petraškēviča. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 383, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Con rit.
        ISBN 9789984887722.

 

Koreckis, Daņils.
    Muzeja artefakts / Daņils Koreckis ; no krievu valodas tulkojusi Maija Medne. - Rīga : [Juvetas], [2014]. - 375, [1] lpp. - (Krievu detektīvs).
        ISBN 9789934817663.

 

Kostello, Džeina.
    Pamodini mani ar skūpstu / Džeina Kostello ; no angļu val. tulkojusi Liānaa Niedra. - Rīga : Kontinents, 2014. - 445 lpp. - Oriģ. nos.: Girl On The Run.
        ISBN 9789984357348.

 

Kubelka, Zuzanna.

    Ardievu, Vīne - sveika, Parīze! : [romāns] / Zuzanna Kubelka ; no vācu val. tulk. Irēna Gransberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 335 lpp. - Oriģ. nosaukums: Adieu Wien - bonjour Paris.

        ISBN 99789934042225.

 

Līce, Anda.

    Lielais lakats : redzējumi / Anda Līce. - Rīga : Nordik, 2014. - 234, [6] lpp.

        ISBN 9789984854564.

 

Līvs, Egons.
    Sarunas ar vecajiem jūras vilkiem / Egons Līvs ; Egona Līva sarunas ar vecajiem jūrniekiem no magnetafona lentes atšifrēja Edīte Gūtmane un publikācijai grāmatā sagatavoja Ēriks Kūlis ; sakārtojums un priekšvārds Ēriks Kūlis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 303, [1] lpp. : fotogr. - Personu rādītājs: 286.- 298. lpp. . - Kuģu rādītājs: 299.- 303 lpp.
        ISBN 9789934046452.

 

Mensela, Džila.
    Mīlestība un citas spēles / Džila Mensela ; no angļu val. tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2014. - 444, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Don't Want to Miss a Thing.
        ISBN 9789984357331.

 

Olafsdotira, Oidira Ava.
    Astoņu ziedlapu roze : romāns / Oidira Ava Olafsdotira ; no islandiešu val. tulk. Dens Dimiņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014. - 255, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Afleggjarinn.
        ISBN 9789984234885.

 

Vādons, Jānis.
    Pagaidām iesāpas elpa : veltījums B. : 2011-2013 / Jānis Vādons. - Rīga : Pētergailis, 2014. - 77, [1] lpp.
        ISBN 9789984333854.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Брэдбери, Рей.

    Вино из одуванчиков : пер. с англ. / Рэй Брэдбери ; пер. с англ. Э. Кабалевской ; худож. Сергей Шикин. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2014. - 446, [1] с.

        ISBN 9785699551699.

 

Гавен, Михель.
    Крестоносцы : роман / Михель Гавен ; авториз. пер. с нем. В. Б. Дьяковой. - Москва : Вече, 2014. - 319 с. - (Секретный фарватер).
        ISBN 9785444415160.

 

Гарсиа Маркес, Габриэль.

    Любовь во время чумы : роман / Габриэль Гарсиа Маркес ; пер. с исп. Л. Синянской. - Москва : АСТ, 2014. - 508, [1] c. - (Нобелевская премия. 1982 год). - Ориг. назв.: El Amor en Los Tiempos del Colera.

        ISBN 9785170734863.

 

Гурьев, Константин, (Константин Мстиславович).
    "Тень императора" : роман / Андрей Молчанов. - Москва : Вече, 2014. - 381, [1] c. - (Секретный фарватер).
        ISBN 9785444418376.

 

Касл, Ричард.
    Жестокая жара : роман / Ричард Касл ; пер. с англ. О. В. Ратниковой. - Санкт-Петербург : Лениздат, 2014. - 413,[2] с.
        ISBN 9785445304319.

 

Касл, Ричард.
    Непобедимая жара : роман / Ричард Касл ; пер. с англ. О. В. Ратниковой. - Санкт-Петербург : Лениздат, 2014. - 381, [2] с.
        ISBN 9785445302650.

 

 Касл, Ричард.
    Обнаженная жара : роман / Ричард Касл ; пер. с англ. Г. В. Соловьевой. - Санкт-Петербург : Лениздат, 2013. - 349, [2] с.
        ISBN 9785445302117.

 

Каст, Ф. К.
    Спрятанная / Ф. К. Каст, Кристин Каст ; пер. с англ. Ласт Милинской. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 446, [1] с. ; 21 см. - (Дом Ночи).
        ISBN 9785373051842.

 

Кирино, Нацуо.
    Нежные щечки / Нацуо Кирино ; пер. с японского Н. С. Каркоцкой. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 475, [1] с. - (Интеллектуальный бестселлер). - Ориг. назв.: Yawarakana hoho.
        ISBN 9785699621699.

 

Март, Михаил.
    Сломанные побеги : роман / Михаил Март. - Москва : Астрель ; АСТ, 2008. - 347, [2] c. - (Криминал).
        ISBN 9785170433063. . - ISBN 9785271166983. . - ISBN 9785170465798. . - ISBN 9785271190278.

 

Мединский, Владимир, (Владимир Ростиславович).
    Стена : роман / Владимир Мединский ; предисл. Виктора Ерофеева. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 622 с. - (Сенсация. Экспертиза).
        ISBN 9785373045223.

 

Молчанов, Андрей Алексеевич.
    Падение "Вавилона" : роман / Андрей Молчанов. - Москва : Вече, 2014. - 381, [2] c. - (Секретный фарватер).
        ISBN 9785444416457.

 

Панколь, Катрин.

    Белки в Центральном парке по понедельникам грустят / Катрин Панколь ; пер. с фр. Е. Брагинской, И. Кнеллер. - Москва : АСТ ; Харвест, 2014. - 797, [2] с. - Библиогр.: с. 796. - Ориг. назв.: Les Ecureuils de Central Park sont tristes le lundi.

        ISBN 9785170838097. . - ISBN 9789851828667.

 

Пиколт, Джоди.
    Уроки милосердия : роман / Джоди Пиколт ; пер. с англ. Инны Паненко. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород, 2014. - 524, [1] с. - Ориг. назв.: The Storyteller.
        ISBN 9789661467919. . - ISBN 9785991028295.

 

Ремарк, Эрих Мария.

    От полудня до полуночи : сборник рассказов : пер. с нем. / Эрих Мария Ремарк. - Москва : АСТ, 2014. - 508 с. - (Возвращение с Западного фронта). - Ориг. назв.: Kurzprosa und Gedichte.
        ISBN 9785170827978.

 

Рот, Вероника.

    Преданная : роман / Вероника Рот ; пер. с англ. С. В. Резник. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 381, [1] с. ; 18 см. - (Жестокие игры).

        ISBN 9785699719181.

 

Сэлинджер. Джером Д.

    Над пропастью во ржи / Д. Д. Сэлинджер ; пер. с англ. Р. Райт-Ковалевой. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 221, [1] с. - (Pocket book). - Ориг. назв.: The Catcher in the rye.

        ISBN 9785699681464.

 

Стил, Даниэла.
    Огни Юга : роман / Даниэла Стил ; пер. с англ. В. Н. Матюшиной. - Москва : АСТ, 2013. - 318, [1] с. - Ориг. назв.: Southern lights.
        ISBN 9785170791866.

 

Тронина, Татьяна, (Татьяна Михайловна).
    Та, кто приходит незванной : роман, [пьеса] / Татьяна Тронина ; сцен. Е. Лазарев и Л. Селуянова. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 346, [2] с. - (Дочери Евы. Романы Т. Трониной).
        ISBN 9785699708697.

 

Улицкая, Людмила(Людмила Евгеньевна).

    Медея и ее дети : роман / Людмила Улицкая ; худож. Андрей Рыбаков. - Москва : АСТ, 2013. - 346, [3] с.

        ISBN 9785170767571.

 

Уортон, Эдит.
    В лучах мерцающей луны : роман / Эдит Уортон ; пер. с англ. В.Минушина ; ред.: А.Гузман. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2014. - 315, [2] с. - (Азбука Premium).
        ISBN 9785389051423.

 

Līdzīgi raksti