Nozaru literatūra

 

Aizsardzība pret enerģētisko vampīrismu / sastādījis Kārlis Riekstiņš. - Rīga : Avots, 2010. - 198 lpp. : il.
        ISBN 9789984800912.

 

Celmiņš, Arvīds.
    Baiga vasara 1941 : ... un pēc tam... / Arvīds Celmiņš. - [Kuldīga] : Arvīds Celmiņš, 2013. - 164 lpp. : il., ģīm., faks., kartes. - Bibliogrāfija: [8.] lpp.
        ISBN 9789984497808.

 

Grīnups, Kurts.
    Cauri komunistu ellei : Ziemeļkurzemes partizāna neticamais dzīvesstāsts / Kurts Grīnups ; priekšvārdu sarakstīja Ojārs Stefans. - Rīga : Domas spēks, 2014. - 133, [2] lpp. : il., ģīm., faks.
        ISBN 9789934839511.

 

Lata naudas zīmes = Lats Coins and Notes : 1993–2013 / tulk. Maija Gulēna, Ieva Lešinska-Geibere. - Rīga : Latvijas Banka, 2014. - 118 lpp. : il. - Teksts latv. un angļu val.
        ISBN 9789984888385.

 

Leja, Alfrēds.
    Kāda DANGA Kurzemē / Alfrēds Leja. - Liepāja : LiePA, 2006. - 409 lpp. : il.
        ISBN 998475474X.

 

Rancāns, Dzintars.
    Truškopība / Dzintars Rancāns ; ievads Alfrēds Rubiks. - Rīga : Alfrēds Rubiks, 2014. - 240 lpp.

 

Siņeļņikovs, Valērijs.
    Atrodi savu īsto ceļu / Valērijs Siņeļņikovs ; no krievu valodas tulkojusi Gunta Briede. - Rīga : Sol Vita, 2011. - 158, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789984894003.

 

Sprūžs, Jāzeps.
    Dīķsaimniecība / Jāzeps Sprūžs. - Rīga : Alfreds Rubiks, 2014. - 176 lpp. : tab.
        ISBN 9789934141713.

 

Šēnbergere, Margita.
    Ja tev ir kolēģi, ienaidnieki nav vajadzīgi : izdzīvošanas treniņš birojā / Margita Šēnbergere ; no vācu val. tulk. Ilze Vjatere ; il. Christian Ogger. - Rīga : Avots, 2008. - 254, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Wer Kollegen hat, braucht keine Feinde mehr.
        ISBN 9789984800431.

 

Uzule, Laura.
    Latviešu kapusvētki: identitātes rituāls / Laura Uzule, Vita Zelče ; lit. redaktore Aija Lāce. - Rīga : Mansards, 2014. - 285, [2] lpp. : fotogr. - Bibliogrāfija: 267.- 275. lpp. . - Attēlu saraksts: 276.- 281. lpp. . - Personu rādītājs: 282.- [286]. lpp. - Kopsavilkums angļu val.
        ISBN 9789934120619.

 

Vaidere, Inese.
    Misija Latvijai / Inese, Vaidere ; literārā red. Gita Berziņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. - 134 lpp. : il.
        ISBN 9789984457956.

 

Var pazīt pēc darbiem : sociālā darba izglītībai Latvijā 20 gadi : 1991/1992, 2011/2012 / par izdevumu atbildīga un materiālus publicēšanai sagatavoja Ausma Mukāne ; priekšvārdu sarakstīja Lolita Vilka ; foto: Guntis Dišlers, Ilmārs Znotiņš. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2012. - 88 lpp. : il., ģīm., faks. - Kopsav. angļu val.
        Aut.: Raisa Andrēziņa, Evija Apine, Ārija Baltiņa, Aija Barča, Dace Erkena, Anita Gaigala, Skaidrīte Gūtmane, Ole F. Hermansens, Līvija Jankovska, Andris Jaunsleinis, Guna Krēgere-Medne, Ieva Lāss, Mārtiņš Moors, Ausma Mukāne, Uldis Novickis, Rita Orska, Natālija Pīlipa, Ilvija Razgale, Marks Rodžerss, Andris Siksnis, Andris Siliņš, Ilze Skrodele-Dubrovska, Lidija Šiļņeva, Silvija Šimfa, Inese Švekle, Indra Treija, Anita Vētra, Jānis Vētra, Sigita Vēvere, Aina Vilciņa, Lolita Vilka, Ilze Viņķele.
        ISBN 9789984793016.

 

Volkova, Vivanta.
    Latvijas Dievnami / Vivanta Volkova. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 249, [2] lpp. : il. - Bibliogrāfija: [251.] lpp.
        ISBN 9789934150333.

 

Zilgalvis, Jānis.
    Laiks ceļot! = Time To Travel = Zeit zum reisen : Latvijas sakoptākās pilis, muižas, parki un pastorāti / Jānis Zilgalvis. - Rīga : Vesta LK, 2014. - 487 lpp. : fotogr., faksim. - Bibliogrāfija: 481.- 486. lpp. - Teksts paral. latv., angļu, vācu val.
        ISBN 9789934511097.

 

Анджелис, Барбара де.
    Секреты о мужчинах, которые должна знать каждая женщина / Барбара де Анджелис ; пер. с англ. Т. Галковой. - Москва : ЭКСМО ; Яуза, 2009. - 349, [2] с. : ил., табл. ; 20 см. - (Спросите у Барбары).
        ISBN 9785699019137.

 

Батчелор, Даг.
    Самый богатый пещерный человек : история Дага Батчелора : пер. с англ. / пересказала Мэрилин Такер. - Заокский : Источник жизни, 2010. - 159 с. - Ориг. назв.: Richest caveman.
        ISBN 9785868476990.

 

Зюрняева, Тамара Николаевна.
    Лунный календарь удачи до 2017 года / Тамара Зюрняева. - 2-е иИзд., испр., доп. - Москва : АСТ, 2011. - 192 с. : ил. - (Лунный календарь - настольная книга).
        ISBN 9785170753086.

 

Огнева, Татьяна Александровна.

    Как жить вместе долго и счастливо / Татьяна Огнева. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 318 с. - (Уроки женского счастья).

        ISBN 9785699590391.

 

Плинер, Яков.
    Педагогические и поэтические строки... / Яков Плинер. - Рига : [Яков Плинер], 2013. - 252 с.

 

Синельников, Валерий Владимирович (Валерий Владимирович).
    Учебник хозяина жизни : 160 уроков / Валерий Синельников. - Москва : Центрполиграф, 2011. - 222 с.
        ISBN 9785227030573. . - ISBN 9785227030566.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Ārčers, Džefrijs.
    Bīstamie sakari / Džefrijs Ārčers ; no angļu val. tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2014. - 448 lpp. - Oriģ. nos.: Best Kept Secret.
        ISBN 9789984357379.

 

Bekets, Bernards.
    Genesis : stāsts par Ādamu / Bernards Bekets ; no angļu val. tulk. Aija Vālodze. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 165, [1] lpp. - Oriģ.nos.: Genesis.
        ISBN 9789934010248.

 

Berjlinda, Silla.
    Pilnmēness paisums / Silla Berjlinda, Rolfs Berjlinds ; no zviedru val. tulk. Inga Grezmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 440 lpp. - (Zvaigznes detektivu klubs).
        ISBN 9789934044069.

 

Čeisa, Ella Mārča.
    Karalienes nerrs : romāns / Ella Mārča Čeisa ; no angl. val. tulk. Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, 2014. - 443 lpp. - Oriģ. nos.: The Queen's Dwarf.
        ISBN 9789984357423.

 

Deģis, Arvīds Dinijs.
    Kristaps Morbergs. No baskāja par multimiljonāru / Arvīds Deģis. - Rīga : Turība, 2014. - 253 lpp. : fotogr., faksim. - (Uz zaļa zara ; Nr.3). - Bibliogrāfija: 252.- 253. lpp.
        ISBN 9789984828893.

 

Fīldinga, Helēna.

    Bridžita Džounsa: kā traka pēc viņa / Helēna Fīldinga ; no angļu val. tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2014. - 440 lpp. - Oriģ. nos.: Bridget Jones: mad About The Boy.

        ISBN 9789984357409.

 

Kviks, Metjū.
    Šībrīža veiksme : romāns / Metjū Kviks ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Bērziņa. - Rīga : Jumava, 2014. - 247, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The Good luck of right now.
        ISBN 9789934115622.

 

Liepiņa, Ilga.

    Nāve stiprāka par mīlu / Ilga Liepiņa ; redaktore Māra Rune. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 191, [1] lpp. : il.

        ISBN 9789934043253.

 

Mārtuža, Eva.
    Bize vētras acī / Eva Mārtuža ; Nataļjas Kugajevskas vāka māksl. noformējums ; Elitas Ābeles il. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 204 lpp. : il. - (Lata romāns ; 9(183).
        ISBN 9789934150418.

 

Repše, Gundega.
    Jauki ļaudis : romāns / Gundega Repše. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 124, [2] lpp. : il.
        ISBN 9789984887760.

 

Rēzekne - 2014 : literāri māksliniecisks almanahs / sast. Olga Afanasjeva, Līvija Smirnova. - Rēzekne : [b. i.], [2014]. - 368 lpp. : il.
        ISBN 9789934142581.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Артемьева, Галина.

    Девочка по имени Ривер : [рассказы] / Галина Артемьева. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 316 с. - (Будьте счастливы !).

        ISBN 9785699734795.

 

Бабкин, Борис Николаевич.
    Последний хранитель : [роман] / Борис Бабкин. - Москва : АСТ ; Жанры, 2014. - 319 с.
        ISBN 9785170863686.

 

Баринова, Наталия.

    Искушение : роман / Наталия Баринова. - Москва : Жанры ; АСТ, 2014. - 319 с. - (Формула счастья).

        ISBN 9785170860692.

 

Берсенева, Анна.
    Женщины да Винчи / Анна Берсенева. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 314, [1] с. - (Русский характер. Романы Анны Берсеневой).
        ISBN 9785699712892.

 

Берсенева, Анна.

    Звезда по имени Эстер / Анна Берсенева. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 413, [1] с. - (Русский характер. Романы Анны Берсеневой).

        ISBN 9785699748693.

 

Берсенева, Анна.

    Серьезные отношения / Анна Берсенева. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 350, [1] с. - (Анна Берсенева. Кинороман).

        ISBN 9785699676637.

 

Боуэн, Джеймс.
    Мир глазами кота Боба : новые приключения человека и его рыжего друга / Джеймс Боуэн ; пер. с англ. Е. И. Колябиной. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 350 с. ; 21 см. - Ориг. назв.: The world according to Bob. - Перед вып. дан. авт. : Джеймс Боуэн, Гарри Дженкинс.
        ISBN 9785386069889.

 

Боуэн, Джеймс.
    Уличный кот по имени Боб : как человек и кот обрели надежду на улицах Лондона / Джеймс Боуэн, Гарри Дженкинс ; пер. с англ. Е. И. Колябиной. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 380 с. ; 21 см. - Ориг. назв.: A Street Cat Named Bob. - Перед вып. дан. авт. : Джеймс Боуэн, Гарри Дженкинс.
        ISBN 9785386060947.

 

Гунель, Лоран.

    Господь Бог всегда путешествует инкогнито : роман / Лоран Гунель ; пер. с англ. О. Егоровой. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 378, [1] с. - (Сенсация. Fiction).

        ISBN 9785699622528.

 

Мойес, Джоджо.
    Один плюс один / Джоджо Мойес ; пер. с англ. Александры Килановой. - Москва : Иностранка, 2014. - 475, [2] с. ; 19 см.
        ISBN 9785389074507.

 

Плинер, Яков.
    Жить я не устал... : (стихотворения написаны в 2000-2013 г.г., публикуются впервые) / Яков Плинер. - Рига : [Яков Плинер], 2014. - 174 с. : ил. ; 21 cm.
        ISBN 9789934140549.

 

Плинер, Яков.
    Любовь и тьма... / Яков Плинер. - Рига : [Яков Плинер], 2013. - 208 с. : ил. ; 21 см.
        ISBN 9789934824142.

 

Плинер, Яков.

    Обращение к человеку / Яков Плинер. - Рига : [Яков Плинер], 2014. - 141 с. : ил. ; 21 cm.

        ISBN 9789934142505.

 

Плинер, Яков.
    Песнь стихов / Яков Плинер ; корректура и редакция автора. - Рига : [Яков Плинер], 2014. - 148 с. : портр. ; 21 cm.
        ISBN 9789934142130.

 

Рой, Олег, (Олег Юрьевич ).

    Одно чудесное пари / Олег Рой. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 347 с. - (Капризы судьбы. Романы О. Роя).

        ISBN 9785699701780.

 

Хансен, Эва.
    Цвет боли: Шелк / Эва Хансен. - Москва : ЭКСМО ; Яуза, 2014. - 319 с. - (Шведский БДСМ-детектив). - Пятая книга из цикла "Цвет боли".
        ISBN 9785699738724.

 

Чемберлен, Диана.
    Кровные узы, или История одной ошибки / Диана Чемберлен ; пер. с англ. Е. Нарышкиной. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 415 с. - Ориг. назв.: Before the storm.
        ISBN 9785748334.

 

Чемберлен, Диана.
    Ребенок на заказ, или Признания акушерки / Диана Чемберлен ; пер. с англ. И. В. Гюббенет. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 448 с. - Ориг. назв.: The midwife 's confession.
        ISBN 9785699700110.

 

 

Līdzīgi raksti