Nozaru literatūra

 

Aiovina, Vikija. 

    Draudzeņu padomi grūtniecībā : jeb viss, ko ārsts tev nepastāstīs / Vikija Aiovina ; redaktore Ilze Vācere ; no angļu val. tulkojusi Zelma Buile. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 304 lpp. - Alfabētiskais rādītājs: 298.- 304. lpp. - Oriģ. nos.: The Girlfriends' Guide To Pregnancy.
        ISBN 9789934039898.

 

 Bērziņš, Alfrēds. 

    Labie gadi : pirms un pēc 15. maija / Alfrēds Bērziņš. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 339 lpp. : fotogr. - Grāmata sagatavota pēc apgāda "Grāmatu Draugs'' 1963. gada izdevuma.
        ISBN 9789934150326.

 

Brauna, Kellija Viljamsa. 

    Pieaugšana : 468 samērā vienkārši soļi ceļā uz patstāvīgu dzīvi / Kellija Viljamsa Brauna ; no angļu val. tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 271 lpp. : il. - Rādītājs: 261.- 271. lpp. - Oriģ. nos.: Adulting.
        ISBN 9789934045257.

 

Deiviss, Viljams. 

    Kviešu vēderiņi / Viljams Deiviss ; no angļu val. tulkojusi Mārīte Mundure. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 320 lpp. - Alfabētiskais rādītājs: 313.- 320. lpp. . - Atsauces: 289.- 312. lpp. - Oriģ. nos.: Wheat Belly.
        ISBN 9789934042140.

 

Feldhana, Šauntija. 

    Tikai vīriešiem : rokasgrāmata par sieviešu iekšējo dzīvi / Šauntija Feldhana, Džefs Feldhani ; tulkotāja Ailita Kuka. - Pārskatītais un papildinātais izd. - Rīga : Sauleja, 2014. - 191 lpp. - Oriģ. nos.: For Men Only.
        ISBN 9789934141553.

 

Lapsa, Lato. 

    Grābeklis / L. Lapsa, K. Jančevska. - Rīga : ATĒNA, 2014. - 254 lpp. : att., faksim.
        ISBN 9789984344874.

 

Skurbe, Astrīda.

    Vladimirs Kaijaks / Astrīda Skurbe ; redaktore Dace Morica. - Rīga : Zinātne, 2014. - 255 lpp. : fotogr. - (Personība un daiļrade). - Bibliogrāfija: 250.- 252. lpp. . - Personu rādītājs: 252.- 255. lpp.
        ISBN 9789984879727.

 

Smolijs, Ričards.

     Aizliegtā ticība : gnosticisms - kristietības apslēptais mantojums / Ričards Smolijs ; no angļu valodas tulkojusi Anna Krumholce. - Rīga : Lietusdārzs, 2013. - 268, [1] lpp. : diagr.
        Bibliogrāfija: 261.- 269. lpp.
        ISBN 9789984869452.

 

Tverskis, Ābrahams Dž. 

    Atkarīgo domāšana : izprotot pašapmānu / Ābrahams Dž.Tverskis ; no angļu valodas tulkojusi Inese Leitāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 127 lpp. - Bibliogrāfija: 122.- 123.lpp. - Oriģ. nos.: Addictive Thinking.
        ISBN 9789934040429.

 

Valtere, Sarma. 

    Vides vadība un energopārvaldība : zinātniskā monogrāfija / Sarma Valtere, Silvija Nora Kalniņš, Dagnija Blumberga ; recenzenti: Ritvars Sudārs, Māris Kļaviņš. - Rīga : RTU izdevniecība, 2014. - 288 lpp. : il., tab., sh. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Kopsavilkums angļu val.
        ISBN 9789934105661.

 

Васильев, Александр. 

    Судьбы моды / Александр Васильев. - 4-е изд. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2012. - 463 с. : ил.
        ISBN 9785916711851.

 

Исаева, И. С. 

    Самое важное о глаукоме, катаракте и других возрастных заболеваниях глаз / И. С. Исаева. - Санкт-Петербург : Вектор, 2014. - 159 с.
        ISBN 9785968422231.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Apšeniece, Leontīne. 

    Sēņu lietus / Leontīne Apšeniece. - Rīga : Literārā brālība, 2014. - 47, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789984880266.

 

Bula, Rolanda. 

    Klusēšanas varā : izmeklētājas stāsts / Rolanda Bula. - Rīga : Jumava, 2014. - 191, [1] lpp.
        ISBN 9789934115585.

 

Ermlere, Franciska. 

    Jūgenda pasāža / Franciska Ermlere. - Rīga : Mansards, 2014. - 271, [1] lpp. - (Rīgas detektīvs ; 2).
        ISBN 9789934120640.

 

Ieviņš, Kārlis. 

    Mežrozītes mīlestība ; Mežābeles koka kastīte / Kārlis Ieviņš ; redaktore Dagnija Dreika. - [Jūrmala] : Apgāds Daugava, 2014. - 174 lpp. - Grāmata sagatavota pēc 1976. un 1926. gada izdevuma.
        ISBN 9789984410807.

 

Kokle-Līviņa, Vēsma.

    Jāmeklē ir Tev : dzīves atziņas = You must find it yourself! : life affirmations / Vēsma Kokle-Līviņa. - Rīga : Due, 2014. - 223 lpp. : il. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789934847905.

 

Millers, Endrū. 

    Tīrs : [romāns] / Endrjū Millers ; no angļu val. tulk. Māra Poļakova. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014. - 333, [2] lpp.
        ISBN 9789984234946.

 

Pīgoznis, Jāzeps. 

    Pēckarš. Krāsas. Jaunība / Jāzeps Pīgoznis ; Eduarda Groševa dizains, māksl. red. ; redaktore Māra Rune ; grāmatā izmantoti fotoattēli no J. Pīgožņa personiskā arhīva un mākslinieka darbu reprodukcijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 228, [1] lpp. : fotogr., reprod.
        ISBN 9789934045530.

 

Podnieks, Ivars. 

    Drupatiņas : [romāns] / Ivars Podnieks. - [Mālpils] : [Ivars Podnieks], 2014. - 380 lpp.
        ISBN 9789934141355.

 

Rainis, Jānis. 

    Es gribēju jums vēl vairāk dot : Rainis atziņas / sakārt. Beatrise Cimermane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 157, [1]lpp. : il.
        ISBN 9789934047930.

 

Repše, Gundega. 

    Ugunszīme : [romāns] / Gundega Repše. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 159, [1] lpp. - (Skolas bibliotēka).
        ISBN 9789934033865.

 

Ulmanis, Kārlis. 

    Sirdsspēks : atziņas / Kārlis Ulmanis ; sakārt. Antra Rudzīte ; red. Gundega Sēja ; māksl. Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 92, [2] lpp. : il., ģīm.
        ISBN 9789934010354.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Алюшина, Татьяна Александровна. 

    В огне аргентинского танго : роман / Татьяна Алюшина. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 314, [1] с. - (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной).
        ISBN 9785699749720.

 

Беленькая, Надежда Мариовна.

    Рыбы молчат по-испански : [роман] / Надежда Беленькая. - Москва : Время, 2013. - 414 с. ; 17 см. - (Самое время!).
        ISBN 9785969108738.

 

Добротворская, Карина (Карина Анатольевна).

    Кто-нибудь видел мою девчонку? : Сто писем к Сереже : роман / Карина Добротворская ; ред. Елены Шубиной. - Москва : АСТ, 2014. - 349, [1] c. - (На последнем дыхании). (A Bout de Souffle).
        ISBN 9785170843121.

 

Киз, Дэниел. 

    Цветы для Элджернона : [роман] / Дэниел Киз ; пер. с англ. С. Шарова. - Санкт-Петербург : Домино ; Москва : ЭКСМО, 2014. - 380, [1] c. - (Интеллектуальный бестселлер).
        ISBN 9785699660179.

 

Кизи, Кен. 

    Пролетая над гнездом кукушки : [сборник] : пер. с англ. / Кен Кизи. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2012. - 1293, [2] c. - Ориг. назв.: One Flew over the Cuckoo's Nest.
        ISBN 9785699550074.

 

Колычев, Владимир Григорьевич.

    Отступники : роман / Владимир Колычев. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 349, [1] с. - (Лучшая криминальная драма).
        ISBN 9785699728534.

 

Леонов, Николай Иванович. 

    Люкс с видом на кладбище : [романы] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 380, [2] с. - (Черная кошка).
        Содерж.: Люкс с видом на кладбище ; Ценник для генерала.
        ISBN 9785699746958.

 

Мартен-Люган, Аньес. 

    Счастливые люди читают книжки и пьют кофе : роман / Аньес Мартен-Люган ; пер. с фр. Натальи Добробабенко. - Москва : АСТ ; Corpus, 2014. - 222, [1] с. ; 21 см. - (Corpus ; 270). - Ориг. назв.: Martin-Lugand, Agnès. , Les gens heureux lisent et boivent du café. - На пер.: Французский бестселлер 2013 года.
        ISBN 9785170842988.

 

Нестерова, Наталья. 

    Ищите кота : [сборник] / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ, 2014. - 317, [1] с. - (Пазлы. Истории Натальи Нестеровой).
        Содерж.: Ищите кота ; Разговор начистоту ; Отелло в юбке ; Горошина тротила ; Жанна жалуется ; Мужчины тоже люди ; Грезиетка ; Встать, суд идет!.
        ISBN 9785170840625. . - ISBN 9785170840632.

 

Рой, Олег, (Олег Юрьевич).

    Человек за шкафом / Олег Рой. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 347 с. - (Капризы судьбы. Романы О. Роя).
        ISBN 9785699739387.

 

Сафарли, Эльчин. 

    Мне тебя обещали : [роман] / Эльчин Сафарли. - Москва : АСТ ; Жанры, 2014. - 311, [2] с.
        ISBN 9785170711666. . - ISBN 9785170711659.

 

Сиванова, Екатерина. 

    Исповедь мачехи : [роман] / Екатерина Сиванова. - Москва : Синдбад, 2014. - 351 с.
        ISBN 9785905891304.

 

Солнцева, Наталья. 

    Французский ангел в кармане : [роман] / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ ; Харвест, 2014. - 380, [1] c. - Ранее книга выходила под названием "Монета желаний".
        ISBN 9785170832163. . - ISBN 9789851831520.

 

Līdzīgi raksti