Nozaru literatūra

 

Arutunjana, Anna.
    Mistērija Putins : feodālisms, korupcija un Dievs Krievijas sabiedrībā / Anna Arutunjana ; no angļu valodas tulkojusi Astrīda Vucāne ; redaktore Zane Seņkova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 349 lpp. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Oriģ. nos.: The Putin mystique.
        ISBN 9789934034893.

 

Cibuļs, Juris.
    Tautu brīnumainās pasaules / Juris Cibuļs. - [Rīga] : Raudava, 2014. - 196 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 193.-195. lpp.
        ISBN 9789984981628.

 

Gils, Mels.
    Ne-parastais prāts : kā brīvi pārvaldīt savu prātu, emocijas un dzīvi / Mels Gils ; no angļu valodas tulkojusi Andžela Šuvajeva. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 415 lpp. - Oriģ. nos.: Uncommon sense.
        ISBN 9789934020162.

 

Iļjins, V.
    Aknu slimības : kā tās ārstēt un novērst / V. Iļjins ; no krievu val. tulk. Anna Kuprijenko ; red. Jana Taperte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 94 lpp. - (Laba ārsta padomi). - Oriģ. nos.: Болезни печени. Лучшие методы лечения. - Uz vāka: Aknu slimību cēloņi, simptomi un diagnostika. Labākās aknu attīrīšanas metodes. Diēta, fitoterapija un vingrošana.
        ISBN 9789934025952.

 

Imants Ziedonis : piederības meklējumi, brīvības treniņš : zinātnisku rakstu krājums / LU Humanitāro zinātņu fakultāte ; sastādījusi Ausma Cimdiņa ; redaktores Jolanta Treile, Regīna Jozauska ; tulkojums angļu val. Anita Grauduma ; mākslinieks Aigars Plotka. - Rīga : Zinātne, 2014. - 518 lpp. : portr., fotogr. - (Latviešu pamattekstu pētījumi). - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Rakstu kopsavilkumi angļu val.
        ISBN 9789984879703.

 

Līdaka, Ingmārs.
    Zoodārzs manā pagalmā / Ingmārs Līdaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 399, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789934043116.

 

Majevska, Dace.
    Filcēšana / Dace Majevska ; redaktore Ilze Sausiņa ; māksliniece Laura Akmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 32 lpp. : il. - (Rokdarbi ; 7).
        ISBN 9789934023576.

 

Mazvērsīte, Daiga.
    Elga Igenberga : Dzīves riču-raču : latviešu estrādes dzimšana / Daiga Mazvērsīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 365, [2] lpp. : portr., fotogr. - Bibliog. zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934041631.

 

Mičs, Ilvars.
    Kādi ļaudis mums vajadzīgi? : latviešu tauta ; evaņģēlijs par Jēzu Kristu ; alkohola jautājums / Ilvars Mičs. - Rīga : Nordik, [2014]. - 116, [1] lpp. - Bibliogrāfija: 107.-[110.] lpp. un zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789984854618.

 

Ostrovska, Ilze.
    Eiropas ideja un idejas Eiropā : mācību līdzeklis / Ilze Ostrovska, Vija Daukšte. - Rīga : Jumava, [2014]. - 390, [1] lpp. - Bibliogr.: 385.- 391. lpp.
        ISBN 9789934116490.

 

Pandits, Amitabhs.
    Superuzturs bērna prātam : bērna prāta attīstība ir atkarīga no viņa uztura / Amitabhs Pandits un Minnija Pandita ; no angļu valodas tulkojis Ivars Alksnis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 262 lpp. : tab. - Bibliogrāfija: 256.-257. lpp. - Oriģ. nos.: Super foods: make your child a genius.
        ISBN 9789934035678.

 

Puče, Armands.
    Kambala..., āmen! / Armands Puče ; fotogrāfs Gatis Rozenfelds. - Rīga : Mediju nams, 2014. - 251, [1] lpp.
        ISBN 9789984756103.

 

Rūdolfs Blaumanis: teksts un konteksts / sastādītāja un zinātniskā redaktore Ieva Kalniņa ; Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2013. - 486 lpp. : il., faks., tab. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksts latviešu valodā, rakstu kopsavilkumi angļu valodā.
        ISBN 9789984457819.

 

Sakss, Olivers.
    Halucinācijas : paplašinātas apziņas stāvokļi dziļākai cilvēka izpratnei / Olivers Sakss ; no angļu val. tulk. Dace Vanaga. - Rīga : Lietusdārzs, 2014. - 239, [1] lpp. - Bibliogrāfija: 228.-238. lpp. - Oriģ. nos.: Hallucionations.
        ISBN 9789984869520.

 

Skulme, Uga.
    Atmiņu grāmata / Uga Skulme ; sast. Laima Slava ; lit. red. Ieva Jansone ; priekšv., koment. Jurģis Skulme. - Rīga : Neputns, 2013. - 463 lpp. : il., fotogr., faks. - Pers. rād.: 427.-461.lpp. - Uz vāka aut. nav uzrādīts.
        Saturs: Sākums ; Ģimnāzista gadi ; Pēterpils un Pirmā pasaules kara sākums ; Kaukāza fronte, Pēterpils, Serdobska ; Brīvā un demokrātiskā Latvijā ; No Ulmaņa apvērsuma līdz okupācijai ; Okupācijas ; Jaunie krievu laiki.
        ISBN 9789934512155.

 

Sprūžs, Jāzeps.
    Saldūdens zivju un vēžu audzēšana / Jāzeps Sprūžs. - Rīga : Madris, [2014]. - 222, [2] lpp. : il., tab. - Bibliogr.: [224.]lpp.
        Saturā: Diķsaimniecības attīstība Latvijā ; Zivju anatomijas un bioloģijas pamati ; Dīķos un ezeros audzējamās zivis ; Dīķu būvniecība ; Karpu dīķi ; Zivsaimniecībā izmantojamā ūdens īpašības ; Ciltsdarbs dīķu zivkopībā ; Zivju uzraudzība ziemā ; Dīķu meliorācija ; Zivkopībā lietojāmie mēslošanas līdzekļi ; Zivju ēdināšana ; Foreļu audzēšana ; Jauktā zivju ielaišana un papildzivis dīķu zivkopībā ; Apvienotā karpu un ūdesputnu audzēšana ; Zivkopība mazos ezeros un ūdenskrātuvēs ; Zivju slimības un profilaktiskie pasākumi to novēršanai ; Zivju transportēšana ; Darbu kalendārs zivkopībā ; Zivju gaļas ražošana ; Vēži un to audzēšana ; Vēžu bioloģiskais raksturojums ; Vēžu slimības ; Vēžu mākslīgā vairošana ; Vēžu vaislas materiāla ielaišana ūdensbaseinos ; Vēžu audzēšana zivju dīķos ; Vēžu zveja ; Mākslīgie dīķi.
        ISBN 9789984310879.

 

Vētra, Mariss, 1901-1965.
    Atbalsis : raksti un vēstules / Mariss Vētra ; atlase, koment., priekšv. Agris Redovičs ; red. Guna Kalniņa. - Rīga : Mansards, 2013. - 603, [1] lpp. : fotogr. - Bibliogr. zemsvītras piez. . - Pers. rād.: 579.-[595.]lpp.
        [1. sēj.]. Eiropā 1921-1946.
        Saturā: Pie Marisa Vētras / Pāvils Gruzna. Marisa Vētras viesizrādes Nacionālajā operā / Jēkabs Vītoliņš. Marisa Vētras koncerts ; Marisa Vētras trešais koncerts / Jēkabs Poruks. Kā mūsu ievērojamais dziedonis Mariss Vētra top par filmzvaigzni / Kārlis Miķelsons. Vētras otrā filma: Mūžīgi sievišķais / Aloizs Klišāns. Pavasara pasaka ar Marisu Vētru / Jānis Kārkliņš. Mariss Vētra savā pirmajā skaņu filmā / Knuts Lesiņš. Tenors no Rīgas - Rīgā / Jānis Zālītis. Mariss Vētra Vīnē / Naums Tasins. Kara zēna atmiņu grāmata / Aleksandrs Grīns. Mariss Vētra iekaro Berlīni ; Berlīne piedāvā 10000 latus / Vilis Lapenieks. Lielais Vētra un mazais Vētra / Ali. Atbilde kritizētājiem / Alfrēds Ozoliņš. Mākslinieki audzina bērnus / Ilze Kalnāre. Par latviešu vokālās lirikas paralēlēm ar dzejas liriku / Jēkabs Graubiņš. Dažas piezīmes Marisa Vētras rakstam / Volfgangs Dārziņš. Marisa Vētras koncerts / Oļģerts Bištēviņš. Mariss Vētra koncertē ; Daži vārdi par Marisu Vētru / Ilgonis Šķipsna. Mariss Vētra - jubilārs / Mārtiņš Zīverts. Marisa Vētras atvadīšanās / Jānis Grīns.
        ISBN 9789984812939.

 

Zagorskis-Rolands, Rolands.
    Mana atmiņu paradīze : esmu iemīlējies = I'm in love = я влюблен = sono innamorato / Rolands Zagorskis-Rolands ; teksts: Madara Oškalne. - Rīga : Jumava, [2014]. - 198, [2] lpp. : il., ģīm., faks. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Precīzs izdošanas gads nav norādīts.
        ISBN 9789934116506.

 

Dumpe, Dace.
    Latvian in Three Months / Dace Dumpe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 215 lpp. : tab. - (Concise course in language acquisition). - Latviešu-angļu vārdn.: 196.-205. lpp. . - English-Latvian Dictionary: 206.-215. lpp. - Teksts latviešu un angļu val.
        ISBN 9789934003424.

 

Монтессори, Мария.
    После 6 месяцев уже поздно. Помоги мне это сделать самому / Мария Монтессори ; сост., вступ. ст. М. В. Богуславского, Г. Б. Корнетова. - Москва : Карапуз, 2014. - 255, [1] c. - (Методика раннего развития). - На обл.: После 6 месяцев уже поздно. Уникальная история раннего развития.
        ISBN 9785170857982. . - ISBN 9785170854240.

 

Экман, Пол.
    Психология лжи : обмани меня, если сможешь / Пол Экман ; пер. с англ. Н. Исупова и др. - Москва : Питер ; Санкт-Петербург, 2015. - 377 с. : ил., портр., табл. ; 21 см. - (Сам себе психолог). - Библиогр. в примеч. - Ориг. назв.: Telling lies : clues to deceit in the marketplace, politics, and marriage. - Фактическая дата выхода в свет : 2014.
        ISBN 9785496005357.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Aleksejevs, Tīts.
    Svētceļojums : stāsts par Pirmo krusta karu / Tīts Aleksejevs ; no igauņu val. tulk. Maima Grīnberga ; red. Ingmāra Balode. - Rīga : Mansards, 2013. - 369, [4] lpp. - Oriģ. nos.: Palveränd.
        ISBN 9789934120299.

 

Bērziņš, Māris.
    Gūtenmorgens [skaņu ieraksts] : stāsti / Māris Bērziņš ; lasa Ēriks Vilsons. - [Rīga] : Apostrofs, 2013. - 1 CD (4:47:18) : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta piel. ([8] lpp. : il. ; 12 cm). - (Klausāmgrāmata). - MP3 formātā. - Piel. anot. latviešu val.
        Saturs: Gūtenmorgens un karma ; Stāsti, kas sarakstīti, klausoties gaiļa dziesmu (62:17) -- Stāsti, kas tapuši, raugoties ēzelim mutē (64:30) -- Stāsti no kaķa ņurrāšanas. Un ņaudēšanas arī (82:31) -- Stāsti no suņa astes luncināšanas, rejām un kaukšanas nakts vidū (77:59).
        ISBN 9789984886046.

 

Deivisa, Anna.
    Kurpju karaliene / Anna Deivisa ; no angļu val. tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2014. - 443 lpp. - Oriģ. nos.: The Shoe Queen.
        ISBN 9789984357454.

 

Priede, Gunārs.
    Gunāra Priedes dzīve un darbi : [kopoti raksti] / Gunārs Priede ; sastādītāja un priekšvārda autore Ieva Struka ; atbildīgā redaktore Marta Ābele. - Rīga : Jumava, 2014. - 911, [1] lpp., [8] lpp. iel. : il., ģīm. ; 25 cm. - Personu rādītājs: 890.-[905.] lpp.
        [2. sējums]. 1959-1968.
        Saturā lugas: Vikas pirmā balle ; Trojas zirgs ; Dagmāras principi ; Miks un Dzilna ; Nāk dēli mājās ; Lasīja Bebre ; Pa valzivju ceļu ; Tava labā slava ; Pīle ; Trīspadsmitā ; Interlellis ; Smaržo sēnes ; G. Priedes raksti: 10 dienas Vīnē ; Vīnes festivāla nozīmītes ; Dramaturgs par aktieri ; Ko atceras skolotājs Priede ; Meklējumi un ievirzes ; Viktorija ; Kas man jādara? Vai pozitīvais varonis jāizdomā? Teātris šodien un rīt ; Ko mums te būs mācīties? Sakarā ar "Einšteiniānu" ; Nedaudz par Kubas arhitektūru ; Labi! Par adresātu ; Gunāra Priedes runa Rakstnieku savienības V kongresā ; Tu esi Ventspilī ; Vīlande, Ugala, Satss ; Jautājumi un minējum ; Ar vēsturiskiem kinokadriem Lielvārdē ; VDK un dramaturģija.
        ISBN 9789934115714.

 

Herndorfs, Volfgangs.
    Čiks / Volfgangs Herndorfs ; no vācu val. tulk. Māra Poļakova. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014. - 222 lpp. - 7-9. - Oriģ. nos.: Tschick.
        ISBN 9789984234670.

 

Lācis, Vilis.
    Ceļojums uz Norieta pilsētu : mazliet fantastisks dēku stāsts / Vilis Lācis ; pēcv.: Skaidrīte Lasmane, Didzis Bērziņš, Andrejs Grāpis ; Niklāva Strunkes il. - 6. iesp. - Rīga : Divpadsmit, 2014. - 302, [1] lpp. : il., portr., faks. - Uz vāka: Garstāstam 80. . - Prettitullapā: "Ceļojums uz Kalnu pilsētu" : romāns : otrais izdevums : Kaija, 1939. gads.
        ISBN 9789984884059.

 

Lekberga, Kamilla.
    Pamestais bērns / Kamilla Lekberga ; tulkojusi Dace Andžāne. - Rīga : Jumava, [2014]. - 446, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The Hidden Child.
        ISBN 9789934116797.

 

Martēna-Ligāna, Agnese.
    Laimīgie lasa grāmatas un dzer kafiju / Agnese Martēna-Ligāna ; no franču valodas tulk. Ilze Fogele. - Rīga : J.L.V., 2014. - 189, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Les gens heureux lisent et boivent du cafe.
        ISBN 9789934116094.

 

Melvils, Hermanis.

    Apburtās salas / Hermanis Melvils ; no angļu val. tulkojusi Dagnija Dreika. - Jūrmala : Daugava, [2014]. - 201,[2] lpp. : il. - (XIX gadsimta klasiķi).

        ISBN 9789984410814.

 

Naits, Ričards.

    Galma gleznotāja māceklis / Ričards Naits ; no angļu val. tulkojusi Arita Piķe. - Rīga : J.L.V., 2014. - 180, [3] lpp. - Oriģ. nos.: The Court Painter's Apprentice.

        ISBN 9789934116308.

 

Perija, Anna.
    Nāve Keiterstrītā / Anna Perija ; no angļu valodas tulkojusi Kristīne Dudareva. - Rīga : J.L.V., 2014. - 334, [1] lpp. - (Angļu karalienes mīļākais detektīvs). - Oriģ. nos.: Carter street hangman.
        ISBN 9789934116346.

 

Vaithausa, Lūsija.
    Ideāls vīrs / Lūsija Vaithausa ; no angļu val. tulkojusi Liāna Niedra. - Rīga : Kontinents, 2014. - 411 lpp. - Oriģ. nos.: Before We Met.
        ISBN 9789984357416.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Браун, Сандра.

    Последний вечер : роман / Сандра Браун ; пер. с англ. Д. С. Лазаревой. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 217, [2] с. - (Сандра Браун. Бестселлеры Suspense & Romance). (#1 New York Times bestselling author).

        ISBN 9785699726783.

 

Гелинек, Йозеф.
    Скрипка дьявола / Йозеф Гелинек ; пер. с исп. В. С. Кулагиной-Ярцевой. - Москва : Иностранка, 2012. - 444, [2] с. - (Лекарство от скуки). - Ориг. назв.: Gelinek, Joseph. El violin del diablo.
        ISBN 9785389035942.

 

Гольман, Иосиф Абрамович.
    И весь ее джаз… / Иосиф Гольман. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 314, [1] с. : ил. - (Мужской взгляд. Проза И. Гольмана).
        ISBN 9785699625208.

 

Грин, Джон.
    Бумажные города : [роман] / Джон Грин ; пер. с англ. Ю. Л. Федоровой. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 319 с. - (Бумажные города). - Ориг. назв.: Paper towns.
        ISBN 9785386072605.

 

Грин, Джон.
    В поисках Аляски : [роман] / Джон Грин ; пер. с англ. Ю. Л. Федоровой. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 255 с. - (Бумажные города). - Ориг. назв.: Looking for Alaska.
        ISBN 9785386062149.

 

Деверо, Джуд.
    Незнакомец под луной : [роман] / Джуд Деверо ; пер. с англ. Т. А. Перцевой. - Москва : АСТ, 2014. - 319 c. - (Шедевры Джуд Деверо).
        ISBN 9785170842384.

 

Джордж, Элизабет.
    Обман : [роман] / Элизабет Джордж ; пер. с англ. Ю. Вейсберг. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 702 с. - (Любимый детектив Александры Марининой).
        ISBN 9785699746262.

 

Коэльо, Пауло.
    Адюльтер / Пауло Коэльо ; пер. с португ. А. Богдановского. - Москва : АСТ ; Жанры, 2014. - 351 с.
        ISBN 9785170857029.

 

Крамер, Марина.
    Я не ангел : роман / Марина Крамер. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 314, [1] с. - (История сильной женщины.). (Криминальная мелодрама М. Крамер).
        ISBN 9785699740055.

 

Крицкая, Ирина.
    Разлюбил - будешь наказан! : [роман] / Ирина Крицкая. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 283 с. - (Откровенный роман. Проза Ирины Крицкой).
        ISBN 9785699707836.

 

Манро, Элис.
    Дороже самой жизни : [рассказы] / Элис Манро ; пер. с англ. Татьяны Боровиковой. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2014. - 316, [2] с. - (Азбука Premium).
        ISBN 9785389077843.

 

Метлицкая, Мария.
    А жизнь была совсем хорошая ... : сборник / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2014. - 345, [2] с. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой).
        Содерж.: А жизнь была совсем хорошая ... ; Три тополя в Новых Черемушках ; Фотограф ; Время для счастья ; Обычная женщина, обычный мужчина.
        ISBN 9785699750306.

 

Мюссо, Гийом.
    Я не могу без тебя : роман / Гийом Мюссо 4 пер. с фр. Г. В. Шариковой. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 343, [3] c. - (Романтика и страсть. Проза Гийома Мюссо). - ориг. Назв.: Que Serais-je Sans toi?.
        ISBN 9785699744541.

 

Несбе, Ю.
    Сын : [роман] / Ю Несбё ; пер. с норвеж. Екатерины Лавринайтис. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2014. - 475, [2] с. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389080508.

 

Чиж, Антон.
    Смерть носит пурпур : роман / Антон Чиж. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 347 с. - (Ретро-детективы Антона Чижа).
        ISBN 9785699747153.

 

Чижова, Елена(Елена Семеновна).

    Планета грибов : роман / Елена Чижова. - Москва : АСТ, 2014. - 348, [1] с. ; 21 см.

        ISBN 9785170844401.

 

 

Līdzīgi raksti