Nozaru literatūra

 

Dženkinsa, Elisona.

    Mājokļa pārvērtības : 300 padomi, paņēmieni un knifi prasmīgai remontdarbu veikšanai / Elisona Dženkinsa ; no angļu valodas tulkojis Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 176 lpp. : il., tab. ; 25 cm. - Oriģ. nos.: 300 tips for painting and decorating. - Rādītājs: 172.-175. lpp.
        ISBN 9789934055942.

 

Goldeikrs, Bens.  

   Sliktā zinātne / Bens Goldeikrs ; no angļu val. tulk. Vilis Kasims. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 352 lpp.
        ISBN 9789934055515.

 

Kapče, Māra.  

   Konstruēšana, modelēšana, šūšana / Māra Kapče ; Vitas Lēnertes vāka un iekārtojuma dizains ; redakcija un ilustrācijas: Ilze Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 144 lpp. : il., tab. ; 25 cm.
        ISBN 9789934043062.

 

Li, Hundži.  

   Džuaņ Faluņ : (Latviešu valodā) / Li Hundži. - Rīga : Nordik, 2014. - 350, [1] lpp. - Nosaukums arī ķīniešu valodā.
        ISBN 9789984854588.

 

Lūisa, Rendaina.  

   Sievietes auglībai : senā ķīniešu reproduktīvās veselības mācība neauglības novēršanai, lai ieņemtu un laistu pasaulē gaidītus bērnus / Rendaina Lūisa ; no angļu valodas tulkojusi Līvija Vulfa ; redaktore Maruta Kusiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 311 lpp. : il., diagr. ; 25 cm. - Oriģ. nos.: The infertility cure.
        ISBN 9789934032301.

 

Madžo, Kerola.  

   Intensīvā Facercise : tonizējoši vingrinājumi sejai / Kerola Madžo ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Šmite ; redaktors Guntis Kalns ; Ilzes Isakas vāka dizains ; fotogrāfs Māris Zemgalietis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 127, [1] lpp. : krās. il. ; 25 cm. - Oriģ. nos.: The ultimate Facerise.
        ISBN 9789934024115.

 

Mitlers, Vilnis.

   Dundznik valad / Vilnis Mitlers ; sastādītājs un priekšvārda autors Ivars Abajs ; literārais redaktors Alnis Auziņš. - Mežsaustere : Kubalu skola-muzejs, 2015. - 130, [2] lpp. : faksimili, portr. ; 31 cm. - (Kubalu skolas-muzeja raksti ; 3. burtnīca). - Uz grāmatas muguras arī: KSM III.
        ISBN 9789934147340.

 

Orens, Ronijs.  

   Plastilīna noslēpumi : dzīvnieki mājā un sētā / Ronijs Orens ; tulkojums no ivrita: Lolita Tomsone ; literārā redaktore Diāna Lapkisa. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 47 lpp. : il. ; 32 cm. - IV. - Izdevuma nosaukums angļu valodā: Secrets of clay. Farm animals.
        ISBN 9789984235202.

 

Strobridžs, Diks. 

   Praktisks, labs saimnieks : rokasgrāmata pašpietiekamai dzīvei / Diks un Džeimss Strobridži ; no angļu valodas tulkojuši: Juris Bitenieks, Kārlis Bitenieks, Guntis Kalns, Maruta Kusiņa, Nikolajs Pētersons, Gints Tenbergs, Līvija Vulfa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 304 lpp. : krās. il., tab. - Bibliogr.: 290.-293. lpp. . - Rād.: 294.-303. lpp. - Oriģ. nos.: Practical self sufficiency.

        ISBN 9789934021329.

 

Širners, Markus. 

   Svārstu pasaule : lielā svārstīšanas grāmata iesācējiem un praktiķiem / Markus Širners ; no vācu valodas tulkojusi Meldra Āboliņa ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 95 lpp. : il. ; 22 x 30 cm. - Bibliogrāfija: 95. lpp. - Oriģ. nos.: Pendel-Welten. - Par autoru: [2.] lpp.

        ISBN 9789934055294.

 

Trenera rokasgrāmata / Edgars Brēmanis u.c. ; galvenais redaktors Nils Grasis ; redaktori: Andris Dzenis, Uldis Grāvītis, Gundega Knipše. - Atkārtots izdevums. - Rīga : Jumava, 2015. - 375 lpp. : il., tab.

        ISBN 9789934118036.

 

Ziedonis, Imants. 

   Mūžības temperaments : studijas par Raini / Imants Ziedonis ; sakārtojusi Andra Konste ; Gunāra Janaiša fotoattēli ; redaktore: Ieva Lejasmeijere ; priekšvārda autore Ausma Cimdiņa ; Māra Garjāņa dizains. - Rīga : Mansards, 2015. - 161, [4] lpp. : il., portr. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: [165.] lpp. - "Laiks Rainim" - Uz vāka.

        ISBN 9789934121173.

 

Zinātnes un kultūras mijiedarbība Latvijā un pasaulē : Jāņa Stradiņa gada grāmata / projekta vadītāja: Andra Mangale ; literārā redaktore Gita Bērziņa ; dizainers Agris Dzilna ; fotogrāfi - Gatis Vanags, Gunārs Janaitis, Toms Grīnbergs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. - 175 lpp. : il., portr. ; 26 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - "Grāmatas vāka un titullapas noformējumā izmantota mākslinieka Ilmāra Blumberga veidotā Jāņa Stradiņa jubilejas grafiskā zīme" - Titlp. otrā pusē.

        ISBN 9789984459929.

 

Ариньш, Гелена. 

   Бойкот раку : защитите себя и своих близких! : советы врача-онколога из Великобритании / Гелена Ариньш. - Москва : АСТ ; ПРАЙМ, 2016. - 317 с.

        ISBN 9785170940585.

 

Джей, Мэг. 

   Важные годы : почему не стоит откладывать жизнь на потом / Мэг Джей ; пер. с англ. Наталья Яцюк. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 304, [1] с.

        ISBN 9785000578476.

 

Ошо. 

   О жизни, смерти и любви : и пролился дождь из цветов... / Ошо ; пер. с англ. Е. Мирошниченко. - Москва : София, 2014. - 286 с.

        ISBN 9785906749284.

 

Свияш, Александр.

   Здоровье в голове, а не в аптеке / Александр Свияш. - Москва : АСТ, 2016. - 312, [2] с. - Библиогр. в конце кн.

        ISBN 9785170909018.

 

Терешко, Артур. 

   Лечебные травы божественного сада / Артурс Терешко ; фото: Илзе Нимане, Игорь Меиден ; художественное оформление: Раимондс Рамутис. - [Cēsis] : [Artūrs Tereško], 2014. - 173, [3] с. : ил. - Rādītājs: 172.-173. lpp.

        ISBN 9789934141997.

 

Форрест, Ана. 

   Форрест-йога: танец с драконами : революционные практики исцеления тела и духа / Ана Форрест ; пер. с англ. А. Трегубова. - Москва : София, 2014. - 348, [2] с. : ил. ; 20 см.

        ISBN 9785906686213.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Bonfiljoli, Kirils. 

   Mortekajs : triloģija / Kirils Bonfiljoli ; no angļu valodas tilkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Dienas Grāmata, 2016. - 199, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Something nasty in the woodshed / Mortdecay trilogy, III. - 3. grāmata.

        3. grāmata. Dažs skelets dažā skapī.

        ISBN 9789934546112.

 

Džesta, Diāna. 

   Tiffany zvaigznes : [romāns] / Diāna Džesta ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2016. - 468 lpp. : il. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Tiffany girl.

        ISBN 9789984358215.

 

Fainders, Džozefs. 

   Bezdibeņa malā / Džozefs Fainders ; no angļu val. tulkojusi Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2016. - 410 lpp.

        ISBN 9789984358130.

 

Gailis, Imants. 

   Uz gaismu / Imants Gailis. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2015. - 98 lpp. : portr. ; 17 cm.

        ISBN 9789934144455.

 

Jundze, Arno. 

   Bergs & relikviju mednieki / Arno Jundze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 351, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934057045.

 

Poznanski, Urzula. 

   Saeculum : spriedzes romāns / Urzula Poznanski ; no vācu valodas tulkojis Juris Miesnieks ; Kristiana Kellera vāka dizains ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 398, [2] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Saeculum.

        ISBN 9789934054693.

 

Railija, Lūsinda. 

   Septiņas māsas : Maijas stāsts : [romāns] / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; vāku adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 478 lpp. - Oriģ. nos.: The seven sisters.

        ISBN 9789934058905.

 

Švarca, Sandra. 

   Rotaļas mijkrēslī / Sandra Švarca ; redaktore Eva Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 189, [1] lpp. : il., portr. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 2 (200).

        ISBN 9789934151262.

 

Vailda, Meredita. 

   Vēlme : [romāns] / Meredita Vailda ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2016. - 410 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Hardpressed. - "Mulsums, Vēlme, Kaisle, Mīlestība, Triumfs" - Uz vāka.

        ISBN 9789984358178.

 

Viljamss, Džons. 

   Stouners : romāns / Džons Viljamss ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 255, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Stoner.

        ISBN 9789934054532.

 

Vizla, Aleksis. 

   Smilšu pilis : [dzeja] / Aleksis Vizla (Aleksandrs Stīpnieks) ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Zane Ernštreite ; priekšvārda, 6.-7. lpp., autors Gints Stīpnieks. - Rīga : Mansards, 2015. - 100, [1] lpp. : portr. ; 19 cm.

        ISBN 9789934121050.

 

Zvirgzdiņš, Juris. 

   Dancis uz virves : manu vecāku Olgas un Jura Zvirgzdiņu piemiņai : romāns / Juris Zvirgzdiņš ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Krišs Salmanis ; tulkotāja Margita Gailītis. - Rīga : Pētergailis, [2015]. - 191 lpp. ; 22 cm. - (Gadsimta skices). - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.

        ISBN 9789984334134.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Алюшина, Татьяна Александровна. 

   Моя нечаянная радость / Татьяна Алюшина. - Москва : Э, 2016. - 315 с. - (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. Покровской).

        ISBN 9785699854288.

 

Барановский, Василий Савич. 

   Лето тревог и печали : сборник прозы / Василий Барановский. - Даугавпилс : [б. и.], 2015. - 331 с.

 

Боманн, Корина. 

  Жасминовые сестры : роман / Корина Боманн ; пер. с нем. Ивана Немичева. - Харьков : Клуб Семейного Досуга ; Белгород, 2015. - 478 с. - Ориг. назв.: , Die jasmins chwestern.

        ISBN 9785991031509. . - ISBN 9789661486941.

 

Борн, Георг. 

   Единственный и гестапо : [повести] / Георг Борн. - Москва : Вече, 2016. - 383 с. - (Военные приключения).

        ISBN 9785444444351.

 

Кивинов, Андрей Владимирович. 

   Временно недоступен / Андрей Кивинов. - Москва : АСТ, 2016. - 317, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Мастера криминальной прозы).

        Книга первая. Перемена мест.

        ISBN 9785170893393.

 

Матвеева, Анна Александровна. 

   Завидное чувство Веры Стениной : роман / Анна Матвеева. - Москва : ACT ; Редакция Елены Шубиной, 2015. - 541, [2] с. - (Проза: женский род). - Номинант литературных премий.

        ISBN 9785170907533.

 

Метлицкая, Мария. 

   Кровь не вода : [сборник] / Мария Метлицкая. - Москва : Э, 2015. - 314, [4] с. : ил. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой).

        Содерж.: Кровь не вода ; Бедная Лиза ; Странная Женщина ; Внезапное прозрение Куропаткина.

        ISBN 9785699846993.

 

Михеенков, Сергей Егорович. 

   Пуля калибра 7,92 / Сергей Михеенков. - Москва : Вече, 2015. - 287 с. - (Военные приключения).

        ISBN 9785444441626.

 

Робертс, Грегори Дэвид. 

   Тень горы : роман / Грегори Дэвид Робертс ; пер. с англ. Льва Высоцкого и др. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 827, [2] с. - (The Big book).

        ISBN 9785389105003.

 

Рой, Олег Юрьевич. 

   Привет, моя радость! или Новогоднее чудо в семье писателя : [роман] / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2015. - 315 с. - (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя).

        ISBN 9785699850792.

 

Связующее слово / авт.-сост. Л. Кузьминская. - Рязань : Литера М, 2015. - 201 с. - (Библиотека современной поэзии).

        Книга 10.

        ISBN 9785906008367.

 

Степнова, Марина Львовна. 

   Где-то под гроссето : [рассказы] / Марина Степнова. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2016. - 282, [1] с. ; 21 см.

        ISBN 9785170944101.

 

Стил, Даниэла. 

   Пегас : [роман] / Даниэла Стил ; пер. с англ. Т. А. Осиной. - Москва : АСТ, 2015. - 350, [1] с. - (Даниэла). - Ориг. назв.: Pegasus.

        ISBN 9785170894253.

 

Тамоников, Александр Александрович. 

   Возвращение в строй / Александр Тамоников. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 316, [2] с. - (Боевые бестселлеры).

        ISBN 9785699859160.

 

Филлипс, Сьюзен Элизабет. 

   Помечтай немножко : [роман] / С. Э. Филлипс ; пер. с англ. А. А. Загорского. - Москва : АСТ, 2016. - 383 с. - (Волшебство любви Сьюзен Филлипс).

        ISBN 9785170939664.

 

Чудаков, Александр Павлович. 

   Ложится мгла на старые ступени : роман-идиллия / Александр Чудаков. - 11-е изд., стер. - Москва : Время, 2016. - 638, [1] с. : [5] л. ил., портр. ; 21 см. - (Самое время).

        ISBN 9785969114173.

 

Эшер, Джей. 

   13 причин почему : роман / Джей Эшер ; пер. на русский язык М. Балабанова. - Москва : АСТ, 2014. - 319 с. - (Виноваты звезды). - 16+. - Ориг. назв.: Asher, Jay. Thirteen Reasons Why.

        ISBN 9785170879885.

 

Līdzīgi raksti