Nozaru literatūra

 

Apsīte-Beriņa, Elīna.
     Starpvalstu migrācija Eiropas Savienībā: Latvijas iedzīvotāju migrācija uz Lielbritāniju / Elīna Apsīte-Beriņa ; darba zinātniskā vadītāja Zaiga Krišjāne ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. Ģeogrāfijas nodaļa. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. - 127 lpp. : diagr., tab., karte. - Bibliogrāfija: 117.-127. lpp. - Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām.
     ISBN 9789984497655.

 

Emanuēla Maijāra.
     Marjama no Betlēmes - mazā arābiete / Māsa Emanuēla Maijāra ; no franču valodas tulkojusi Inese Gagaine ; redaktore Ilze Kurša-Briede ; vāka apstrāde: Ainārs Vanags. - Rīga : Dzīvības Straumes, 2013. - 105 lpp.
     ISBN 9789984874197.

 

Gavaina, Šakti. 
    Attiecību rokasgrāmata : ceļš uz apziņu, dziedināšanu, izaugsmi / Šakti Gavaina, Džīna Vuči ; tulk. Kristīne Fīrere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 157, [3] lpp.
        ISBN 9789934056987.

 

Karnītis, Edvīns.
     Platjoslas sakari Latvijā: attīstība un perspektīvas / Edvīns Karnītis, Andris Virtmanis ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; angļu valodas redaktore Andra Damberga ; vāka dizains: Baiba Lazdiņ. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. - 150 lpp. : diagr., il., tab. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
     ISBN 9789984459653.

 

Lancmanis, Imants.
     Vidzemes muižu arhitektūra : Architektur Livländischer Gutshäuser / Imants Lancmanis ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; tulkojums vācu valodā: Valda Kvaskova. - [Rundāle] : Rundāles pils muzejs, 2015. - 349 lpp. : faksimili, il., plāni, portr. - Teksts paralēli latviešu un vācu valodā.
     ISBN 9789934147241.

 

Lavendelis, Egons.

     Mehānika : [inženierzinātņu studentiem : mācību grāmata] / Egons Lavendelis ; Rēzeknes Augstskola. Inženieru fakultāte. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2015. - 271 lpp. : il., sh., tab.

     Saturs: 1. daļa: Teorija ; 2. daļa: Piemēri ; Pielikums: Priekšzināšanas.

     ISBN 9789984441443.

 

Piketī, Tomass.
     Kapitāls 21. gadsimtā / Tomass Piketī ; no franču valodas tulkojušas: Inga Mackēviča, Sarmīte Meinerte, Astra Skrābane. - [Rīga] : Lattelekom, 2015. - 762, [1] lpp. : grafiki, tab. - Tiešsaistē pieejami tehniskie pielikumi - tabulas, datu kopas u.c.
     ISBN 9789934146718.

 

Белковский, Станислав Александрович.
     Русское счастье по-путински : Что нам надо / Станислав Белковский. - Москва : Алгоритм, 2016. - 238, [1] с. ; 21 см. - (Проект "Путин").
     ISBN 9785906817334.

 

Колоткин, Михаил Николаевич.
     Латгальские поселенцы в Сибири / М. Н. Колоткин ; отв. ред. А. В. Андронов, Л. Лейкума. - 2-е изд., испр. - Ачинск : Региональна общественная организация "Центр латгальской культуры" Красноярского края ; Санкт-Петербург : Филологический факультет СПбГУ, 2012. - 69 lpp. ; 20 cm. - (Ačynska latgalīšu bīdreibys biblioteka ; V). - Bibliogr.: 65.-67.lpp. - Krievu. Daļa teksta latgaliešu val.
     ISBN 9785846512610.

 

Петрановская, Людмила Владимировна.

     Тайная опора : привязанность в жизни ребенка / Людмила Петрановская. - Москва : АСТ, 2016. - 287 с. : ил. ; 20 см. - (Вопрос - ответ (Близкие люди). (Библиотека Петрановской). - Библиогр.: с. 286.

     ISBN 9785170940950. . - ISBN 9785170848614.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Apškrūma, Kornēlija.
     Piektais gadalaiks : atmiņu stāsti / Kornēlija Apškrūma ; māksliniece Māra Alševska ; redaktore Zaiga Lasenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 95, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm.
     ISBN 9789934061585.

 

Balts, Arturs.

     Staro : romāns / Arturs Balts ; māksl. Georgijs Krutojs. - Rīga : Drukātava, 2016. - 333 lpp.

     ISBN 9789934149429.

 

Bomane, Korina.
     Taureņu sala : romāns / Korina Bomane ; no vācu valodas tulkojusi Jana Vērdiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 447, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Die Schmetterlingsinsel.
     ISBN 9789934061899.

 

Daugavpils dzejā = Стихи о Даугавпилсе : [krājums] : veltījums Daugavpils 740 gadu jubilejā / redaktori [un ievada autores]: Dzidra Stupāne, Faina Osina ; māksliniece: Silva Linarte ; sastādītājs: Latgales Centrālā bibliotēka. - Daugavpils : Hronos, 2015. - 312 lpp. : il. - Teksts latviešu, krievu val. - Krājums izdots ar Daugavpils domes un Kultūras pārvaldes finansiālu atblstu.
     ISBN 9789984980263.

 

Ficdžeralds, Frensiss Skots.
     Laimes aizvēnī : stāsti / Frensiss Skots Ficdžeralds ; no angļu val. tulk. un pēcv., 371.-372. lpp., aut. Dagnija Dreika ; māksl. Aldis Aleks. - [Rīga] : Daugava, [2010]. - 373, [1] lpp. : ģīm. - (XX gadsimta klasiķi).
     Saturā: Laimes aizvēni ; Holivuda ; Slīpēta stikla kauss.
     ISBN 9789984410364.

 

Fridrihsone, Madara.
     Kāda Aina Nekurienē / Madara Fridrihsone ; il. Andra Otto-Hvoinska. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 223, [1] lpp. - (Lata Romāns ; 9 (207).
     ISBN 9789934152337.

 

Kaijaks, Vladimirs.
     Enijas bize : [romāns] / Vladimirs Kaijaks ; māksliniece Vija Lēnerte ; vāka noformējumam izmantota Aigara Truhina fotogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 326, [1] lpp. - Grāmata sagatavota pēc 1999. gada izdevuma. . - Uz vāka: Likteņa līdumnieki. . - Uz vāka 4. lpp.: Romāns "Enijas bize" ir tetraloģijas "Likteņa līdumnieki" pirmā grāmata.
     ISBN 9789934031083.

 

Kaijaks, Vladimirs.
     Zem Marsa debesīm : [romāns] / Vladimirs Kaijaks ; māksliniece Vija Lēnerte ; redaktore Inese Auziņa ; vāka noformējumam izmantota Māras Alševskas fotogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2016]. - 429, [1] lpp. - Grāmata sagatavota pēc 1999. gada izdevuma. . - Uz vāka: Likteņa līdumnieki. . - Uz vāka 4. lpp.: Romāns "Zem Marsa debsīm" ir tetraloģijas "Likteņa līdumnieki" otrā grāmata.
     ISBN 9789934061851.

 

Kaijaks, Vladimirs
     Nārbuļu dēli : [romāns] / Vladimirs Kaijaks ; māksliniece Vija Lēnerte ; vāka noformējumam izmantota Māras Alševskas fotogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 318, [1] lpp. - Grāmata sagatavota pēc 2000. gada izdevuma. . - Uz vāka: Likteņa līdumnieki. . - Uz vāka 4. lpp.: Romāns "Nārbuļu dēli" ir tetraloģijas "Likteņa līdumnieki" trešā grāmata.
     ISBN 9789934061844.

 

Kaijaks, Vladimirs.
     Mantinieki : [romāns] / Vladimirs Kaijaks ; māksliniece Vija Lēnerte ; vāka noformējumam izmantota Māras Alševskas fotogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 303, [1] lpp. - Grāmata sagatavota pēc 2002. gada izdevuma. . - Uz vāka: Likteņa līdumnieki. . - Uz vāka 4. lpp.: Romāns "Mantinieki" ir tetraloģijas "Likteņa līdumnieki" ceturtā grāmata.

     ISBN 9789934061837.

 

Kundziša, Linda Marija.
     Rudens lauskas / Marija Linda Kundziša. - [Rīga] : Sava grāmata, 2016. - 217 lpp. ; 21 cm. - "Mistika nervus kutinošā trillerī" - Uz vāka.
     ISBN 9789934552236.

 

Mensela, Džila. 
     Brīvais lidojums : [romāns] / Džila Mensela ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2016. - 441 lpp. ; 21 cm.
     ISBN 9789984358376.

 

Mosterte, Nataša.

     Tumšā lūgšana / Nataša Mosterte ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska. - Rīga : Dienas Grāmata, 2016. - 278, [1] lpp. - (Jaunā gadsimta trilleris).

     ISBN 9789934546181.

 

Pēca, Monika.
     Septiņas dienas bez : romāns / Monika Pēca ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 318, [1] lpp. ; 21 cm.
     ISBN 9789934060397.

 

Puķe, Evija.
     Pasakas, kas dzimušas Latvijā : pasakas dzejas formā / Evija Puķe ; ilustratore Inta Borisa. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, [2016]. - 23 lpp. : il., portr. - XII.
     ISBN 9789984441825.

 

Raščevska, Ilga.
     Norakstītie / Ilga Raščevska ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 415 lpp. ; 21 cm.
     ISBN 9789934058110.

 

Rēzekne - 2016 : literāri-māksliniecisks almanahs / sast. Olga Afanasjeva, Līvija Smirnova. - Rēzekne : [b. i.], [2016]. - 381, [1] lpp. : il. - Teksts latviešu, latgaliešu un krievu valodā.
     ISBN 9789934862403.

 

Stupāne, Lolita.
     Debessmanna : dzejoļi bērniem / Lolita Stupāne. - Preiļi : b.i., 2016 (Baltic Advertising Group). - [36] lpp. : il. ; 24 cm. - L. Stupānes dzejoļi ir kā gardas putras sastāvdaļas. Tie liks fantazēt, iedomāties, aizdomāties par daudzām fantastiskām lietām, parādībām un varbūtībām. L. Stupānes dzejoļi palīdz radīt šo pasauli mums apkārt. - Aprakstīts pēc vāka.

 

Šmite, Linda
     Rainītis / Linda Šmite ; māksliniece Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 175, [1] lpp. ; 21 cm.
     ISBN 9789934060472.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Абдуллаев, Чингиз.

     Последний синклит / Чингиз Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 346, [1] с. ; 17 см. - (Лучшие романы о сыщике Дронго).

     ISBN 9785699703159.

 

Белковский, Станислав Александрович.
     Зюльт / Станислав Белковский. - Москва : АСТ, 2015. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Ангедония. Проект Данишевского).
     ISBN 9785170927401.

 

Вапняр, Лара.
     Мемуары музы : [роман] / Лара Вапняр ; пер. с англ. И. Комаровой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2012. - 315, [2] с. ; 17 см. - (Azbooka / Novel).
     ISBN 9785389022324.

 

Данилова, Анна Васильевна.
     Если можешь - прости : когда жить невмоготу, спасает мудрость старого романса : [роман] / Анна Данилова. - Москва : Э, 2016. - 314, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой). (Психологический детектив).
     ISBN 9785699899081.

 

Киз, Дэниел. 
     Таинственная история Билли Миллигана : [роман] / Дэниел Киз ; пер. с англ. Ю. Федоровой. - Москва : Э, 2015. - 579, [2] с. ; 21 см. - (Культовая классика).
     ISBN 9785699818945.

 

Леонов, Николай Иванович (Николай Иванович).
     Старая рана / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Э, 2016. - 382 с. - (Черная кошка).
     ISBN 9785699866830.

 

Любимова, Ксения.
     Пазлы Создателя : [роман] / Ксения Любимова. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 346, [1] с. ; 17 см. - (Эрик Петров - русский внук Эркюля Пуаро).
     ISBN 9785699693610.

 

Мартин, Чарльз. 
     В объятиях дождя : [роман] / Чарльз Мартин ; пер. с англ. М. Тугушевой. - Москва : Э, 2016. - 411, [1] с. - (Джентельмен нашего времени. Романы Чарльза Мартина). - Oriģ. nos.: Wrapped in rain. - На обл.: New York Times Bestselling Author.
     ISBN 9785699901326.

 

Метлицкая, Мария.

     И шарик вернется... / Мария Метлицкая. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 346, [1] с. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой).

     ISBN 9785699622627.

 

Милн, Кевин Алан.
     Финальный аккорд : роман / Кевин Алан Милн ; пер. с англ. Г. Войтенко. - Москва : Э, 2016. - 346, [2] с. ; 21 см. - (Любовь глазами мужчины. Романы Кевина Алана Милна).
     ISBN 9785699906697.

 

Мураками, Харуки.
     Норвежский лес : [роман] / Харуки Мураками ; пер. с японского Андрея Замилова. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 382 с. ; 17 см. - (Мураками-мания).
     ISBN 9785699608195.

 

Робертс, Нора.
     Ложь во спасение : [роман] / Нора Робертс ; пер. с англ. С. А. Володиной. - Москва : Э, 2016. - 507, [1] с. ; 20 см. - (№ 1 New York Times - bestselling author). (Нора Робертс. Мега-звезда современной прозы).

     ISBN 9785699891108.

 

Рослунд, Андерс.

     Сделано в Швеции : [роман] / Андерс Рослунд, Стефан Тунберг ; пер. со швед. Н. Федоровой. - Москва : АСТ ; CORPUS, 2016. - 683, [1] c. - (Лучший скандинавский триллер). (CORPUS ; 383). - Ориг. назв.: Roslund, Anders. Made in Sweden. - На обл.: Этот шведский бестселлер - впечатляющая история, основанная на реальных событиях (The Guardian).

     ISBN 9785170902507.

 

Свечин, Николай.
     Дознание в Риге : Происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей / Николай Свечин ; ил. Е. Асадчевой. - Москва : Э, 2016. - 381, [1] с. : ил. - (Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского).
     ISBN 9785699905324.

 

Уайт, Карен. 
     Рапсодия ветреного острова / Карен Уайт ; пер. с англ. К. Савельева. - Москва : Э, 2016. - 509, [1] с. ; 20 см. - (Международный бестселлер № 1 по версии New Jork Times). (Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио и Карен Уайт).
     ISBN 9785699901340.

 

Форман, Гейл.
     Только один год : [роман] / Гейл Форман ; пер. с англ. Ю. Федоровой. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 346, [1] c. - (Мировой бестселлер).
     ISBN 9785699766086.

 

Фритти, Барбара.
     Монетка на удачу / Барбара Фритти ; пер. с англ. И. Файнштейн. - Москва : Э, 2016. - 283 с. - (Желанный роман. Барбара Фритти).
     ISBN 9785699887033.

 

Līdzīgi raksti

Grāmatu apskati

Jaunieguvumu saraksti

Virtuālās jaunieguvumu izstādes