Nozaru literatūra 

 

Gruziņa, G.(Gaļina).
    Ķiņķēziņi : [karikatūras] / ķiņķēziņus domāja un zīmēja G. Gruziņa. - [B.v. : b.i.], 2009. - 400 lpp. : il., ģīm., faks.
        ISBN 978-9984-397-48-1.

  

Instrumentu grāmata / [sastādītājs, Andris Ozoliņš]. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 77, [1] lpp. : krās. il. - Žurnāla "Praktiskais Latvietis" pielikums, ISSN 1407-3358.

 

  Kaņeps, J.(Jānis).
    Pneimatiskās transporta ierīces / Jānis Kaņeps ; Rīgas Tehniskā universitāte. - Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2007. - 112 lpp. : il. - Bibliogr.: 105.-106. lpp.

  

Sleits, Džo H.
    Auras enerģija : veselībai, dziedināšanai un līdzsvaram / Džo H. Sleits ; no angļu val. tulk. Guna Asare. - [Rīga] : Jumava, 2009. - 222, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Aura energy for health, healing & balance.
        ISBN 978-9984-386-85-0.

 

  Vaivods, Antons.
    Cilvēka dzīve: te tā ir, te tās vairs nav / Antons Vaivods ; Daugavpils Universitāte. Latgales pētniecības institūts. - Daugavpils : Saule, 2009. - 365, [1] lpp., [16] lpp. iel. : il. - Skolotājs A. Vaivods (1916-2006) grāmatā stāsta par savas dzimtas likteņgaitām, savu dzīvi, izglītību un pedagoģisko darbu, kā arī komentē vēsturiskus notikumus. Grāmatā ievietoti arī A. Vaivoda dzejoļi. - Teksts latviešu val., kopsav. angļu val. - Ietver personu rād.
        ISBN 978-9984-14-429-0.
  

Аргов, Шерри.
    Стерва ищет мужа, или Кто не спрятался, я не виновата! / Шерри Аргов ; пер. с англ. Т. Новиковой. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 285, [1] с.
        ISBN 5-699-19733-8.

  

Джонсон, Пол.
    Популярная история евреев / Пол Джонсон ; пер. И.Л.Зотов. - Москва : Вече, 2000. - 669, [2] с. : ил.
        ISBN 5-7838-0668-4.

  

Колесников, Андрей(Андрей Иванович).
    Меня Путин видел! / Андрей Колесников. - 2-е изд. испр. и доп. - Москва : ЭКСМО ; Коммерсант, 2005 (ПФ Красный пролетарий). - 479 с. ил., портр.
        ISBN 5-699-08720-6.

  

Колесников, Андрей(Андрей Иванович).
    Я Путина видел! / Андрей Колесников. - 2-е изд. испр. и доп. - Москва : ЭКСМО ; Коммерсант, 2005 (ПФ Красный пролетарий). - 479 с., [16] л. ил., портр.
        ISBN 5-699-08721-4.

  

Коновалов, Сергей Сергеевич.
    Болезни позвоночника и суставов : Информ.-энергет. учение / С.С. Коновалов. - Санкт-Петербург : прайм-ЕВРОЗНАК ; Москва : ОЛМА-Пресс, 2003. - 212, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Книга, которая лечит).
        ISBN 5-949460-23-5.

  

Коновалов, Сергей Сергеевич.
    Заочное лечение / С.С. Коновалов. - Санкт-Петербург : прайм-ЕВРОЗНАК ; Москва : ОЛМА-Пресс, 2003. - 436, [1] с. : ил. - (Книга, которая лечит).
        ISBN 5-938780-62-4.

  

Морозова, Н.А.
    Книжность староверов Эстонии / Н.А. Морозова ; Общество культуры и развития староверов Эстонии ; пер. с церковнословянск. П.Г. Варунин. - Тарту : HUMA, 2009. - 288 с. : ил.
        ISBN 978-994-940872-6.

  

Морозова, Н.А.
    Чудное причудье : фольклор староверов Эстонии / Н. Морозова, Ю. Новиков ; Общество культуры и развития староверов Эстонии. - Тарту : HUMA, 2007. - 337 с. : ил.
        ISBN 978-994-940858-0.

  

Ошо.
    Любовь. Свобода. Одиночество : новый взгляд на отношения / Ошо. - Санкт-Петербург : Весь, 2004. - 271 с. - Ориг. назв.: Love. Freedom and aloneness.
        В содержании: Любовь. От связи к бытию вместе. Свобода. Одиночество. Приветствуя парадокс.
        ISBN 5-9573016-4-7.

  

Ошо.
    Радость : счастье, которое приходит изнутри / Ошо. - Санкт-Петербург : Весь, 2005. - 186 с. - (Ключи к новой жизни). - Ориг. назв.: Joy.
        ISBN 5-9573012-8-0.

  

Ошо.
    Свобода : храбрость быть собой / Ошо. - Санкт-Петербург : Весь, 2005. - 173 с. - (Ключи к новой жизни). - Ориг. назв.: Freedom.
        ISBN 5-9573012-9-9.

  

Синельников, Валерий Владимирович.
    Практический курс доктора Синельникова : как научиться любить себя / Валерий Синельников, С. Слободчиков. - Москва : Центрполиграф, 2007. - 201 с.
        ISBN 978-5-9524268-4-9.

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā 

Naipols, V. S.
    Puse dzīves : romāns / V. S. Naipols ; no angļu val. tulk. un red. Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 223, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Half a life.
        ISBN 978-9984-405-06-3.

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā 

 

Богданов, Евгений Федорович.
    Лодейный кормщик : [повести] / Евгений Богданов. - Москва : Вече, 2007. - 350, [1] с. - (Морской авантюрный роман).
        ISBN 978-5-9533243-5-9.

 

Вильмонт, Екатерина Николаевна.
    Девственная селедка : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ ; Астрель, 2009. - 284 с. - (Современная женщина).
        ISBN 978-5-17-059238-8. - ISBN 975-5-271-23806-2.

  

Гришковец, Евгений Валерьевич.
    Реки : повесть / Евгений Гришковец. - Москва : Махаон, 2005. - 190, [1] с. + ил.
        ISBN 5-18-000798-4.

  

Гуцко, Денис(Денис Николаевич).
    Русскоговорящий / Денис Гуцко. - Москва : Вагриус, 2005. - 349 с.
        ISBN 5-9826400-9-3.

  

Злотников, Роман Валерьевич.
    Смертельный удар : роман / Роман Злотников. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2007. - 489, [2] с. - (Фантастический боевик).
        ISBN 5-935561-43-3.

  

Олшеври.
    Вампиры : фантаст. роман барона Олшеври из семейн. хроники графов Дракула-Карди : пер. с англ. - Москва : Корона ; Корона-принт, 1990. - 230,[2] с.
        ISBN 5-85030-015-5.

  

Рубина, Дина Ильинична.
    Синдикат : роман - комикс / Дина Рубина. - Москва : ЭКСМО, 2004. - 575 с.
        ISBN 5-699-06674-8.

  

Трегубова, Елена(Елена Викторовна).
    Байки кремлевского диггера / Елена Трегубова. - Москва : Ад Маргинем, 2003. - 382 с.
        ISBN 5-933210-73-0.

  

Уэйс, Маргарет.
    Битва близнецов : трилогия легенд : пер. с англ. / Маргарет Уэйс, Трэйси Хикмен. - Санкт-Петербург : Азбука ; Терра, 1996. - 472,[1] с. : ил.
        ISBN 5-7684-0050-8.

  

Уэйс, Маргарет.
    Испытание близнецов : трилогия легенд : пер. с англ. / Маргарет Уэйс, Трэйси Хикмен. - Санкт-Петербург : Азбука ; Терра, 1996. - 475,[1] с. : ил.
        ISBN 5-7684-0057-5.

  

Уэйс, Маргарет.
    Час близнецов : трилогия легенд : пер. с англ. / Маргарет Уэйс, Трэйси Хикмен. - Санкт-Петербург : Азбука ; Терра, 1996. - 502,[1] с. : ил.
        ISBN 576840032X.