Nozaru literatūra

 

Čakša, Valda.
     Mūzikas izglītība Latvijas kultūrpolitikā : tautas konservatorijas valsts novados (1920-1940) / Valda Čakša ; latviešu teksta redaktore Sandra Laizāne ; vāka dizains: Mārtiņš Plotka ; Rēzeknes Augstskola. Reģionālistikas zinātniskais institūts. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2013. - 199 lpp. : il., ģīm., faks., tab. - Bibliogrāfija: 190.-198. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Kopsavilkums angļu valodā.
     ISBN 9789984440958.

 

Kovacs, Čārlzs.
     Muskuļi un kauli / Čārlzs Kovacs ; priekšv. aut. Astrīda Maklīna ; no angļu val. tulk. Aija Rancāne. - Rīga : Alis, 2017. - 192 lpp. : il., tab. - (Valdorfizglītības avots). - Terminu rād.: 186.-190. lpp.
     ISBN 9789934504228.

 

Latgalietis XXI gadsimtā = Latgalīts XXI godu symtā = Latgalian in the XXI century = Латгалец XXI века : [fotoalbums] / ievadvārdi: Jānis Streičs ; epilogs: Igors Pličs ; tulkojumi: Māra Mortužane-Muravska, Dace Paegle, Anna Meluškāne. - [Preiļi] : Latgales fotogrāfu biedrība "Laura plus", 2017. - 303 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 26 cm. - Fotoalbums ir veltījums 1917. gada Latgales kongresa simtgadei. Fotogrāfs Igors Pličs pulcinājis amata brāļus no visas Latvijas, lai tie ar savu redzējumu atklātu Latvijas savdabīgāko novadu - Latgali, kuras dabas skaistums jau sen ir apdziedāts, un Latgale jau sen ir ieguvusi poētisku vārdu Zilo ezeru zeme. Šoreiz foto meistari ieskatās novada lielākajā vērtībā - Latgales ļaudīs, viņu dzīves veidā un saskarsmē ar Dievu, Dabu un Darbu. - Veltījums 1917. gada Latgales kongresa simtgadei.
     ISBN 9789934191374.

 

Ļasmanovičs, Romāns.
     Kā pilnvērtīgi ilgdzīvot : dzeramais ūdens / Romāns Ļasmanovičs ; recenzents Jānis Zaļkalns. - Rīga : RaKa, 2015. - 334 lpp. : tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 332.-334. lpp. - Grāmatā autors apcer veselīga dzīvesveida iespējas, īpaši akcentējot ūdens lomu cilvēka dzīvē. Autora uzskatus iespaidojuši gan biologu un ķīmiķu atklājumi, gan psihoterapeitu un ezotēriķu atziņas.
     ISBN 9789984463315.

 

Melbārde, Indra.
     Neirolingvistiskā programmēšana : mācība par personīgo meistarību / Indra Melbārde, Artūrs Zeltiņš ; ilustrāciju autors Imants Liepiņš ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Kristīne Kupce ; priekšvārdu autori: Aiva Logina, Igors Kudrjavcevs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 240 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, shēmas, tabulas ; 25 cm. - (Soli pa solim). - Bibliogrāfija: 234. lpp. - Titullapā: Personības pilnveidošanas centrs. . - Uz vāka un titullapā: NLP.
     1. grāmata.
     ISBN 9789934068942.

 

Muktupāvels, Valdis.
     Tautas mūzikas instrumenti Latvijā / Valdis Muktupāvels ; māksliniece Arta Ozola-Slišāne. - Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, [2017]. - 319 lpp. : il., notis. - Avoti un literatūta: 270.-271. lpp. - Kopsavilkums angļu valodā. - Monogrāfijā apkopotas visdažādāko avotu ziņas, iekļaujot tās starptautiski aprobētā sistemātikā, izdevums papildināts ar 157 attēliem, nošu pielikumu un dažādiem rādītājiem.
     ISBN 9789934182488.

 

Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2014. gada 23.-24. maijs = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference May 23th-24th, 2014 : [krājums] / Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. Personības socializācijas pētījumu institūts sadarbībā ar Ecoinstitute Friuli Venezia Giulia, Itālija, un Borisa Grinčenko Kijevas Universitāti, Ukraina = Rezekne Higher Education Institution. Faculty of Education and Design. Personality Socialization Research Institute in collaboration with Ecoinstitute Friuli Venezia Giulia, Italy, and Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2014. - 554 lpp. : diagr., tab., zīm. ; 21 cm. - Bibliogr. rakstu beigās. - Teksts latviešu, angļu, krievu valodā.
     3. daļa.
     ISBN 9789984441429.

     ISSN 1691-5887.

 

Servens-Šreibers, Deivids.
     Anticancer : pretvēža dzīvesveids / Deivids Servens-Šreibers ; no angļu valodas tulkojusi Kristīne Stalte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 333, 16 lpp. : graf., il., tab. - Bibliogrāfija: [283.]-318. lpp. . - Rādītājs: [319.]-333. lpp.
     ISBN 9789934024832.

 

Šmidchens, Guntis.
     Dziesmu vara : nevardarbīga nacionālā kultūra Baltijas dziesmotajā revolūcijā / Guntis Šmidchens ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Beķere ; dziesmas no vācu valodas tulkojis Ingmārs Bisenieks, no lietuviešu valodas - Jānis Elsbergs, no igauņu valodas - Guntars Godiņš ; literārā redaktore Ingmāra Balode ; zinātniskais redaktors Valdis Muktupāvels. - Rīga : Mansards, [2017]. - 563, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, notis ; 22 cm. - Bibliogrāfija, diskogrāfija un filmogrāfija: 507.-[538.] lpp., bibliogrāfija arī zemsvītras piezīmēs. - Vietvārdu, dziesmu, personu un priekšmetu rādītāji: 475.-[478.], 486.-[506.], 539.-[564.] lpp. . - "ISBN 9789934121548 (e-grāmata)" - Titullapas otrā pusē.
     ISBN 9789934121531.

 

Vudhola, Viktorija.
     Joga ikvienam : atrodi savu jogu / Viktorija Vudhola, Džonatans Setins un triyoga ; no angļu valodas tulkojusi Arita Piķe. - Rīga : J.L.V., 2014. - 191, [1] lpp. : il. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 188.-189. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 189.-191. lpp.
     ISBN 9789934115431.

 

Уильям, Энтони.
     Взгляд внутрь болезни : все секреты хронических и таинственных заболеваний и эффективные способы их полного исцеления / Энтони Уильям ; пер. с англ. М. Л. Табенкина. - Москва : Эксмо, 2017. - 574 с. ; 21 см. - (Энергия здоровья). (Бестселлер New York Times).
     ISBN 9785699950331.

 

Франк, Анна.
     Убежище : дневник в письмах : 12 июня 1942 года - 1 августа 1944 года / Анна Франк ; пер. с нидерл. С. Белокриницкой и М. Новиковой. - Москва : Текст ; Книжники, 2016. - 344, [3] с., [4] л. ил., портр., факс. ; 21 см.
     ISBN 9785751613952. . - ISBN 9785995304685.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Boida, Hilarija.

     Kad tu atkal nāksi / Hilarija Boida ; no angļu val. tulkojusi Biruta Vaivode. - Rīga : Kontinents, 2017. - 397, [2] lpp. - (Pasaules Bestsellers).

     ISBN 9789984358741.

 

Egle, Jana.
     Gaismā : stāsti / Jana Egle ; mākslin. Aija Andžāne ; lit. redaktore Inga Žolude. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 127, [1] lpp.
     ISBN 9789934151682.

 

Ficdžeralds, Frānsiss Skots.
     Ir maiga nakts : [romāns] / Frānsiss Skots Ficdžeralds ; no angļu valodas tulkojusi Valda Kumuška. - Rīga : J.L.V., 2017. - 453, [2] lpp.
     ISBN 9789934210006.

 

Krole, Margarita.
     Ziedi dvēselei un tev... : [dzejoļu krājums] / Margarita Krole ; gleznu autore Margarita Krole ; priekšvārdu sarakstīja Lauris Krolis ; pēcvārda autore Marta Binduka. - [Rīga] : [Jānis Blaumanis], 2017. - 87, [2] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm.
     ISBN 9789934191602.

 

Mārtuža, Eva.
     Langobardi / Eva Mārtuža ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Anitas Jansones-Zirnītes ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 238, [1] lpp. : il., portr. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 8 (218).
     ISBN 9789934153587.

 

Robertsa, Nora.

     Kad saulriets noskūpsta debesis : romāns / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2017. - 510, [1] lpp. ; 21 cm.

     ISBN 9789984358727.

 

Rūnija, Dženija.
     Sarkanā Džoana : [romāns] / Dženija Rūnija ; no angļu val. tulkojis Vilis Kasims. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 381, [2] lpp.
     ISBN 9789934064234.

 

Sanajevs, Pāvels.
     Apglabājiet mani aiz grīdlīstes / Pāvels Sanajevs ; no krievu val. tulkojis Ilmārs Zvirgzds ; lit. konsultante Inga Karlsberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. - 220, [3] lpp.
     ISBN 9789984236506.

 

Streleckis, Džons.
     Kafejnīca Kāpēc : [iedvesmojošs stāsts par dzīves jēgu] / Džons Streleckis ; no angļu valodas tulkojusi Inta Ivanovska ; redaktore Marta Ābele. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 128 lpp.
     ISBN 9789934068218.

 

Šekspīrs, Viljams.
     Romeo un Džuljeta / Viljams Šekspīrs ; tulkojis Raimonds Auškāps. - Rīga : J.L.V., [2015]. - 189, [1] lpp. ; 18 cm.
     ISBN 9789934117190.

 

Vodolazkins, Jevgeņijs.

     Aviators / Jevgeņijs Vodolazkins ; no krievu val. tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. - 332, [3] lpp.

     ISBN 9789984236599.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Акерман, Диана.
     Жена смотрителя зоопарка : роман / Диана Акерман ; пер. с англ. Елены Королевой. - Санкт-Петербург : Азбука ; [Азбука-Аттикус], 2017. - 379, [2] с. - (Азбука-бестселлер). - Библиогр.: с. 376-[380]. - Книга издана в суперобложке.
     ISBN 9785389107595.

 

Валиуллин, Ринат Рифович.

     Легкомыслие / Ринат Валиуллин. - Москва : АСТ ; Жанры, 2017. - 285, [2] с. : ил. ; 21 см.

     ISBN 9785171000158.

 

Дивер, Джеффри.
     Сад чудовищ : [роман] / Джеффри Дивер ; пер. с англ. Аллы Ахмеровой. - Москва : Азбука, 2017. - 445 с. - (Звезды мирового детектива).
     ISBN 9785389120860.

 

Калинина, Наталья Дмитриевна.
     Станция похищенных душ : [роман] / Наталья Калинина. - Москва : Э, 2017. - 347 с. - (Мистический узор судьбы).
     ISBN 9785699958115.

 

Козлова, Анна.
     F20 : [роман] / Анна Козлова. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 238 с.
     ISBN 9785386100117.

 

Корецкий, Данил Аркадьевич.
     Большой куш : [роман] / Данил Корецкий. - Москва : АСТ ; Жанры, 2017. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Шпионы и все остальные. Данил Корецкий).
     ISBN 9785171035075.

 

Кэннон, Джоанна.
     Среди овец и козлищ : [роман] / Джоанна Кэннон ; перевод с английского Н. В. Рейн. - Москва : АСТ, 2017. - 351 с. ; 21 см.
     ISBN 9785170961856.

 

Мансанарес, Джулия.

     Привет, меня зовут Лон. Я вам нравлюсь : реальная история девушки из Таиланда / Джулия Мансанарес, Дерек Кент ; перевод с английского Э. Мельник. - Москва : Э, 2017. - 366, [1] с. : ил. - (Проект Truestory. Вокруг планеты за 80 книг). - Авт. указаны перед вып. дан.

     ISBN 9785699891948.

 

Рождественская, Екатерина (Екатерина Робертовна).
     Зеркало : московская мистическая сага / Екатерина Рождественская. - Москва : Э, 2017. - 252, [2] с. : ил. - (Рождественская Екатерина. Книга о Роберте Рождественском и нашей семье).
     ISBN 9785699957750.

 

Сунд, Эрик Аксл.
     Стеклянные тела : [трилогия] / Эрик Аксл Сунд ; пер. со швед. Елены Тепляшиной. - Москва : АСТ ; Corpus, 2017. - 504 с. - (Лучший скандинавский триллер). (Corpus ; 432). - Трилогии "Меланхолия" первая книга.
     ISBN 9785170924516.

 

Сухов, Евгений Евгеньевич.
     Агент немецкой разведки / Евгений Сухов. - Москва : ЭКСМО, 2017. - 286 с. - (СМЕРШ - спецназ Сталина).
     ISBN 9785699979301.

 

Форман, Гейл.
     Сестры по благоразумию : [роман] / Гейл Форман ; перевод с английского Алексея Андреева. - Москва : Like book ; Э, 2017. - 317, [1] с. ; 20 см. - (Young & Free).
     ISBN 9785699969630.

 

Хаггард, Генри Райдер.
     Копи царя Соломона : [романы] / Генри Райдер Хаггард ; пер. с англ. Е. Бекетовой ; под ред. К. Чуковского, Б. Грибанова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 542 с. ; 21 см. - (Мировая классика).
     ISBN 9785389061248.

 

Чергинец, Николай Иванович.
     Выстрел в прошлое : [роман] / Николай Чергинец. - Москва : Вече, 2017. - 319 с. - (Миссия выполнима).
     ISBN 9785444455586.

 

Черников, Сергей.
     Рига криминальная - Terra Komerc : [основано на реальных событиях : криминальный роман] / Сергей Черников ; редактор Нелли Одегова. - Рига : [autora izdevums], 2017. - 368 lpp. ; 21 cm.
     ISBN 9789934146312.

 

Līdzīgi raksti:

Grāmatu apskati

Jaunieguvumu saraksti

Virtuālās jaunieguvumu izstādes