Nozaru literatūra 

 

Hamerškūga, Paula.
    Adīsim ar prieku : grāmata ikvienam, kurš vēlas apgūt adīšanas un tamborēšanas pamatus un tālāk attīstīt savu prasmi / Paula Hamerškūga, Ēva Vinsente ; fotogr. Rikards Vestmans ; no zviedru val. tulk. Madara Bernharda. - Rīga : Madris, [2009]. - 191, [1] lpp. : krās. il., zīm. - Alf. rād.: 190.-[192.] lpp.
        ISBN 978-9984-310-74-9. - ISBN 9984-310-74-4.

  

Jungs, Karls.
    Domas un atklāsmes : [aforismi : izlase] / Karls Jungs ; no angļu val. tulk.: Andžela Šuvajeva, Tamāra Liseka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 175, [1] lpp. - (Domas un atklāsmes). - Bibliogr.: 173.-175. lpp. un norādes parindēs. - Oriģ. nos.: The wisdom of Carl Jung.
        ISBN 978-993-400-698-2.

  

Konfūcijs.
    Domas un atklāsmes : [aforismi : izlase] / Konfūcijs ; no angļu val. tulk. Normunds Pukjans ; tulk. priekšv. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 151 lpp. - (Domas un atklāsmes). - Oriģ. nos.: The wisdom of Confucius.
        ISBN 978-9984-407-86-9.

  

Mortone, Kamila.
    Kā staigāt augstpapēžu kurpēs : modernas sievietes rokasgrāmata / Kamila Mortone ; no angļu val. tulk. Daina Borovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 408 lpp. : il. - Alf. rād.: 405.-408. lpp. - Oriģ. nos.: How to walk in high heels.
        ISBN 978-9984-408-77-4.

  

Nikitenko, Sanita.
    Salvešu locīšana un rotāšana / Sanita Nikitenko ; aut. zīm. ; Aigara Truhina foto. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 127 lpp. : il.
        ISBN 978-993-400-406-3.

  

Ņūtons, Maikls.
    Dzīve starp dzīvēm : hipnoterapija garīgai regresijai / Maikls Ņūtons ; no angļu val. tulk. Inna Beļohina. - Rīga : Atēna, 2009. - 251 lpp. : zīm. - (Arka). - Rād.: 245.-251. lpp. - Oriģ. nos.: Life between lives.
        ISBN 978-9984-343-45-7.

  

Stenlijs, Tomass Dž.
    Būt miljonārei : veiksmīgo biznesa sieviešu dažādie ceļi uz panākumiem / Tomass Dž. Stenlijs ; no angļu val. tulk. Jānis Markots. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 351, [1] lpp. : tab. - Alf. rād.: 351.-[352.] lpp. - Oriģ. nos.: Millionaire women next door.
        ISBN 978-993-400-527-5.

  

Strautmane, Aija.
    Etiķete un protokols / Aija Strautmane. - Rīga : Jumava, 2009. - 163, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - (Biroja sērija). - Bibliogr.: 161.-[164.] lpp.
        ISBN 978-9984-387-18-5.

  

Šteiselis, Juris.
    Biškopība iesācējiem / Juris Šteiselis ; uz vāka un grām. izmantots aut. ilustratīvais materiāls. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 147, [1] lpp., [16] lpp. krās. il. : il., tab.
        ISBN 978-993-400-456-8.

 

Vadīt komandas / no angļu val. tulk. Santa Ludbārža. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2009. - 157 lpp. : tab. - (Management Extra). - Bibliogr.: 155.-157. lpp. - Oriģ. nos.: Leading teams.
        ISBN 978-9984-8265-9-2.
  

Vadīt pārmaiņas / no angļu val. tulk. Līga Matuševiča. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2009. - 160 lpp. : tab. - (Management Extra). - Bibliogr.: 157.-160. lpp. - Oriģ. nos.: Change management.
        ISBN 978-9984-8265-8-5.

  

Vanaga, Vaira.
    Viesu apkalpošana / Vaira Vanaga. - 'Pārstrād. un papild. izd. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2009. - 144 lpp. : il. - (Viesmīlības un tūrisma bibliotēka ; 22).
        ISBN 978-88-9782842-8.

      

Daiļliteratūra latviešu valodā 

 

Bliksena, Karena.
    Atriebes ceļi / Pjērs Andresels (Karena Bliksena) ; no dāņu val. tulk. Inga Mežaraupe. - Rīga : Atēna, 2009. - 268, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Gengældelsens veje.
        ISBN 978-9984-343-44-0.

  

Kļavis, Aivars.
    Viņpus vārtiem : [vēsturisks romāns] : triloģija / A.Kļavis ; māksl. R.Delvers. - Rīga : Tapals, 2009. - 400 lpp. : il.
        3. grām. Piesmietais karavīrs.
        ISBN 978-9984-7967-1-0.

  

Kristi, Agata.
    Nevainības smagā nasta : romāns / Agata Kristi ; no angļu val. tulk. Ieva Zagante. - Rīga : Skarabejs, 2009. - 350, [1] lpp. - (Agata Kristi ; 36). - Oriģ. nos.: Ordeal by innocence.
        ISBN 978-9984-7804-3-6.

  

Naita, Indija.
    Tu taču gribi mani, vai ne? : šarmants un jautrs romāns / Indija Naita ; no angļu val. tulk. Elita Līdumniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 247, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Don't you want me?.
        ISBN 978-9984-379-22-7. - ISBN 978-9984-379-22-1.

  

Robertsa, Nora.
    Mantojums : romāns / Nora Robertsa ; no angļu val. tulk. Liāna Niedra. - Rīga : Kontinents, [2009]. - 413, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Tribute.
        ISBN 978-9984-354-80-4.

      

Daiļliteratūra krievu valodā 

 

Арсеньева, Елена Арсеньевна.
    Государева охота : [роман] / Елена Арсеньева. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. - 412 с. - (Русский любовно-авантюрный роман).
        ISBN 5-04-009164-8.

  

Дашкова, Полина Викторовна.
    Источник счастья : роман / Полина Дашкова. - Москва : АСТ ; Астрель, 2009. - 573, [1] с.
        Книга 2. Misterium tremendum. Тайна, приводящая в трепет.
        ISBN 978-5-17-053317-6. - ISBN 978-5-271-20791-4.

  

Дашкова, Полина Викторовна.
    Источник счастья : роман / Полина Дашкова. - Москва : АСТ ; Астрель, 2010. - 575, [1] с.
        Книга 3. Небо над бездной.
        ISBN 978-5-17-062133-0. - ISBN 978-5-271-25301-0.

  

Зиновьев, А. А.(Александр Александрович).
    Сталин - нашей юности полет : социологическая повесть / Александр Зиновьев. - Москва : ЭКСМО ; Алгоритм, 2002. - 254, [1] с. : портр. - (Сталиниада). - На обл.: 50 лет без вождя.
        ISBN 5-699-00977-9.

  

Литвинова, Анна Витальевна.
    Через время, через океан : роман ; Чужая тайна фаворита : рассказ / Анна Литвинова, Сергей Литвинов. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 347, [1] с. - (Две звезды российского детектива).
        ISBN 978-5-699-37937-8.
  

 

 

Лу, Эрленд.
    Органист : роман / Эрленд Лу, Петтер Амундсен ; пер. с норв. И. Стребловой. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2009. - 441 с.+[ вклейка 48 с.]. - Ориг. назв.: Organisten. .
        ISBN 978-5-9985022-8-6.

  

Мартин, Джордж.
    Чумная звезда : [романы] : пер. с англ. / Джордж Мартин. - Смоленск : Русич ; Таллинн : Мелор, 1993. - 509,[2] с. : ил. - (Сокровищница боевой фантастики и приключений).
        Содерж.: Чумная звезда; Хранители; Операция "Новый Рай"; Шпаги Ланкмара.

  

Мартьянов, Андрей Л.
    Вестники Времен / Андрей Мартьянов. - Санкт-Петербург : Лениздат, 2005. - 476, [2] с. - (Боевая фантастика) (Цикл "Вестники времен").
        ISBN 5-289-02119-1.

  

Мартьянов, Андрей Л.
    Рождение апокрифа / Андрей Мартьянов. - Санкт-Петербург : Лениздат, 2005. - 475, [2] с. - (Цикл "Вестники времен").
        ISBN 528902204X.

  

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    "Все на выборы!", или Пуля для сутенера : [роман] / Фридрих Незнанский. - Москва : Астрель ; Олимп, 2009. - 287, [1] с. - (Непобедимый).
        ISBN 978-5-271-24604-3. - ISBN 978-5-7390-2387-2.

  

Норт, Хейли.
    Еще один шанс / Хейли Норт ; пер. с англ. И. В. Ермаковой. - Москва : АСТ, 2010. - 318 с. - Ориг. назв.: Not the Marrying Kind.
        ISBN 978-5-17-061551-3. - ISBN 978-5-403-02326-9.

  

Орловский, Гай Юлий.
    Ричард Длинные Руки : [роман] / Гай Юлий Орловский. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 476 с. - (Абсолютное оружие : АО).
        ISBN 5-04-008173-1.

  

Орловский, Гай Юлий.
    Ричард Длинные Руки - сеньор : [роман] / Гай Юлий Орловский. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2003. - 480 с. - (Абсолютное оружие : АО).
        ISBN 5-699-01959-6.

  

Пелевин, Виктор Олегович.
    Жизнь насекомых / Виктор Пелевин. - Москва : Вагриус, 2000. - 238, [1] с.
        ISBN 5-264-00364-5.

  

Полякова, Татьяна Викторовна.
    И буду век ему верна? : роман / Татьяна Полякова. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 347 с. - (Авантюрный детектив).
        ISBN 978-5-699-38297-2.

  

Стругацкий, Аркадий Натанович.
    Время учеников / Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий ; ил. Я. Ашмариной и др. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 2000. - 605 с. : ил. - (Миры братьев Стругацких).
        ISBN 5-7921-0076-4. - ISBN 5-237-02196-4.

  

Стругацкий, Аркадий Натанович.
    Время учеников 2 / Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий ; ил. Я. Ашмариной и др. ; сост. и авт. предисл. А. Чертков. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 1998. - 507 с. : ил. - (Миры братьев Стругацких).
        ISBN 579210222X. - ISBN 5-15-000774-9.

  

Стругацкий, Аркадий Натанович.
    Время учеников 3 / Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий ; ил. Я. Ашмариной и др. ; сост. и авт. предисл. А. Чертков. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 2000. - 543 с. : ил. - (Миры братьев Стругацких).
        ISBN 579210316X. - ISBN 5-17-000541-5.

  

Стругацкий, Аркадий Натанович.
    Град обреченный ; Второе нашествие марсиан : [фант. романы] / Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий ; ил. А. Карапетяна. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 2001. - 557 с. : ил. - (Миры братьев Стругацких).
        ISBN 5-7921-0200-7. - ISBN 5-17-006632-5.

  

Стругацкий, Аркадий Натанович.
    Отягощенные злом ; За миллиард лет до конца света ; Гадкие лебеди / Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий ; ил. Я. Ашмариной и др. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 2000. - 605 с. : ил. - (Миры братьев Стругацких).
        ISBN 5-7921-0181-7. - ISBN 5-17-001568-2.

  

Стругацкий, Аркадий Натанович.
    Парень из преисподней ; Беспокойство; Жук в муравейнике; Волны гасят ветер : фантастические повести / Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 2000. - 571,[2] с. : ил. - (Миры братьев Стругацких).
        ISBN 5-7921-0096-9. - ISBN 5-17-001593-3.

  

Стругацкий, Аркадий Натанович.
    Пикник на обочине ; Отель " У погибшего альпиниста" ; Улитка на склоне / Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий ; ил. Я. Ашмариной и др. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 2000. - 621 с. : ил. - (Миры братьев Стругацких).
        ISBN 5-7921-0189-2. - ISBN 5-17-000891-0.

  

Стругацкий, Аркадий Натанович.
    Понедельник начинается в субботу ; Сказка о Тройке (2 экз.) : фантастические повести / Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 2001. - 608 с. : ил. - (Миры братьев Стругацких).
        ISBN 5-7921-0150-7. - ISBN 5-17-001572-0.

  

Стругацкий, Аркадий Натанович.
    Страна Багровых Туч ; Путь на Амальтею; Стажеры / Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий ; предисл. С. Переслегина ; ил. И. Ильинского, Л. Рубинштейна. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 2000. - 651,[2] с. : ил. - (Миры братьев Стругацких).
        ISBN 579210168X. - ISBN 5-17-001545-3.

  

Стругацкий, Аркадий Натанович.
    Хромая судьба ; Пять ложек эликсира : романы ; Повести, рассказы, пьесы / Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 2001. - 541 с. : ил. - (Миры братьев Стругацких).
        ISBN 5-7921-0229-5. - ISBN 517009647X.

  

Стругацкий, Аркадий Натанович.
    Хищные вещи века ; Чрезвычайные произшевтвия ; Полдень XXII век : фантастические романы и рассказы / Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий ; ил. Я. Ашмариной ; проедисл. С. Переслегина. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 2000. - 669 с. : ил. - (Миры братьев Стругацких).
        ISBN 5-7921-0173-6. - ISBN 5-17-001618-2.

  

Томпсон, Джон.
    Твин Пикс II : зарубежный кинороман по мотивам одноименного телесериала : в 2-х книгах / Д. Томпсон. - Минск : Бадппр, 1993. - 427 с. - Продолжение романов: Линч. Дж. Тайный дневник Лоры Палмер / Воспоминания специального агента ФБР Дэйла Купера /Фрост, Скотт.
        Книга 1. Расследование убийства.
        ISBN 5-87378-013-7.

  

Томпсон, Джон.
    Твин Пикс II : зарубежный кинороман по мотивам одноименного телесериала : в 2-х книгах / Д. Томпсон. - Минск : Бадппр, 1993. - 505 с. - Продолжение романов: Линч. Дж. Тайный дневник Лоры Палмер / Воспоминания специального агента ФБР Дэйла Купера /Фрост, Скотт.
        Книга 2. Расследование убийства.
        ISBN 5-87378-014-5.

  

Томпсон, Джон.
    Твин Пикс III : кто убил Лору Палмер : окончание / Д. Томпсон. - Москва : АСТ, 1994. - 505 с.
        ISBN 5-88196-265-6.

  

Уайт, Джеймс.
    Межзвездная неотложка : [роман] / Джеймс Уайт ; пер. с англ. Н. А. Сосновской. - Москва : АСТ, 1997. - 414 с. - (Координаты чудес : Современная фантастика). - Ориг. назв.: Code Blue - Emergency.
        ISBN 578410666X.

 

Уайт, Джеймс.
    Окончательный диагноз : [роман] / Джеймс Уайт ; пер. с англ. Н. А. Сосновской. - Москва : АСТ, 1999. - 412 с. - (Координаты чудес : Современная фантастика). - Ориг. назв.: Final Diagnosis.
        ISBN 5-237-03386-5.