Nozaru literatūra

 

Džads, Tonijs.

    Pēc kara : Eiropas vēsture pēc 1945. gada / Tonijs Džads ; no angļu valodas tulkojis Mārtiņš Pomahs ; tulkojuma redaktore Cilda Rēdliha ; izdevuma redaktore Dace Sparāne ; Jāņa Esīša vāku dizains. - 2. izdevums. - Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. , ©2019. - 972, [1] lpp. : kartes ; 23 cm. - Rādītājs: 919.-[973.] lpp.

        ISBN 9789934595011.

 

Eglīte, Sandra.
    Ziemeļzeme Svālbara = Svalbard Northern Land / foto, teksts: Sandra Eglīte ; literārā redaktore Astra Feldmane ; tulkotājs angļu valodā Uldis Balodis ; dizains: Jānis Murovskis, Ineta Berkmane. - [Rīga] : Sandra Eglīte, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 240 lpp. : fotogrāfijas, kartes ; 25 x 28 cm. - Bibliogrāfija: 232. lpp. un rādītāji: 220.-231. lpp. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789934198199.

 

Eglītis, Valdis.
    Filmas vizuālā stila noslēpumi / Valdis Eglītis ; Emīls Garjānis, vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 234, [1] lpp. : fotogrāfijas ; 23 cm. - Citēto filmu saraksts: 230-233 lpp. . - Izmantotā literatūra un atsauces: 234 lpp.
        ISBN 9789934156908

 

Eniņš, Guntis.
    Latvijas dabas brīnumi : neparastie ūdeņi, akmeņi, alas un koki / Guntis Eniņš, teksts un foto ; Māris Zeltiņš, teksts un foto ; Sandis Laime, teksts ; Julita Kluša, Vilnis Spundiņš foto, Nataļja Kugajevska, vāka un iekšlapu dizains ; atbildīgā redaktores Jūlija Dibovska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 335 lpp. : fotogrāfijas ; 29 cm.
        ISBN 9789934156939.

 

Goulmens, Daniels.
    Tava emocionālā inteliģence : kāpēc tai mēdz būt lielāka nozīme nekā IQ / Daniels Goulmens ; no angļu valodas tulkojusi Vija Stabulniece. - Rīga : Jumava, 220 lpp. - 463 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934203732.

 

Kuzina, Anna.
    Rūdolfa Blaumaņa valodas vārdnīca / Anna Kuzina. - Rīga : Madris, [2019]. - 237, [2] lpp. ; 25 cm.
        ISBN 9789984313047.

 

Linarte, Silva Veronika.
    Silva Linarte : Latgalē dzimušu mākslinieku dzīvesstāsti / sagatavoja un ievadu sarakstīja Zane Melāne ; priekšvārds: Irēna Saleniece, Valda Mežbārde ; literārā redakcija: Veronika Ruža. - [Daugavpils] : Biedrība Divruna ; Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, 2018. - [72] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - (Latgalē dzimušu mākslinieku dzīvesstāsti). - Bibliogrāfija: [72.] lpp.
        ISBN 9789934535710.

 

Meža gadagrāmata, 2020 / sastādījusi Anita Jaunbelzere. - [Rīga] : Latvija aug, [2019]. - 176 lpp.

 

Mežs, Ilmārs.
    Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos : Kurzeme, Zemgale, Sēlija / Ilmārs Mežs, Anna Stafecka, Renāte Siliņa-Piņķe, Otīlija Kovaļevska ; redaktors A.Stafecka. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2019. - 351 lpp. ; 24 cm.
        I daļa.
        ISBN 9789984829623.

 

Mežs, Ilmārs.
    Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos : Kurzeme, Zemgale, Sēlija / Ilmārs Mežs, Anna Stafecka, Renāte Siliņa-Piņķe, Otīlija Kovaļevska. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2019. - 367 lpp. ; 25 cm.
        II daļa.
        ISBN 9789984829623.

 

Кийосаки, Роберт Т.
    Второй шанс : для ваших денег, вашей жизни и нашего мира / Роберт Т. Кийосаки ; перевод с английского О. Белошеева. - Минск : Попурри, 2015. - 400 с. ; 22 cm. - (Богатый папа).
        ISBN 9789851527560.

 

Уорд, Салли.
    Детская речь : эффективная программа развития речевых навыков / Салли Уорд ; перевод с английского Марии Сухановой. - Москва : Синдбад, 2019. - 413, [1] с. ; 21 см. - Bibliogrāfija: 402-413 lpp.
        ISBN 9785001310877.

 

Харари, Юваль Ной.
    Homo Deus : краткая история будущего / Юваль Ной Харари ; перевод с английского Александра Андреева. - Москва : Синдбад, 2019. , ©2018. - 492, [2] с. : иллюстрации ; 24 см. - (Big Ideas). - Фактическая дата выхода в свет - 2018.
        ISBN 9785906837929.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Aberkrombijs, Džo.
    Pats asmens : triloģija / Džo Aberkrombijs ; no angļu valodas tulkojusi Santa Linkuma ; redaktore Kristīne Zute. - Rīga : Prometejs SIA, 2019. - 565, [1] lpp. ; 22 cm. - (Pirmais likums ; 1. grāmata).
        ISBN 9789934553363.

 

Amberga, Svetlana.
    Versija: Tēvi / Svetlana Amberga ; Emīla Garjāņa mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 221, [3] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934157080.

 

Balts kaķis baltā pasakā : biedrības "Latgales ūdensroze" literātu darbu krājums / sastādītājs Aija Mikele. - [Rēzekne] : [Aija Mikele], 2019. - 184 lpp.
        ISBN 9789934199752.

 

Contra.
    Tik grūti ir būt latvietim / Contra ; no igauņu valodas atdzejojis Guntars Godiņš ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktore Sandra Godiņa ; mākslinieciskais noformējums: Elīna Brasliņa ; priekšvārds: Guntars Godiņš. - Rīga : Pētergailis, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 123, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789984334851.

 

Čaunāne, Biruta.
    Mazi stāstiņi par domu un omu / Birusiite, teksts, ilustrācijas. - [Varakļāni] : Domu Pērles, [2018]. - Polija, 2018. - 34 lpp. : ilustrācijas ; 14 cm. - XI.
        ISBN 9789934579288.

 

Darbiņa Epnere, Alda.
    Klejojumu gadi : pieci stāsti par Sāras Rū ciltskoku / Alda Darbiņa Epnere ; Lūcijas Epneres vāka zīmējums ; redaktore Māra Cielēna. - Rīga : Lietusdārzs, [2019]. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2019. - 117 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934576089.

 

Gaile, Inga.
    Skaistās : romāns / Inga Gaile ; redaktore Gundega Blumberga ; vēstures konsultants Vents Zvaigzne ; Jāņa Esīša vāku dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. , ©2019. - 182, [2] lpp. ; 22 cm. - Romāns ir savdabīgs "Stikli" turpinājums.
        ISBN 9789934546976.

 

Gulbe, Anita.
    Brīvajā kritienā : pārdomas vārsmās / Anita Gulbe, Irēna Krastiņa, Laimrota Krastiņa, Anita Orbidāne ; Laimdota Vištarte, grāmatas idejas autore. - [Varakļāni] : Domu Pērles, [2017]. - Lietuva : BMK. - 159 lpp. : portreti ; 21 cm.
        ISBN 9789934555282.

 

Judina, Dace.
    Dēls : [romāns] / Dace Judina ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 237, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 1/2020 (247). - Turpinājums romānam Ēnas spogulī.
        ISBN 9789934157042.

 

Kaziņa, Gundega.
    Pusnakts lilija : romāns / Gundega Kaziņa, ; Lauras Celmiņas vāka zīmējums. - Rīga : Virja LK, 2020. - 203 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934888007.

 

Kellija, Ketija.
    Laimīgas laulības noslēpumi : romāns / Ketija Kellija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2020]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 511 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789984359670.

 

Ketnere, Keita.
    Samta nakts bērns : romāns / Keita Ketnere ; vāka dizains: Dace Kamela. - [Rīga] : Virja LK, 2019. - [Rīga] : Zelta Rudens. , ©2019. - 254, [2] lpp. : ilustrācija ; 23 cm.
        ISBN 9789934198366.

 

Ketnere, Keita.
    Svešiniece savā dzīvē / Keita Ketnere. - [Rīga] : [Virja LK], 2019. - 256 lpp. ; 22 cm. - Romāna "Samta nakts bērns" turpinājums.
        ISBN 9789934199622.

 

Māmiņ, Tev! : [bērnu dzejoļi] / grāmatas idejas autore, projekta vadītāja Agnese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. - 256 lpp. ; 18 cm.
        ISBN 9789934558856.

 

Marts, Andris.
    Neparastā misija : fantastikas žanra romāns / Andris Marts ; ilustrācijas: Māris Baumanis. - [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2019]. - [Grēnes, Olaines novads] : Drukātava. - 205 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        I daļa. Kristaps - slepenie protokoli.
        ISBN 9789934587238.

 

Mihalkova, Jeļena.
    Rūgto mandeļu pīrāgs : detektīvs / Jeļena Mihalkova ; no krievu valodas tulkojusi Irīda Miska. - Rīga : Jumava, 2019. - 310, [1] lpp.
        ISBN 9789934203428.

 

Nizē, Marija.
    Kapteinis Liktenis / Marija Nizē ; no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; māksliniece Lilija Rimicāne. - [Rīga] : Daugava, 2020. - 160 lpp. ; 21 cm. - (XIX gadsimta klasiķi).
        ISBN 9789984411279.

 

Polaņskis, Daniels.
    Pilsēta sapņo / Daniels Polaņskis ; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns ; redaktore Alise Šnēbaha ; mākslinieks Artūrs Bērziņš. - Rīga : Prometejs, 2019. - 329, [5] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934553349.

 

Rodenbahs, Žoržs.
    Briges mežģīnes / Žoržs Rodenbahs ; no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; māksliniece Lilija Rimicāne. - [Rīga] : Daugava, 2020. - 221 lpp. ; 21 cm. - (XIX gadsimta klasiķi).
        ISBN 9789984411262.

 

Sentdžona Mandela, Emīlija.
    Vienpadsmitā stacija / Emīlija Sentdžona Mandela ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže. - Rīga : Prometejs, 2019. - 351 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934553325.

 

Sentlavs, Imants.
    Mīlestības proficīts : stāsts ne visiem, ar memuāriem un ne tikai... / Imants Sentlavs. - 2. izdevums. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. - 309 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.
        ISBN 9789934587283.

 

Zīle, Monika.
    Svešu tēvu grēki / Monika Zīle ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2019. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2019/12 (246).
        ISBN 9789934157028.

 

Daiļliteratūra lietuviešu valodā

 

Blezdingas prasklēd žėidus : žemaitiu kalbuos skaitėniū kningelė pauglems ėr jaunimou : žemaitėjės krašta poetu ėr pruozininku korība : artėmiaisiu kraujė ėr dušės gėmėnaitiu latviu korības kertelė / sudarė Edmundas Untulis. - Skuodas : Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka, 2019. - 160 p : iliustr. ; 24 cm.
        ISBN 9786098117059.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Александрова, Наталья(Наталья Николаевна).
    Часослов Бориса Годунова : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : Эксмо, 2020. - 315 с. ; 21 cm. - (Артефакт & Детектив). - Фактическая дата выхода в свет - 2019.
        ISBN 9785041078690.

 

Квин, Лев.
    Начинают и проигрывают : [роман] / Лев Квин. - Москва : Вече, 2019. - 318 c. ; 21 см. - (Сибирский приключенческий роман).
        ISBN 9785448405259.

 

Колычев, Владимир Григорьевич.
    Красивый умирает первым : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2020. - 285, [1] c. ; 21 cm. - (Лучшая криминальная драма).
        ISBN 9785041074784.

 

Коннелли, Майкл.
    Блондинка в бетоне : [роман] / Майкл Коннелли ; перевод с английского Сергея Певчева. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 477, [1] с. ; 22 cm. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389173705.

 

Логвин, Янина.
    Гордая птичка Воробышек / Янина Логвин. - Москва : АСТ, 2019. - 320 с. ; 21 см. - (Логвин: лучшие книги).
        ISBN 9785171144173.

 

Пиколт, Джоди.
    Второй взгляд : роман / Джоди Пиколт ; перевод с английского Екатерины Большелаповой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 602, [3] с. ; 21 см.
        ISBN 9785389159624.

 

Полякова, Татьяна Викторовна.
    Голос, зовущий в ночи : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 2020. - 318 с. ; 21 cm. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой). - Фактическая дата выхода в свет - 2019.
        ISBN 9785041039530.

 

Пэтчетт, Энн.
    Прощальный фокус : роман / Энн Пэтчетт ; перевод с английского Елены Осеневой. - Москва : Синдбад, 2019. - 442, [2] c. ; 21 cm.
        ISBN 9785001311218.

 

Рудакова, Екатерина.
    Дом надежды : неожиданный поворот на дороге жизни / Екатерина Рудакова. - Москва : Delibri, 2019. - 215, [1] с. ; 22 cm.
        ISBN 9785449103192.

 

Сорокин, Геннадий.
    Письмо ни от кого : полное погружение в атмосферу эпохи 80-х / Геннадий Сорокин. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 21 cm. - (Детектив-Ностальгия). - Фактическая дата выхода в свет - 2019.
        ISBN 9785041074760.

 

Ферранте, Элена.
    Дни одиночества / Элена Ферранте ; перевод с итальянского Е. Арабаджи, И. Безруковой ; под редакцией Инны Безруковой. - Москва : АСТ, 2020. - 250, [1] с. ; 21 cm. - (CORPUS). - Фактическая дата выхода в свет - 2019. . - Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785171193393.

 

Līdzīgi raksti